Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2554 за запитом показників

Показники оцінювання наявності, стану і руху основних засобів Показники оцінювання забезпеченості основними засобами й ефективності їх використання Основні показники оцінювання оборотності ...
...рішень за даними аналізу її показників. Методологічно та організаційно фінансова звітність є невід’ємним елементом всієї системи бухгалтерського обліку та виступає завершальним етапом облікового процесу, що обумовлює органічну єдність показників, які в ній відображаються, з ...
...ЗМІСТ ТА ТЕХНІКА ОБЧИСЛЕННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 1.1 Сутність акції та її основні характеристики 1.2 Сутність статутного капіталу та активів акціонерного комерційного банку 1.3 Показники прибутковості активів та статутного капіталу ...
1. Основні показники (індикатори) Великобританії 2. Рейтингові позиції Великобританії у світовій економіці за основними показниками (ВВП; ВВП на душу населення тощо) 3.
...моніторингу банку є критерії та показники ефективності. Критерії можна поділити на дві групи: базові (ті, що продиктовані визначенням ефективності): результативність, дієвість, доцільність, економічність; додаткові (ті, що ...вітчизняними науковцями до 25 індикативні показники. Необхідність виділення та дослідження показників ефективності фінансового моніторингу за додатковими та частковими критеріями і визначає перспективи подальших досліджень.
...розробка єдиної системи критеріїв та показників оцінки ефективності дозволить банківській установі забезпечити якісний моніторинг та управління ризиком легалізації кримінальних доходів, і, таким чином, дасть змогу визначити ... Розробкою показників, що характеризують ефективність контрольних заходів в цілому, займалися І. Бєлобжецький, Ф. Бутинець, Т. Гринь, П. Мастикова, В. Хмельницький, Є.
Сутність аналізу показників праці підприємства 2. Завдання та джерела аналізу показників праці підприємства 3. Загальна характеристика діяльності Черкаського пологового будинку № 4.
Вступ 1 Економічна сутність системи показників якості продукції підприємства 1.1 Система показників якості продукції 1.2 Конкурентоспроможність продукції підприємства 1.3 Стандартизація продукції підприємства 2 ...
Основні завдання та джерела аналізу показників рентабельності підприємства 2. Характеристика фінансово господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної роботи 3. Аналіз показників рентабельності господарської діяльності підприємства 4.
Вступ 1 Теоретичні основи аналізу економічно господарських показників підприємства 1.1. Сутність і завдання економічного аналізу 1.2 Особливості розрахунку показників виробничої програми підприємства 1.3 Поняття доходу ...
Показники використання основного капіталу 1.2. Показники використання оборотних коштів 1.3. Оцінка ефективності використання трудових ресурсів 2.
Основні завдання та джерела аналізу показників рентабельності підприємства 2. Характеристика фінансово господарської діяльності підприємства та постановка аналітичної роботи 3. Аналіз показників рентабельності господарської діяльності підприємства 4.
Основні завдання та джерела аналізу показників праці та її оплати 2. Характеристика фінансово господарської діяльності підприємства та постановки аналітичної роботи 3. Організація аналізу показників праці та її оплати (за ...
Поняття рентабельності в системі показників фінансової діяльності підприємства та шляхи її підвищення 1.2. Система показників та методи розрахунку рентабельності підприємства РОЗДІЛ 2.
Характеристика основних макроекономічних показників СНР....................11 Розділ 2. Аналіз показників СНР в Україні............................................................19 2.1. Методи дослідження макроекономічних показників розвитку національного господарства України................................................................................................
Динаміка клінічних і гематологічних показників при лімфобластному і мієлобластному варіантах гострого лейкозу 1.4. Патогенетичні, клінічні і морфологічні характеристики хронічного лімфолейкозу 1.5.... Зміна основних біохімічних показників крові в залежності від форми і ступеня важкості захворювання 3.3. Зміна біохімічних показників крові хворих хронічним мієлолейкозом в залежності ...
...ПРИБУТКУ ТА ДОХОДУ ЯК ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Прибуток і дохід підприємства як економічна категорія 1.2. Джерела формування прибутку і доходу підприємства 1.... Основні техніко економічні показники діяльності підприємства 2.2. Оцінка динаміки прибутку підприємства 2.3.Аналіз формування, розподілу та використання прибутку підприємства РОЗДІЛ III.
РЕЗУЛЬТАТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ ТА ПОКАЗНИКИ, ЗА ДОПОМОГОЮ ЯКИХ ВОНИ ВИМІРЯЮТЬСЯ 2.1. Відтворення і економічне зростання 2.2. Показники національного відтворення 2.3.
Значення аналізу показників рентабельності діяльності підприємства…………..9 1.3. Система показників рентабельності……………………………………………….11 2. Аналіз фінансово господарської діяльності ВАТ “Яготинський маслозавод” 2.1.
Система показників рентабельності і методи їх визначення 10 1.3. Інформаційна база аналізу рентабельності 16 РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РІВНЯ І ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 23 2.1.
Характеристика абсолютних показників розвитку зовнішньої торгівлі 9. Аналіз структурних показників (товарна та регіональна структура експорту/імпорту товарів і послуг) 10.
...ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ОСНОВНІ МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ……………………..36 3.1. Податкова політика як чинник макроекономічного регулювання ……. 36 3.2. Взаємозв’язок податкової політики і основних макроекономічних показників …………………….. 38 3.3.
Вступ Розділ 1 Поняття та показники результативності виробництва 1.1. Результативність виробництва 1.2. Суспільний продукт, його сутність і форми 1.3....сукупного суспільного продукту Розділ 2 Показники суспільного продукту 2.1. Валовий внутрішній продукт 2.2. Валовий національний продукт 2.3. Національний доход 2.4.
Вступ Розділ 1 Сутність основних макроекономічних показників 1.1 Валовий внутрішній продукт та методи його обчислення 1.2 Обчислення валового національного та валового наявного доходу 1.3 ... Вступ Розділ 1 Сутність основних макроекономічних показників 1.1 Валовий внутрішній продукт та методи його обчислення 1.2 Обчислення валового національного та валового наявного доходу 1.3 Обчислення номінального та реального валового національного доходу 1.4 Розрахунок цінов...
Показники соціального рівня життя сучасної України………………4 1.1. Рівень життя: сущність, мінімальні соціальні стандарти…………………..4 1.2. Показники якості життя........…………………………………………………7 Розділ 2.
Основні завдання та джерела аналізу показників ефективності використання фінансових ресурсів підприємства 2. Характеристика фінансово господарської діяльності підприємства та постановка аналітичної роботи 3. Аналіз основних показників ефективності використання фінансових ресурсів підприємства ...
Характеристика системи показників, що характеризують фінансовий стан позичальника…………………………………………………………….. 3 1.1 Процедури оцінки фінансового стану та кредитоспроможності позичальників………………………………………………………………….....26 2.2 Аналіз узагальнюючого показника ліквідності……………………….. 27 2.3 Аналіз оборотних активів підприємства………………………………. 29 2.4 Параметричний аналіз ліквідності…………………………………….. 30 2.5 Факторний аналіз коефіцієнта ...
... Задача № 38 Визначити основні показники ліквідності та платоспроможності (коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт термінової ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт платоспроможності) підприємства за даними таблиці: Таблиця 1 Вихідні дані № Показники На кінець року 1.
Конкурентоспроможність підприємства та її показники 1.1. Поняття конкурентоспроможності продукції та її показники 1.2. Ефективність і способи підвищення конкурентоспроможності продукції Розділ 2.
У статті розглянуто питання сучасного стану соціального захисту малозабезпечених верств населення, проаналізовано динаміку його показників та розроблено математичну модель, яка описує співвідношення між показниками соціального забезпечення.
...фінансовий стан підприємства за допомогою показників ліквідності та платоспроможності на основі даних балансу підприємства: Таблиця Вихідні дані з/п Показник На кінець року 1.
ОЦІНКА ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ ВУГІЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА (на прикладі шахти ім. Н.І.Сташкова ДХК Павлоградвугілля) 2.1. Загальна техніко економічна характеристика об’єкта дослідження ... Визначення основних трудових показників вугільного підприємства та їх розрахунок 2.3. Аналіз виконання плану по труду за попередній період РОЗДІЛ 3.
Показники соціометричного статусу працівників Додаток Г. Показники емоціональної експансивності працівників
Зміст Вступ……………………………………………………………………………………….1 Розділ 1. Теоретичні основи фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств…………………………………………………………………………….….3 1.1.... Показники фінансової звітності для оцінки фінансового стану ТОВ «Біохем ЛТД»…………………………………………………………………………………...…15 2.1. Організаційно – економічна характеристика ТОВ «Біохем ЛТД»………….…...
Вступ 1. Сутність, значення і основні завдання аналізу рентабельності 2.... Аналіз рівня, динаміки і структури показників рентабельності підприємства 4. Факторний аналіз рентабельності підприємства 5. Основні напрямки підвищення рентабельності підприємства Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки
Вступ 3 Розділ 1. Теоретико методологічні основи фінансового менеджменту 5 1.1.... Базові показники фінансового менеджменту 10 1.3.1. Управління грошовими потоками на підприємстві 10 1.3.2 Управління прибутком підприємства 14 1....
1. Суть і показники та методи оцінювання якості продукції 2. Конкурентоспроможність продукції 3.
ЗМІСТ: ВСТУП 1. Загальна характеристика Чорнобаївського РайСТ 2. Аналіз формування фінансового результату на Чорнобаївському РайСТ 3. Динамічний аналіз фінансових показників та рентабельності 4.
В роботі висвітлюються питання економічного змісту освіти в Україні, характеризується її структура, а також обґрунтовуються особливості моделювання показників рівня вітчизняної освіти
Мінералізація Електропровідність Температура Зважені речовини (грубодисперсні домішки) Органолептичні спостереження Водневий показник рН Окисно відновний потенціал (Eh) ...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 6 1.1 Концепція контролінгу в ... АНАЛІЗ ТА КОНТРОЛЬ ПОКАЗНИКІВ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП «ТД «КУЛЬТТОВАРИ»» 18 2.1 Організація діяльності підприємства ПП «ТД «Культтовари»» 18 2.2 Основні етапи впровадження ...
Вступ 1. Аналіз галузевих та транспортних показників Колумбії 2. Вибір оптимального варіанту постачання вибраної сировини (імпорт або експорт) ...
1. (9). Способи відображення аналітичної інформації: графічний спосіб, способи табличного відображення аналітичних даних …...3 2. (68). Показники ліквідності: методи обчислення, оптимальні значення …...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи інвестиційної привабливості підприємства 1.1. Суть та необхідність інвестиційної привабливості підприємства ... Аналіз інвестиційної привабливості та розрахунок показників доцільності капіталовкладень підприємства “Торнадо” Розділ 3. Організаційно фінасове забезпечення підвищення інвестиційної привабливості підприємства Висновки Список використаної літератури
1.Поняття ринку. Класифікація ринків. 2.Завдання статистики ринку товарів та послуг. 3.Система показників статистики ринку. 4.
Зміст Вступ Розділ I Аналіз основних макроекономічних показників 1.1. Валовий внутрішній продукт (ВВП) 1.2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.