Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 761 за запитом покращення

...ліквідності – покращились, що свідчить про покращення ліквідності підприємства. Робочий капітал в 2001 році склав 405,1, що свідчить, що підприємство може погасити всі короткострокові зобов’язання ...2002 році намітилась тенденція до покращення даного показника і він збільшився на 0,12 або 39%, що є позитивним в діяльності підприємства.
У даній дипломній роботі розроблено спеціалізовану підсистему покращення якості зображення на основі мікроконтролера ADSP BF533 фірми Analog Devices. Дана підсистема працює з растровими кольоровими зображеннями RGB 256*256 ... Методи покращення якості зображення………………………………………14 1.3. Математичні основи алгоритму Retinex……………………………………....19 1.4. Модифікована версія алгоритму Retinex……………………………………...23 2.
...роботі розроблено систему заходів, щодо покращення фінансового стану підприємства. Запропоновані заходи щодо покращення фінансового стану підприємства за рахунок: 1) повного використання виробничої потужності і налагодження збуту ...
Зміст Вступ 1. Покращення небанківських фінансово кредитних установ та їх характеристика. 2.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи основного капіталу підприємства 1.1.... Шляхи покращення використання основного капіталу 3.2. Підвищення ефективності управління основним капіталом Млинівської торгової бази Висновок Список використаної літератури Додатки
РЕФЕРАТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ 6 ... Напрямки покращення процесу управління системою формування прибутку ВАТ „Інгулецький ГЗК” 51 3.2. Шляхи максимізації прибутку ВАТ «Інгулецький ГЗК» та оцінка доцільності ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 1.1. Особливості управління готельним підприємством 1.2.
Вступ 1. Стан ресурсів банків 2. Динаміка основних видів ресурсів комерційних банків Висновки Список використаних джерел
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність поняття фінансової стабільності 1.2.
Зміст Вступ 1. Документознавство як наукова дисципліна 2. Огляд та характеристика сучасних мультимедійних та електронних продуктів, ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти аналізу фінансового стану Підприємства 1.1 Сутність, мета, завдання та етапи проведення ...
Вступ Розділ 1 Права та обов’язки туристів Розділ 2 Претензії клієнта.
...матеріальних резервів для стимулювання шляхом покращення товарообігу та асортименту реалізовуваної продукції 3.3. Посилення мотивації працівників шляхом покращення організації та умов праці 3.4.
...матеріальних резервів для стимулювання шляхом покращення товарообігу та асортименту реалізовуваної продукції 3.3. Посилення мотивації працівників шляхом покращення організації та умов праці 3.4.
Шляхи покращення фінансового стану універсальної контори матеріально технічного забезпечення облспоживспілки Висновки Список використаних джерел В дипломній роботі досліджено зміст, порядок складання і ... Про покращення фінансового стану підприємства свідчать і показники рентабельності, які зросли у 2007 році. Отже, підприємство покращило свою ділову активність.
Пропозиції щодо покращення фінансового стану ТОВ «Златодар» за результатами аналізу звітності 3.1. Заходи щодо покращення фінансового стану підприємства 3.2.
...стану підприємства та шляхи його покращення РОЗДІЛ 2 Факторний аналіз формування політики збуту на підприємстві Висновок Список використаної літератури На сьогоднішній день знання фахівця з економіки ...і основні зусилля по його покращенню необхідно спрямувати на покращення якості продукції і зменшення браку. 3) Аналіз виробництва продукції та шляхи підвищення її ефективності.
...плану з прибутку не було покращено і залишилося без змін. Підприємство ТОВ “ Вітал Агро”, що залежить від платоспроможності своїх споживачів, лише виживає, воно не має змоги ...та здійснити заходи, спрямовані на покращення морального клімату в колективі, що у підсумку відіб’ється на підвищенні продуктивності праці. На основі результатів дослідження теоретичних і методичних ...
...виробничих фондів підприємства та резерви покращення їх використання 1.5. Аналіз джерел формування коштів та напрямки ефективного їх використання 1.6 Аналіз забезпечення і використання трудових ...і основні зусилля по його покращенню необхідно спрямувати на покращення якості продукції і зменшення браку. 3) Аналіз виробництва і реалізації продукції на шляхи підвищення її ефективності ...
...аудиту, як один з шляхів покращення облікової роботи на ЗАТ “Ліггетт Дукат Україна”.63 4.2 Пропозиції вдосконалення обліку та аналізу витрат виробництва на ЗАТ “Ліггетт ...функціонування підприємства в напрямку до покращення своїх виробничих показників. Проаналізувавши фінансові показники підприємства встановлено, що на підприємстві відбулася тинденція до збільшення витрат у вартісному вираженні і ...
...та здійснити заходи, спрямовані на покращення морального клімату в колективі, що у підсумку відіб’ється на підвищенні продуктивності праці; пошуку дешевих видів сировини; усунення непродуктивних витрат....необхідне вживання стабілізуючих методів для покращення фінансового стану державного підприємства “Облагростандарт”, щоб запобігти банкрутства. Необхідно у найближчий час відшукати додаткові резерви підвищення рентабельності своїх послуг, здійснити ...
...та здійснити заходи, спрямовані на покращення морального клімату в колективі, що у підсумку відіб’ється на підвищенні продуктивності праці; пошуку дешевих видів сировини; усунення непродуктивних витрат....необхідне вживання стабілізуючих методів для покращення фінансового стану підприємства ТОВ “Вітал Агро”, щоб запобігти банкрутства. Необхідно у найближчий час відшукати додаткові резерви підвищення рентабельності своїх послуг, ...
...має вжити необхідних заходів для покращення стану на підприємстві. Структура оборотних фондів на підприємствах різних галузей має значні відмінності, зумовлені застосовуваними технологіями і формами організації виробництва, ... Тому, пошук шляхів покращення оборотних активів передбачає, перш за все, впровадження сучасних технологій та інших досягнень науково технічного прогресу, що забезпечують економію ресурсів, здешевлення ...
...та здійснити заходи, спрямовані на покращення морального клімату в колективі, що у підсумку відіб’ється на підвищенні продуктивності праці; пошуку дешевих видів сировини; усунення непродуктивних витрат....необхідне вживання стабілізуючих методів для покращення фінансового стану державного підприємства “Облагростандарт”, щоб запобігти банкрутства. Необхідно у найближчий час відшукати додаткові резерви підвищення рентабельності своїх послуг, здійснити ...
Економічний розвиток підприємства характеризується покращенням фінансово економічних результатів. Це покращення зумовило дію внутрішньовиробничих і зовнішньоекономічних факторів. В умовах ринкової економіки ці фактори взаємозалежні і зумовлюють ...
Покращення матеріального становища Question 10 Подібність сімейних цінностей, функціонально рольова узгодженість, соціально рольова адекватність у сім’ї, емоційна задоволеність, адаптивність у ... Покращення взаєморозуміння f. Емоційне відчуження g. Почуття самотності Question 8 Виділяють такі види ревнощів: a. Від ущемлення b. Звернені c.
Шляхи покращення економічної стратегії фірми 3.1. Автоматизація аналізу як шлях покращення ефективності економічної стратегії підприємства 3.2.
...АТ "НПК Галичина» ІІІ Шляхи покращення фінансово економічного стану АТ "НПК Галичина» в умовах фінансової кризи. 3.1 Економічні передумови та шляхи підвищення ефективності функціонування підприємства ...вдосконалення фінансового аналізу з метою покращення результатів діяльності АТ "НПК Галичина» 3.3 Шляхи покращення фінансового стану АТ "НПК Галичина» Висновки Література Додатки
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження конкурентоспроможності підприємства 1.1 Поняття та види конкурентоспроможності 1.2 Формування стратегії конкурентоспроможності і фактори, що на неї впливають 1.3 Методологія оцінки конкурентоспроможності продукції 1.4 Методологічні основи вибору базових конкурентних стратегій Розділ 2 практичні аспекти забезпечення конкуренто спроможності продукції на підприємстві 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства ТОВ «Капітель»...
Пропозиції щодо покращення фінансового стану ТОВ «Златодар» 3.1. Оперативні заходи 3.2. Співставлення показників платоспроможності до і після запропонованих заходів 3.3....роботі розроблено систему заходів, щодо покращення фінансового стану підприємства. Запропоновані заходи щодо покращення фінансового стану підприємства за рахунок: 1) здача в оренду нежилі приміщення та транспортні ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти управління витратами підприємства 1.1 Нормативна база з оцінки системи управління витратами підприємства 1.2 Сутність витрат підприємства та їх класифікація 1.3 Сутність і оцінка системи управління витратами підприємства 1.4 Методологія аналізу витрат на виробництво Розділ 2 практичні аспекти дослідження системи управління витратами на підприємстві ват “золотоніська парфюмерно – косметична фабрика” 2.1 Організаційно – економічна хар...
Основні напрямки покращення фінансового стану ВАТ «Іркліївський маслосирзавод» 3.2. Застосування системи управління запасами на підприємстві 3.3....і кредиторській заборгованості вказує на покращення розрахунків боржників з підприємством за постачання товару і послуг, наданих раніше. Отже, узагальнюючи аналітичну частину II розділу, можна сказати, що ...
...умовах кризи Розділ 3 шляхи покращення оперативного управління в умовах кризи 3.1 Заходи щодо покращення системи оперативного управління на підприємстві 3.2 Шляхи покращення статегії ...
Шляхи покращення фінансового забезпечення смілянського лісового господарства 3.1. Резерви покращення фінансових результатів діяльності Держлісгоспу 3.2.
Пропозиції щодо покращення діяльності та фінансового стану підприємства болградський райавтодор 3.1. Технологічне обґрунтування створення виробництва поверхнево активної речовини катіонової (адгезійної) добавки WETFIX ...економіку потребує інтенсивних пошуків шляхів покращення господарської діяльності підприємства, яке часто можливе лише за умови залучення зовнішніх або внутрішніх інвестицій. З цією метою виконується фінансовий аналіз, ...
Обрання шляхів покращення організації пайових відносин 3.2. Оцінка результатів і запропонованих заходів Висновки Список використаної літератури Колективне сільськогосподарське підприємство є добровільним об'... Для покращення фінансового стану ПП «Педченко В.І.» можемо запропонувати наступні заходи: з метою збільшення суми грошових коштів позбутися зайвої дебіторської заборгованості ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти аналізу основних засобів підприємства 1.1 Сутність основних засобів підприємства, їх класифікація та оцінка 1.2 Інформаційна і нормативна база аналізу основних засобів підприємства 1.3 Методологія оцінки стану, руху та ефективності використання основних засобів на підприємстві Розділ 2 практичні засади оцінки основних засобів в тов «макарівська птахофабрика» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка стану...
СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ВАТ «ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФЮМЕРНО – КОСМЕТИЧНА ФАБРИКА» 3.1.Заходи щодо покращення структури фінансових ресурсів 3.2.
...стану підприємства та шляхи його покращення РОЗДІЛ 2 Економічне обґрунтування стимулювання персоналу на підприємстві Висновок Список використаної літератури На сьогоднішній день знання фахівця з економіки підприємства ...і основні зусилля по його покращенню необхідно спрямувати на покращення якості продукції і зменшення браку. Було визначено динаміку фондовіддачі що свідчить про те, що на 1 ...
...обгрунтування підвищення ефективності за рахунок покращення структури оборотного капіталу 3.3. Економічна ефективність проекту покращення структури оборотного капіталу Висновки Список використаної літератури Додатки Оборотний капітал – одна ...
Шляхи покращення інституту застави в банківській діяльності.......................................39 3.1 Розмежування функцій в кредитному процесі..............................................................................39 3.2 Рекомендації щодо вдосконалення інституту ... — Визначити та розглянути шляхи покращення інституту застави в банківській діяльності. Об'єктом дослідження виступає Обухівське відділенні №1 АППБ «Аваль». Предметом дослідження є суспільні відносин...
Покращення ефективності культури управління шляхом покращення згуртованості колективу та формування сприятливого соціально психологічного клімату 3.4.
Шляхи покращення якості кредитного портфеля банку 3.3. Іноземний досвід управління дохідності кредитним портфелем банку та його застосування в Україні ВИСНОВКИ СПИСОК ...застосування АБ «АвтоЗАЗбанк»; запропонувати шляхи покращення якості кредитного портфеля. Об’єктом дослідження є кредитний портфель банку. Предметом дослідження – методи та підходи до управління дохідності кредитним портфелем.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства в умовах ринку 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність, значення та основні етапи проведення 1.2 Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємства 1.3 Методика оцінки фінансового стану підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки фінансового стану підприємства на приватному підприємстві «барух» 2.1 Техніко – економічна характеристика ПП «Барух» 2.2 Оцінка майнового стану, ліквідності ...
Шляхи пропозицій покращення фінансування медичних закладів в сучасних умовах 3.1. Шляхи покращення фінансування закладів системи здоровохорони 3.2.
...товарних запасів та рекомендації щодо покращення управління товарними ресурсами на споживчому товаристві 3.1 Аналіз структури, динаміки та руху товарних запасів 3.2 Аналіз показників ефективності ...запасів 3.3 Рекомендації щодо покращення управління товарними ресурсами Висновки Список використаної літератури Тема роботи досліджувалась на матеріалах споживчого товариства (РАЙСТ).
Заходи щодо покращення відтворення основного капіталу підприємства 3.3. Оцінка джерел забезпечення та ефективності заходів покращення відтворення основного капіталу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...
Шляхи покращення фінансового стану Прилуцького хлібозаводу Висновок Проаналізувавши одержані показники фінансового стану ВАТ Прилуцький хлібозавод можна зробити такі висновки: 1.... Інструментом покращення показників коефіцієнтів (коефіцієнту покриття та коефіцієнту забезпечення власними засобами), а також ліквідності балансу служать пропозиції, викладені в пункті 3: продаж ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.