Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Тимчук Руслан Миколайович

Рейтинг: 21.1
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 294 за запитом половині

ВСТУП Розділ 1. ВИНИКНЕННЯ ТА СПЕЦИФІКА КУЛЬТУРНО ПРОСВІТНИЦЬКОГО ТА ГРОМАДСЬКО ОСВІТНЬОГО РУХУ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. 1.1.
...ТЕРИТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.BR> 2.1. Характеристика регіонуBR> 2.2. Правовий статус жінокBR> 2.3....території Південної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ стBR> 2.4. Шлюбно сімейні відносиниBR> РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІСТОРІЇBR> 3....
...життя наприкінці XVI — в першій половині XVII ст. Петро Могила 2. Греко католицька церква в першій половині XVII ст. 3. Культура України в XVI — першій половині ...
Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст. 2. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії в другій половині XIX ст. 3.
...Українська Козацька держава у другій половині 17 століття". Розмір лекції:13 сотрінок. План лекції: 1) Політичне становище гетьманщини після смерті Б.Хмельницького. 2) І.Виговський.... 7) Запорізька Січ у другій половині 17 століття. 8) Поділ України на Правобережну та Лівобережну. 9) Андрусівський мир 1667 р.
...процесу в Німеччині в першій половині ХІХ століття 2. Особливості конституційного процесу в Німеччині в першій половині ХІХ століття 3. Конституційний процес напередодні і період революції ...
...процесу в Німеччині в першій половині ХІХ століття 2. Особливості конституційного процесу в Німеччині в першій половині ХІХ століття 3. Конституційний процес напередодні і період революції ...
...права в Україні в першій половині ХІХ століття. 3. Цивільне та кримінальне право України в складі Російської імперії. 4. Судова система в Україні в першій половині ХІХ століття.
Наука України у першій половині ХХ столітті 3. Розвиток науково технічного потенціалу України у контексті світового науково технічного розвитку у другій половині ХХ ст Висновки Список використаної ...
...обрядовості українців, були вчені першої половини XIX ст. З. Доленга Ходаковський [30] та Й. Лозинський [57]. Ознайомлення з працями цього часу дає змогу простежити еволюцію обряду, ...у весільній обрядовості в другій половині ХІХ століття. Протягом 1814 – 1819 років З. Доленга Ходаковський подорожував по Україні, збирав і записував народні пісні, казки, повір’я, ...
ВСТУП РОЗДІЛ I. Історіографія та джерельна база дослідження 1.1. Історіографія проблеми 1.2....становище міст Північного Лівобережжя другої половини XVII – XVIII століття РОЗДІЛ III. Соціальний та національний склад населення міст Північного Лівобережжя РОЗДІЛ IV.
Культура України в другій половині XVII—XVIII ст. Література
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ОЗНАК МОДЕРНІСТСЬКОЇ ПОЕЗІЇ 1.1 Модерністські напрями і ...ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК МОДЕРНІСТСЬКОЇ ПОЕЗІЇ І ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (на матеріалі поезії Р.М. Рільке 2.1. Вивчення модерністської поезії на прикладі збірки Р. М.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ОЗНАК МОДЕРНІСТСЬКОЇ ПОЕЗІЇ 1.1 Модерністські напрями і течії ...ХАРАКТЕРНИХ ОЗНАК МОДЕРНІСТСЬКОЇ ПОЕЗІЇ І ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ (на матеріалі поезії Р.М. Рільке) 2.1. Вивчення модерністської поезії на прикладі збірки Р. М.
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………. РОЗДІЛ 1. Формування телепростору України як наукова проблема .…………………………………………………………………. 1.1 Теоретичні засади проблеми ………………………………….... Реструктуризація державного телебачення у першій половині 90 х років ………………………………………………………………….. 2.2. Центральне та регіональне телемовлення …………………… 2.3. Державне та недержавне ТБ ………………………………….. РОЗДІЛ 3.
1. Условия развития украинской культуры во II половине XVII XVIII вв. 2.
Инфографика Суспільно політичний рух в Україні в другій половині ХІХ ст. тип файлу: Foxit Reader Document (.pdf)
1. Скасування кріпосного права в Надніпрянській Україні 2. Реформи адміністративно політичного управління 60 70 х років ХІХ ст....в Надніпрянській Україні у другій половині ХІХ ст. Література
1. Економічна політика нацистів .............................................................. 3 2. Фінанси в українських землях XVII – XVIII столітті ......................... 9 3.... Економічне життя України в першій половині 90 х років XX століття ........................................................................................................ 14 Використана література ............................................................................. 19
... Варіант № 6 1. Акціонерні товариства. 2. Право довірчої власності. 3. Задача.№1 Між батьком та донькою – студенткою ...було встановлено обов’язок передання половини доходу від використання земельної ділянки Коломієць по закінченні календарного року. Протягом 4 років Коломієць не зверталася до Созінова про надання ...
1. Західноукраїнські землі на початку XX ст. 2.Українська еміграція Література
1. Україна напередодні та в роки революції 1905—1907 pp. у Російській імперії 2.
Вступ 1. Розвиток кінематографії в Україні 2. Діяльність і життя О.Довженка Висновок Список використаної літератури
Змiст Вступ………………………………………………………………….……….3 1. Розвиток організації та діяльності ООН…………………………..…….4 1.1. Система організації ООН………………………………………….…..12 1.2.
Вступ 1. Зародження вітчизняної психологічної науки. Два напрямки в проблемі людини 2. Антропологічний принцип П. Г. Чернишевського 3.
Вступ. 1. Вплив реформації та контрреформації на церковне життя в Україні. 2. Українські братства XVI XVII ст. 3.
Вступ 1. Підйом національно визвольного руху в царстві польському 2. Придушення повстання миколою і 3.
ВВЕДЕНИЕ I. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ В 1946 1980гг. 1.1. Развитие аграрного сектора в послевоенное время.
В Україні традиційно був поширений моногамний шлюб. Моногамія (від грецьких слів monos – один і gamos шлюб) – це форма ...
1. Входження українських земель до складу Литви та Польщі. Люблінська та Берестейська уні 2. Виникнення українського козацтва.
...думка у кінці XVI — першій половині XVII ст 2. Розвиток освіти другої половини XVII — кінця XVIII ст 3. Освіта і педагогічна думка в Україні першої половини ...
...влади в Україні у першій половині XVIIІ ст. // УІЖ. – 1993. № 2, 3. Драгоманов М. П. Пропащий час: українці під Московським царством // Пам’ятки України. – 1990....і управління Української держави (друга половина XVII – XVIII ст.). Навчальний посібник. – Харків, 2002. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983. Саксонов В.Б.
...за ним права власності на половину будинку і на половину грошового вкладу, посилаючись на те, що він і спадкодавець Колосова разом вели спільне господар­ство, вирощували ...
...за ним права власності на половину будинку і на половину грошового вкладу, посилаючись на те, що він і спадкодавець Жукова разом вели спільне господарство, він за ...
другій половині ХІХ століття b. першій половині ХХ столітя c. першій половині ХІХ століття d. другій половині ХХ століття 12 Менеджер проекту ...
Викладання психології в першій половині XX століття 1.3. Викладання психології в другій половині XX століття Висновки до першого розділу Розділ 2.
Викладання психології в першій половині XX століття 1.3. Викладання психології в другій половині XX століття Висновки до першого розділу Розділ 2.
...дизайну на Україні до першої половини ХХ ст Розділ 3. Національні моделі та мотиви графічного дизайну другої половини ХХ ст 3.1.
За першу половину жовтня поставки молочної продукції становили 13 тис. грн., за другу – 15 тис. грн. Планові платежі перераховувались своєчасно і повністю Дати ...універсамом за першу і другу половини місяця? Визначити розмір найближчого планового платежу після кожного уточнення за половину місяця Завдання №96 Банк придбав облігації на загальну суму ...
...складі Російської імперії у першій половині 19 ст 15. Державний устрій західноукраїнських земель у складі Австро Угорської монархії 16. Характеристика джерел права західноукраїнських земель у складі ... Хрущова у другій половині 1950 х першій половині 1960 х років 24. Політичний режим у період "застою" Л. Брєжнєва у середині 1960 х середині ...
У першій половині ХVІІ ст. запорозьке козацтво піднялося до рівня кращих європейських армій. Запорожців називають майстрами зброї – настільки вміло вони її виготовляли і ... “Збройні сили України першої половини ХVIII ст.”. Вагомим джерелом стали засоби масової інформації, які з нагоди річниці відродження українського козацтва, а також 500 – річчя святкування ...
У першій половині ХVІІ ст. запорозьке козацтво піднялося до рівня кращих європейських армій. Запорожців називають майстрами зброї – настільки вміло вони її виготовляли і ... “Збройні сили України першої половини ХVIII ст.”. Вагомим джерелом стали засоби масової інформації, які з нагоди річниці відродження українського козацтва, а також 500 – річчя святкування ...
...тематики на Слобожанщині в першій половині ХІХ століття та вивчення проблеми національного характеру і перших етнопсихологічних експериментальних досліджень у другій половині ХІХ століття. 40.
...ських землях в IX — першій половині XIV ст. Категорії залежних селян були в Київській Русі. 9. Особливості утворення і розвитку українських міст в період середньовіччя....та Слобідській Україні протягом другої половини XVII XVIII ст. 9. Господарства старшин, козаків, селян в Українській гетьманській державі. 10. Форми землеволодіння на правобережних та західноукраїнських землях, ...
...тенденції у містобудуванні України другої половини 16 – першої половини 17 ст. 2. Охарактеризувати палацово паркові ансамблі України останньої третини 18 – першої третини 19 ст. 3.
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.