Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 498 за запитом поліпшення

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ І РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 6 1.1. Загальна характеристика ремонту та витрат на поліпшення і ремонт основних засобів 6 1....
...підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів виробничо технічного характеру....надання послуг, скороченням технологічного часу, поліпшенням якості послуг та зниженням їх собівартості, вдосконаленням асортименту послуг, що випускається, пошуком та мобілізацією санаційних резервів у сфері послуг.
...його раціоналізація Розділ 2 Методи поліпшення умов праці та використання робочого часу 2.1 Умови праці і фактори їх формування 2.2. Дисципліна праці Розділ 3. Шляхи удосконалення поліпшення умов праці та використання робочого ...
Сучасні підходи до поліпшення умов праці та використання робочого часу 3.1. Основні напрямки поліпшення умов праці та використання робочого часу на підприємствах 3....
...його раціоналізація Розділ 2 Методи поліпшення умов праці та використання робочого часу на ТОВ ТД «ЛОГОС» 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ ТД «ЛОГОС» 2.2 ... Шляхи удосконалення поліпшення умов праці та використання робочого часу Висновки Список використаної літератури Додатки
...збільшення випуску продукції, повязані з поліпшенням використання основних фондів Висновки Список використаної літератури Додатки Основні фонди це засоби праці, що беруть участь у процесі виробництва протягом ...2010 році на 54,6% Поліпшення використання діючих основних фондів і виробничих потужностей промислових підприємств, у тому числі знов введених в експлуатацію, може бути досягнутий завдяки: ...
Вступ 1. Класифікація порід коней 2. Особливості української верхової породи 3.... Схема поліпшення робочих коней Висновки Список літератури
1. Вступ. 2. Інструменти. 3. Матеріали. 4. Підготовка поверхні. 5. Технологічний процес. 6.
Зміст Вступ Розділ І. Теоретичні основи відтворення та використання основних засобів підприємства 1.1.
Дипломна магістерська робота. виконана по ПАТ "Галактон" за даними 2007 2010 років та захищена на відмінно у Київському національному економічному ...
Одним із напрямів поліпшення структури банківського сектора є заходи, спрямовані на відкриття кордонів і спрощення процедури доступу філій іноземних банків на вітчизняний фінансовий ринок, ... Зростанню обсягів і поліпшенню умов кредитування виробників сільськогосподарської продукції сприятиме застосуванню ринкових методів стимулювання кредитної активності комерційних банків, які враховують інтереси суб’єктів кредитних ...
...підприємств, скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних заходів виробничо технічного характеру....підприємства від непродуктивних виробничих структур, поліпшення виробничих стосунків між членами трудового колективу тощо. У цьому контексті розрізняють два види санації: Санація зі збереженням існуючого юридичного статусу ...
...якості сировини, матеріалів і комплектуючих, поліпшення стандартизації); організаційні (вдосконалення організації виробництва і праці, методів технічного контролю, підвищення кваліфікації кадрів, дотримання технологічної і виробничої дисципліни, забезпечення загальної ...на підприємстві дій, виявляти можливості поліпшення, не чекаючи виникнення труднощів. Поліпшення можуть мати різні масштаби — від незначних поступових постійних поліпшень до стратегічних проект...
...облік оренди та ремонту і поліпшення орендованих основних засобів Розділ 2. Побудова обліку основних засобів на ЗАТ„Агроекопродукт” 2.1 Організаційно економічна характеристика та аналіз фінансової ...на ремонт та інші види поліпшення основних засобів на підприємстві 2.7 Використання комп’ютерних технологій в удосконаленню обліку основних засобів на підприємстві Розділ 3.
ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ 3.1. Розробка заходів для ефективного використання оборотних коштів ДП «КГЗКОР……………………………………………………….........42 3.2....підприємства дає можливість визначити шляхи поліпшення використання цих коштів. В роботі запропонований аналіз оборотних коштів підприємства України ДП « Криворізького гірничо – збагачувального комбінату окислених руд ».
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти цінової політики підприємства в умовах ринку 1.1 Сутність ціни та цінової політики в сучасній економіці та нормативно – правове забезпечення цінової політики 1.2 Види і елементи цін 1.3 Методика визначення ціни Розділ 2 практичні аспекти формування ціни на ват «миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» 2.1 Оганізаційно економічна характеристика ВАТ «Миронівський ЗВКК» 2.2 Дослідження процесу ціноутворення на підприємстві 2.3 Аналіз ...
Шляхи поліпшення фінансового стану підприємства тов „вітал агро” 3.1 Чинники зростання ефективності (прибутковості )діяльності підприємства 3.2 Комп'ютеризація, як один з шляхів поліпшення аналітичної роботи на підприємстві 3....
Вступ Розділ 1 Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 показники фінансового стану підприємства 1.3.1 Коефіцієнти ліквідності і платоспроможності 1.3.2 Коефіцієнти фінансової стійкості 1.3.3 Коефіцієнт ділової активності 1.3.4 Коефіцієнти рентабельності 1.4 Комплексна оцінка фінансового стану підприємства ...
...Уміння керувати процесом зміни для поліпшення оточення або поліпшення можливостей передбачає застосування методів: a. економічного аналізу b. ситуаційного управління c. статистичних d.
Практика відображення в обліку ремонту, поліпшення, переоцінки, інвентаризація на підприємстві 2.5. Звітність по основних засобах 2.6. Оцінка системи аналізу основних засобів на підприємстві 3....витрат, яка пов’язана з поліпшенням об’єкту основних засобів. По кредиту – вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі, а також у разі часткової ліквідації об’...
ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ВАТ «ПТАХОФАБРИКА «ПЕРШЕ ТРАВНЯ» 3.1. Заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємства 3.2.
...Черкаський комбінат хлібопродуктів" як напрям поліпшення організаційної структури підприємства Висновки Список використаної літератури Під час написання магістерської роботи нами виконані всі ті завдання, що були перед ...які необхідно вжити підприємству для поліпшення свого фінансового стану є: 1. Мінімізація дебіторської заборгованості, прискорення її оборотності. 2. По можливості збільшення терміну користування комерційним кредитом (уповільнення ...
...становив 0,145 це свідчить про поліпшення стану платоспроможності ВАТ “Городищенський маслозавод” на кінець року; коефіцієнт абсолютної ліквідності протягом 2003 року перебував на такому рівні, який далеко ... Для поліпшення стану платоспроможності ВАТ “Городищенський маслозавод” необхідно: забезпечити суворе дотримання умов договору поставок і ліквідацію причин, що призвели до відмови покупців ...
Теоретична частина Розробка шляхів поліпшення і вдосконалення амбулаторно поліклінічної допомоги населенню 1.1. Організація амбулаторно поліклінічної допомоги міському населенню. Найменування посад 1.2.... Проектно рекомендаційна частина Розробка шляхів поліпшення і вдосконалення амбулаторно поліклінічної допомоги населенню поліклініки №2 м. Пирятина 3.1. Рекомендації щодо вдосконалення надання допомоги персоналом відділення невідкладної ...
...витрат і ефективності заходів щодо поліпшення умов та охорони праці на підприємстві 3. Методи оцінки соціальної та економічної ефективності заходів з удосконалення умов та охорони праці 4. Економічне стимулювання поліпшення умов та охорони праці Література
Поліпшення умов праці 3.1. Соціально економічна ефективність поліпшення умов праці на виробництві 3.2. Основні напрями поліпшення умов праці Висновки ...
Пошук шляхів поліпшення допомоги дітям з захворюваннями органів дихання Висновки Список використаної літератури В результаті проведеного аналізу літературних джерел стосовно захворюваності дітей в ... Для поліпшення якості надання медичної допомоги дітям із захворюваннями органів дихання пропонується на вільних площах дитячої консультації Кременчуцької дитячої лікарні лікарні створити ...
...стану підприємства та шляхи його поліпшення Висновок Література Узагальнення аналізу окремих елементів господарсько фінансової діяльності відкритого акціонерного товариства”Племінний завод — дослідне господарство “Золотоніське” дало можливість визначити: ...основних фондів, ростом продуктивності праці, поліпшенням фінансової незалежності, високої ліквідності та розвитку підприємствах на засадах ринкової економіки; проведення моніторингу фінансово економічних показн...
...стану Приватбанку та шляхи його поліпшення Розділ 2 індивідуальне завдання 2.1 Особливості проведення кредитного процесу в комерційному банку 2.2....більш ефективному озміщенню позичкових ресурсів, поліпшенню банківського обслуговування. Основною тенденцією в розвитку банківської справи є універсалізація операцій сучасних комерційних банків. Сьогодні для всебічного забезпечення діяльності банку ...
Проектно рекомендаційна частина Пошук шляхів поліпшення допомоги дітям з захворюваннями органів дихання 3.1. Розробка та організація роботи денного стаціонару на базі дитячої консультації 3.2.... Для поліпшення якості надання медичної допомоги дітям із захворюваннями органів дихання пропонується на вільних площах дитячої консультації Кременчуцької дитячої лікарні лікарні створити ...
Проектно рекомендаційна частина Пошук шляхів поліпшення допомоги дітям з захворюваннями органів дихання 3.1. Розробка та організація роботи денного стаціонару на базі дитячої консультації 3.2.... Для поліпшення якості надання медичної допомоги дітям із захворюваннями органів дихання пропонується на вільних площах дитячої консультації Кременчуцької дитячої лікарні лікарні створити ...
Поліпшення програмного забезпечення в управлінні 3.2. Поліпшення систем автоматизації управління Загальні висновки і пропозиції Список використаної літератури Люди організовують свою ...
Напрямки поліпшення фінансового стану ват "черкаський комбінат хлібопродуктів" 3.1 Основні заходи, спрямовані на покращення фінансової стану підприємства 3.2 Розробка та ...Черкаський комбінат хлібопродуктів" як напрям поліпшення фінансового стану підприємства Висновки Список використаної літератури Перехід до ринкової економіки негативно позначається на господарській, а особливо виробничій діяльності багатьох ...
Дострокова програма поліпшення становища сімей, які мають дітей 4. Право жінок в Україні: під кутом зору міжнародно правових стандартів Перелік використаних джерел Література ...і культурному розвитку України, прагнучи поліпшення демографічної ситуації, забезпечення реалізації сім'єю своїх функцій, а також створення правових, суспільне економічних умов для поліпшення становищ в сім'...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти визначення фінансового результату та ефективності використання майна торговельного підприємства 1.1Сутність фінансових результатів діяльності торговельного підприємства 1.2 Склад та джерела утворення майна торговельного підприємства 1.3 Аналіз стану та ефективності використання майна торговельного підприємства Розділ 2 Аналіз фінансових результатів та використання майна ТОВ «Фірма«Світоч»» 2.1 Техніко – економічна характеристика ТОВ «Фірма«Світоч»» ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства в умовах ринку 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність, значення та основні етапи проведення 1.2 Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємства 1.3 Методика оцінки фінансового стану підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки фінансового стану підприємства ват «ватутінський хлібокомбінат» 2.1 Техніко – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка майнового стану, ліквідності ...
...розподілу комісійних Розділ ііі Напрямки поліпшення системи розрахунків платіжними картками в Україні 3.1. Перспективи розвитку ринку пластикових карток Висновки Список використаної літератури Висновок br />br /> ...бізнесу – створення необхідних умов для поліпшення структури грошового обігу за рахунок масових безготівкових платежів із використанням карток і скорочення частки готівкових розрахунків.
...СПОП «Агропрогрес» 3.2 Шляхи поліпшення фінансових результатів та ефективності використання оборотних коштів СПОП «Агропрогрес» Висновки Список використаної літератури Оборотні кошти – це сукупність грошових коштів підприємства, ... З метою поліпшення рівня ефективності використання оборотних коштів СПОП «Агропрогрес» пропонується впровадити заходи щодо удосконалення платіжно – розрахункової дисципліни щодо розрахунків з покупцями та ...
Вступ Розділ 1 Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 Показники фінансового стану підприємства Розділ 2 Аналітична оцінка фінансового стану підприємства на прикладі державного підприємства „Облагростандарт” 2.1 Економічна характеристика державного підприємства „Облагростандарт” 2.2 Аналіз структури балансу 2....
Вступ Розділ 1 Методичні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 Показники фінансового стану підприємства Розділ 2 Аналітична оцінка фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Черкаський комбінат хлібопродуктів" 2.1 Економічна характеристика ВАТ "Черкаський комбінат хлібопродуктів" 2.2 Аналіз основних показників, що хара...
...досягається значною мірою за рахунок поліпшення використання діючих засобів праці. При цьому збільшення обсягу виробництва досягається без додаткових капітальних вкладень, забезпечується економія трудових і матеріальних ресурсів. Удосконалення техніки і поліпшення її використання виступають як основні ...
...досягається значною мірою за рахунок поліпшення використання діючих засобів праці. При цьому збільшення обсягу виробництва досягається без додаткових капітальних вкладень, забезпечується економія трудових і матеріальних ресурсів. Удосконалення техніки і поліпшення її використання виступають як основні ...
...банку 3.1 Основні напрямки поліпшення системи фінансового менеджменту ЗАТ КБ «Приватбанк» 3.2 Вплив політики НБУ на діяльність комерційного банку в сучасних умовах Висновки до ...вилучення строкових депозитів і внесків; поліпшення законодавчо нормативної бази в частині істотного прискорення реєстрації капіталу. br />br /> Підсумовуючи, можна сказати, що аналіз фінансово господарської діяльності у ...
...зміцнення здоров’я населення та поліпшення якості медичної допомоги, розробка конкретних лікувальних та профілактичних заходів, форм і методів роботи окремих спеціальних служб. Для поліпшення надання медичної допомоги населенню розроблено ...
...методів та запропонувати заходи щодо поліпшення стану. На сучасному етапі розвитку економіки важливу роль відіграє аналіз господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика ...визначення найбільш ефективних напрямків щодо поліпшення фінансового стану. Завданням даної роботи є оцінка фінансової стійкості підприємства, аналіз ліквідності ЗАТ «Полісся», рентабельності та ділової активності, а також ...
Вступ 1 Методичні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 Показники фінансового стану підприємства 1.3.1 Коефіцієнти ліквідності і платоспроможності 1.3.2 Коефіцієнти фінансової стійкості 1.3.3 Коефіцієнти ділової активності 1.3.4 Коефіцієнти рентабельності 1.3.5 Коефіцієнти ринкової активності 1.3.6 Інтегральні коефіці...
Обґрунтування пропозицій щодо поліпшення комерційної роботи ЗАТ «Ерлан» з оптової закупівлі товарів....………………………………58 3.1.2. Обґрунтування пропозицій щодо поліпшення комерційної роботи ЗАТ «Ерлан» з ...
...праці в аптечних закладах є: поліпшення організації і обслуговування робочих місць; раціоналізація засобів і методів праці, що прискорюють і полегшують процес виготовлення і відпуску ліків та інших товарів; поліпшення умов праці, розробка оптимальних режимів ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 1
Користувачів: 1

vipbond

Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.