Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Вікторія

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3264 за запитом політика

Загальнотеоретичні засади бюджетної політики держави br />br /> 1.1. Поняття та особливості бюджетної політики як складової фінансової політики держави 1.2.
Варіант – 5 1. Поняття «політика», її сутнісні характеристики. Структура та функції політики. Основні концепції політики. 2.
1. Назвіть основні причини виникнення політики як самостійного виду людської діяльності ........... 3 2. Охарактеризуйте основні типи держав .................................................... 7 3.
Контрольные вопросы к теме 1 1. С какой целью используются стандарты качества товара? 2.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування політики збуту продукції на підприємстві 1.1. Інформаційна база дослідження політики збуту продукції на підприємстві 1.2.
Теоретичні аспекти кадрової політики 1.1. Об'єкт кадрової політики 1.1.1. Людський фактор 1.1.2. Людські ресурси 1.1.3.
Особливості формування цінової політики в магазині ……………………...5 1.1. Роздрібна ціна: суть, структура ……………………………………………………..5 1.2. Цінова політика в магазині ……………………………………………………….....6 Розділ 2.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування політики збуту продукції на підприємстві 1.1 Інформаційна база дослідження політики збуту продукції на підприємстві 1.2 Формування товарної політики 1....
Теоретичні основи формування амортизаційної політики держави 1.1. Економічна сутність та функції амортизації 6 1.2. Методи нарахування амортизації в бухгалтерському обліку 13 1.3.... Нормативно правове забезпечення амортизаційної політики суб’єктів господарювання 30 РОЗДІЛ 2. Аналіз та оцінка амортизаційної політики на матеріалах товариства з обмеженою відповідальністю “Преттль Кабель Україна ” ...
Структура і функції політики 4. Класифікація політики 5. Висновок 6. Використана література 1. Поняття політики, її зміст та форми Політика (від грецьк.
Грошово кредитна політика……………………………………………………4 1.1Поняття грошово кредитної (монетарної) політики………………………...4 1.2. Типи грошово кредитної політики…………………………………………….5 1.3.
...у країні, та внутрішньої амортизаційної політики підприємств, яка формується з урахуванням як зовнішніх вимог до її складу, так і внутрішньої специфіки конкретних підприємств і є невід’... Основним питанням амортизаційної політики – який метод амортизаційних відрахувань обрати. Щоб відповісти на це питання треба детально розгляну усі існуючи методи та визначити фактори, що ...
Загальна характеристика політики зайнятості населення 1.1. Теоретико методологічні засади державної політики забезпечення зайнятості населення 1.2. Державне регулювання зайнятості 1.3.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи здійснення амортизаційної політики на підприємстві 1.1 Загальна характеристика амортизації та переоцінка основних фондів відповідно до Податкового кодексу України 1.2 Методи розрахунку ... ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи здійснення амортизаційної політики на підприємстві 1.1 Загальна характеристика амортизації та переоцінка основних фондів відповідно до Податкового кодексу України 1.2 Методи розрахунку амортизації основ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи управління реалізацією та формування політики збуту продукції на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження реалізації та формування політики збуту продукції на підприємстві 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування маркетингової політики на підприємстві 1.1 Інформаційна та нормативна база дослідження маркетингової політики на підприємстві 1.2 Методологія дослідження організації політики збуту ...
Теоретичні основи дослідження екологічної політики України (1991 2010 рр.) 1.1. Поняття та принципи екологічної політики 1.2. Нормативно правове забезпечення екологічної політики України 1....
...1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ…………………………………………………………………..5 1.1. Сутність та види банківського кредитування…………………....................................5 1.2. Особливості формування та виконання кредитної діяльності банку.............................. Показники оцінки ефективності кредитної політики банку …………..……………12 РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАТ КБ ПРИВАТБАНК………...…………...…….15 2.1. Місце та роль ЗАТ КБ ПриватБан...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Функціональне призначення податкових платежів підприємства 1.2 Податкова політика підприємства та її структурні елементи 1.3 Організація ...
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядається сутність управління ціновою та збутовою політикою фірми на зовнішньому ринку, критерії та показники економічної та соціальної ефективності управління, засоби щодо її оцінки. Предметом дослідження є управління ціновою та збутовою політикою фірми на зовнішньому ринку.
Історико правові засади становлення англосаксонської політико правової сім'ї 8 1.1. Передумови виникнення держави і права країн англосаксонського типу……………………………………………………...8 1.1.1....основних рис і особливостей англосаксонської політико — правової системи 43 Розділ II. Теоретико правовий аналіз політико — правової системи країн англосаксонського типу 57 2.1.
...ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1. Економічна сутність амортизації основних засобів 1.2. Критичний огляд нормативно правового регулювання нарахування амортизації 1.3. Формування амортизаційної політики підприємства Висновки до розділу 1 ...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1.Економічний зміст поняття «запаси» та його класифікація як об’єкта облікової політики 1.2.
ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЕЛЕМЕНТ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 24 2.1. Сутність податкової політики держави ……………………………….. 24 2.2.
Сутність аудиту облікової політики підприємства 2. Розкрийте завдання аудиту і ревізії облікової політики Висновки Список використаних джерел Предметна область аудиту — це вся інформація, яка ...
Суть фінансової політики держави 5 1.1Фінансова політика як складова частина економічної політики 5 1.2Принципи та види фінансової політики, характеристика її складових ...
ТЕМА: Дослідження маркетингової збутової політики підприємства та її удосконалення ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретичні основи збутової стратегії підприємства в системі маркетингу 1.1....характеристика та аналіз маркетингової збутової політики СОК «Агроторговий дім «Івано Франківськнасіння» 2.1. Аналіз фінансово господарської діяльності СОК «Агроторговий дім «Івано Франківськнасіння» 2.2.
СУТНІСТЬ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 6 1.1. Сутність та функції бюджетно податкової політики в умовах ринкової економіки 6 1.2.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ............................……………………...……………………… 1.1. Економічний зміст поняття «оборотні активи» як об’єкта облікової політики ……………………………………… 1.2.
Теоретико методологічні основи дивідендної політики акціонерного товариства 7 1.1. Сутність, види та роль дивіденду у фінансовій політиці акціонерного товариства 7 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти державної житлової політики 1.1. Сутність державної житлової політики 1.2. Принципи здійснення державної житлової політики 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи кредитної політики і політики повернення дебіторської заборгованості 1.1 Порядок оформлення кредиту підприємством позичальником 1.2 Особливості кредитного забезпечення 1.3 Політика ...
Суть, цілі і завдання валютної політики 2. Складові валютної політики, їх роль і значення Висновок Список використаної літератури Одне з провідних місць у формуванні економічно сильної, ...
Сутність фіскальної політики. 1.2.Дискреційна та не дискреційна фіскальна політика. 1.3.Дефіцит бюджету та державний борг. 2. Розвиток фіскальної політики закордоном.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ….6 1.1. Характеристика податкової політики України..................................................6 1.2. Завдання податкової політики в Україні..........................................................10 1.3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ 1.1. Сутність бюджетної політики держави 1.2. Бюджетна стратегія та бюджетна тактика як основні елементи бюджетної політики 1.3.
Теоретичні аспекти грошово кредитної політики 1.1 Мета і види грошово кредитної політики 1.2 Інструменти здійснення кредитно грошової політики 1.3 Характеристика механізму проведення ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ………………………...…………………………………….…………….6 1.1. Сутність та значення державної податкової політики України як складової економічної політики держави...................................................................................6 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти кадрової політики організації 1.1 Характеристика основних положень змісту кадрової політики 1.2 Розробка кадрової політики 1.3 Основні етапи планування персоналу 1.4 Оптимізація чисельності персоналу підприємства Розділ 2 кадрова ...
...аспекти та правові основи бюджетної політики України…………………………………………………………………………….5 1.Економічний зміст бюджетної політики держави……………………...…….5 2.Основні напрями бюджетної політики України на 2014 рік………………....................................................................................................10 3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНО ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 5 1.1. Сутність бюджетно фінансової політики та її значення для макроекономічного регулювання 5 1.2 Види фінансової ...
У сучасних умовах становлення та напрацювання інституційних засад власної моделі корпоративного управління дивідендна політика набуває все більшого значення. Вона впливає на інвестиційну привабливість компанії, курс акцій, а отже, вартість бізнесу в цілому. Разом з цим, дивідендна політика стає складовою корпоративної стратегії розвитку ...
Сутність облікової політики підприємства, її особливості 2. Складові облікової політики та їх характеристика Висновки Список літератури Облікова політика повинна розроблятись кожним підприємством, зареєстрованим ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи дивідендної політики підприємства 1.1 Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики 1.2 Теорії в галузі дивідендної політики 1.3 Фактори ...
ЗМІСТ Вступ Розділ 1: Теоретичні основи амортизаційної політики на підприємстві 1.1. Сутність та структура основних фондів як основа формування амортизаційної політики 1.2.
Моделі макроекономічної політики та проблеми їх вибору 1.1. Фіскальна політика з точки зору кейнсіанської теорії 1.2.
Політика Івана IV та «Смутні часи» Розділ 3. Зовнішня політика династії Романових до 1721р Висновки Опрацювавши наявні джерельні та історіографічні матеріали ...
Основні засади формування грошово кредитної політики України 2. Основні проблеми грошово – кредитної політики України на сучасному етапі Висновок Список літератури Інституціоналізм політики, що її проводить держава ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти цінової політики будівельного підприємства в умовах кризи 1.1 Сутність цінової політики та основні фактори, що на неї впливають 1.2 Передумови ...
ЗМІСТ ВСТУП 4 1 ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ 6 1.1 Мета, об’єкти та суб’єкти монетарної політики 6 1.2 Інструменти монетарної політики 13 2 ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.