Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Оцініть цей сайт


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 4213 за запитом поняття права

Поняття права власності.....345 2. Зміст права власності.....348 3. Здійснення права власності.....350 3.1. Класифікації права власності........ Зобов'язальне право, поняття зобов'язання.....504 2. Елементи зобов'язання.....505 3. Класифікація зобов'язань.....512 Глава 32.
Поняття права власності.....507 3. Зміст права власності.....512 4. Здійснення права власності.....515 ГЛАВА 19. НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ........ Поняття права спільної власності.....553 2. Право спільної часткової власності.....556 3. Право спільної сумісної власності.....567 ГЛАВА 22.
Поняття права власності Термін «власність» часто вживається в самих різних значеннях. Основне джерело в цивільних відносинах щодо права власності – Цивільний кодекс ... Норми ЦК України визначають поняття права власності, зміст права власності, регулюють поведінку власників у цивільному обороті, закріплюють способи права власності тощо.
Вступ Розділ I 1.1Зміст особистого не майнового права 1.2 Здійснення особистих не майнових ...
ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРАВА І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ 1.1. Поняття і ознаки права 1.2. Сутність права РОЗДІЛ 2.
Поняття фінансового права ……………………………………………….. 7 5. Зв'язок фінансового права з іншими галузями права ……………………. 7 6. Система фінансового права ………………………………………………. 9 7.... Наука фінансового права: поняття, предмет і функції …………………. 12 10. Розвиток науки фінансового права в Радянській державі та в Україні.. 14 Висновки ……………………………………………………………………… 16 Література ……………………………………………………………………..
ПРИНЦИПИ ПРАВА: ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ /DIV> DIV>1.1.Поняття принципів права та їх основні ознаки 1.2....принципи права та принципи інститутів права: поняття, зміст, взаємодія Розділ ІІІ.ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ ЦІННОСТІ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ПРАВА 3.1.Втілення загальнолюдських цінностей в загально правових ...
Поняття права власності 2. Зміст права власності 3. Суб’єкти права власності 4. Форми та види права власності II.... Поняття та сутність захисту права власності 2. Способи захисту права власності Висновок Список використаної літератури
...1 Різноманітність підходів до розуміння права 1.2 Поняття права: різноманіття визначень та єдність поняття Розділ 2. Основні ознаки права Розділ 3.
ВАРІАНТ 10 Тема: Причинний зв’язок у кримінальному праві: поняття, види, кримінально правове значення План 1. Поняття та ознаки причинного зв’язку. 2. Філософське обґрунтування поняття причинності явищ у ...
ТЕОРЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРПОРАЦІЇ ТА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА…………………………………………………..….7 1.1. Поняття, види та ознаки корпорацій……………………………………..……7 1.2. Поняття, сутність та структура корпоративного права……………………..10 1.3.
ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПРАВА........................................................................10 2.1 Сучасні концепції праворозуміння.......................................................10 2.2 Основні ознаки права..............................................................................................13 2.4 Основні правові поняття....................................................................................15 2.5 Основні сучасні вчення п...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ Й СУТНОСТІ ПРАВА 1.1. Поняття права та його ознаки 1.2. Сутність та природа права РОЗДІЛ 2.
Причинний зв’язок у кримінальному праві: поняття, види, кримінально правове значення Орієнтовний план: Вступ. 1. Філософське обґрунтування поняття причинності явищ у навколишньому середовищі. 2....поширенні змісту загального поняття на поняття причинного зв’язку злочинного діяння та наслідків. Рекомендується дослідити багатозначність причинного зв’язку, тобто здатності однієї дії тягнути декілька наслідків ...
ВАРІАНТ 16 Тема: Помилка у кримінальному праві: поняття та види План 1. Поняття та значення помилки, як самостійного кримінально правового інституту. 2....і право / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2000. – Вип. 7. – С. 392 396. 2. Вапсва Ю.А.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ ПРАВА…...5 1.1. Сутність та зміст дефініції «функція права»………………………….………5 1.2.
Поняття та склад джерел римського права 2. Система римського цивільного права 3. Періодизація Римського цивільного права 4.
Помилка у кримінальному праві: поняття та види Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття та значення помилки, як самостійного кримінально правового інституту. 2.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА..7 1.1. Поняття, ознаки та зміст норми права……………………………………...….7 1.2. Поняття та мета тлумачення норм права………………………………………9 РОЗДІЛ ...
Зміст Вступ………………………………………………………………………….……4 1. Правова характеристика об’єктів цивільних прав……………………….…..6 2.
ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБМЕЖЕНИХ РЕЧОВИХ ПРАВ……………………………………………………………...….…...6 2. ВИДИ ОБМЕЖЕНИХ РЕЧОВИХ ПРАВ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА…...10 2.1.
Правова характеристика об’єктів цивільних прав………………..………….7 1.1. Поняття об’єктів цивільних прав…………………………………..………..7 1.2. Характеристика груп об’єктів цивільних прав……………………………..9 2.
Підстави виникнення та припинення права власності 3. Поняття та засоби захисту права власності ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Поняття, предмет і система міжнародного приватного права 2. Поняття і види міжнародних організацій 3. Терміни Екстрадиція Депортáція Емігрант Акредитування у міжнародному ...
1) Принципи міжнародного повітряного права …2 2) Поняття міжнародного польоту … 6 3) Авіатранспорт: поняття, структура … 7 Задача …11 Список використаної літератури … 12 ЗАДАЧА Ви юрист ...
Право довірчої власності 11. Поняття права власності 12. Зміст права власності 13. Суб'єкти права власності 14. Права власника 15.
Принципи права: поняття, різновиди та роль у правовому регулюванні 3.4. Цінність права в суспільному житті 3.5.... Система права: поняття та характеристика її елементів. Співвідношення системи права з правовою системою 3.30. Предмет та метод правового регулювання як критерії ...
Загальна характеристика основних галузей права 1.1. Поняття галузі права. Класифікація галузей права ............................ 4 1.2. Види галузей матеріального права ................................................... 5 1.3.
Суб’єктивне патентне право 1. Поняття винаходу (корисної моделі) 2. Умови патентозданості винаходу 3. Умови патентозданості корисної моделі 4.... Захист патентних прав: поняття та форми захисту
...необхідність вирішення наступних завдань: розкриття поняття «конституційне право України» як галузі права, визначення його предмету та методу; надання визначення поняттю «норма конституційного права», вказання її особливості ...України; систематизування підходів до визначення поняття «конституційно правові відносини», розкриття їх особливостей,а також опис складу цих відносин. Об’єктом дослідження є галузь вітчизняного права ...
Поняття власності та права власності. 2. Підстави виникнення та припинення права власності. 3. Здійснення фізичними особами права приватної власності. 4.... Варто також дати поняття права приватної власності в об’єктивному та суб’єктивному змісті, вказавши роль та значення права приватної власності в період побудови ...
Поняття і система кримінального права 1.1. Поняття кримінального права 1.2. Ознаки кримінального права 1.3. Система кримінального права 1.4.
Поняття корпоративних прав як предмета договору. 1.1 Суб’єкти корпоративних правовідносин. 1.2 Корпоративні права як самостійний предмет договору.... Правочин як форма реалізації корпоративних прав. 2.1 Поняття реалізації корпоративних прав. Межі та обмеження при реалізації корпоративних прав. 2.2 Управління корпоративними правами.
Обґрунтуйте поняття "кримінально виконавче право — самостійна галузь права". 2. Визначте органи, що відають виконанням кримінальних покарань: позбавлення права займати певні посади або ...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД 1.1. Поняття фінансового права України 1.2. Фінансове право як публічна галузь права 1....
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА 1.1. Поняття конституційного права 1.2. Предмет і метод конституційного права 1.3. Принципи конституційного права України РОЗДІЛ 2.
...немайнові відносини як предмет цивільного права……………….….7 1.2. Поняття та ознаки особистих немайнових прав………………………..………13 1.3. Класифікація особистих немайнових прав……………………………………..19 Розділ 2.... Цивільно правовий захист немайнових прав………………………..……43 3.1. Поняття та зміст суб’єктивного права на захист…………………………….…43 3.2. Органи, що здійснюють захист особистих немайнових ...
ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У МІЖНАРОДНОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРАВІ 1.1. Поняття про права людини 1.2.
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПРИНЦИПИ НОРМ ПРАВА 1.1. Поняття норм права 1.2. Поняття, значення і способи тлумачення правових норм РОЗДІЛ 2.
1. Поняття цивільного права як галузі права 2. Предмет цивільного права 3. Метод цивільно правового регулювання 4.
Теоретичні основи захисту цивільних прав 1.1. Поняття захисту прав за цивільним законодавством 1.2. Основні способи захисту цивільних прав Розділ 2.
План Поняття складу злочину та його значення. Елементи та ознаки складу злочину. Види складів злочину. Склад злочину і кваліфікація злочину.
Поняття, зміст, система і джерела адміністративного права. 2. Поняття та зміст управління освітою. Система та правове положення органів управління освітою.
Поняття, предмет, принципи та методи господарського права 5. Поняття і система господарського законодавства 6. Господарське право як галузь правової науки і ...
1. Поняття господарського процесу 2. Стадії господарського процесу 3. Господарське процесуальне право: предмет, метод, система, джерела, правовідносини 4.
Поняття господарського права України. Предмет, мета та метод господарського права України 2. Поняття та види господарської діяльності 3.
Загальна характеристика судимості в кримінальному праві України……………………………………………………………………….…6 1.1. Поняття та підстави виникнення судимості………………..……6 1.2. Правові наслідки судимості………………………………..….…11 Розділ 2.
...дія 1.2 Підзаконні нормативно правові акти України: поняття види Розділ 2. Межі дії нпа в часі Розділ 3. Дія нормативно правового акта у просторі Висновок ...
1. Поняття торгового права, торговельної діяльності та їх ознаки. 2.
1. Проблема визначення місця сімейного права в системі права 2. Предмет сімейного права
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.