Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 212 за запитом попередження

...характеристика виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації 1.1. Поняття та соціально юридична природа виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої ...
...МОЛОДИМИ СІМ'ЯМИ У СФЕРІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ 2.1. Соціально педагогічні умови формування готовності молодої сім'ї до попередження конфліктів 2.2.
Особливості соціально педагогічної діяльності з попередження насильства щодо дітей у сім’ї 2.1. Основні підходи щодо попередження насильства в сім’ї стосовно дітей 2.2.
Попередження важковиховуваності в молодшому шкільному віці 3. Умови попередження важковиховуваності учнів Список літератури
Попередження злочинів слідчим 2.1 Методи попередження злочинів слідчими 2.2 Характеристика запобіжних заходів які використовуються слідчим Висновки Список використаних джерел ...
Заходи попередження негативних соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю 3.1. Шляхи попередження проституції 3.2. Профілактична діяльність у боротьбі з наркоманією ...
ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ОСОБИ 3.1. Головні напрями попередження насильницьких злочинів 3.2.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ ОСОБИ 4.1. Вдосконалення законодавства як головний засіб протидії злочинам проти волі, честі і гідності особи 4.2. Попередження злочінів, пов’язаних з торгівлею ...
Варіант №1 1. Надайте кримінологічну характеристику злочинності неповнолітніх... 3 2....та органів МВС України щодо попередження корупції..7 3. Проаналізуйте базовим і ланцюговим методами показники загальної злочинності в Україні 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Всього ...
1) Поняття та основні характеристики попередження злочинності…3 2) Кримінологічна характеристика жіночої злочинності…11 3) ...
Вступ 1. Сучасний екологічний стан України ІІ. Кримінологічна характеристика екологічних злочинів 2.1. Злочини проти екологічної безпеки 2.2....злочинів проти довкілля та їх попередженя ІV Основні напрями державної політики України в галузі охорони довкілля та міжнародна співпраця Висновок Використана література: Період реформування суспільних відносин ...
Вступ 3 Розділ 1. Загальнотеоретичні засади поняття підліткового суїциду 5 1.1. Аналіз теоретичних основ суїциду 5 1.2....до суїциду з метою його попередження 16 2.1. Дослідження ставлення до осіб які схильні до самогубства 16 2.2. Дослідження соціальних стереотипів стосовно суїциду 23 ...
1. Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів проти життя і здоров'я особи 2. Криміногенні явища і процеси, які детермінують насильницькі злочини ... Попередження насильницької злочинності проти життя і здоров'я особи Література
Вступ………………………………………………………………………………….3 1. Кримінологічна характеристика екологічної злочинності……………………..6 2. Причини та умови екологічної злочинності…………………………………...19 3.
Відповідно до ст. 50 Конституції України проголошується: "Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на ...
...видом адміністративних стягнень є: а) попередження; б) звільнення з роботи; в) адміністративний арешт; г) штраф. Визначте, які існують види постанов у справах про адміністративні правопорушення: а) ...державної влади і управління; в) попередження правопорушень; г) здійснення завдань і функцій, поставлених перед державою. 3. Визначте, які акти видає Кабінет Міністрів України для здійснення своїх ...
Поняття попередження злочинів 1.3. Злочини проти життя 1.4. Злочини проти здоров'я 1.5. Злочини, що становлять небезпеку для життя ... Цілі, завдання та функції попередження злочинів проти особи 2.1. Цілі, завдання, функції та межі профілактики злочинів 2.2. Аналіз стану злочинності 2.3.
...рішення про злочинну поведінку Поняття попередження злочинів. Організаційні та правові засади попередження злочинів. Система попередження злочинів. Класифікація заходів попередження злочинів. Суб'єкти попередження злочинів.
З метою попередження злочинності та запобігання продовженню початкових злочинних дій закон передбачає відповідну стимулюючу норму. Це досить важливо, особливо в сучасних умовах боротьби ...з головних щодо запобігання та попередження злочинів, присвячена дана робота, дається визначення цього поняття, характеристика його ознак. Розглянута добровільна відмова співучасників від вчинення злочину, її ознаки ...
Поняття попередження злочинів (зміст, об’єкти, суб’єкти та мета цієї діяльності). 2. Рецидивна злочинність: поняття, кримінологічна характеристика та заходи її попередження. Завдання до варіанту I 1.
Суб’єкти попередження злочинів: поняття, класифікація та основні напрямки діяльності. 2. Насильницька злочинність проти життя і здоров’я особи та її попередження. Завдання до варіанту III 1.
...внутрішніх справ як суб’єкти попередження злочинів. 2. Злочинність неповнолітніх і молоді та її попередження. Завдання 1. Вкажіть основні напрямки попередження злочинності неповнолітніх і молоді в ...
Спеціальне попередження. 6. Загальне попередження. Висновки. Методичні вказівки: При відповіді на перше питання слід дати розгорнуте визначення поняття покарання, для чого необхідно ...
...і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення Б. те, із за чого виникає конфлікт, об'єктивно існуюча або сприймана як така проблема, суперечність, ...і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення Б. те, із за чого виникає конфлікт, об'єктивно існуюча або сприймана як така проблема, суперечність, ...
...і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення Б. те, із за чого виникає конфлікт, об'єктивно існуюча або сприймана як така проблема, суперечність, ...і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення Б. те, із за чого виникає конфлікт, об'єктивно існуюча або сприймана як така проблема, суперечність, ...
...і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення Question 3 Предмет конфлікту a. галузь наукового знання про природу, причини, види і динаміку конфліктів, методи їх попередження і способи їх вирішення b.
...послуг у Франції належить: необхідність попередження за два тижні необхідність попередження за 5 днів необхідність попередження за місяць Question 8 Рядові учасники незаконних страйків, в державах ...
Попередження конфліктів з дітьми з поведінковими розладами Розділ 4.1. Що таке „безмежна дитина” ? Безмежна дитина вдома 1.... Попередження про майбутні дії та заняття 7. Вислухати та поспівчувати 8. Улюблена іграшка у ліжку 9. Ранкові попередження 10.
...правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов'язання, що використовуються самими сторонами зобов’язання в односторонньому порядку; Б) заходи, що застосовуються до правопорушника з ...відносин з метою припинення або попередження повторення порушень зобов’язання, що використовуються самими сторонами зобов'язання в односторонньому порядку; Г) заходи оперативного впливу на правопорушника з ...
Попередження та профілактика рецидивної злочинності Висновки Джерела Вступ Вчинення злочину є проявом асоціальної поведінки особи, актом її зневажливого ставлення до суспільних ... Значення попередження рецидивної злочинності пов’язано з тим, що саме рецидив умисних злочинів багато в чому обумовлює відносну стійкість і самовідтворення злочинності ...
Методика розроблення планів з попередження НС 4. Методика розроблення планів з попередження НС Список використаних джерел
Засоби попередження електротравм від дотику до струмуючих частин ..... 11 4. Система попередження пожеж ........... 12 Використана література ................... 15
Проаналізуйте адміністративне провадження щодо попередження насильства в сім'ї. Обґрунтуйте особисту позицію щодо ефективності заходів щодо попередження та припинення насильства в сім'ї. 3.
Спеціальне попередження. 6. Загальне попередження. Література 1. Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений. (пер. с англ.). – Москва, 1979. 2. Анісімов В.І.
ПРИЧИНИ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ЇХ ПОПЕРЕДЖЕННЯ................................15 4.1 Поняття попередження правопорушень.................................................15 4.2 Цілі, завдання, функції та межі профілактики правопорушень...........
...вин, значимих для розслідування та попередження злочинних посягань. У кри міналістичному розумінні цінність слідів зумовлена існуючою стійкою залеж ністю між злочином та його відображенням, тобто сукупністю ...роз слідуванням злочинів та їх попередженням. Значимість дослідження даної теми полягає у необхідності синтетичного аналізу теоретичного підґрунтя трасологі чного вчення та дослідження рівня розвитку технічних засобів ...
Попередження вад мовлення у дітей дошкільного та шкільного віку. 9. Загальні принципи обстеження та корекційної роботи з логопатами. 10.... Логопедична робота з подолання та попередження оптико просторових та графічних помилок. 91. Профілактика порушення голосу. 92. Основні методи та прийоми логопедичного впливу, їх характеристика. 93.
РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ПОПЕРЕДЖЕННІ ТА ПОДОЛАННІ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ 3.1. Напрямки державного регулювання та попередження кризових явищ 3.2.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА „СИНДРОМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ” У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 3.1. Балінтовські групи для лікарів. 3.2.... Соціально організаційні заходи попередження розвитку синдрому професійного вигорання в медичній сфері. ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
...відношенні та об'єктивною необхідністю попередження і подолання наслідків вказаної події і відшкодування матеріальних чи інших втрат. Страховий захист може бути забезпечений лише при умові, якщо ...суспільство має відповідні кошти для попередження і відшкодування матеріальних втрат. Звідси виникає об'єктна необхідність обособлення для цієї мети частини валового національного продукту, тобто формування страхового ...
Вступ Розділ 1 реструктуризація та санація, як об'єктивні передумови економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Інформаційна та нормативно правова база з питань реструктуризації та санації підприємств 1.2 Сутність та механізм фінансової санації 1.3 Сутність контролінгу та його роль у санації підприємства 1.4 Зміст та порядок проведення реструктуризації підприємств Розділ 2 аналіз та оцінка фінансово майнового стану ват «городищенське атп...
...і методів психопрофілактики, необхідних для попередження психотравмуючих виливів у спортивній діяльності. 11. Вивчення негативного впливу на психіку спортсменів соціального оточення: меценатів, спонсорів, суперників, уболівальників і т. п. 12. Попередження розвитку професійної деформації, професійних захворювань ...
Після другого попередження Бєлогуров влаштувався на роботу, почав сплачувати аліменти. Як кваліфікувати дії Бєлогурова? Варіант. Після другого попередження Бєлогуров погасив заборгованість. 8.
...сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і тварин, а також зменшення коливань стоку вздовж річок, морів та навколо ...єктів для створення сприятливого режиму, попередження забруднення, засмічення, знищення навколоводних рослин і тварин та зменшення коливань стоку водних об'єктів.
...від кризи, здійснення комплексу заходів попередження кризових явищ. На сьогодні, очевидно, що підприємства для виживання на ринку і збереження конкурентоспроможності повинні постійно вносити зміни в свою ...від кризи, здійснення комплексу заходів попередження кризових явищ. Підприємства повинні володіти здібністю до правильної і своєчасної трансформації структури свого бізнесу, постійно проводити адекватні стратегічні і оперативні ...
...установ не виконуючих заходу щодо попередження розповсюдження кишкових інфекцій. Повсюдно виявляються серйозні недоліки в організації діагностики гострих кишкових захворювань в поліклініках, амбулаторіях, на станціях швидкої і ...поточному році з профілактичною метою попередження кишкових інфекцій лабораторним контролем охоплено комунальний, всі відомчі та всі 45 сільських водогонів. Лабораторіями СЕС досліджено 325 проб води на ...
попередження неправильних дій замовника d. компетентність психолога Question 28 Балів: 1 Кабінет психологічного розвантаження — це: Виберіть одну правильну відповідь a.... робота з попередження можливого неблагополуччя у психічному розвитку клієнта Question 44 Балів: 1 Практичний психолог може вирішити таке завдання: Виберіть одну правильну відповідь ...
...себе: бюджетний контроль; систему раннього попередження та реагування; довгострокове планування; визначення основних немонетарних фінансових цілей 100. Система раннього попередження та реагування включає : розрахунок граничних значень індикаторів ...
завжди можуть бути попереджені b. мають своїм джерелом лише внутрішні процеси в організації c. коливання обсягів виробництва і збуту, наявність значних спадів виробництва d.... завжди можуть бути попереджені Question 24 Найбільш поширені наступні стратегії виходу підприємства з кризової ситуації: a. захисна та наступальна b. уникнення та компромісу c.
Система раннього попередження та реагування на підприємстві 27. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника поза і під час провадження справи про банкрутство Завдання № ...
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.