Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 60 за запитом породжують

Вступ Розділ 1. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов’язання 1.1.
Вступ 1. Кримінологічне визначення причин та умов, що сприяють вчиненню злочину 2. Класифікація причин та умов, що породжують злочинність 3.
Які існують причини, що породжують нещасні випадки і профзахворювання? ………………………………………………………… 5 3. В чому полягає управління охороною праці на підприємстві? ……….. 6 4.
...ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРИЧИН, ЩО ЇЇ ПОРОДЖУЮТЬ 1.1. Знайомство з клієнтом, визначення проблеми 1.2. Діагностична бесіда психолога і клієнта з проблеми 1.3.
...відносини є об’єктивними, оскільки породжуються безпосередньо товарними відносинами, реалізують рух натурально речових елементів виробництва та їх вартості у грошовій формі, втілюють функції грошей як знаряддя ...
...зміни прибутку в неприбуткових підприємствах породжує проблеми виміру їхньої ефективності й продуктивності ♦ Пояснити, чому відсутність показника прибутку може бути причиною зазначених вище проблем?
Час породжує простір. Простір це час, який зупинився, послідовність, яка стала рядоположенністю. Якщо б існувало всесвітня свідомість, то простір можна було б ...
...негативно впливають на психологію людей, породжує тривожність і напруженість, озлобленість, жорстокість і насильство. Важкий економічний стан країни привів наше суспільство до серйозних труднощів і внутрішніх конфліктів, ...
Нові види небезпек, що породжуються науково технічним прогресом ……. 9 (57) 4. Кримінально правова оцінка тероризму. Індивідуальні та колективні дії під час терористичних актів ……………………………..
...трудових послуг і робочих місць породжує сегментацію ринку праці. Фактично в економіці діє система багатьох більш або менш автономних взаємопов'язаних ринків праці.
...найменування та прав, які воно породжує у суб’єктів. Слід також охарактеризувати ознаки комерційного найменування — істинність, виключність та постійність. Розглядаючи друге питання необхідно розкрити поняття та ...
...загальний характер, забезпечується державою та породжує юридичні наслідки; 4) об’єктивно формально обов’язкові правила поведінки загального характеру, що встановлені за домовленістю та згодою двох або ...
Існування світового ринку позичкових капіталів породжує додатковий попит на машини і обладнання з боку країн позичальників. Не маючи в даний момент достатньої кількості власних ресурсів, вони ...
...інонаціонального відтворювального комплексу, якраз і породжує феномен міжнародної економічної діяльності. Своєрідним динамічним ядром усієї системи міжнародної економічної співпраці виступають господарські контакти фірм, підприємств, корпорацій та інших ...
...регла¬ментації поняття "добровільна відмова" породжувала велику рі¬зноманітність таких визначень у науковій літературі, деякі зберегли свою актуальність і нині. З метою з'ясування сутності цього ...
...законодавчого визначення поняття добровільної відмови породжувала велике різноманіття таких визначень в науковій літературі, деякі з яких зберегли свою актуальність і на сьогодні.
...насолоджувальний досвід чи емоція, що породжується від володіння добром чи задоволення бажань; втіха, приємність; благословенність. Етичний імператив щастя можна сформулювати так: “Будь щасливим для того, щоби ...
...шлюб, зареєстрований у встановленому порядку, породжує правові наслідки. Державна реєстрація — обов’язковий елемент шлюбу. З моменту реєстрації шлюбу виникають права й обов’язки чоловіка і жінки ...
...його основі розподіл доходу може породжувати більшу нерівність, ніж суспільству бажано. Нерівність доходів це нерівний розподіл сукупного виробленого в країні доходу між окремими особами чи сім’...
...престиж державної влади серед населення, породжують безвідповідальність, можливість безкарного порушення правопорядку, а у деяких випадках мають прямим наслідком порушення прав і законних інтересів громадян.
Такий підхід породжує зверхність держави над суспільством, веде до зародження тоталітарної системи, що повністю перекреслює існування природного права, як ідеалу справедливості, гуманності.
...іменниках невідповідних семантичних розрядів, що породжує різноманітні вторинні значення, що виражаються артиклями. Артиклі, у свою чергу являються основними детермінантами, які навіть при зміні на прийменник, у ...
Ці процесуальні дії і рішення породжують процесуальні правовідносини або виступають їх наслідком. Процесуальні правовідносини можна розглядати як правову форму кримінально процесуальної діяльності.
...відмовитися від чогось); витрата грошей породжує часто приховані докори совісті (наприклад, купив собі, але не купив своїм дітям). В процесі мотивації головна роль відводиться мотивам.
...матеріаль¬них, фінансових, людських ресурсів, породжує диспропорції в су¬спільному виробництві та соціальні суперечності. Наукове обгрунтування економічної політики сприятиме глибо¬кому оновленню матеріального виробництва, повнішому розкриттю ...
...більш високий рівень безробіття, що породжує цілу низку соціально економічних проблем. Актуальність дослідження. Молодіжний сегмент ринку праці найбільш проблемна частка загальнонаціонального ринку праці.
...або для придбання активів, що породжують рух вартості (наприклад, акцій, облігацій тощо). 2) споживчий кредит позичальники, як правило, беруть, коли їм бракує власних коштів, тоді як ...
...приклади фактичних юридичних складів, що породжують соціально забезпечувальні правовідносини. Завдання 7 Дайте визначення: 1. Непрацездатність: поняття, види, причини, порядок підтверджен ня. 2.
...заходи адекватні чинникам, що її породжують. 5. Реалізація рекомендацій жодної з економічних шкіл, які реалізуються в Україні не дає обіцяних результатів, оскільки у своїй більшості суб’...
...заходи адекватні чинникам, що її породжують. 5. Реалізація рекомендацій жодної з економічних шкіл, які реалізуються в Україні не дає обіцяних результатів, оскільки у своїй більшості суб’...
...прав і свобод подібні вади породжуються безконтрольністю виконавчої влади і підлеглого їй апарату управління. Список використаної літератури
...прав і свобод подібні вади породжуються безконтрольністю виконавчої влади і підлеглого їй апарату управління. Список використаної літератури
...неоднозначність у розумінні самої глобалізації породжують викривлене сприйняття дійсності; призводять до часто несправедливих та необґрунтованих випадів у бік США, держави, яка здійснює величезний вплив на поведінку ...
...матеріаль¬них, фінансових, людських ресурсів, породжує диспропорції в су¬спільному виробництві та соціальні суперечності. Наукове обгрунтування економічної політики сприятиме глибо¬кому оновленню матеріального виробництва, повнішому розкриттю ...
Ще одне питання породжує закріплена в Конституції та Законі про Рахункову палату фактична належність Рахункової палати Верховній Раді, і стосується воно того, що і ...
Створювати обслуговування, що породжує повторний бізнес 14. Заохочувати співробітників за пошук способів ефективнішої роботи 15. Використовувати своєчасну винагороду 16.
...природа праці, багатогранність діяльності людей породжує потребу в управлінні. У загальному плані під ним розуміють будь яку цілеспрямовану, організаційну дію на різноманітні процеси в природі, техніці, ...
...що глобалізація і технологічна революція породжують механізми як ліквідації, так і створення робочих місць. Оцінюючи вплив чинників сучасної доби на зайнятість, маємо розрізняти відмінність між прямими ...
...до створеної події, що і породжує проблематику даної теми. Розвиток застосування подієвої комунікації перебуває у процесі активного використання й вдосконалення, де вагомий внесок відіграють відомі люди ...
...і свобод людини і громадянина породжує суспільні відносини ― предмет регулювання як конституційного, так і трудового, сімейного, адміністративного тощо галузей права), до того ж багато правових норм ...
...це кваліфіковане дослідження причин, які породжують банкрутство. Характерними ознаками фінансової кризи підприємства є скорочення попиту на його продукцію і, як наслідок, зниження обсягів виробництва; зростання заборгованості ...
...предмет їх спільного інтересу – кредит породжує різні економіко правові ситуації: для боржника зобов’язання повернути позичену суму, а для кредитора – право вимагати її отримання у попередньо ...
...дією або діями, які їх породжують. Соціометрія ніколи не розглядає гештальт (образ) окремо від творця і творчого акту. Результат цієї роботи дозволяє зробити наступні висновки: 1.
...країн колиш нього соціалістичного табору породжують схожі проблеми в управлінні банківсь ким бізнесом. Однією з них є фінансове планування в банківській сфері, тобто визначення стратегії банку.
...країн колиш нього соціалістичного табору породжують схожі проблеми в управлінні банківсь ким бізнесом. Однією з них є фінансове планування в банківській сфері, тобто визначення стратегії банку.
...й в умовах сьогодення, що породжують за собою низку проблем. Гіпотеза: теми полягає у важливому завданні дослідженні та вирішенні проблем інформаційного простору України для покращення ситуації ...
Правоздатність сама по собі не породжує для суб'єкта цивільні права та не створює громадянські обов'язки.
...начал і змісту цивільного законодавства породжують цивільні права і обов'язки. Але на практиці, зобов'язання, що виникають з договору позики про сплату процентів на суму ...
...нині є функціонально обмеженою, що породжує процес декультураціїта створює лінгвоетнічні бар’єри. Завершують курсову роботу висновки.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.