Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 586 за запитом порівняльного

Порівняльна лексикологія: порівняльний аналіз власномовної лексики словникового складу англійської та української мови.................3 2. A word and its Meaning.
Як співвідноситься порівняльне трудове право та порівняльне правознавство? 2. Що включає предмет трудового права в державах Європи і США? 3.
...Висновки Література ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ПОРІВНЯЛЬНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО» 1. Порівняння у трудовому праві можуть здійснюватися в напрямках: А) горизонтальному (порівняння різних національних систем трудового права); Б) ... Порівняльне трудове право виходячи з методології, мети та завдання можна віднести до: А) загальної компаративістики; Б) спеціальної галузевої компаративістики. 3.
Виникнення порівняльної педагогіки та її початкові теоретико методологічні концепції 1.1 Загальні зауваження 1.2 Батьки засновники порівняльної педагогіки 1.3 Перші наукові ...
Порівняльне трудове право виходячи з методології, мети та завдання можна віднести до: А) загальної компаративістики; Б) спеціальної галузевої компаративістики. 3. Порівняльне трудове право: А) вивчає національні ...
Спільне та відмінне у порівняльній психології та зоопсихології. 2. Визначити місце порівняльної психології в системі наук. 3. Предмет та завдання порівняльної психології. 4.
...єкт, предмет, функції та завдання порівняльної педагогіки 1.2. Внутрішньопедагогічні та міжгалузеві зв'язки порівняльної педагогіки 1.3. Методи порівняльно педагогічних досліджень 1.4.
ПОРІВНЯЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОНАЛЬНИХ КРЕМІВ НА ЖИРОВОСКОВІЙ ОСНОВІ…35 3.1. Вибір показників споживних властивостей тональних кремів для порівняльного тестування…………………………………………………………..35 3.2.
Темою даної роботи є порівняльний аналіз американського і японського менеджменту. Оскільки за допомогою правильного вибору методу управління персоналом забезпечується чітка організація процесу керування і всієї ...стилів управління персоналом та створення порівняльної характеристики американського та японського досвіду управління персоналом, яка полегшить обрання правильного методу управління на практиці.
...зарубіжних країн 2.3 Поняття порівняльного права 2.4 Співвідношення конституційного порівняльного права та конституційного права зарубіжних країн 3. Висновок 4.
Порівняльна психологія та зоопсихологія: спільне та відмінне у предметі 2. Зв'язок порівняльної психології з іншими галузями психології 3.
Порівняльна характеристика вмісту води у варених та варено копчених ковбасах «Ретро з молоком» (ТМ «Ювілейний»); «Олів’є» (ТМ «Фарро»); «Московська» (ТМ «... Порівняльна оцінка отриманих результатів………………………….. 43 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ…………………………………………………………. 44 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………….. 45 ДОДАТКИ……………………………………………………………………………. 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………… 52
Описовий та статистичний метод порівняльного бібліотекознавства…3 2. Соціологічний метод дослідження………………………………………5 3. Порівняльний метод ПБ………………………………………………….7 Висновок…………………………………………………………………………10 Список використаної літератури………………………………………………11
Загальна характеристика статусу порівняльного бібліотекознавства в системі наукового знання……………………………….3 2. Порівняльне бібліотекознавство і дисципліни бібліотечно бібліографічного циклу………………………………………………………….5 Висновок……………………………………………………………………13 Список використаної літератури……………………………………….
Порівняльна характеристика унітарної, федеративної, конфедеративної держави. …. 17 2.1 Особливості унітарної, федеративної та конфедеративної держави …. 17 2.2 Порівняльна характеристика унітарної з федеративною держави, ...
Вступ Розділ 1. Еволюція виборчої системи України 1.1 Сутність та типи виборчої ... Шляхи удосконалення та порівняльний Аналіз виборчої системи України та Великобританії Висновки Список використаної літератури
Зміст: Вступ …………………………………………………………………….... 4 І. Характер та його особливості…………………………………………... 1.1 Характер у структурі особистості………………………………….... Порівняльний аналіз типології характеру…………………………….. 2.1 Конституційна типологія характеру……………………………….. 2.2 Трьохкомпонентна структура поведінки особистості……………. 2.3 Акцентуація характеру……………………………………………... Висновок…………………………………………………………………….
Зміст: Вступ …………………………………………………………………….... 4 І. Характер та його особливості…………………………………………... 1.1 Характер у структурі особистості………………………………….... Порівняльний аналіз типології характеру…………………………….. 2.1 Конституційна типологія характеру……………………………….. 2.2 Трьохкомпонентна структура поведінки особистості……………. 2.3 Акцентуація характеру……………………………………………... Висновок…………………………………………………………………….
Завдання 1. Укладіть таблицю порівняльного аналізу процесів, притаманних сучасному розвитку в Україні.
Зміст Вступ 4 Розділ 1. Вплив культурно історичної епохи на становлення комунікативної поведінки певного ... Порівняльний аналіз лексичного складу британського і американського варіантів англійської мови 113 4.6.Основні особливості вимови американського варіанту англійської мови 116 ...
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….…4 Розділ 1. Поняття та класифікація злочину за кримінальним ... Порівняльний аналіз окремих груп злочинів………………………..…33 3.1. Злочини проти особи за кримінальним законодавством України та федеральним кримінальним законодавством США…………………………...
ЗМІСТ br />br /> ВСТУП…………………………………………………………………………..…С.3 РОЗДІЛ І. Поняття про політичні права та свободи громадянина............…....свободи, які притаманні Франції; Зробити порівняльний аналіз цих двох країн. Завдання: ознайомитися з політичними правами та свободами України; ознайомитися з політичними правами та свободами Франції; проаналізувати ...
ЗМІСТ Розділ 1 Давнє українське ...5 Розділ 3 Порівняльна характеристика давньоукраїнського трактату «О осмихъ частехъ слова» і давньогрецької праці Платона «Кратіл, або про правильність імен»………………………………………………………………………..
Заповніть порівняльну таблицю: «Форми власності». Критерій / Форма Приватна Державна Комунальна Суб'єкти Об'єкти Підстави виникнення Нормативно ...
Завдання 1. Складіть порівняльну таблицю договору позики та кредитного договору за: а) сторонами; ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 1.1 Еволюція управлінської думки 1.2 Розвиток ... ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАРУБІЖНИХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 2.1 Особливості моделей управління зарубіжних країн 2.2 Особливості японського та американського підходів до ...
Question 1 Визначте недолік польових досліджень психіки тварин: a. точне протоколювання b. поодинокі спостереження c....полягає прикладний аспект зоопсихології та порівняльної психології? a. у виведенні декоративних порід тварин b. у збереженні всього розмаїття фауни c. у пізнанні всіх закономірностей формування психіки ...
Вступ Розділ I. Психологічна характеристика дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку 1.1. Діяльність дітей 1.2....дошкільного і молодшого шкільного віку: порівняльна характеристика 2.1. Діагностика і аналіз сприймання дітей 2.2. Діагностика та аналіз уваги дітей 2.3.
Вступ Розділ 1. Правовий статус товариства. 1.1. Загальна характеристика повного товариства. 1.2. Порядок створення повного товариства.... Порівняльна характеристика повного та командитного товариства. Висновок. Список використаної літератури.
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика господарських товариств. 1.1. Поняття та види господарських товариств. 1.2. Реєстрація господарських товариств.... Порівняльна характеристика ТзОВ та ТзДВ. Розділ 3. Правовий режим майна та порядок управління ТзОв та ТзДВ. 3.1.
ЗМІСТ Вступ Роздiл 1 Зооніми як підвид фразеологізмів. 1.1Класифікація фразеологізмів 1.2Зооніми та їх семантична особливість Роздiл 2 ...та прислів’їв) 2.3 Порівняльний аналіз ФО з компонентом «назва тварин» з еквівалентами в українській мові Висновки Список використаних джерел
Особливості бухгалтерського обліку короткострокових зобов’язань у зарубіжних країнах: порівняльний аспект Практичне завдання 1 січня студент університету з метою ...
Вступ Основна частина 2.1 Дослідження короткострокових зобов’язень, особливості обліку,поняття, порядок визнання, оцінка, розкриття інформкції у звітності, порівняльний аналіз зарубіжної практики і української ...
1. Розкрийте сутність укладання та змісту шлюбного договору (контракту) 2. Зробити порівняльну таблицю договору довічного утримання та ...
Варіант №14 1. Моральність і користь. Сутність утилітаризму. Моральність і рівність. Сутність егалітаризму. Порівняльна характеристика. 2.
Робота виконана за всіма стандартами Міністерства освіти. Була оціненна на відмінно.
ступ ………………………………………………………………………… 3 1. Аналіз трудового договору як інституту трудового ...
1. Спільні риси віровчення в основних напрямках християнства ............... 3 2.
Для порівняння цих теорій користуватимемося наступними критеріями: 1. Основна світоглядна спрямованість теорії.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.