Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 225 за запитом посиланням

1. Під час кримінального провадження слідчий при складанні одного з документів зробив посилання на норму Конституції України, положення ...
Дайте відповідь з посиланням на чинне законодавство Завдання 2 Відкритим акціонерним товариством «Корсунь – Шевченківська швейна фабрика» на 1 березня 1999 р.... Зробіть аргументований висновок з посиланням на чинне законодавство? Завдання 3 Правління корпорації «Украгропромбуд» прийняло постанову «Про безкоштовну передачу відділу підготовки і випуску проектів «Агробудцентру», який ...
Дайте відповідь з посиланням на діюче законодавство. 2.Задача № 2 Відкритим акціонерним товариством К. Шевченківська швейна фабрика на 1 березня 1999 було призначено проведення ...фабрика, зробіть аргументований висновок з посиланнями на чинне законодавство. 3.Задача № 3 Правління корпорації «’Украгропромбуд» прийняло постанову «Про безкоштовну передачу відділу підготовки і випуску проектів Агробудтехцентру», ...
Вирішіть правову колізію, здійснюючи посилання на конкретну статтю чи поправку до Конституції США 1787 р. Перелічіть, які цензи активного виборчого права встановлені Конституцією США 1787 ... Здійсніть посилання на конкретну статтю Конституції Бразилії 1988 р. і поясніть, чому за формою правління Бразилія є суперпрезидентською республікою. 4.
Дайте обґрунтований висновок з посиланням на чинне законодавство. Завдання №2 Керівник казенного підприємства прийняв рішення про списання зайвих верстатів, обладнання і транспортних засобів з причини ... Дайте відповідь з посиланням на чинне законодавство. Завдання №3 Торговельно промислова фірма "Дукат" та акціонерне виробничо комерційне товариство "Торгрічтранс" уклали договір на оренду складського ...
Вирішіть правову колізію, здійснюючи посилання на конкретну статтю чи поправку до Конституції США 1787 р.Перелічіть, які цензи активного виборчого права встановлені Конституцією США 1787 ... Здійсніть посилання на конкретну статтю Конституції Бразилії 1988 р. і поясніть, чому за формою прав¬ління Бразилія є суперпрезидентською республікою. 4.
Відповідь аргументуйте, здійснивши посилання на конкретну статтю Конституції Болгарії 1991 р. 3. За систематичне порушення норм Конституції Республіки Польща 1997 р.... Здійсніть посилання на конкретну статтю Конституції Республіки Польща 1997 р. 4. З метою покращення умов утримання в’язнів у Російській Федерації Уповноважений ...
...чинному законодавству, на що є посилання у додатках; у структуру договору входять чотири складові частини, що відповідає нормативним вимогам укладення такого типу документів; незважаючи на те, ...ж поєднання цих форм, з посиланнями на додатки; має місце спеціальна лексика, зокрема використовуються терміни, професіоналізми; спостерігається, як і очікувалося відсутність застарілої лексики; при складанні документів ...
Питання: Відповіді потрібно давати з посиланням на відповідні частини та статті ЦК. 1. Чи порушив Сидоров норми, що регулюють суспільні відносини, якщо так, то які саме ?... Питання: Відповіді потрібно давати з посиланням на відповідні частини та статті ЦК. 1. Які форми захисту цивільного права може використати Хомко? 2.
Питання: Відповіді потрібно давати з посиланням на відповідні частини та статті ЦК. 1. Чи є відносини між Петровим і сусідами цивільними? 2.... Питання: Відповіді потрібно давати з посиланням на відповідні частини та статті ЦК. 1. Що є підставою виникнення права інтелектуальної власності? 2.
Питання: Відповіді потрібно давати з посиланням на відповідні частини та статті ЦК. 1. До сфери якої галузі права належить врегулювання даних відносин? 2.... Питання: Відповіді потрібно давати з посиланням на відповідні частини та статті ЦК. 1. Яке право Коломієць встановлено заповітом? 2. Дайте правову оцінку рішенню суду. 3.
Питання: Відповіді потрібно давати з посиланням на відповідні частини та статті ЦК. 1. Чи правомірні дії обласної державної адміністрації? 2. Який спосіб захисту права власності може ... Питання: Відповіді потрібно давати з посиланням на відповідні частини та статті ЦК.
Дайте аналіз ситуації з посиланням на норми закону. Яке рішення має прийняти суд? На яку територію розповсюджується договір між Івановим і фірмою “Будкнига”?... Дайте юридичний аналіз ситуації з посиланням на норми права. Чи аргументовані претензії фірми “Общемаш”?
Питання: Відповіді потрібно давати з посиланням на відповідні частини та статті ЦК. 1. Якими галузями права врегульовані дані відносини? 2. Визначте які з них, врегульовані нормами ... Питання: Відповіді потрібно давати з посиланням на відповідні частини та статті ЦК. 1. Якими галузями права врегульовані дані відносини? 2. Визначте, якою книгою ЦК передбачено врегулювання ...
Обґрунтуйте свою відповідь з посиланням на конкретні статті відповідного нормативно правового акту. Задача 3 Місцевий господарський суд прийняв до свого провадження справу за позовом ТОВ «... Відповідь обґрунтуйте з посиланням на конкретні норми права.
Відповідь аргумен туйте, здійснивши посилання на конкретну статтю Консти¬туції Болгарії 1991 р. 3. За систематичне порушення норм Конституції Респу бліки Польща 1997 р.... Здійсніть посилання на конкретну статтю Конституції Республіки Польща 1997р. 4. З метою покращення умов утримання в’ язнів у Росій ській Федерації Уповноважений ...
...українське право, яке значення має посилання на італійське право: Варіант А: жодного значення, оскільки такий вибір права є недійсним; Варіант Б: відповідні норми італійського права, що ...як умови договору; Варіант В: посилання на італійське право можна розглядати як одну з обставин, що свідчить про наявність тісного зв'язку контракту з італійським правом.
...та предмет позову, вимагаючи з посиланням на статті 433, 437 ЦК України, статті 8, 11, 19 Закону України "Про авторське право та суміжні права" визнати його ...проти Самсонова було відмовлено, оскільки посилання відповідача нічим не були підтверджені. Позивач указав, що зазначеними діями відповідач Воро нов завдав йому моральної шкоди, викликав неприємні відчуття, ...
поступово, шляхом логічних аргументів та посилань на досвід Question 5 Хто з представників позитивізму розробив вчення про три стадії розвитку знань в історії людства? a. Р.... за допомогою посилань, наведення прізвища дослідника b. за допомогою цитувань певної праці c. за допомогою використання певних ідей дослідника d.
Оформлення відповідає загальноприйнятим вимогам та нормам: 12 посилань; мета, завдання; висновки. Структура: Вступ с.3 1. Тернії та зорі життєвого шляху с.5 2. Педагогічні погляди с.
Посилання істинні. Всі були вельми задоволені :) Курсові роботи від 150 до 400 грн.
Оформлення відповідає загальноприйнятим вимогам та нормам: 12 посилань; мета, завдання; висновки. Структура: Вступ с.3 Розділ І. Історія виникнення та генезис графічного письма с.5 Розділ ІІ.
ЗАХИЩЕННА НА ВІДМІННО 72 Літературних джерела і всі посилання на джерела правильні ілюстрована 12 таблицями, 17 рисунками та 17 додатками ЗМІСТ Облік та аналіз наданих послуг аудиторської фірми стор.
...різних джерела в тому числі посилання на рішення суду по реальним кримінальним справам із розкриттям їхнього основного зміту та звіт Генеральної прокуратури про кримінальні правопорушення.
...згідно всіх наукових вимог (з посиланнями на першоджерело та списком літератури). Тема роботи "О'Генрі майстер містичної новели" повністю розкрита, матеріал оцінено на "відмінно".
Вступ 1 Техніка соціологічного опитування 2 Організація соціального дослідження 3 Робочий план соціологічного дослідження Висновки Перелік посилань
Список посилань на джерела. Грошові кошти підприємства мають зберігатися в касі або на рахунку в банку. Каса – це спеціально обладнане та ізольоване ...
ВСТУП ОСНОВНА ЧАСТИНА Загальна характеристика Структура нанотрубок Історія відкриття Основні властивості Класифікація нанотрубок Хімія вуглецевих нанотрубок Застосування нанотрубок Токсичність нанотрубок вуглецю ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПОСИЛАННЯ
Наведіть текст опису, дайте посилання на джерело та автора, а також проаналізуйте (прокоментуйте) наведений випадок, виділивши свій коментар. У коментарі вкажіть соціальні та психологічні причини ...
...єктів у туризмі Висновки Перелік посилань на літературні джерела Додатки
...єктів у туризмі Висновки Перелік посилань на літературні джерела Додатки
...єктів у туризмі Висновки Перелік посилань на літературні джерела Додатки
З посиланням на норми законодавства вкажіть, чи слід підприємству виконувати вимогу цього митного органу?
Дайте відповідь, обґрунтовану посиланнями на нормативні акти: а) у яких випадках може відбуватися зменшення статутного фонду? б) потрібно провести перереєстрацію підприємства чи внести зміни ...
З посиланням на норми законодавства зазначте за яким митним режимом Україна буде декларувати запчастини?
Література нова, зроблені посилання в роботі, аналітичні розрахунки. За окрему оплату зроблю довідку і рецензію з підприємства з мокрими печатками Бакалаврська 1500 грн.
Посадова інструкція економіста Висновки Перелік посилань
...начальника господарського відділу Висновки Перелік посилань
...начальника відділу кадрів Висновки Перелік посилань
...інструкція головного технолога Висновки Перелік посилань
Висновки На кожній сторінці є посилання на книги,які були використанні при написанні цієї роботи.
Дайте відповідь, обґрунтовану посиланнями на нормативні акти: а) у яких випадках може відбуватися зменшення статутного фонду? б) потрібно провести перереєстрацію підприємства чи внести зміни ...
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.