Меню сайту

Нові користувачі
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 4339 за запитом послуг

ЗАХИЩЕННА НА ВІДМІННО 72 Літературних джерела і всі посилання на джерела правильні ілюстрована 12 таблицями, 17 рисунками та 17 додатками ЗМІСТ Облік та аналіз наданих послуг аудиторської фірми стор. Вступ............................................................................................................4 Розділ 1. Теоретичні засади та нормативне регулювання обліку та ана лізу наданих послуг в аудиторських фірмах..................................................
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДРОЗДІЛІВ, ЩО НАДАЮТЬ РОЗВАЖАЛЬНІ ПОСЛУГИ В ГОТЕЛЬНИХ КОМПЛЕКСАХ 1.1.
Варіант №15 Теоретичне питання: Послуги: загальне положення. Види та особливості послуг за законодавством України. Практичне завдання 1. Знаходячись у відрядженні, Яковлєв прочитав у місцевій газеті ...
...ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ………………………………………………………….7 1.1. Сутність стандартів якості соціальних послуг…………………………...7 1.2. Структура та основні аспекти стандартів соціальних послуг………….
...дисципліни «Комерційна діяльність» на тему: «Послуги як фактор забезпечення конкурентоспроможності підприємства» Виконав студент 3 курсу, групи (прізвище, ім’я, по батькові) Керівник: Яремко В.Г.... Стан сфери послуг – запорука конкурентоспроможності підприємств на ринку. 2. Стратегія створення і надання системи послуг у підприємствах торгівлі. 3.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ТИПУ З КУРСУ «РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» br />br /> 1. Сутність поняття „фінансова послуга” та її взаємозв’язок з фінансовими категоріями. 2. Елементи ринку фінансових послуг. 3.
продукція, процеси, послуги, правила, поняття, визначення, процедури, функції, методи b. процеси, процедури c. поняття, визначення d. продукція, послуги Question 15 Термін “стандарт” в ...
Основні поняття й визначення роли Послуг харчування для туризму як сфери діяльності 1.1. Визначення та значення подорожей для розвитку туризму 1.2. Споживачі туристського продукту 1.3. Роль послуг та види харчування при організації ...
ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ 7 1.1. Поняття реалізації готової продукції, робіт та послуг 7 1.2. Огляд нормативної бази та літературних джерел щодо ...
Теоретичні аспекти організації процесів надання послуг харчування для туристів в підприємствах ресторанної галузі 1.1. Значення послуг харчування і характеристика основних типів підприємств громадського харчування 1....
Вступ Розділ 1 визначення ролі послуг харчування для туризму як сфери діяльності 1.1. Роль послуг та види харчування при організації обслуговування туристів в готелях та ...
Готельна послуга – складова туристичних послуг 2.1. Особливості готельних послуг 2.2. Концепція уніфікованих технологій готельних послуг 2.3.
Готельна послуга – складова туристичних послуг 2.1. Особливості готельних послуг 2.2. Концепція уніфікованих технологій готельних послуг 2.3.
Продам курсову роботу з дисципліни Організація виробництва на тему "Удосконалення надання депозитних послуг" на прикладі ПАТ Райффайзен Банк Аваль" (2008 2010 рр.). Захищалася в Івано Франківському Національному Технічному Університеті Нафти і Газу у ...проведення робіт (випуску продукції, надання послуг) ................…………………………………………………..….. 7 1.2 Організаційна структура Івано Франківської обласної Дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» ………………………………...…. 10 1.3 Взаємозв'язки...
...ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ 1.1. Заборгованість за товари, роботи та послуги як економічна категорія 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку ...
...КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОДУКЦІЇ (РОБІТ І ПОСЛУГ) ЗА ЗМІННИМИ ВИТРАТАМИ.........................................................6 1.1. Теоретичні та методологічні основи обліку собівартості продукції (робіт та послуг) та її калькулювання за змінними ...
...визначенню потреб в отриманні страхових послуг, консультуванні, допомозі у розробленні умов страхування, пошуку найкращих страховиків, веденні переговорів, укладенні договорів страхування, здійсненні розрахунків за цими договорами, підготовці ...страхувальникам багато своїх власних страхових послуг d. Суб’єкт підприємницької діяльності, що від свого імені здійснює діяльність на користь страхувальників по визначенню потреб в отриманні страхових ...
Облік готової продукції (послуг) допоміжних виробництв Висновки Список використаної літератури Допоміжне виробництво — частина виробничого процесу, що забезпечує його енергією, технологічним устаткуванням робочих місць, а ...обліковуватися як куповані матеріали й послуги. Підприємство також може користуватися послугами сторонніх організацій для виконання як транспортних послуг, так і всіх інших, включаючи обслуговування основних засобів.
ПОСЛУГИ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ 6 1.1. Поняття послуг та відмінність їх від результатів роботи, речей, інформації ...
ПОСЛУГИ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ 6 1.1. Поняття послуг та відмінність їх від результатів роботи, речей, інформації ...
...основи формування та розвитку готельних послуг 1.1. Готельна послуга як складова сфери послуг 1.2. Поняття, специфіка та показники якості готельних послуг 1.3.
Теоретичні основи розвитку асортименту послуг в організації підприємства 1.1. Суть і зміст асортименту послуг 1.2. Види і асортимент послуг 1.3.
...та інше, потребує адекватних банківських послуг на ринку фінансових послуг. Адже тільки банки та інші фінансово кредитні інститути як фінансові посередники на ринку грошей і капіталів ...
...допоміжний технологічний процес виробництва туристських послуг 1.2.2. Основний, обслуговуючий та допоміжний технологічний процес реалізації туристських послуг РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ НА ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 1.1. Поняття послуг комерційного банку…………………………………………….5 1.2. Управління банківськими послугами…………………………………………..10 1.3.
Загальна характеристика послуг в системі публічного управління…………………………………………………………………….….5 1.1. Значення теорії послуг…………………………………………….…5 1.2. Види та ознаки публічних послуг………………………………….
РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ…………………………………………………………………………6 1.1. Поняття, ознаки та види фінансової послуги…………………………...…….6 1.2.
...ЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 4 1.1. Інфрасттруктура ринку фінансових послуг 4 1.2. Функції ринку фінансових послуг 15 1.3.
Суб’єкти ринку фінансових послуг Тема 3. Структура ринку фінансових послуг Тема 4. Поняття і класифікація фінансового посередництва Тема 5.
Сутність та правова природа послуги і договорів про надання послуг 1.1. Поняття послуги: правова сутність 1.2. Розвиток правової бази щодо договорів про надання ...
Аналіз надання рекламних послуг ТОВ «Фабрика реклами « РЕНАТА»» за 2000 2003 роки III. Проектно рекомендаційна частина Висновок Список використаної літератури В дипломній роботі був ...споживача для просування товарів і послуг на ринку збуту. Реклама є найпереконливішим і найдешевшим способом поінформувати потенційних споживачів про певний товар або певну послугу.
Теоретичні основи управління якістю послуг 1.1 Сутність послуг 1.2 Особливості операційного менеджменту у сфері послуг 1.3 Методика управління якістю послуг Розділ 2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ НАДАННЯ 1.1. Поняття послуги та її відмінність від товару 1.2.
...ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 1.1. Загальне поняття про ринок банківських послуг 1.2. Законодавча база та інформаційне забезпечення аналізу та оцінки банківської діяльності ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи становлення ринку банківських послуг 1.1 Поняття банківської системи України та її елементи 1.2 Нормативно правова база банківської діяльності 1.3 Сутність та класифікація банківських послуг Розділ 2 Аналіз банківських послуг ...
Концептуальні засади організації надання послуг харчування в готельних комплексах 1.1. Cутність послуг харчування в готельних комплексах 1.2. Основні принципи проектування послуг харчування в ...
Правовідносини щодо оплатного надання медичних послуг…………..7 1.1. Загальна характеристика правовідносин щодо оплатного надання медичних послуг…………………………………………………………………………………7 1.2. Цивільно правове регулювання відносин щодо оплатного ...
...КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ НА РИНКУ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ.................................................6 1.1. Сутність та види конкурентоспроможності суб’єкта ринку.........................6 1.2. Визначення складу конкурентів банку на ринку кредитних послуг..........11 1.3.
Економічні основи функціонування ринку банківських послуг в Україні 1.1. Сутність і класифікація банківських послуг 1.2. Ставлення ринку банківських послуг в Україні Розділ ІІ.
...ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ……………………………………………………………………. 1.1. Характеристика та особливості готельних послуг………………….. 1.2. Поняття, параметри та умови конкурентоспроможності готельних послуг……………………………………………………………………….. РОЗДІЛ 2.
...особливості та категорії якості готельних послуг 1.2. Механізм управління якістю послуг у готелях 1.3. Методи оцінки якості обслуговування РОЗДІЛ 2.
...особливості та категорії якості готельних послуг 1.2. Механізм управління якістю послуг у готелях 1.3. Методи оцінки якості обслуговування РОЗДІЛ 2.
Загальна характеристика послуг комерційного банку та умов дослідження 1.1. Поняття послуг комерційного банку та основні аспекти їх надання 4 1.2.
РЕФЕРАТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ ТА ТЕРМІНІВ 7 ВСТУП 8 РОЗДІЛ 1....відмінності туризму від інших видів послуг та особливості його розвитку в Україні 10 1.2. Державне регулювання сфери туристичних послуг та стратегія розвитку туристичної галузі 20 ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ………………………………………………………………………..…….6 1.1. Економічна сутність лізингу……………………………………………….…..6 1.2. Види і функції лізингу…………………………………………………...……13 1.3. Необхідність існування лізингових послуг в умовах ринкової економіки...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 1.1. Поняття якості готельних послуг 1.2. Управління якістю готельних послуг 1.3. Підвищення якості обслуговування у готелі РОЗДІЛ ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи послуг як фактору забезпечення конкурентоспроможності підприємства 1.1 Сутність послуг 1.2 Конкурентоспроможність та фактори, що впливають на її рівень 1....
Теоретичні основи ринку послуг і особливостей його комерційного забезпечення 1.1 Сутність послуг 1.2 Особливості комерційного забезпечення сфери послуг 1.3 Методика управління ...
...основи сучасних напрямків розвитку кейтерингових послуг 1.1 Сутність та види кейтерингових послуг 1.2 Технологія надання кейтерингових послуг Розділ ІІ.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи становлення ринку банківських послуг 1.1 Поняття банківської системи України та її елементи 1.2 Нормативно правова база банківської діяльності 1.3 Сутність та класифікація банківських послуг Розділ 2 Аналіз банківських послуг ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.