Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 671 за запитом потенціал

Необхідність та основні етапи управління потенціалом підприємства 2. Синергічність елементів потенціалу підприємства та процес оптимізації його структури Список використаної літератури
...і концептуальні положення управління економічним потенціалом промислового підприємства 1.1. Значення і сутність економічного потенціалу промислового підприємства 1.2 Показники виміру економічного потенціалу промислового підприємства 1....
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні аспекти формування підприємницького потенціалу фірми 1.1 Сутність потенціалу фірми, його характеристика 1.2 Фактори, що впливають на потенціал фірми 1.3 Методи оцінки ...
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні аспекти формування підприємницького потенціалу фірми 1.1 Сутність потенціалу фірми, його характеристика 1.2 Фактори, що впливають на потенціал фірми 1.3 Методи оцінки ...
Теоретико методологічні аспекти формування підприємницького потенціалу фірми 1.1. Економічна сутність потенціалу фірми 1.2. Фактори, що впливають на потенціал фірми 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та ефективного використання підприємницького потенціалу фірми 1.1 Сутність підприємницького потенціалу та його значення в діяльності підприємства 1.2 Основні складові елементи підприємницького потенціалу та ...
...перерахованих вчених належить визначення трудового потенціалу як інтегральної оцінки кількісних і якісних характеристик економічної активності населення? a. Д.П.Богині b. Г.В.Осовській c. О....вказаних вчених вважає, що трудовий потенціал – це сукупність працездатного населення з урахуванням інтелектуального розвитку, знань, умінь, досвіду, духовних цінностей, звичаїв, традицій, переконань і патріотизму? a. О.
...АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність трудового потенціалу та його значення в діяльності підприємства 1.2. Характеристика складових трудового потенціалу та його ...
...ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 1.1. Економічна сутність виробничого потенціалу підприємства 1.2. Характеристика складових елементів виробничого потенціалу 1.3.
...ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Економічна сутність потенціалу підприємства та його складових 1.2. Методологія оцінки потенціалу підприємства 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки кадрового потенціалу підприємства 1.1. Сутність кадрового потенціалу підприємства та основні підходи до його визначення 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і використання Ресурсного потенціалу підприємства 1.1 Сутнісна характеристика ресурсного потенціалу за його складовими елементами 1.2 Особливості формування ресурсного потенціалу підприємства 1.3 ...
...АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність і підходи до визначення ресурсного потенціалу підприємства 1.2. Характеристика складових елементів ресурсного потенціалу підприємства 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування та ефективного використання потенціалу підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база формування і використання потенціалу підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з дослідження формування та ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії розвитку і оцінки маркетингового потенціалу підприємства 1.1 Стратерія розвитку, її мета і значення для підприємства 1.2 Сутність маркетингового потенціалу, його мета і значення 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та оцінки потенціалу фірми 1.1 Особливості формування потенціалу фірми 1.2 Оцінка конкурентних переваг (конкурентоспроможності) фірми та продукції 1.3 Методичні підходи ...
Визначення локального і загального потенціалу підприємства 3. Заходи щодо підвищення локального і загального потенціалу підприємства Висновки Список використаної літератури Комплексне дослідження категорії "потенціал" дозволило визначити ...
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА…………..……………………………… 5 1.1. Ресурсний потенціал підприємства: сутність та структура………… 5 1.2. Джерела формування ресурсного потенціалу підприємства………...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії формування виробничого потенціалу 1.1 Економічна сутність виробничого потенціалу підприємства 1.2 Методологія оцінки виробничого потенціалу 1.3 Дослідження стратегій формування виробничого потенціалу ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади оцінки формування і використання ресурсного потенціалу підприємства 1.1 Сутність ресурсного потенціалу підприємства та характеристика його складових 1.2 Особливості формування ресурсного потенціалу на підприємстві 1....
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні аспекти формування підприємницького потенціалу фірми 1.1 Сутність потенціалу фірми, його значення в сучасних умовах 1.2 Фактори, що впливають на потенціал фірми 1....
...основи формування й використання кадрового потенціалу підприємства 1.1. Суть та характеристика кадрового потенціалу підприємства 1.2. Методологічні підходи до оцінки кадрового потенціалу підприємства 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і використання ресурсного потенціалу підприємства 1.1 Сутнісна характеристика ресурсного потенціалу за його складовими елементами 1.2 Особливості формування ресурсного потенціалу підприємства 1.3 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки ефективності формуван ня і використання трудового потенціалу підприємства 1.1 Сутність трудового потенціалу і його складових, їх значення і характеристика 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності формування ...
...та нормативний підхід до формування потенціалу Тестове завдання № 5 До об'єктних складових потенціалу підприємства відносять: а) виробничий потенціал; б) науково технічний потенціал; в) управлінський потенціал; ...
Вступ розділ 1 теретичні аспекти оцінки ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.1 Сутність кадрового потенціалу і його складових, їх значення і характеристика.5 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.1 Сутність кадрового потенціалу і його складових, їх значення та характеристика 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності формування ...
Природно ресурсний потенціал 3. Людський потенціал 4. Науково технічний та виробничий потенціал 5. Ефективність національної економіки Висновки До складу економічного потенціалу національної економіки ...
...стану, структури та руху трудового потенціалу підприємства 3. Аналіз ефективності використання трудового потенціалу підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Обєктом дослідження звіту з магістерської практики виступає ...
Що вивчає дисципліна «Управління трудовим потенціалом?» 2. Які завдання вирішуються в процесі вивчення дисципліни «Управління трудовим потенціалом?» 3. Назвати навчальні курси, з якими зв’язана дисципліна «...
Оцінка формування виробничого потенціалу підприємства 3. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу 4. Заходи щодо підвищення ефективності формування і використання виробничого потенціалу підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ...
Оцінка формування виробничого потенціалу підприємства 3. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу 4. Заходи щодо підвищення ефективності формування і використання виробничого потенціалу підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ...
Теоретичні основи обґрунтування конкурентоспроможності потенціалу підприємства та стратегії її підтримки 1.1 Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та її рівні 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Трудовий потенціал підприємства: сутність і структура 1.2. Управління трудовим потенціалом підприємства: сутність та основні принципи 1....
...ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.1 Сутність кадрового потенціалу і його складових, їх значення і характеристика.5 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності ...
...ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.1 Сутність кадрового потенціалу і його складових, їх значення і характеристика.5 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи аналізу ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.1 Інформаційна база аналізу ефективності формування і використання кадрового потенціалу підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблем ...
Конкурентоспроможність потенціалу підприємства 49. Особливості вартісної оцінки кадрового потенціалу Тестове завдання № 2 Блок системи управління в структурі потенціалу підприємства включає підсистеми: а) ...
ЗМІСТ ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 9 1.1. Сутність та сучасні тенденції формування потенціалу підприємства 9 1.2. Методика оцінки потенціалу підприємства та його ...
...ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Виробничий потенціал підприємства: сутність, складові елементи, фактори впливу на його формування…………………………………………….9 1.2.
Теоретичні засади виробничого потенціалу підприємства.....................6 1.1. Виробничий потенціал підприємства: поняття, ознаки...................................6 1.2. Характерні риси виробничого потенціалу.......................................................10 1.3.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЛІ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ПРОЦЕСІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. 1.1. Самоактуалізація як основне прагнень людини. 1.2. Творча обдарованість та її роль у самоактуалізації ...ПОТЯГОМ ДО САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ТА ТВОРЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 3.1. Результати емпіричного дослідження взаємозв’язку між потягом до самоактуалізації та творчим потенціалом. 3.2.
Кризовий потенціал соціальних інтернет комунікацій.............25 2.1. «Кризовий та конфліктний потенціал» соціальних інтернет комунікацій .25 2.2.
Структура потенціалу підприємств 2. Оцінка організаційного потенціалу підприємства 3. Задача Розробити заходи щодо підвищення ефективності потенціалу підприємства з використанням графоаналітичного методу „Квадрат ...
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ КОМУНІКАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ 1. 1. Поняття комунікативного потенціалу особистості 1.2. Структура комунікативного потенціалу особистості 1.3.
Стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу підприємства 2. Оцінка перспектив зростання підприємства на основі портфельного аналізу 3. Задача Розробити заходи щодо підвищення ефективності потенціалу підприємства з використанням графоаналітичного методу „...
Маркетинговий підхід до формування потенціалу 28. Складові блоку діяльності персоналу Тестове завдання № 3 Характер виробничих приміщень підприємства визначають його: а) технічні ресурси; б) технологічні ресурси; ...виявлення ступеня впливу окремих складових потенціалу підприємств на рівень їхньої конкурентоспроможності наведено в таблиці 2. Таблиця 2 Ступінь впливу окремих складових потенціалу підприємств на рівень їхньої ...
Теоретичні засади виробничого потенціалу підприємства.....................6 1.1. Поняття виробничого потенціалу підприємства...............................................6 1.2. Основні фонди та виробнича потужність як головні характеристики виробничого ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність, цілі та задачі аналізу економічного потенціалу підприємства 5 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність, цілі та задачі аналізу економічного потенціалу підприємства 5 1.2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.