Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 308 за запитом потенційно

Загальні уявлення про канцерогенну дію потенційно токсичних хімічних речовин 1.1. Канцерогенез. Канцерогени. Принципи класифікації канцерогенних речовин 1.2. Характеристика канцерогенної дії хімічних сполук 1.2.... Загальні принципи дослідження бластомогенної активації потенційно токсичних хімічних речовин 1.7. Сучасні підходи до вивчення дії канцерогенних сполук, що розробляються молекулярною епідеміологією Розділ 2.
Зміст Вступ 1. Історія виникнення конфлікту 2. Переростання кризи в «війну на Балканах», участь міжнародних організацій у ...
потенційна річна виробнича потужність в розрахункових одиницях, розгорнена по видах основної і побічної продукції; 2. потенційний річний валовий об'єм продукції, ...
...територіальних ринків, на яких є потенційні споживачі та реальні, що вже здійснили покупку. Місткість реального ринку пов'язана з кількістю реальних покупців, кількістю купівель та ціною ...Мр, Мп – місткості реального та потенційного ринків Пр, Пп – кількість реальних та потенційних споживачів Qp, Qn – кількість купівель на реальному та потенційних ринках Р – ціна товару.
Сучасні методики оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників вітчизняними банками 1.3. Міжнародний досвід застосування сучасних методик оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників Розділ 2 організаційно економічна діяльність черкаського ...
...довгострокових цілей підприємства та потреб потенційного споживача. Розробка та впровадження товарної стратегії розвитку потребує виконання як мінімум наступних умов: чітке визначення цілей підприємства, збуту на перспективу; ...пріоритетності СЗГ відносно параметру привабливості «потенційне зростання попиту на послуги підприємства» Таблиця 2.18 Бальні оцінки привабливості СЗГ відносно параметру привабливості «потенційна рентабельність виробництва» Таблиця 2....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління ризиками господарської діяльності підприємства 1.1 Сутність ризиків в господарській діяльності підприємства 1.2 Класифікація господарських ризиків 1.3 Методологія оцінки ризиків підприємства 1.4 Основні принципи та етапи управління ризиками підприємства Розділ 2 практичні засади оцінки та управління ризиками на ват «київська фабрика технічних паперів» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Київська фабрика технічних паперів»...
Призначення аналізу ризику—дати потенційним партнерам необхідні дані, переконавшись у цьому самому, для прийняття рішень стосовно доцільності участі у певній економічній діяльності (проекті) і передбачити ...при яких виникає ризик, визначення потенційних зон ризику та ідентифікація ризику; кількісний – передбачає числове визначення розміру окремих ризиків, а також проекту у цілому.
...фінансової безпеки про реальні та потенційні загрози) ; Попереджувальну (функція пов'язана з використанням комплексу заходів, спрямованих на недопущення або зменшення фінансових втрат, спрямованих на попередження настання потенційних загроз у аграрній сфері); Практичну(...
...у виробництві морських танкерів: постачальники; потенційні конкуренти; покупці; замінники 70. Який чинник конкуренції відіграє вирішальну роль в індустрії автомобільних шин: постачальники; потенційні конкуренти; покупці; замінники 71.
Сучасні методики оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників вітчизняними банками 1.3. Міжнародний досвід застосування сучасних методик оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників Розділ Організаційно економічна діяльність черкаського гру ...
...метою отримання прибутку б) обсяг потенційного ВВП, який економіка пропонує для експорту з метою отримання доходу в) обсяг номінального ВВП, який економіка пропонує для продажу з ... Фактичний ВВП дорівнював потенційному і становив 3200 млрд.грн. У 2005 р. фактичний ВВП становив 3800 млрд.грн., потенційний – 4200 млрд.грн.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування конкурен тоспроможності потенціалу підприємства та стратегія її підтримки 1.1 Нормативна та інформаційна база обгрунтування конкурентоспроможності потенціалу підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблем дослідження конкурентоспроможності потенціалу підприємства і стратегії її підтримки 1.3 Прикладні моделі оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства Розділ 2 практичні аспекти конкурентоспроможності потенціалу підприємств...
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОТЕНЦІЙНОГО ПОЗИЧАЛЬНИКА 3.1. Зарубіжний досвід оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника та можливість його впровадження в практику комерційних банків України 3.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність фінансоввих ризиків в господарській діяльності підприємства 1.2 Класифікація фінансових ризиків 1.3 Методологія оцінки ризиків підприємства РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ВАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ МОЛОКОЗАВОД» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Черкаський молокозавод» 2.2 Система визначення ризиків та їх оцінка на підприємстві 2.3...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти дослідження і оцінки ризиків підприємства 1.1 Економічний зміст та причини виникнення ризиків 1.2 Класифікація підприємницьких ризиків 1.3 Основні принципи та етапи управління ризиками 1.4 Методологія оцінки ризиків в різних сферах господарської діяльності Розділ 2 практичні засади оцінки ризиків на підприємстві ват «київський завод зварювального обладнання» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз фін...
Без гнучкості можуть залишитись невикористані потенційні можливості Принцип гнучкості управління  пристосування форми організації до безперебійного здійснення зв’язків, що полегшує процес прийняття рішень, а також контролю ...приймаються, коли неможливо оцінити імовірність потенційних результатів прийняті в умовах невизначеності  сприймаються на віру, як аксіома, це може бути думка чи висновок експерта, фахівця, спеціаліста Засновані ...
...з приведених висловлювань, що характеризують потенційну платоспроможність позичальника вірні: головним показником потенційної платоспроможності є показник абсолютної ліквідності; коефіцієнт покриття характеризує спроможність підприємства негайно погасити свої поточні ...
накопичення інформації про наявність непередбачених (потенційних) активів та непередбачених (потенційних) зобов'язань c. узагальнення інформації про наявність та рух отриманих гарантій та забезпечень, виконання зобов'язань ...
...своєчасно¬го виявлення існуючих і потенційних недоліків у сфері забезпечення компле¬ксної фінансової безпеки фінансово кредитного сектора економіки України необхідно визначити її відповідні індикатори та провадити ... Невико¬нання нормативів є індикатором потенційної загрози втрати ліквідності та платоспроможності банків. Слід зазначити, що в цьому плані поки що скла¬дається нормальна ситуація.
...оцінити об'єкт нерухомості з потенційним валовим доходом 15 000 грош. од. У банку даних є наступна інформація щодо об'єктів проданих, протягом останніх трьох місяців: ...) Аналог Ціна продажу Потенційний валовий дохід Підприємство «Омега» 60 000,0 14 000,0 Підприємство «Мрія» 85 000,0 16 500,0 Підприємство «Полюс» 55 000,0 13 500,0 ...
...оцінити об’єкт нерухомості з потенційним валовим доходом 15 000 грн. В банку даних є наступна інформація щодо об’єктів, проданих протягом останніх трьох місяців: Таблиця ...Вихідні дані Аналог Ціна продажу Потенційний валовий дохід «Польфа» 90 000 18 000 «Зоря» 105 000 19 500 «Алмікс» 75 000 12 500 3.
...використання ресурсів підприємства, реальні й потенційні фінансові можливості підприємства. Основними завданнями аналізу фінансового стану є: дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства; дослідження ефективності використання майна (капіталу) ...та виявлення на цій основі потенційних можливостей підвищення ефективності формування й використання фінансових ресурсів. При виконанні практичної частини на основі даних фінансових звітів зробіть аналіз фі...
...оцінити об’єкт нерухомості з потенційним валовим доходом 15 000 грн. В банку даних є наступна інформація щодо об’єктів, проданих протягом останніх трьох місяців: Таблиця ...Вихідні дані Аналог Ціна продажу Потенційний валовий дохід «Альфа» 80 000 16 000 «Мрія» 95 000 17 500 «Люкс» 65 000 13 500 Задача № 105 Оцінюється ...
...оцінити об’єкт нерухомості з потенційним валовим доходом 15 000 грн. В банку даних є наступна інформація щодо об’єктів, проданих протягом останніх трьох місяців: Таблиця ...Вихідні дані Аналог Ціна продажу Потенційний валовий дохід «Альфа» 80 000 16 000 «Мрія» 95 000 17 500 «Люкс» 65 000 13 500
...оцінити об'єкт нерухомості з потенційним валовим доходом 15 000 грош. од. У банку даних є наступна інформація щодо об'єктів, проданих протягом останніх трьох місяців: ...) Аналог Ціна продажу Потенційний валовий дохід Підприємство «Альфа» 80 000,0 16 000,0 Підприємство «Мрія» 95 000,0 17 500,0 Підприємство «Люкс» 65 000,0 13 500,0 ...
...вичерпну відповідь на такі запитання потенційних інвесторів і кредиторів: 1) звідки фірма отримуватиме кошти і на що останні буде витрачено; 2) яким буде фінансовий стан фірми ...що є обов’язковою вимогою потенційних інвесторів і кредиторів. Точка беззбитковості показує, скільки одиниць продукції має продавати фірма продуцент, щоб поточні витрати окупалися її доходами (прибутком).
...її цільовим параметрам функціонування та потенційним можливостям. Діагностична функція полягає у встановленні причинно наслідкових змін економічної системи, у кількісному і якісному вимірюванні впливу факторів на цю ...функція виявляє невикористані резерви та потенційні можливості зміни і розвитку економічної системи, обґрунтовує механізм їх мобілізації. За даними звітності зробила аналіз виконання плану і динаміки виробництва ...
...можливість відреагувати належним чином на потенційні проблеми, які можуть виникнути, як на початку діяльності, так і в її розвитку і за необхідності змінити або відкоригувати бізнес ... Головне завдання проекту довести потенційним інвесторам, що підприємство в змозі реально виготовити необхідну кількість товарів відповідної якості у встановлені строки.
Зміст Вступ I Теоретичні основи сутності залучених ресурсів банку та управління ними 1.1 Суть та місце залучених ресурсів у банківських зобов’язаннях 1.2 Класифікаційний поділ залучених коштів комерційного банку за різними ознаками 1.3 Сутність менеджменту залученнями банку, його цілі та завдання II Організаційно методичні підходи до управління залученими банківськими ресурсами 2.1 Управління процесом залучення коштів на рахунки банківських установ 2.2 Організація формування деп...
, потенційний обсяг ВВП — 90 млрд гр. од., гранична схильність до заощадження MPS = 0,1. Чому дорівнює рецесійний розрив? 6.... Потенційний ВВП становить 200 млрд гр. од. Обчисліть фактичний ВВП. 9. Розрахувати темп приросту ВВП у 2003 р. відносно 2002 р.
, потенційний обсяг ВВП 86 млрд гр. од.,гранична схильність до заощадження ( MPS = 0,2. Чому дорівнює інфляційний розрив? 6.... Потенційний ВВП становить 220 млрд. гр. од. Обчисліть фактичний ВВП. 9. Обсяг ВВП у країні в розрахунковому 2006 році становив 1 ...
...цілих галузей з метою виявлення потенційних можливостей їх росту і прибутковості та включив аналіз того, як «Сірс» може внести в нову дію свої специфічно сильні елементи ...які відносяться до величини галузі, потенційного обсягу продажу і прибутку, відрізку часу, необхідного для того, щоб «Сірс» став основним фактором. Крім цього, новий бізнес повинен орієнтуватися ...
...об'єктивних причин багато з потенційно життєздатних підприємств, у тому числі тих, що належать до пріоритетних галузей народного господарства України, стають потенційними банкрутами.
...об'єктивних причин багато з потенційно життєздатних під¬приємств, у тому числі тих, що належать до пріоритетних галузей народного господарства України, стають потенційними банкрутами.
...можливість відреагувати належним чином на потенційні проблеми, які можуть виникнути, як на початку діяльності, так і в її розвитку і за необхідності змінити або відкоригувати бізнес ... Головне завдання проекту довести потенційним інвесторам, що підприємство в змозі реально виготовити необхідну кількість товарів відповідної якості у встановлені строки.
...об'єктивних причин багато з потенційно життєздатних підприємств, у тому числі тих, що належать до пріоритетних галузей народного господарства України, стають потенційними банкрутами.
...об'єктивних причин багато з потенційно життєздатних підприємств, у тому числі тих, що належать до пріоритетних галузей народного господарства України, стають потенційними банкрутами.
Арбітражний суд може залишити заяву потенційного санатора без розгляду якщо в ній не розкрито: а) умов здобуття контролю над підприємством боржником; б) строків виконання боргових зобов'...про характер майнових відносин між потенційним санатором і боржником; г) форми реструктуризації боргових зобов'язань: д) послідовності виконання боргових зобов'язань. Література
...умови оптимальної дії реклами на потенційних покупців. Абсолютно точно визначити ефективність окремих засобів реклами, рекламної кампанії в більшості випадків не представляється можливим....найбільш результативна, якщо вона приводить потенційних споживачів до здійснення покупки. Таким чином, економічна ефективність залежить від ступеня психологічної дії на людину.
...увагу організму, ослабленому донорством), або потенційного (загроза захворювання того з парних органів, який залишився у донора). Враховуючи серйозність медичних наслідків, пов'язаних з втручанням в організм, ... Якщо враховувати згадані фактичні і потенційні наслідки, загрозливі здоров'ю донора, навряд чи можна розглядати згоду опікуна з донорством трансплантата операцією, здійсеною в інтересах малолітнього.
...сторони та виявити можливості та потенційні загрози для його діяльності. Сильні сторони: Висока якість продукції; наявність унікального обладнання; зростаюча питомість ринку; висока кваліфікація персоналу; налагоджені взаємовигідні ...кг) Таблиця 2.13 Розподіл потенційних споживачів по районах "Великої Феодосії” Рис. 2.4 Розподіл населення Великої Феодосії Рис. 2.5 Розподіл реалізації продукції по окремих ...
...на меті: по перше, переконати потенційних інвесторів і кредиторів у тому, що ним вибрано доцільну організаційно правову форму бізнесу; по друге, показати, з ким він збирається ...організації організаційної структури; наголосити на потенційних вигодах такого рішення; охарактеризувати можливі зміни юридичного статусу фірми в перспективі. На основі фінансового аналізу ВАТ „ЧКХ” виявлено ряд переваг ...
...полегшення доступу до цієї інформації потенційних клієнтів. Підсумовуючи проведену роботу можна виділити задачі які буде вирішувати розвиток добровільного медичного страхування ; охорона здоров’я населення; забезпечення відтворення ...договорів добровільного медичного страхування дозволяє потенційному клієнту значно зменшити важкість разових виплат на оплату медичної допомоги, отримувати якісне лікування.
У 2 му році ВНП потенційно склав 3800 гр. од., фактично ВНП – 3705 гр. од. Визначте: а) різницю між фактичним и потенційним обсягами ВНП (в абсолютному та ...
...не робились вимірення фактичного та потенційного ринку збуту, була відсутня рекламна та інформаційна підтримка. Проведений аналіз конкурентного середовища та внутрішнього потенціалу дозволив виділити можлівість кількох альтернативних ...виявилось, що на ринку існує потенційний незадоволений попит на сухі сніданки у вигляді кукурудзяних пластівців, випуск яких підприємство мало змогу налагодити, а також виявилось, що підприємство ...
...програму власних робочих документів, бази потенційних (типових) порушень; оцінка рівня комп'ютерної письменності співробітників, підвищення їх кваліфікації; формалізована технологія проведення перевірки....аудиту: аудиторські процедури, робочі документи, потенційні порушення, типові операції, методика розрахунку рівня істотності, фінансового аналізу (можливо паралельно з первинним навчанням співробітників); тестова експлуатація програми у складі ...
...часу економічно не вигідні ні потенційному клієнтові банку, ні самому банку. Якщо ж вести постійний реєстр кредитоспроможності позичальників спеціально створений консультаційною службою, навіть з послідуючим внесенням ... Аналіз початкової кредитоспроможності потенційного позичальника Таблиця 3.1. Дані про показники ліквідності найбільших позичальників КБ „ПриватБанк” за 2005рік, тис.грн. Таблиця 3.2.
...спектр ділових інтересів постійних і потенційних замовників. Мета в тому, щоб стати одними з кращих на українському ринку виробництва меблів, відповідати високим світовим стандартам у взаєминах ... 1.14 Потенційні джерела диференціації у ланцюгу цінностей Рис. 1.15 Послідовність етапів розробки конкурентної стратегії фокусування Рис.
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.