Меню сайту

Нові користувачі
4nzez
Користувачі
11.05.2021
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3167 за запитом поточних

Вступ Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки поточних витрат виробничої діяльності продукції на сільськогосподарському підприємстві 1.1 Нормативно – правова база формування і аналізу поточних витрат виробничої діяльності в сільському ...
Теоретичні аспекти сутності та значення поточного фінансового планування 1.1. Фінансове планування: суть, принципи та особливості на підприємстві 1.2. Поточне фінансове планування як складова фінансового ...
...та організація обліку і контролю поточних біологічних активів на прикладі сільськогосподарського виробничого кооператива ім. Шолуденко, 130 стор., додатки, доповідь (НАУ) Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1.... МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ 32 2.1. Характеристика об’єкта дослідження 32 2.2. Первинний, аналітичний та синтетичний облік поточних біологічних активів ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ПОТОЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ 1.1.Фінансове планування, його сутність і значення 1.2.Складові і характеристика поточного фінансового плану 1.3.
...ОБЛІКУ КОНТРОЛЮ ТА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВА НОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Поняття, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості 1.2. Економіко правовий аналіз та огляд нормативної ...методології обліку, контролю та аналізу поточної дебіторської заборгованості ПП «РиалЕлитСервис РЛК» Висновок до розділу 1 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПП «...
Економічний зміст операцій на поточному рахунку в банку, завдання їх обліку 6 1.2. Нормативно правове забезпечення обліку операцій на поточному рахунку в банку 9 1....
Теоретико методологічні основи обліку поточних фінансових інвестицій 1.1. Поняття та методологія обліку поточних фінансових інвестицій 1.2. Класифікація та оцінка поточних фінансових інвестицій Розділ ...
...основи обліку грошових коштів на поточних рахунках в банках 1.1 Економічний зміст грошових коштів та їх еквівалентів 1.2 Нормативно правове регулювання обліку грошових коштів ...Проблеми обліку грошових коштів на поточних рахунках 2. Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.1 Основні економічні показники діяльності підприємства 2.2 Організація облікової політики на підприємстві ...
Задача № 15 Навчальний центр «Ерудит» проводить 3 місячні курси з підготовки бухгалтерів. Початок навчання – із січня поточного року, курс навчання – 120 годин.
Суть поточних витрат, їх склад та структура 1.2.Класифікація поточних витрат за елементами та статтями калькуляції РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ...
... Задача № 17 У липні поточного року фірмою «Моноліт» відвантажені товари російській компанії «Русь» на суму 3000 доларів США, що підтверджено вантажно митною декларацією.... У серпні поточного року на валютний рахунок фірми «Моноліт» надійшли кошти за відвантажені товари, які підлягають продажу згідно з чинним законом у розмірі ...
Теоретико методичні основи обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями 1.1. Законодавчо нормативні аспекти обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями 1.2.
Облік операцій по поточному рахунку............................................................ 15 2.1. Порядок відкриття поточних рахунків в банку.................................... 15 2.2. Виписка банку, їх перевірка і обробка..................................................
Документальне оформлення поточних фінансових інвестицій 5. Синтетичний та аналітичний облік поточних фінансових інвестицій 6. Удосконалення обліку поточних фінансових інвестицій Висновки і пропозиції Список ...
... Задача № 16 Юридичною фірмою укладено договір на консультаційне обслуговування підприємства протягом І півріччя поточного року.
Задача № 1 Одеська філія Київського державного підприємства «Сокіл» звернулася до банку з заявою про відкриття поточного рахунку.
... Задача № 50 Визначити коефіцієнт забезпеченості боргів (Кз.б.), якщо за даними балансу підприємства на 1 січня поточного року сума власного капіталу становить ...
ОБЛІК ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ ТА ЇХ СПИСАННЯ 25 3.1. Економічний зміст та завдання обліку дебіторської заборгованості ... ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 39 4.1. Удосконалення теоретичних та практичних засад бухгалтерського фінансового обліку довгострокової дебіторської заборгованості 39 4.2.
Варіант V 1. Речові докази.... 27 травня поточного року щодо обвинуваченого Попова місцевим судом було проголошено виправдувальний вирок. 29 червня потерпілий Дяченко подав апеляційну скаргу на це судове ...
... 24 травня поточного року о 21 годині 20 хвилин Никонова було затримано за підозрою у згвалтуванні. 27 травня о 9 годині 20 хвилин ...
Варіант VІІ 1.... 14 травня поточного року о 9 годині 30 хвилин було затримано Петрова за підозрою у вчиненні розбійного нападу.
Тестові завдання поточного контролю з навчальної дисципліни „Земельне право України” 1.
Вступ Розділ 1. Аудиторська перевірка операцій з довгостроковими та поточними зобов’язаннями 1.1 Аудит довгострокових позик ...
... Інвестиційний проект має наступні показники прибутку і ставок дисконту: Розрахуйте сумарний за 5 річний період обсяг прибутку, приведений до умов поточного року на основі: А) номінальної ...
... Завдання 1 ДКП "ЖЕО Калінінського району м. Донецьк" займає монопольне становище на ринку експлуатації та поточного ремонту житлового фонду та на ...
... Одеська філія Київського державного підприємства «Сокіл» звернулася до банку з заявою про відкриття поточного рахунку.
План br />br /> 1. Планування як метод управління розвитком бібліотеки та вдосконалення її роботи. 2.
попереднім та поточним b. повним та тематичним c. внутрішнім та зовнішнім d. експрес аналізом та фундаментальним Question 6 З глибини аналітичного дослідження інвестиційний ... попереднім та поточним c. внутрішнім та зовнішнім d. повним та тематичним Question 7 З періоду проведення аналітичного дослідження інвестиційний аналіз буває: a.
Поточний рахунок у національній валюті 13. Залишок коштів на чековій книжці 14. Короткострокові векселі одержані 15.... Перераховано з поточного рахунку: 1) пдв; 2) податок на прибуток; 3) податок з доходів фізичних осіб; 4) Пенсійному фонду; 5) Фонду соціального страхування; ...
...механізмами та автотранспортом, капітальний та поточний ремонт машин і механізмів, доставка будівельних матеріалів на дільниці. Перебазування механізмів, обладнання та польових містечків; складське господарство передбачається для прийому, ... Поряд з цим збільшилась інша поточна дебіторська заборгованість на 34 тис. грн. (46,6 %), і дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків на 718 тис.грн.
...механізмами та автотранспортом, капітальний та поточний ремонт машин і механізмів, доставка будівельних матеріалів на дільниці. Перебазування механізмів, обладнання та польових містечків; складське господарство передбачається для прийому, ... Поряд з цим збільшилась інша поточна дебіторська заборгованість на 34 тис. грн. (46,6 %), і дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків на 718 тис.грн.
Поточний рахунок у національній валюті 13. Залишок коштів на чековій книжці 14. Короткострокові векселі одержані 15.... Перераховано з поточного рахунку: 1) пдв; 2) податок на прибуток; 3) податок з доходів фізичних осіб; 4) Пенсійному фонду; 5) Фонду соціального страхування; ...
Поточний рахунок у національній валюті 13. Залишок коштів на чековій книжці 14. Короткострокові векселі одержані 15.... Перераховано з поточного рахунку: 1) пдв; 2) податок на прибуток; 3) податок з доходів фізичних осіб; 4) Пенсійному фонду; 5) Фонду соціального страхування; ...
...на протязі періоду, грн базисний поточний базисний поточний Картопля 800 950 2,00 1,75 Морква 90 100 1,30 1,50 Буряк 95 120 1,...
Перераховано з поточного рахунку: 1) пдв; 2) податок на прибуток; 3) податок з доходів фізичних осіб; 4) Пенсійному фонду 2. Отримані гроші в касу з поточного рахунку для виплати зарплати 3.
Б 3 05.07 З поточного рахунку надійшли грошові кошти на виплату заробітної плати 4 05.07 Видано заробітну плату робітникам 5 05.07 Видано з ...6 05.07 Зараховано на поточний рахунок понадлімітні залишки грошей 7 12.07 Одержано кошти на поточний рахунок від покупців та замовників 8 16.07 Зараховано ...
Б 3 05.07 З поточного рахунку надійшли грошові кошти на виплату заробітної плати 4 05.07 Видано заробітну плату робітникам 5 05.07 Видано з ...6 05.07 Зараховано на поточний рахунок понадлімітні залишки грошей 7 12.07 Одержано кошти на поточний рахунок від покупців та замовників 8 16.07 Зараховано ...
Б 3 05.07 З поточного рахунку надійшли грошові кошти на виплату заробітної плати 4 05.07 Видано заробітну плату робітникам 5 05.07 Видано з ...6 05.07 Зараховано на поточний рахунок понадлімітні залишки грошей 7 12.07 Одержано кошти на поточний рахунок від покупців та замовників 8 16.07 Зараховано ...
Б 3 05.07 З поточного рахунку надійшли грошові кошти на виплату заробітної плати 4 05.07 Видано заробітну плату робітникам 5 05.07 Видано з ...6 05.07 Зараховано на поточний рахунок понадлімітні залишки грошей 7 12.07 Одержано кошти на поточний рахунок від покупців та замовників 8 16.07 Зараховано ...
Б 3 05.07 З поточного рахунку надійшли грошові кошти на виплату заробітної плати 4 05.07 Видано заробітну плату робітникам 5 05.07 Видано з ...6 05.07 Зараховано на поточний рахунок понадлімітні залишки грошей 7 12.07 Одержано кошти на поточний рахунок від покупців та замовників 8 16.07 Зараховано ...
Тестові завдання до теми ТЕСТ 1 Експрес діагностика фінансового стану забезпечує: а) вчасне фіксування кризової ситуації; б) високу достовірність результату; в) спосіб оцінки стану підприємства ТЕСТ 2 Фінансовий стан – це: а) узагальнюючий підсумок діяльності усіх функціональних підрозділів підприємства в комплексі, багатомірна характеристика усіх процесів та результатів; б) показує співвідношення активів та пасивів; в) це вплив внутрішніх та зовнішніх факторів, який зазначає не...
ТОВ «Соломія» з поточного рахунку сплатило банку відсо¬тки за наданий кредит у сумі 1050 грн. 5. Банком надано кредит овернайт іншому комерційному бан¬... а) поточні рахунки суб'єктів господарювання; б) надання зобов'язання з кредитування клієнтам; в) короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб’...
коефіцієнт поточної ліквідності c. коефіцієнт загальної ліквідності Question 4 Якщо фінансовий стан позичальника відповідає класу Б, а рівень обслуговування боргу характеризується як „... сумарний поточний прибуток за проектом b. усі прибутки від реалізації проекту, скориговані на розмір інфляції c. сумарна за всіма роками життя проекту ...
Задача За наведеними даними необхідно скласти схематичний баланс і визначити: у І варіанті – суму коштів на поточному рахунку; Таблиця № з/п Назва коштів і джерел їх утворення сума 1 2 11. Основні засоби Матеріали Борг по заробітній платі Борг постачальників Поточний рахунок Борг постачальникам Каса Статутний ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.