Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2811 за запитом потребами

...потреб 1.1 Загальна характеристика потреб 1.2 Роль потреб у суспільстві 2. Потреби суспільства та їх задоволення 2.1 Формування і розвиток суспільних потреб 2....
...повну відповідь на питання: Економічні потреби та інтереси. Закон зростання потреб. Єдність і суперечності в системі інтересів. Завдання № 2. Тести: 1.
Поняття економічних потреб 1.3. Корисність продукту та поняття задоволення потреби 2.2. Економічні інтереси як прояв соціальних потреб 2.3.
...проблеми реабілітації дітей з особливими потребами 1.1. Загальна характеристика груп дітей з особливими потребами 1.2. Реабілітація дитини з особливими потребами 1.2.1.
...характеристика умов формування художньо естетичних потреб молодших школярів 1.1. Естетичне виховання молодших школярів 1.2. Задачі виховання культури поведінки та формування художньо естетичних потреб молодших школярів 1.3.
...комплексного супроводу дітей з особливими потребами 2.1. Лікувально оздоровчий блок 2.2. Соціально правовий блок 2.3. Психолого педагогічний блок Висновок Список використаних джерел На ...ситуація, що діти з особливими потребами протягом довготривалого часу залишалася соціально незахищеними і, навіть, певною мірою ізольованою від соціуму, а відкрите обговорення проблем стосовно інвалідності було ...
Теоретичні основи розвитку у дітей потреби у визнанні 1.1. Психологічна характеристика дітей підліткового віку 1.2. Потреба дітей у визнанні та підтримці Розділ 2.
...поняття «діти з особливими освітніми потребами»………………………………………………………………….4 2. Індивідуальний навчальний план як важливий інструмент у роботі з дитиною з особливими освітніми потребами…………………..7 3.
ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА РЕСУРСИ 1.1. Сутність потреб та особливості їх розвитку 1.2. Закон зростання потреб 1.3.
Шляхи вирішення суперечності між зростаючими потребами та обмеженістю ресурсів 1.1. Економічні потреби, їх сутність і структура 1.2. Ресурси виробництва 1.3.
...організації дозвілля людей з особливими потребами 1.1. Організація клубів спілкування для дітей і молоді, які мають функціональні обмеження 1.2....організації дозвілля людей з особливими потребами 2.1. Організація дозвілля людей з особливими потребами: вітчизняний та зарубіжний досвід 2.2. Специфіка організації дозвілля в Здолбунівському районі ...
Аналіз договорів поставки для державних потреб……………...…….20 2.1. Сторони в договорах поставки для державних потреб…………………...…20 2.2. Порядок укладення державних підрядних контрактів……….…………...
...робота з формування в учнів потреб здорового способу життя 2.1. Завдання та зміст роботи соціального педагога з формування в учнів потреб здорового способу життя 2.2.
Економічні потреби. Ієрархія потреб. 4 2. Економічні інтереси. Взаємозв’язок потреб та інтересів. 10 3. Мотиви та стимули. 12 4. Економічна поведінка.
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОТРЕБ У ЗМІНАХ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 6 1.1. Сутність змін на підприємствах та сучасні підходи до їх ... Чинники, що обумовлюють потреби у змінах на підприємстві 12 1.3. Формування системи управління змінами на підприємстві 15 Висновки до першого розділу 33 РОЗДІЛ ...
...ознаки договору поставки для державних потреб………....6 Розділ 2. Наукові дослідження договору поставки для державних потреб…….13 Розділ 3. Проблеми та шляхи вдосконалення договору поставки для ...
Поняття про потреби 2. Поняття асортименту продукції та її взаємозв’язок з потребою споживача 3. Маркування продовольчих товарів в Україні згідно структури міжнародного ...
(ЛНХТ Теоретичні питання №№1, 26. Тестові завдання №№1, 26, 51. Словникова робота №№1, 11) ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ... Економічні потреби – це: А. Потреби, які можуть біти задоволені шляхом споживання товарів або послуг. В. Блага, необхідні людині. С.
Вступ 1 теоретико методологічні засади визначення потреби підприємства в оборотних коштах 1.1 Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Аналіз оборотного капіталу і його інформаційне ...оборотних активів 2 визначення оптимальної потреби підприємства в оборотних коштах на прикладі підприємства ооо «гермес» 2.1 Загальна оцінка фінансового стану ООО «Гермес» 2.2.
ВСТУП ................................................................................................................ 3 РОЗДІЛ I. ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК БІОЛОГІЧНОЇ ПОТРЕБИ ДІТЕЙ ........................... 5 1.1.
Вступ Розділ 1. Теоретико методологічні засади фізичного виховання дітей та молоді 1.1.... Дослідження виховання у дітей потреби у здоровому способі життя 2.1. Аналіз педагогічного досвіду 2.2. Модель формування здорового способу життя дітей та молоді Висновки ...
Арістова, працюючи менеджером ТОВ “NTC” у м. Києві, на власні потреби витратила 225 тис. 773 грв.
ТЕРМІНИ 21. Календарне планування 51. Принципи планування 81. Чиста продукція 36. Оновлення продукції 74.... Викласти порядок визначення потреби в робітниках та обладнання для ремонту технологічного устаткування. ЗАДАЧІ Задача №7 Припустимо, що підприємство монополіст прагне визначити обсяг виробництва та ...
...Question 1 Балів: 1 Економічні потреби це: Виберіть одну правильну відповідь a. задоволення від споживання товарів і послу b. блага, що необхідня для життя людини c.... засоби задоволення людських потреб Question 2 Балів: 1 Що вивчає економічна теорія ? Виберіть одну правильну відповідь a. ефективність використання економічних ресурсів b.
Економічні потреби, економічні інтереси Question 1 Економічні потреби це: a. задоволення від споживання товарів і послу b.
потреба, забезпечена державним регулюванням b. потреба в товарах c. потреба, забезпечена грошима і запропонована протягом визначеного періоду часу на ринку Question ...
потребами певних груп споживачів c. певними видами продукції Question 19 Проектні організації створюються для: a. пристосування до нових умов, цілей, завдань ... ідентифікації внутрішніх потребу людини, що змушують її діяти так, а не інакше Question 40 До вторинних потреб відносяться потреби в: a.
...може задовольнити ті чи інші потреби людини Question 2 Товари як продукти праці для задоволення потреб споживача та методи їх теоретичного і практичного пізнання це: a.
зниженні потреби у працівниках масових професій b. зростанні питомої ваги функцій розумової праці c. підвищенні продуктивності праці Question 2 Кваліфікація працівника це: ... організаційно розпорядчий Question 10 Структура потреби в робочій силі на макрорівні визначається: a. рівнем зайнятості населення b. специфікою структури економіки c.
Провести розрахунок нетто потреби вузла Д і деталі 1 для першого і другого планового періоду. Табл. Розрахунок нетто потреби у вузлах і необхідних компонентах ...
Question 1 Балів: 1 Які групи потреб виділяв Михайло Туган Барановський? Виберіть одну правильну відповідь a. Фізіологічні, статеві, інстинкти і симптоматичні потреби; альтруїстичні; практичні b.
зростаючі потреби c. власність d. обмежені ресурси Question 2 Економічне благо, яке задовольняє певну потребу людини і використовується для обміну має назву: ...
Леонтьєв; Question 2 Чи відноситься потреба в алкоголі та наркотиках до викривлених потреб, які призводять до злочинних дій? a. так; b. частково; c.
...докумен¬тів, які забезпечують інформаційні потреби підприємця в процесі опрацювання бізнес плану b. всі відповіді вірні c. результати роботи d. забезпечення інформаційні потреби працівника в процесі опрацювання бізнес ...
...докумен¬тів, які забезпечують інформаційні потреби підприємця в процесі опрацювання бізнес плану b. всі відповіді вірні c. результати роботи d. забезпечення інформаційні потреби працівника в процесі опрацювання бізнес ...
, або 107,75% потреби, борошна ІІ ґатунку на 170 т., або 108,58% потреби, дріжджів на 4 т., або 102,6% потреби, олії на ...
...страниц) + 50 реферат (тема Аналіз потреб в інформаційних зв’язках (на прикладі підприємства 19 страниц) + 50 реферат Захист документної інформації на підприємстві (на прикладі) 18 страниц.... Обумовленість потреб організації в інформаційних зв'язках. 2. Види потреб організації в інформаційних зв'язках. 3. Методи вивчення потреб організації в інформаційних ...
...монтажних та спеціальних робіт, відомість потреби в будівельних конструкціях, графік потреби в основних будівельних машинах, графік, потреби в робочих кадрах. 1.3 Підготовчі роботи на будівельному ...
...емоційним прийняттям, високим рівнем задоволення потреб усіх членів сім’ї, систематичним контролем, розбіжностями в родині в питаннях виховання дітей b. Визнанням самоцінності дитини, розумною й адекватною ...заохоченням автономії, уседозволеністю, надмірною задоволеністю потреб дитини d. Взаємним емоційним прийняттям, емпатію, взаємоповагою, обґрунтованою системою вимог, систематичним контролем, стійкістю виховного стилю, планомірною зміною системи виховання у ...
...i соціалізація дітей з особливими потребами як соціальна та психологічна проблема 1.1. Психолого педагогічна характеристика дітей інвалідів 1.2. Проблеми життєдіяльності сім’ї, яка виховує дитину з особливими потребами Розділ 2.
Стор Вступ Розділ i соціалізація дітей з особливими потребами як соціальна та психологічна проблема 1.1. Психолого педагогічна характеристика дітей інвалідів 1.2. Проблеми життєдіяльності сім’ї, яка виховує дитину з особливими потребами Розділ 2.
...вправа „Дослідження рівня задоволеності людських потреб” Методика дослідження: Є 15 тверджень, які потрібно оцінити, попарно порівнюючи їх між собою. Спочатку порівнюються перше твердження з другим, третім ... Це і є Головні потреби. Б) для визначення ступеня задоволеності п’яти головних потреб підраховується сума балів по п’ятьох секціях з таких питань: 1) ...
...властивості: по перше, задовольняє певну потребу людини, по друге, здатний обмінюватись на інші блага в певних пропорціях. Тобто йому властиві споживна вартість і вартість....вартість здатність речі задовольнити певну потребу людини. Причому тут йдеться про задоволення потреб не самого товаровиробника, а інших осіб, тобто ця властивість виявляється як суспільна споживна ...
Відпущено матеріали : • на виробничі потреби • на ремонт будівлі цеху • на загальногосподарські потреби 35000,00 2000,00 800,00 5. Випущена з виробництва готова продукція за ...
...набуття навичок тестування своїх професійних потреб. Методичне забезпечення – тести. Позааудиторна самостійна робота. Завдання №1 Інcтрукція до вибору професії Наведене нижче заняття було розроблено для того, щоб ... знайомити молодь з потребами суспільного розвитку d. формувати у молоді здібності e. розвивати інтереси і нахили молоді f. визначити функції та методи роботи g.
потребою повідомлень b. обороною держави c. потребою автоматизації рутинних дій Question 2 Роком зародження управлінських інформаційних систем вважається: a. 1956 b.
потребою повідомлень c. потребою автоматизації рутинних дій Question 2 Роком зародження управлінських інформаційних систем вважається: а. 1986 b. 1956 c.
Системи планування матеріальних потреб 1.2 Спеціалізація виробництва і стратегія постачання й використання матеріальних ресурсів на підприємстві. Організація процесу постачання 1.3 Обгрунтування вибору ...продукції до місця виробництва, тобто потреби виробничої лінії переводяться в потреби замовлення. Агент із закупівель вибирає постачальників, які задовольняють фірму за багатьма параметрами (ціни, доставка, якість ...
задоволення суспільних потреб b. отримання заробітної плати c. одержання прибутку d. вкладання грошів Question 5 Категорії громадян, яким не дозволяється займатися підприємницькою діяльність: ...товар з метою задоволення суспільних потреб Question 2 Який документ є найважливішим правовим актом підприємства: a. закон України про підприємницьку діяльність b. внутрішнє розпорядження c.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.