Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 72 за запитом початкові класи

ЗмістBR> BR> I. ВступBR> II. Рівневе вивчення математики у старшій школі BR> §1....нерівності» в курсі алгебри 10 класу різних рівнівBR> §1. Методика вивчення теми «Функції, рівняння та нерівності» на рівні стандартуBR> §2. Методика вивчення теми «Функції, рівняння та ...
...української мови майбутніх вчителів початкових класів». Об’єкт дослідження: інтеграція змісту освіти у вищій школі. Предмет дослідження: способи інтеграції змісту навчання української мови....передового педагогічного досвіду. емпіричні: педагогічні спостереження; анкетування вчителів початко вих класів, педагогічний експеримент; кількісний і якісний ...
...і концентрація промисловості України на початку 20 ст. Утворення монополій ……... 3 2. Україна в економічній системі Російської імперії ...світового капіталістичного господарства ……… 6 3. Промисловий розвиток західноукраїнських земель ………………….. 8 4. Становище робітничого класу і селянства ……………………………. 10 Література ………………………………………………………………….. 16
...фінансових ресурсах, буде отримано на початку 2008 р., а не наприкінці 2007 р., то як необхідно діяти відповідно до даних звітів?... До якого класу позичальника за надійністю обслуговування боргу ви себе віднесли? Задача Використовуючи наведену інформацію, розрахувати достатню величину лізингових платежів (платежі здійснюються на ...
Вступ 1. Початок колективізації в 1928 р 2. Ліквідація куркульства як класу 3. Розгортання суцільної колективізації на Україні. Селянські протести 4.
...2 використати обороти рахунків 8 класу (а за їх відсутністю вибрати інформацію, враховану по кредиту рахунків 20 „Виробничі запаси", 22 „Малоцінні та швидкозношувані предмети", 66 „...цього звіту використовуємо дані І розділу пасиву балансу (залишок на початок року), а також дані про ...
...2 використати обороти рахунків 8 класу (а за їх відсутністю вибрати інформацію, враховану по кредиту рахунків 20 „Виробничі запаси", 22 „Малоцінні та швидкозношувані предмети", 66 „...цього звіту використовуємо дані І розділу пасиву балансу (залишок на початок року), а також дані про ...
...Кількість навчальних ставок на 1 клас за тарифікацією Середньомісячна ставка ЗП вчителя за тарифікацією, грн Задача Розрахувати суму витрат на опалення і освітлення середньої школи використовуючи ...Х хi 4 Доплата за класне керівництво, перевірку зошитів та інші види педагогічної роботи, всього (грн.) 2,000 5 Заробітна плата адміністративно – господарського персоналу (грн.
...повинна передувати така інформація: Предмет: Клас: Тема: Мета та завдання: Етап уроку: Обладнання, наочність: Практичне заняття № 2 ТЕМА: Дидактико методичні особливості підготовки та проведення уроку ...менше п'яти прикладів). ЗДЕСЬ ТАБЛИЦА (САЙТ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ТАБЛИЫІ) Клас Тема (розділ програми) Тема уроку ...
...8 витрати за елементами) і класу 9 (витрати діяльності) Підприємство працює в нормальному режимі, і всі загальновиробничі витрати слід розподілити по замовленням пропорційно прямим ...а саме пропорційно заробітній платі працівників, зайнятих на виконанні замовлень Залишків незакінченого виробництва по замовленням №50 і № 72 на початок місяця не було 2.
На початок (0‚13) і на кінець (0‚07) звітного періоду коефіцієнт Бівера нижче граничного значення (0,2). Це свідчить про те, що в ...що дозволяє на основі статистичних даних поділити підприємства на ряд класів.
...Полтавському заводу продтоварів "Світанок" потрібні початкові вкладення у 91,5 тис. грн. За браком власного капіталу, призначеного на розвиток матеріально технічної бази, можна залучити банківський ...На основі проведеного аналізу з системи основних показників, що характеризують кредитоспроможність, ми визначили, що Полтавський завод продтоварів "Світанок" має високий клас надійності (клас Б) підприємства позичальника.
проміжок часу від початку проектування системи до її утилізації Question 11 Каскадна модель проектування управлінських інформаційних систем передбачає: a. послідовне виконання робіт b.... всередині Плану рахунків (клас рахунків управлінський) Question 35 Організаційне забезпечення це a. комплекс документів, які регламентують діяльність персоналу в тих чи інших умовах її ...
проміжок часу від початку проектування системи до її утилізації Question 11 Каскадна модель проектування управлінських інформаційних систем передбачає: a. поетапне виконання робіт b.... всередині Плану рахунків (клас рахунків управлінський) c. із використанням звітності d. із використанням Книг обліку e. Правильної відповіді тут не вказано Question 35 Організаційне ...
Ці апарати створювалися, із самого початку, саме для цих ліній і вони, звичайно, переважають за ціною. Методика оцінки конкурентоспроможності телефонних апаратів наведена нижче....продукції рівняється 100 або близько до нього. Розглянемо моделі одного класу в нижньому діапазоні цін.
на початку 90 – х років Question 2 Головна ідея TQM полягає в удосконаленні: a. організації b. продукції c....b. правила кінця дня c. всі відповіді вірні d. правила початку дня ТЕСТ ДО ТЕМИ 9 (...
...підкорення пригноблених класів; непримиренність антагоністичних класів неминуче при зводить до класової боротьби, що є рушієм історії; основна сила революційного процесу пролетаріат, якому нічого втрачати, крім ...Поте вона довго не проіснувала через не підтримку населення. • На початку XX ст.
класові b. кадрові c. опозиційні d. ліберальні Question 9 Балів: 1 Яку мету переслідують групи тиску або групи за інтересами: ...розвитку політології як науки означає: Виберіть одну правильну відповідь a. початок вивчення політології у вищих навчальних ...
...рефлектологічні аспекти суспільного життя, заклав початки «соціофізіології». 7. Український історик, етнограф, соціолог, політичний діяч; вважав соціологію наукою про організацію й еволюцію суспільства, розвинув вчення про ...з традиціями? 2. Суспільство, в якому існує поділ на основні класи. 3.
Інтригуючий початок уроку. 3. Полемічний виклад матеріалу. 4. Зіставлення протилежних висловлювань про природні об’єкти, процеси, явища....учнів, що може бути використана під час проведення уроку дослідження (клас тему оберіть самостійно). Завдання 5.
...19150 19800 156 181 3 клас 9980 10010 174 199 ЗАДАЧА 8 Використовуючи дані табл.5.7 та взаємозв”язок показників визначити: 1) відсутні показники ...цін. Зробити висновки. ЗАДАЧА 10 Зміна ставок банківської комісії на початок та кінець 2002 р.
(у цінах року початку здійснення проекту). Витрати на одиницю товару плануються на рівні 1,5 грн. без амортизацій¬них відрахувань....90 135 5 130 135 Необхідний рівень дохідності залежно від класу ризику проекту розподіляється таким чином: ...
...констатувати зв’язок руху із початком аграрного перевороту. В цілому враження від вивчених пам’яток по історії всіх названих рухів є таким, що народні рухи ...для того, щоб селянство було очолено яким не будь іншим класом.
...8 “Витрати за елементам” і класу 9 “Витрати діяльності”. При списанні запасів сировини, матеріалів, готової продукції використовувати метод середньозважених розрахунків. Підприємство працює в нормальному режимі, ...місяця. Матеріал для виконання завдання: 1. Сальдо по рахункам на початок : грн. Табл.
Нормативний термін служби такого класу устаткування складає 8 років. Сучасна вартість – 4500 грн. Розрахувати суму щорічних амортизаційних відрахувань. Задача 2....Задача 4. Підприємство працює в 2 зміни. Кількість устаткування на початок року 500 одиниць.
Ще до початку спiлкування Славко уявляє собi, що оточуючi негативно оцiнюють його мовлення та особистiсть у цiлому. 5.... Пригадайте енергійних дітей вашого класу. 5. Які заходи ви використовуєте та з якою успішністю? 6. Додайте власні варіанти успішних заходів.
Від самого початку її ріст був настільки стрімким і супроводжувався такими важливими подіями, що сучасні дослідник часто називають їх революцією....які воно витрачає на їх створення. Більш того, протилежність двох класів – бідних і багатих, один з ...
Особливості встановлення класу позичальників. 7. Порядок відкриття та використання поточних рахунків юридичних та фізичних осіб у банках. Поняття та призначення поточних рахунків....різними банками та НБУ. Основи рейтингової оцінки позичальника, порядок визначення класу позичальника та вартості застави. 8.
...стан позичальника, що відноситься до класу „А”, означає: a. фінансова діяльність добра, що свідчить про можливість своєчасного виконання зобов'язань за фінансовими операціями і можливість ...IRR = СС Question 5 Внутрішня норма прибутковості проекту, що передбачає початкові інвестиції 200 тис. грн.
перипатетиків Question 6 Балів: 1 Клас, який повинен правити в ідеальній державі Платона: Виберіть одну правильну відповідь a. стражники воїни b. аристократи c. філософи d....і культурні цінності Question 16 Балів: 1 В середньовічній філософії початком всього є: Виберіть одну правильну ...
...сталінізму і його відгомону на початку відлиги, особливий період в історії України, який вимагав від митця соціальної активності і в той же час надзвичайної пильності, ...та ”Тронка”, а також процес вивчення творчості митця в 11 класі середньої загальноосвітньої школи.
...фірма вирішила закупити їх для початку своєї діяльності у сфері бізнесу, але попередньо було вирішено провести економічне обгрунтування проекту. Для виробництва хлібобулочних виробів необхідно по¬...про ефективність торгівлі по окремих товарних групах визначити: – до якого класу, який характеризує їх маркетингову при¬...
елементом програми Question 12 Перед початком роботи з робочою базою програми рекомендується: a. підключитися до Інтернет b. заповнити Баланс c. заповнити довідники та константи Question ...5 Question 1 Для накопичення інформації про рух запасів призначено клас рахунків: a. 2 b.
...б) IV клас: в) Ш клас. Завдання № 2.2 За період передплати передплатниками акцій АКБ «Фінанси га кредит» було внесено 7 000 000 грн....протягом дня проведені такі операції (залишок готівки у касі на початок дня становить 45 000 грн.
...та завдання роботи, поставлених на початку дослідження, нами було проведено ряд заходів та висунуто пропозиції по вирішенню зазначених питань по удосконаленню обліку матеріальних запасів на ...і малоцінних і швидкозношуваних предметів (крім підприємств, що використовують рахунки класу 8) Рис.
...застосуванням рахунків 8 і 9 класів для обліку витрат; підрахувати підсумок в реєстраційному журналі 2. Здійснити бухгалтерське відображення господарських операцій ТОВ «Продсервіс» за 2005 р....звітності Таблиця 1. Залишки коштів на рахунках ТОВ «Продсервіс» на початок 2005 р Шифр рахунку, субрахунку ...
...застосуванням рахунків 8 і 9 класів для обліку витрат; підрахувати підсумок в реєстраційному журналі 2. Здійснити бухгалтерське відображення господарських операцій ТОВ «Продсервіс» за 2004 р....звітності Таблиця 1. Залишки коштів на рахунках ТОВ «Продсервіс» на початок 2005 р Шифр рахунку, субрахунку ...
...застосуванням рахунків 8 і 9 класів для обліку витрат; підрахувати підсумок в реєстраційному журналі 2. Здійснити бухгалтерське відображення господарських операцій ТОВ «Продсервіс» за 2004 р....звітності Таблиця 1. Залишки коштів на рахунках ТОВ «Продсервіс» на початок 2005 р Шифр рахунку, субрахунку ...
...застосуванням рахунків 8 і 9 класів для обліку витрат; підрахувати підсумок в реєстраційному журналі 2. Здійснити бухгалтерське відображення господарських операцій ТОВ «Продсервіс» за 2005 р....звітності Таблиця 1. Залишки коштів на рахунках ТОВ "Продсерв на початок 2005 р Шифр рахунку, субрахунку ...
...застосуванням рахунків 8 і 9 класів для обліку витрат; підрахувати підсумок в реєстраційному журналі 2. Здійснити бухгалтерське відображення господарських операцій ТОВ «Продсервіс» за 2004 р....звітності Таблиця 1. Залишки коштів на рахунках ТОВ «Продсервіс» на початок 2005 р Шифр рахунку, субрахунку ...
...Коломиї в кінці ХVIII – на початку ХХ століття Розділ 2. Економічний розвиток міста 2.1. Ремесло 2.2. Торгівля 2.3. Промисловий розвиток 2.4....Першої міської гімназії з німецькою мовою викладання (1871р. в перший клас записалося 120 учнів, з них ...
...їх списання на відповідні рахунки класу 8 “Витрати”. Аналітичний облік в школі ведеться сальдовим методом, що сприяє значному поліпшенню якості як складського, так і всього ...року зменшились на 40,2 % у порівняно із залишками на початок 2005 р.
...тяжких тілесних ушкоджень учневі паралельного класу під час бійки в школі. У судове засідання з’явилися однокласники обвинуваченого та потерпілого. Батьки обвинуваченого наполягали на тому, ...нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, слідчий прийняв рішення про початок досудового розслідування за ч.
...відображення яких підприємство використовує рахунки класу 9 “Витрати діяльності”. Найбільшу частину витрат становлять витрати, пов’язані з виробництвом хімічної продукції, тобто так звані виробничі витрати....собівартості виробленої продукції, використовують дані про залишки нереалізованої продукції на початок і кінець року, а також ...
...частини народу, певної соціальної верстви, класу c. структура, що прагне досягти та реалізувати політичну владу d. правильно все вищезазначене e. добровільна організація громадян, об’єднаних ...означає: a. вивчення політології за допомогою точних наукових методів b. початок вивчення політології у вищих навчальних ...
...у межах чинного законодавства до початку порушення справи про банкрутство. В роботі проведено аналіз теоретичних та практичних підходів, пов’язаних з управлінням фінансовою санацією , одержані ...1 Система показників Бівера Таблиця 1.2 Поділ підприємств на класи за рівнем платоспроможності Таблиця 1....
...коштів споживче товариство використовує рахунки класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи». Облік товарної дебіторської заборгованості ведеться на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» ...тис. грн, що на 8821,0 тис. грн. більше ніж на початок року (23768,0 – 14947,0).
на початку ХХ ст. Question 2 Балів: 1 Яке з наведених визначень не є об’єктом соціологічного аналізу: Виберіть одну правильну ...суспільстві найбільш масовим є: Виберіть одну правильну відповідь a. середній клас b. вищий клас c.
...функціональні завдання професійної діяльності Основні класи професійних знань Перелік ключових показників та інструментів Завдання Ситуаційна вправа «Система бюджетного управління ПП «Полімер плюс» ПП «Полімер плюс» ...в плановому періоді подано в таблиці. Запасів готової продукції на початок бюджетного періоду немає.
...обліковує витрати на рахунках 9 класу при нарахуванні амортизації основних засобів застосовується податковий метод вартісна межа малоцінних необоротних активів – 500 грн....Перераховано в бюджет податок з доходів фізичних осіб (заборгованість на початок звітного періоду) 2.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.