Меню сайту

Нові користувачі
4nzez
Користувачі
11.05.2021
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 460 за запитом початковій

ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………..4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ..8 1.1. Традиційні та інноваційні технології навчання у початковій школі……………………………………………………………………………….8 1.2.
Зміст Вступ .......................................................................................................................3 Розділ I. Теоретичні основи використання міжпредметних зв’язків у процесі формування зв’язного мовлення учнів початкових класів..................................7 1.1.
...проблеми вивчення іншомовної лексики в початковій школі…………………………………….7 1.1. Склад української лексики з погляду її походження. Іншомовні елементи в складі української лексики…………...7 1.2....і засвоєння іншомовної лексики учнями початкових класів……………………………………………...27 Висновки до розділу I .........................................................40 Розділ II. Практичний аналіз опрацювання іншомовних слів на уроках читання в початковій школі……………………….
Актуальність проблеми формування у учнів початкових класів культури спілкування визначається зрослими на сучасному етапі вимогами, які суспільство висуває до комунікативної компетентності випускників загальноосвітніх навчальних закладів....способи реалізації культури спілкування учнів початкових класів у виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Лише частково розроблений методичний аспект формування вмінь і навичок спілкування учнів початкових класів, ...
...на уроках української мови в початковій школі 1.3. Характеристика змістового компонента проблеми розвитку мовлення в програмах та підручниках з української мови Розділ II....як вид мовленнєвої діяльності в початкових класах. 2.2. Робота над переказами в початковій школі. 2.3. Робота над творами в початковій школі. Висновки.
Загальна характеристика процесу виховання в початкових класах 1.1. Процес виховання, його специфіка, компоненти і рушійні сили 1.2. Основні закономірності процесу виховання в початкових класах 1.3.
ЛЮБУЮ ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ (ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТЯ 1, 2, 3, 4 5) МОЖНО КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО 150 ГРН/РАБОТА Практичне заняття №1 Тема:Методика підготовки та проведення лекційних, практичних, лабораторних та семінарських занять з курсу „Педагогіка початкової школиˮ : традиційний підхід Завдання1. Розробіть конспект лекційного заняття, самостійно обравши тему і тип лекції (вступна, тематична, інформаційна, підсумкова (заключна), оглядова, ...видів лекційних занять з педагогіки початкової...
...ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ........................6 1.1. Педагогічні дослідження щодо предмету і завдання методики початкового навчання математики..........6 1.2.
...технік в образотворчому мистецтві в початковій школі 2.1. Шляхи удосконалення занять з графіки у початковій школі 2.2. Способи реалізації елементів графічної грамоти на уроках ...
...Нестандартні уроки української мови в початковій школі .. 24 Українська мова як навчальний предмет ...30 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГРАМОТИ ... 33 Психологічні і лінгвістичні засади методики навчання ...Значення знань із синтаксису в початкових класах ...123 Вироблення початкових уявлень про речення і його будову ... 124 Формування поняття про речення ..
Теоретичні основи вивчення байок в початковій школі 1.1. Байка один з видів літературного жанру, який вивчається за програмою 1.2....література" відповідно до державного стандарту початкової загальної освіти Розділ 2. Методологічні підходи до вивчення байок в початковій школі 2.1. Педагогічні умови, методи роботи над українською ...
...виховання на уроках читання в початкових класах 1.1. Підготовка до уроку читання в початкових класах 1.2. Перший етап підготовки до уроку читання в початкових ...
...української мови студентів – майбутніх вчителів початкових класів................................................................50 2.1.Характеристика змісту, форм і методів інтегрованого навчання української мови студентів – майбутніх вчителів початкових класів..............50 2.1.1.
ВСТУП………………………………………………………………………………... 3 Розділ I. КРАЄЗНАВЧА РОБОТА З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ……... 7 1.1.
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика методики роботи з робочими зошитами у процесі навчання природознавства в початкових класах 1.1.
...уроків з ігровим сюжетом в початковій школі 1.1. Ігрові технології на уроках в початковій школі 1.2. Дидактичні ігри та їх застосування в навчальній діяльності ...
ПЛАН Вступ Розділ 1. Особливості введення поняття «комп‘ютерний вірус» на уроках інформатики в початковій школі 1.1.
Поняття та значення ліплення в початковій школі 1.1. Поняття про ліплення та скульптуру 1.2. Значення уроків ліплення в початковій школі Розділ 2.
Поняття та значення ліплення в початковій школі 1.1. Поняття про ліплення та скульптуру 1.2. Значення уроків ліплення в початковій школі Розділ 2.
Характеристика розвитку пізнавальної самостійності учнів початкових класів на уроках природознавства 1.1. Пізнавальна самостійність як показник розумової діяльності школярів 1.2. Активізація та розвиток пізнавальної самостійності учнів початкових класів на уроках природознавства Розділ ...
...форм і методів навчання в початковій школі 1.1. Організаційні форми та методи навчання як категорії дидактичного процесу 1.2. Аналіз організаційних форм і методів навчання ...методів навчання як актуальна проблема початкової школи 2.1. Дидактичний аналіз рівня навчального процесу в початкових класах загальноосвітньої школи 2.2.
...навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1. Поняття форм та прийомів навчання усного іншомовного спілкування 1.2....навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 2.1. Організація навчання усного іншомовного мовлення на уроці іноземної мови в початковій школі за педагогічною ...
...Психолінгвістичні основи розвитку мовлення в початкових класах ……… 6 1.2. Мета і завдання уроків розвитку зв’язного мовлення в початковій школі ..................................................................................... 10 1.3.
...навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1. Поняття форм та прийомів навчання усного іншомовного спілкування 1.2....навчання усного іншомовного мовлення учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 2.1. Організація навчання усного іншомовного мовлення на уроці іноземної мови в початковій школі за педагогічною ...
Історія розвитку словникової роботи в початковій школі……… 6 1.2. Сутність словникової роботи в початковій школі………………. 8 1.3. Основні напрями словникової роботи в початковій школі……..
Завдання навчання математики в початкових класах 1.3. Зміст початкового курсу математики. Аналіз програм з математики 1.4. Місце операцій рахунку, зміст дій додавання й ...
ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНИХ ЗАНЯТЬ З МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 5 1....
Вступ 1. Психолого педагогічне обґрунтування доцільності використання рольових ігор на уроках іноземної мови на початковому ступені навчання. 2.
Вироблення початкових уявлень про речення і його будову у 1 2 класах. 2. Вивчення розділу «Речення» у 3 класі. 3.... Ознайомлення учнів початкових класів зі складним реченням. 8. Особливості проведення синтаксичного розбору речення в початкових класах. 9. Робота над засвоєнням інтонаційних особливостей речень ...
УРОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ........................................................... 5 1.1. Вимоги до сучасного уроку української мови ............................ 5 1.2....УРОКІВ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ................. 22 2.1. Методика вивчення украінської мови і читання в початковій школі ...................................................................................................... 22 2.2.
...професійного мовлення у майбутніх вчителів початкових класів як науково методична проблема 1.1. Психолого педагогічні основи формування культури мовлення майбутніх вчителів початкових класів 1.2.
...поняття „тварина” у курсі природознавства початкової школи 1.1. Сутність поняття як форма знань 1.2. Логічні операції, що здійснюються з поняттям „тварина” 1.3....тварина” школярами у курсі природознавства початкової школи Розділ 2. Дослідження змісту поняття „тварина” у курсі природознавства початкової школи 2.1. Формування в учнів поняття „тварина”.
...ОПОРНИХ СХЕМ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 1.1 Роль і місце опорних схем у навчально виховному процесі початкової школи 1.2 Види опорних схем та ...
...монологу опису англійською мовою учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1. Поняття монологічного мовлення 1.2. Монолог опис та формування монологічних умінь у молодших школярів ...монологу опису англійською мовою учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 2.1. Основні підходи до навчання монологу опису учнів початкових класів 2.2.
...слова та елементів словотворення у початкових класах 1.1 Поняття про морфемну будову слова, словотвір 1.2 Зміст програмових вимог з розділу ,,Будова слова” і дидактичні ...слова та елементів словотворення у початкових класах 2.1 Методи і прийоми при вивченні будови слова у початковій школі 2.2 Види вправ при вивченні будови ...
...і завдання трудового виховання учнів початкових класів 1.2 Особливості професійної орієнтації учнів початкових класів 1.3 Принципи, форми, методи професійної орієнтації 1.4 Аналіз масового ...
...уроки у системі навчання учнів початкових класів………19 ВИСНОВКИ ДО 1РОЗДІЛУ……………………………………………..30 РОЗДІЛ 2. ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ УРОКІВ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ…………………………………………………………31 2.1.
Вступ Розділ 1 Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв 1.1 Поняття, значення і основні елементи характеристики даної категорії злочинів 1.2 Особливості порушення кримінальної справи щодо грабежів та розбоїв Розділ 2 Початковий етап розслідування грабежів і розбоїв 2.1 Особливості початкового етапу розслідування грабежів і розбоїв 2.2 Типові слідчі дії та ...
...явище та її можливості в початковій школі ……... 10 1.3. Використання інтеграційних процесів на уроках з української мови та читання в початковій школ.........17 РОЗДІЛ II.
...краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах…………………………………………... Розділ ІІ. Процес і результати експериментального дослідження…. 2.1. Використання краєзнавчого матеріалу у педагогічному досвіді вчителів початкових класів…………………………………………… 2.2.
...уроків фізичного виховання у системі початкової освіти в європейських школах 2. Завдання системи фізичного виховання у початковій школі Європейського Союзу 3.
Теоретичні основи розвитку мовлення учнів початкових класів засобами фразеологізмів 1.1. Збагачення мовлення учнів українською фразеологією 1.2. Підвищення мовної культури молодших школярів засобами фразеологізмів 1.... Ознайомлення з фразеологізмами учнів початкових класів Розділ 2. Дослідження розвитку мовлення учнів четвертого класу засобами фразеологізмів 2.1. Робота над фразеологією мовлення 2.2.
УРОК МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ТА МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ В ЙОГО СТРУКТУРІ 1.1. Урок математики як основна форма організації навчальної діяльності молодших ...МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 2.1. Метод бесіди 2.2. Практичний метод 2.3. Самостійний метод Розділ III.
...МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 1.1. Аналіз наукової літератури з проблеми вироблення у дітей самостійних навичок читання 1.2....школярів уроках позакласного читання на початковому етапі 1.5. Формування читацької самостійності на уроках позакласного читання на основному етапі Розділ II МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ ...
...ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 1.1. Історія виникнення технології проектної діяльності 1.2. Мета і основні завдання навчального проектування 1.3.... Специфіка реалізації проектів в початковій школі 1.5. Типологія учбових проектів Розділ 2. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ 2.1.
...бесіди на уроках математики у початковій школі 1.1 Сутність і структура методу навчання 1.2. Дидактичні особливості словесних методів навчання 1.3. Методика використання бесіди на уроках математики в початкових класах 1.4.
...явище та її можливості в початковій школі 3. Особливості інтегрованих уроків в початкових класах Висновки Література
...9 ; 1.2 Готовність вчителів початкових класів до запровадження диференційованого навчання – 10 18 . 1.3 Типові помилки в організації диференційованого навчання – 19 25. 2. Шляхи застосування диференційованого навчання в початковій школі –26 52: 2.1 ...
Дидактичні особливості диференціації навчання учнів початкових класів……………………………………………………………………..12 1.3. Специфіка реалізації диференційованого підходу на уроках у сучасній початковій школі………………………………………………………..19 РОЗДІЛ 2.
...МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРАКТИЦІ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 2.1.Загальна характеристика стимулювання навчальної діяльності молодших школярів у практиці роботи вчитель початкових класів 2.2 Методика експериментального ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.