Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 102 за запитом почуття

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 1.1. Наукові дослідження проблеми дитячої відповідальності 1.2. Сутність та структура почуття відповідальності 1.3.
РОЛЬ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У РОЗВИТКУ ПОЧУТТЯ ЛЮБОВІ ДО ПРИРОДИ 1.1. Розвиток почуття любові до природи, як один з головних напрямків дошкільної освіти 1.2.
Моральні почуття 3. Естетичні та інтелектуальні почуття Практичне завдання. Застосувати тестові методики для визначення видів почуттів Список літератури
1. Емоційні прояви людини (афект, власні емоції, почуття, настрій, пристрасті) …. 3 2. Типології характерів …………………………………………………. 7 3.
Вступ 1. Формування у юристів власного службового обов’язку 2. Морально правове почуття у юриста Висновок Список використаної ...
З почуття обов’язку j. Психологічна сумісність Question 9 Сформованість адекватних шлюбно сімейних стосунків, уявлень майбутнього подружжя про шлюб і сім’ю, ...партнера, об’єктивно оцінювати власні почуття і ставлення до обранця – є свідченням a. Сексуальної готовності b. Соціальної готовності до шлюбу c.
не може усвідомити свої почуття та виразити їх словами d. всі варіанти є правильними Question 2 Психолог консультант: a. працює з тими людьми, які звертаються ... його психічними станами ( переживаннями, почуттями) ,які є результатом не завжди усвідомленого опрацювання цих подій b. подіями життя, детермінованими з точки зору клієнта, ззовні c.
не може усвідомити свої почуття та виразити їх словами c. говорить не те, що відчуває d. не може зрозуміти іншу людину Question 2 Балів: 1 ... його психічними станами ( переживаннями, почуттями) ,які є результатом не завжди усвідомленого опрацювання цих подій b. вчинками, які завжди є результатом особистісного вибору, незалежно від того, ...
Поняття про почуття та особливості їх виразу 1.2. Емоційні стани в структурі почуттів 1.3. Вищі почуття і їх формування в дошкільному ...
...невербальні реакції психолога не викликали почуття дисонансу, не виявлялися нав’язливими чи стереотипними, а сам він був щирим та відвертим у своєму бажанні вислухати та зрозуміти ... А) Наведіть характеристику страху, як почуття. Б) Поясніть різницю між обгрунтованними і необгрунтованними страхами. В) Дайте визначення фобії та назвіть симптоми найбільш поширених серед них.
не може усвідомити свої почуття та виразити їх словами c. не може зрозуміти іншу людину d. говорить не те, що відчуває Question 2 Психолог консультант: ...невербальні реакції психолога не викликали почуття дисонансу, не виявлялися нав’язливими чи стереотипними, а сам він був щирим та відвертим у своєму бажанні вислухати та зрозуміти ...
...2 З Супер его ототожнюють почуття: a. котрих ми намагаємося уникнути (почуття провини або сорому) b. котрі нам властиві c. котрі ми намагаємося виявити Question 3 ...
...дошкільному віці розвиваються такі моральні почуття: 1. Людинолюбство 2. інтерес до навчання, відповідальності, власної гідності 3. егоїзм, себелюбство, практицизм 4. почуття насолоди, задоволення, смаку 97.
...його психічних функцій – мисленням (T), почуттям (емоцією) (F), відчуттям (S), інтуїцією (N), судженням (J) та сприйняттям (P). Також він ввів в практику розподіл людей на екстравертів (...S) Інтуїція (N) Мислення (T) Почуття (F) Почуття (F) Мислення (T) Інтроверсія (I) Судження (J) ISTJ ISFJ INFJ INTJ Сприйняття (P) ISTP ISFP INFP INTP Екстраверсія (...
Почуття обов’язку у романах л. Толстого „анна кареніна” та „війна і мир” І. 1. Розуміння любові Анною Кареніною І. 2.... Почуття любові у головних героїв з романів „анна кареніна ” і „війна і мир” ІІ.1. Трагічна реальність Олексія Вронського.
ПОЧУТТЯ ЛЮБОВІ ТА ОБОВ’ЯЗКУ В ОБРАЗІ ГОЛОВНОЇ ГЕРОЇНІ РОМАНУ Л. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНІНА» 2.1. Трагедія головної героїні 2.2.... ПОЧУТТЯ ЛЮБОВІ ТА ОБОВ`ЯЗКУ В ІНШИХ ГЕРОЇВ РОМАНУ «АННА КАРЕНІНА» 3.1. Трагічна реальність Олексія Вронського.
...інформацію на слух та аналізувати почуте; виховна – виховувати любов до літератури, почуття пошани до письменницької та театральної діяльності митця. Клас: 10.
...та засоби виховання у дітей почуття турботи про дідусів та бабусь Розділ 2. Турбота про дідусів та бабусь основа гуманних взаємин в сім'ї 2.1.... Виховання у дітей почуття турботи про дідусів та бабусь 2.3. Ефективність використання методів та засобів виховання у дітей дошкільного віку турботи про людей ...
...роботи, ми дійшли висновку, що почуття неповноцінності – це почуття своєї «ущербності», малоцінності у порівнянні з іншими. І допоки таке уявлення про себе не сформувалось у комплекси, ...
...роботи, ми дійшли висновку, що почуття неповноцінності – це почуття своєї «ущербності», малоцінності у порівнянні з іншими. І допоки таке уявлення про себе не сформувалось у комплекси, ...
Індивідуально авторське почуття у баладах Шевченка періоду ув’язнення і заслання Розділ 4. Балади Шевченка в контексті баладної творчості романтичної доби Висновки Словник ...план у Шевченка виходить природність почуття і переживання, жанрова баладна атрибутика цьому підпорядкована. У баладах Шевченка тільки зрідка говориться про мерців чортів та інші демонічні сили.
...форм життя через її думки, почуття, прагнення та дії. Він намагався осягнути при цьому такі проблеми, як сенс буття, людина і світ, які взагалі були головним ...персонажів і через їх думки, почуття, настрої показує сприйняття звичайною людиною таких історичних подій, як революція та громадянська війна. Людина складної доби суспільних потрясінь зображується новелістом ...
...інтимної лірики, змалювати образи інтимного почуття, показати позитивного героя. У ліричну палітру вона щедро залучала образи природи і збагатила українську літературу різноманітною гаммою інтимних почуттів....поезія переростає рамки одноразового спалаху почуття, думки, настрою і стає органічною частиною цілого. В колі інших поезій вона доповнює і розширює внутрішній підтекст, що об’єднує ...
...прояву Педагогічні Шкала вияву 1) Почуття обов'язку і громадянської відповідальності, 2) гуманізм, 3) щиросердість, 4) толерантність, 5) уважність, 6) доброзичливість, 7) свідоме ставлення до праці ...змістовність і виразність мовлення), 12) почуття гумору 4, 3, 2, 1 Завдання 4. Прочитати нижче наведену статтю й написати есе про власну викладацьку діяльність.
...в дошкільний період: елементарні моральні почуття, внутрішнє мовлення тощо. 20. Психологічна готовність до шкільного навчання, її основні показники. 21. Характеристика учбової діяльності як провідної діяльності молодшого ...зрушення" у розвитку самосвідомості підлітка (почуття дорослості та Я концепція). 29. Головні новоутворення у сфері пізнавальних процесів у підлітковому віці. 30.
...важливим новоутворенням підліткового віку є почуття дорослості, що визначає новий рівень прагнень. Почуття дорослості у цьому віці не є обов’язково усвідомленим, однак воно є специфічною ...
почуття Question28 Балів: 1 Складною формою відображення відношення предметів та явищ до вищих потреб і стимулів діяльності людини як особистості є ... почуття Question29 Балів: 1 Зазначте серед перелічених психічних явищ психічні властивості особистості Виберіть одну правильну відповідь a. темперамент b. уява c.
почуття c. емоції Question 28 Балів: 1 Складною формою відображення відношення предметів та явищ до вищих потреб і стимулів діяльності людини ... почуття Question 29 Балів: 1 Зазначте серед перелічених психічних явищ психічні властивості особистості Виберіть одну правильну відповідь a. темперамент b.
...роботі командою відсутній стимул до почуття честолюбства, оскільки окремий працівник не отримує персонального заохочення за результати. Якщо працівник виконує роботу в складі команди як додаткову до ...міждисциплінарних проблем; команду відрізняє сильне почуття спільності, інноваційний потенціал і відповідальність за справу. Управлінська команда повинна формуватися таким чином, щоб її члени одночасно досягали соціального благополуччя ...
Роль органів почуття в забезпеченні безпеки. Основні характеристики аналізаторів організму. 2. Дія наркотиків, лікарських та інших речовин на організм людини. 3.
...n крадіжка, sensus, us m почуття, servitus, utis f рабство, сервітут, pactum, i n договір, persona, ae f особа, lex, legis f закон. II.
Емоції й почуття 3. Емоційні стосунки Висновки Список використаної літератури
у почутті самоідентичності b. раціоналізації виробництва c. доброзичливим відношенням до організації d. усе разом Question 3 Комерційна інформація використовується : a.
Гуманні почуття в структурі особистості дитини дошкільного вікe 1.2. Казка як засіб виховання гуманних почуттів у дітей дошкільного віку 1.3.
...виражати свої інтереси, враження і почуття 3. Ситуація № 9 Всі начальники цехів заводу одностайно вважають начальника гальванічного цеху конфліктною і неприємною особистістю.
Коли йдеться про психологічні механізми впливу, мається на увазі, що один суб’єкт психічної активності своїми діями може викликати потрібну йому психічну (душевно духовну) активність іншого суб’єкта психіки, а саме: певні відчуття, уявлення, спогади, думки, почуття, ставлення, вольові дії тощо. Основними психологічними механізмами впливу людини на людину є переконування, навіювання, приклад і наслідування, санкціонування та маніпулювання.
2.4 Мислення і почуття. Висновки Список використаної літератури
Евфемізми, засновані на почутті страху перед певними явищами. 2.3. Евфемізми, що відволікають увагу від негативних явищ дійсності. Висновки Список використаних джерел
Про формування почуття прекрасного в процесі спостереженнь та його вплив на навчання та виховання РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ СОЦІОЛІЗАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ ...
Між подружжям немає почуття любові, а відповідач має намір найближчим часом розділити житлову площу через суд. Гр. н П. заперечував проти пред’явлених вимог.
Між подружжям немає почуття любові, а відповідач має намір найближчим часом розділити житлову площу через суд. Гр. н П. заперечував проти пред’явлених вимог.
...зовнішніми ознаками: втомленістю, невдоволеністю, незадовільним почуттям; 2) зміни набудую людини, які супроводжуються активізацією надниркової залози; 3) зміни мови, рухів, жестів, набудую, жовнішнього супроводження поведінкових реакцій, які ...
Сухомлинський про формування почуття прекрасного в процесі спостереженнь за природою та її збереження 2.3. Творче використання ідей В.О.
...чоловіка і жінки, об'єднаних почуттям любові і дружби, взаєм ної поваги, що ведуть при цьому загальне господарство й оказують один одному моральну і матеріальну підтримку ...
Методика розвитку почуття ритму 2.6. Методика розвитку здібностей до орієнтування в просторі 2.7. Методика здібності до довільного розслаблення м'язів 2....
Рибникова писа¬ла, що «почуття природи треба виховувати, культиву¬вати, вирощувати». При цьому вона застерігала про дво¬якість мети, тобто учень повинен навчитися бачити кра¬...
...що весь духовний світ людини, почуття, поняття, наукові та морально етичні ідеї є продуктом її досвіду, основу якого становить чуттєве спог¬лядання об'єктивної дійсності. Дж.
...яка безпосередньо пов'язана з почуттями і роздумами кожної людини. Філософія це трагічне веселощі. До речі , це одна з фатальних речей в людській історії: закони людської ...
Під впливом мови вдосконалюються її почуття, сприймання, збагачуються знання про оточуючий світ. Якщо в попередні роки головна увага приділялася формуванню окремих мовленнєвих умінь та навичок на ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.