Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 475 за запитом пошуку

АНОТАЦІЯ В дипломній роботі на тему «Розробка шляхів зниження витрат на виробництво продукції» (на прикладі ПП «Еко») розглянуті теоретичні основи та сучасні напрямки пошуку шляхів зниження витрат на виробництво продукції, методика розрахунку собівартості, досліджено сучасний стан фінансової кризи та її вплив на пошук шляхів зниження витрат.
...теоретичні основи та сучасні напрямки пошуку шляхів зниження витрат на виробництво продукції, методика розрахунку собівартості, досліджено сучасний стан фінансової кризи та її вплив на пошук шляхів зниження витрат.
...ВІДЧУТТЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ У ПРОЦЕСІ ПОШУКУ Й ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 26 2.1. Відчуття як початкова ланка пізнавального процесу 26 2.2. Сприйняття як активний процес пошуку й обробки інформації 30 ВИСНОВКИ ...
У роботі виявлено способи пошуку перекладача для видання. Звернено увагу на минулий і сучасний досвід пошуку перекладача.
Теоретичні основи відображення наукових пошуків в механіці в графічних творах Леонардо да Вінчі 1.1. Графічні твори як джерело вивчення наукових поглядів Леонарда да Вінчі ... Дослідження відображення наукових пошуків в механіці в графічних творах Леонардо да Вінчі 2.1. Вклад Леонардо да Вінчі у теоретичну механіку 2.2.
З М І С Т ВСТУП 1 1 ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМП’ЮТЕРА 2 2 ВИДИ НЕСПРАВНОСТЕЙ КОМП’...системи 8 4 ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОШУКУ Й УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 13 4.1 Проблеми при виконанні РОSТ 13 4.2 Проблеми апаратного забезпечення після завантаження 14 4....
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. МОДУЛЬНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ, ЇЇ СУТЬ ТА ЗАСТОСУВАННЯ У ШКОЛІ 1.1 Поняття про навчальний модуль 1.... ТЕХНОЛОГІЯ МОДУЛЬНОГО НАВЧАННЯ: ПРОБЛЕМИ І ПОШУКИ 2.1 Технологія модульного навчання 2.2 Технологія проблемно модульного навчання 2.3 Технологія модульно розвиваючої системи навчання ВИСНОВКИ СПИСОК ...
Вступ 1. Основні етапи розвитку історичного детермінізму 2. Детермінізм класичної науки 3. Пошуки гарантованої історії у зворотній перспективі ...
... Зміст Стор. Вступ 1. Загальна характеристика моделей переходу до ринку 2. Проблеми становлення ринку в Україні та пошук оптимального варіанту Висновки Список використаної ...
... Варіант II 1. Інженер Фурсова звільнена з підприємства за п. 1 ст. 40 КЗпП (у зв’язку з його ліквідацією)....звернулася до центру зайнятості для пошуку підходящої роботи і реєстрації її як безробітної. Їй запропонували роботу техніка за її спеціальністю. Вона відмовилася, вва¬жаючи, що місце ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. КУЛЬТУРНО ЕСТЕТИЧНИЙ РУХ ПРЕРАФАЕЛІЗМУ 1.1. Прерафаелістський рух за часів вікторіанської доби 1.2.
ЗМІСТ 1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ 2 2. ПРОЦЕС ВИКОНАННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ ФІНАНСОВО ВИРОБНИЧИМ ВІДДІЛОМ ...
Проблема пошуку партнера c. Складність самореалізації жінки матері; ризик фіксації жінки в ролі матері d. Заповнення, структурування часу e. Дитячі ревнощі f.... Пошук матеріальних благ i. З почуття обов’язку j. Психологічна сумісність Question 9 Сформованість адекватних шлюбно сімейних стосунків, уявлень майбутнього подружжя ...
...препарат, використовуючи його російську назву (пошук за російською назвою). Ознайомитися з його складом і призначенням. Переглянути синоніми назви цього лікарського препарату. Знайти лікарський препарат, використовуючи його латинську назву (пошук за латинською назвою).
...препарат, використовуючи його російську назву (пошук за російською назвою). Ознайомитися з його складом і призначенням. Переглянути синоніми назви цього лікарського препарату. Знайти лікарський препарат, використовуючи його латинську назву (пошук за латинською назвою).
...препарат, використовуючи його російську назву (пошук за російською назвою). Ознайомитися з його складом і призначенням. Переглянути синоніми назви цього лікарського препарату. Знайти лікарський препарат, використовуючи його латинську назву (пошук за латинською назвою).
...препарат, використовуючи його російську назву (пошук за російською назвою). Ознайомитися з його складом і призначенням. Переглянути синоніми назви цього лікарського препарату. Знайти лікарський препарат, використовуючи його латинську назву (пошук за латинською назвою).
Основні пошукові технології мережі Internet 4.1. Поняття про пошукові технології системи Internet та їх класифікація . 4.2.
...психологічних особливостей творчого мислення для пошуку ефективних технічних рішень a. метод генерування ідей b. метод “матриць варіантів” c. метод інверсологїї d. інтегративний метод “метра” e.... пошук аналогів, реконструкція дій, перевірка d. підготовка, задум, інсайт, оформлення e. підготовка, натхнення, інсайт, перевірка Question 11 Хто з названих авторів ...
Критерії пошуку 5 2.2.Основні методи пошуку в мережі та їх використання 8 3.Пошукові системи 13 4.Каталоги 18 5.
Ейнштейном, суто логічний шлях до пошуку універсальних законів? 6. Якими є чотири шляхи логічної перевірки теорії? 7. Як К.Поппер описує четвертий шлях підтвердження теорії? 8.... Пошук джерел для дипломної роботи. Способи обробки та накопичення наукової інформації. Проблема складання плану дослідження. Логіка викладення матеріалу.
...поставлених цілей – це: управлінський процес  пошуку різних шляхів, способів рішення проблеми для досягнення поставлених цілей – це Розробка варіантів рішень  вибір однієї з кількох можливих альтернатив – це: ...дії) та значно розширює діапазон пошуку нових ідей унаслідок зображання звичного у незвичному вигляді та навпаки метод синектики  є найбільш відомим і розповсюдженим методом генерування нових ...
пошук неприпустимих імен файлів c. зміну фізичного розташування файлів на диску так, щоб кластери кожного з них розміщувалися послідовно d.... пошук дефектних секторів f. сканування поверхні диску для виявлення дефектних секторів Question 143 Утіліта Дефрагментация диска дозволяє зійснювати: a.
Пошук способів і методів психологічної стабілізації (підтримки) високої спортивної форми при переїздах, виступах у незнайомих умовах, у незвичних кліматичних зонах. 5.... Пошук засобів і методів психопрофілактики, необхідних для попередження психотравмуючих виливів у спортивній діяльності. 11. Вивчення негативного впливу на психіку спортсменів соціального ...
...має панувати атмосфера творчості, постійного пошуку, які є жи¬вильним середовищем для нових ідей та досягнень. У світовій освітній практиці сьогодні накопичено багатий досвід моніторингових досліджень ...народжується як резуль¬тат творчого пошуку, остаточної розробки ідеї. Головним надбанням сьогодні, на наш погляд, є те, що школа починає пошук нових ідей, форм, потребує під¬...
Саме конкуренція спонукає виробників до пошуку резервів зниження виробничих витрат, виробництва більш удосконаленої продукції та її швидкого оновлення. Конкретну ринкову позицію підприємства визначають його конкурентні переваги, ...залучення у виробництво інвестиційних коштів, пошук і вибір підприємством партнерів для організації спільного виробництва певного виду продукту, вихід підприємства на нові ринки збуту тощо.
інформаційно пошукові карти (ИПК Л) на особу і злочин ; 2. інформаційно пошукові карти на предмет (ИПК В); 3.
...послуг; – зниження цін на послуги; – пошук дешевих видів сировини і матеріалів; – усунення непродуктивних витрат. Відсутність організованої маркетингової служби дається взнаки в результаті недостатнього вивчення ринкової кон’...1.1 Пошуки резервів підвищення ефективності діяльності підприємства Рис. 2.1 Структура підприємства ТОВ „Вітал Агро” Таблиця 2.1 Економічні показники діяльності державного ...
...вдосконаленням асортименту продукції, що випускається, пошуком та мобілізацією санаційних резервів у сфері виробництва. Оскільки санація підприємства пов’язана, к правило, зі скороченням зайвого персоналу, велике значення ...та фінансування системи перепідготовки кадрів, пошук і пропозиція альтернативних робочих місць, додаткові виплати з безробіття, надання звільненим працівникам позик тощо. Стійке фінансове становище підприємства залежить насамперед ...
...перших невдачах відмовляються і від пошуку роботи і від шляхів самореалізації b. орієнтовані переважно на пошук роботи c. виявлення можливостей самореалізації в обхід професійного самовизначення d.
...зовнішні ринки вважається: дослідження ринків; пошук партнера; дослідження цін; вибір контрагента 108. Зібрана при виборі іноземного партнера інформація зводиться у: інформаційну карту підприємства; карту виробничого процесу; ...підхід до бізнесу з метою пошуку нових ринкових можливостей, оцінки можливих загроз для бізнесу з боку конкурентів, пошуку нових ресурсів для розширення діяльності, є: національною; багатонаціональною; ...
сприяє пошуку роботи b. виплачує пенсію c. виплачує заробітну плату d. видає грошові кредити Question 8 Балів: 1 Чим відрізняється державний банк ...але втратили надію і припинили пошук роботи: Виберіть одну правильну відповідь a. належать до фрикційного безробіття b. належать до непрацездатного населення c.
Оновлення стилістики і пошуки нових шляхів у художньому текстилі Розділ ІІ. Український гобелен ХХ століття 2.1. Історія та розвиток гобелена 2.2.... Творчий пошук та процес створення гобелена Висновок Список використаних джерел Ілюстрації та додатки
6 Евристичний аналіз………………………………………………………………7 Пошук вірусів, схожих на відомі………………………………………………..7 Пошук вірусів, що виконують підозрілі дії…………………………………….8 Карантин…………………………………………………………………………..9 Aidstest…………………………………………………………………………….
...жанру»: роман «Повія» в контексті пошуків оригінальних епосових форм 2.1. Нараторські форми роману 2.2. Функції хронотопу в епічному полотні Висновки Роман — це універсальний жанр, ...форма, яка сприяє широкому спектру пошуків у доборі та розміщенні художньо осмислюваного матеріалу й у виборі оповідача, засобів втілення авторського задуму. Список використаної літератури
...офіційно зареєстровані як безробітні, припинили пошуки роботи. Визначте: а) чисельність зайнятих; б) кількість безробітних; в) рівень безробіття. Задача 60. У таблиці надано інформацію про попит та ...офіційно зареєстровані як безробітні, припинили пошуки роботи. Визначте: а) чисельність зайнятих; б) кількість безробітних; в) рівень безробіття. Задача 62. Визначте темп інфляції для кожного року і ...
...317 ВИШИВКА XX СТОЛІТТЯ 318 Пошуки художників авангардистів початку століття 338 Парадигми соціалізму і народна вишивка 30 50 х років 346 Оновлення стилістики і пошук НОВИХ ШЛЯХІВ 60 80 х ...
Пошук вирішення проб¬леми організації предмету «Трудо¬ве навчання» в контексті сучасних вимог до якості освіти. 3.1....коли виникає нагальна потреба у пошуку оптимальних шляхів якщо не розвитку, то хоч би збереження досягнутого рівня трудового навчання і виховання учнів.
Пошук людей, пошук даних і програм (Archie) 3 3.2. Всесвітня павутина WWW 3 3.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи поняття банкрутства 1.1 Поняття банкрутства 1.2 Інформаційно нормативна база банкрутства 1.3 Огляд літературних джерел Розділ 2 практичні аспекти визначення банкрутства та механізм подолання 2.1 Організаційно економічна характеристика ПП “КІПП” 2.2 Аналіз фінансового стану ПП “КІПП” 2.3 Визначення масштабів кризового стану підприємства Розділ 3 шляхи подалання фінансової кризи на підприємстві 3.1Формування цілей та вибір механізмів антикризис...
...розвиток, в свою чергу, стимулює пошук систематизованих правил та критеріїв, що стали б запорукою прийняття адекватних і зрозумілих управлінських рішень під час оцінки сукупності тих чи ... Пошук варіантів економії і раціонального використання матеріальних ресурсів підприємства є основним змістом аналізу, який здійснюється за такими етапами: оцінка ефективності використання ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування конкурен тоспроможності підприємства та стратегія її підтримки 1.1 Нормативна та інформаційна база обгрунтування конкурен тоспроможності підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблем дослідження конкурен тоспроможності підприємства і стратегії її підтримки 1.3 Прикладні моделі оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.4 Управління конкурентоспроможністю підприємства Розділ 2 практичні аспекти конкурентоспроможності підприємств...
...із завдань економічного аналізу є пошук можливостей підвищення ефективності виробництва. Результат вирішення такого завдання – виявлення господарських резервів. Економічна сутність резервів як невикористаних можливостей полягає в забезпеченні ... Отже, пошук резервів об’єктивний процес, що випливає із всезагального закону робочого часу, конкретним вираженням якого є зниження затрат живої та уречевленої ...
Було покладено кінець стилістичним, художнім пошукам, встановлена цензура, перервані контакти з діячами культури інших країн, в тому числі українськими емігрантами. У 1932 р.... Були зупинені авангардні пошуки й експерименти, які у всьому світі продовжували залишатися магістральною лінією розвитку мистецтва. Диктувалося верховенство історико революційної, виробничої тематики.
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи ефективності використання основних фондів підприємства 1.1 Нормативно правова база дослідження основних фондів підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.3 Завдання та методика аналізу руху та ефективності використання основних фондів підприємства РОЗДІЛ 2 Практичні аспекти дослідження ефективності використання основних фондів на підприємстві ПП РСП «Черкаси ліфт» 2.1 Організаційно економічна характеристика ПП РСП «Черкаси лі...
...способом 3.3.2 Автоматизація пошуку співробітників 3.3.3 Створення наказів у модулі “Персонал” Висновки Список використаних джерел та літератури Таким чином, нами була проаналізована ...по обліку особо вого складу; • пошуку інформації з будь якої заданої умови; • обліку і аналізу руху кадрів та інше. Нами були розроблені форми особових карток, наказів ...
...страховій діяльності 3.2.2 Пошук даних і програм 3.2.3 Технологічна схема інформаційного пошуку в мережі Інтернет для страхової компанії
...страховій діяльності 3.2.2 Пошук даних і програм 3.2.3 Технологічна схема інформаційного пошуку в мережі Інтернет для страхової компанії 4.
Термінологія інструментаріїв раціонального пошуку. 6. Комплексний підхід до пошуку проблем раціоналізації. 7. Вимоги до особистих якостей винахідника Контрольні питання до теми 4 1.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.