Меню сайту

Нові користувачі
4nzez
Користувачі
11.05.2021
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3171 за запитом практику

Граната ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ студента групи ТМ 328 спеціальності Товарознавство та комерційна діяльність (прізвище, ім’я, по батькові) В ТОВ " назва підприємства" (назва бази практики) з «29» …квітня… 2013 р.
Применение психологической практики в медицинской сфере 2. Психологическая практика в образовании 3. Психологическая работа в сфере социальных отношений 4.
Базою виробничої практики є ПАТ КБ «Приватбанк». Приватбанк є безумовним лідером на українському ринку банківських послуг. Великий досвід і висококваліфікований персонал гарантують клієнтам ... Метою звіту із виробничої практики є дослідження діяльності ПАТ КБ «Приватбанк», вивчення організаційної структури,ознайомлення із нормативно правовими актами, з особливостями ведення бухгалтерського обліку у ...
Базою проходження комплексної практики з фаху є Фінансове управління Шаргородської районної державної адміністрації , що утворюється головою районної державної адміністрації, є підзвітним та підконтрольним голові ... Метою комплексної практики з фаху в фінансовому управлінні Шаргородської районної державної адміністрації є отримання досвіду практичної роботи в фінансових органах управління, отримати навички ...
Індивідуальний графік практики…………………………………..…………..….….3 1.1. Характеристика проходження практики від наукового керівника…….….….5 1.2. Стислий аналіз науково інформаційних джерел, використаних при підготовці ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи практики ведення комерційних переговорів 1.1 Особливості міжнародного бізнесу як основа специфіки міжнародного менеджменту 1.2 Особливості міжнародного менеджменту Розділ 2 Практика ведення комерційних переговорів у зовнішньоекономічній ...
Індивідуальний календарний план роботи студента практиканта Щоденник психологічної практики Звіт про психологічну практику студента практиканта Характеристика роботи студента практиканта ДЕТАЛЬНИЙ ЗВІТ ПРО ПРАКТИКУ Вступ 1. Характеристика бази практики 2.
Згідно з наказом по університету №170/13 від 26 березня 2013 року у період з 8.04.13 по 26.04.13 я, Вакоріна Злата Едуардівна, студентка четвертого курсу юридичного факультету, проходила навчальну практику у Хмельницькому окружному адміністративному суді. Керівником навчальної практики від університету був призначений асистент кафедри цивільного права та процесу Головатий П.
...29 лютого Висновок Проходячи навчальну практику в районному суді області, я ознайомилася із функціональною діяльністю суду, та її структурних підрозділів. Більшість часу проходження практики я допомагали працівникам канцелярії, а ...
...організацією бухгалтерського обліку При проходженні практики з обліку і аудиту нами були використані дані Сільськогосподарського товариство з обмеженою відповідальністю "Романів". Підприємство є добровільним об’єднанням юридичних ... Також метою виробничої практики є: вивчення методів проведення економічного аналізу та фінансового стану підприємства є надзвичайно важливим для майбутнього спеціаліста.
...найбільш притаманних для професії психолога практика радощів (заради чого представники професії взагалі живуть, що для них є найголовнішим у житті, роботі тощо). Задача № 3.... Визначте тип клієнта у психологічній практиці та які принципи психологічного консультування були порушені у поданих нижче ситуаціях діалогах: А) Мати: «Я прийшла до вас порадитися.
Щоденник практики 1.1. Характеристика проходження практики 1.2. Стислий аналіз науково інформаційних джерел, використаних при підготовці занять під час практики II.
ДОДАТКИ, ДОПОВІДЬ, РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ, РЕЦЕНЗІЯ, ВІДГУК, АНОТАЦІЯ, НАУКОВА ПРАКТИКА, ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА, ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1.
Виконання програми науково дослідної практики……………….5 1.1. Обгрунтування актуальності проблеми, обраної для дослідження, характеристика ступеня її розробленості........................................................5 1.2....виконаних під час науково дослідної практики наукових досліджень, розроблені на їх основі пропозиції...........................................13 Розділ 2. Виконання програми педагогічної практики……………………..37 2.1.
Практика захисту від недобросовісної конкуренції в Україні 2.1 Законодавче забезпечення захисту конкуренції в Україні 2.2 Організаційне забезпечення захисту конкуренції в Україні 2.3 Практика розгляду спорів у справах про ...
Мета виробничої практики — збір фінансової інформації, що забезпечує прийняття рішень, на які істотно впливають фактичні або прогнозні дані про фінансовий стан підприємства та ... Отже основними завданнями виробничої практики є:  об’єктивна оцінка фінансового становища об’єкта аналізу;  виявлення чинників і причин досягнутого стану;  підготовка і обґрунтування управлінських рішень, ...
Метою переддипломної практики є: поглиблення знань одержаних в процесі навчання; оволодіння сучасними формами та методами фінансової роботи; формування відповідальності при прийнятті управлінського рішення ... Завданням переддипломної практики є: послідовне розширення обсягу знань і умінь, практичних навичок та їх ускладнення, розширення кругозору в процесі переходу від одного етапу ...
Метою практики є поглиблення теоретичних знань, збір та систематизація матеріалу про виробничі та технічні аспекти діяльності підприємства, одержання практичних навичок при розв’...процесі виконання звіту з переддипломної практики є діяльність публічного акціонерного товариства «Білоцерківська книжкова фабрика», яке займається у відповідності законодавчих актів виготовленням книжкових видань на власній поліграфічної ...
Звіт про практику 2. Щоденник практики 3. Індивідуальний план роботи 4. Паспорт школи 5. Звіт про проведене психолого педагогічне дослідження учня 5.1.
Індивідуальний графік проходження науково дослідної практики…….….3 2. План звіт науково дослідної практики з відзивом від наукового керівника……………………………………………………………………….5 3. Відзив наукового керівника та оцінка виконаної ...
Задача Засновники Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліка», предметом діяльності якого є здійснення медичної практики, а також виготовлення та реалізація ...
Звіт про практику 2. Щоденник практики 2.1. Індивідуальний план роботи студента 2.2. Соціально педагогічний паспорт закладу та провідні технології у його ...
Загальне ознайомлення з підприємством базою практики. Вивчення системи охорони праці та проходження інструктажу 2. Управлінсько організаційна характеристика підприємства 3. Економічна характеристика підприємства br />br /> 3.1....матеріалів згідно завдання на переддипломну практику відповідно до теми дипломної роботи. 4.1. Удосконалення ефективності використання основних фондів готельного підприємства 4.2.
Індивідуальний план роботи студента практиканта Щоденник психологічної практики Характеристика відгук студента практиканта Звіт про проходження практики 1. Організаційні основи діяльності психологічної служби. Функціональні обов’язки психолога 2.
ЗМІСТ Індивідуальний план роботи студента практиканта Щоденник психологічної практики Характеристика відгук студента практиканта Звіт про проходження практики 1. Структура управління гімназією. Функціональні обов’язки психолога гімназії 2.
ЗМІСТ Індивідуальний план роботи студента практиканта Щоденник психологічної практики Характеристика відгук студента практиканта Звіт про проходження практики 1. Загальна характеристика організації. Посадові обов’язки психолога 2.
...педагогічній те орії і шкільній практиці. 1.1. Дитячий виховний колектив, як основна змістовна форма цілісного навчально виховного процесу, ядро виховної системи. 1.1.а....психолого педагогічній теорії і шкільній практиці;  розглянути дитячий виховний колектив як ядро виховної системи;  з’ясувати суть, змістовна характеристика, структура дитячого виховного колективу;  описати педагогічні функції, ...
Правове регулювання та практика реалізації рішень Європейського суду з прав людини в кримінальному праві України. 1) В роботі детально досліджено загальнотеоретичні та історичні положення ...є дослідження правового регулювання та практики застосування і виконання рішень Європейського суду з прав людини в кримінальному праві України; 4) У дослідженні належним чином обґрунтовано пропозицію ...
Українська практика і світовий досвід політичних партій Розіл 2. Аналіз української практики та зарубіжного досвіду політичних партій перехідного періоду 2.1.
Фундаментальні аспекти зарубіжної практики у сфері пенсійного страхування………………………………………………………...……………….32 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ…..37 2.1. Стан пенсійного страхування в Україні………………….........................види; – вивчити засадничі аспекти зарубіжної практики у сфері пенсійного страхування; – проаналізувати нинішній стан пенсійного страхування в Україні; – здійснити оцінку останніх змін у пенсійному законодавстві; – окреслити ряд ...
АНАЛІЗ ПРАКТИКИ КРЕДИТУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ НА ПРИКЛАДІ ПАТ "ПРИВАТБАНК"........................................37 2.1. Організаційно економічна характеристика ПАТ КБ "Приватбанк".........37 2.2.... Практика кредитування операцій з імпорту товарів і послуг.................53 Висновок до розділу 2....................................................................................61 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРЕДИТУВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ...........................
Практика складання фінансової звітності на підприємстві. 16. Оцінка фінансового стану підприємства. Висновки. Список використаних джерел Щоденник про проходженн практики
Вимоги, які використовуються в практиці управління РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, ІСНУЮЧИХ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНІВ ТА ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 3.1. Практика управління вітчизняними підприємствами 3.2.
Маслоу в практику управління ТОВ “ДОРА” 3.3. Шляхи вдосконалення механізмів управління ТОВ“ДОРА” м. Маріуполь 3.3.1....Маслоу в практику управління ТОВ «ДОРА». Зміст стратегії управління персоналом полягає у визначенні шляхів розвитку компетенцій усього персоналу організації та кожного з її ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи менеджменту на малих і середніх підприємствах ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи менеджменту на малих і середніх підприємствах 1.1 Суть командного менеджменту 1.2 Етапи становлення команди 1.3 Відмінності між робочою групою та робочою командою 1.4 Характеристики високопродуктивних робочих команд 1.5 Нормування робочого дня Розділ 2 Практика і особливості менеджменту на ТОВ «Капри Бетта» 2.1 Загальна характеристика ТОВ «Капри Бетта» ...
Вступ Розділ 1. Сучасні теорії і концептуальні основи міжнародних відносин 1.1.... Неомарксистська практика сучасних теорій міжнародних відносин Висновки Список використаних джерел та літератури
Вступ Розділ 1. Сучасні теорії і концептуальні основи міжнародних відносин 1.1.... Неомарксистська практика сучасних теорій міжнародних відносин Висновки Список використаних джерел та літератури
Вступ Розділ 1. Сучасні теорії і концептуальні основи міжнародних відносин 1.1.... Неомарксистська практика сучасних теорій міжнвродних відносин Висновки Представників неомарксизму, як і транснаціоналізму, також об'єднує ідея про цілісність світового співтовариства та деяка ...
Вступ Розділ 1. Сучасні теорії і концептуальні основи міжнародних відносин 1.1.... Неомарксистська практика сучасних теорій міжнвродних відносин Висновки уривок Представників неомарксизму, як і транснаціоналізму, також об'єднує ідея про цілісність світового співтовариства та ...
Тема 1. Загальні відомості та характеристика підприємства Тема 2. Організація роботи підприємства невиробничої сфери 2.... Характеристика виробничої структури об'єкта практики та механізм застосування методів управління Тема 3. Організація виконання робіт та надання послуг на підприємствах невиробничої сфери Тема 4.
Зміст 1. Календарний план 2. Вступ 3. Характеристика бази практики 4. Аналіз відвіданих уроків 5. Розробка уроку 6.
Вступ………………………………………………………………………. 3 І Ліцензійні умови провадження професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг…………………………………………………… ІІ Необхідність ліцензування практики соціальної роботи……………. Висновок…………………………………………………………………..
План Вступ…………………………………………………………………….……..4 Розділ 1. Аналіз діяльності туристичного підприємства……………….…..5 1.1.... Оформлення на практику і знайомство з готельним комплексом. Інструктаж з правил безпеки праці, протипожежної безпеки………………...…17 2.2. Матеріально технічна база готелю…………………………………….
Вступ Розділ 1. Теоретико методологічні основи контролінгу на підприємстві 1.1. Сутність контролінгу та його місце в прийняті ... Зарубіжний досвід та вітчизняна практика організації фінансового контролінгу 1.4. Висновки до розділу 1 Розділ 2. Стратегічний фінансовий контролінг 2.1.
Розділ 1.1. Загальне знайомство з організацією економічної роботи на підприємстві 1.2. Організація виробничого процесу, внутрішніх служб підприємства та ... За час проходження практики на ДП «ЛМГ» були розглянуті і вивчені практичні аспекти з таких питань: 1) Загальне знайомство з організацією економічної роботи на ...
Тема1. Загальні відомості та характеристика підприємства Тема 2. Організація роботи підприємства виробничої сфери 2.1.... Характеристика виробничої структури об’єкта практики 2.3. Механізм застосування методів управління Тема 3. Виробничий процес на підприємстві Тема 4. Техніко економічна характеристика підприємства 4.1.
Тема 1. Загальні відомості та характеристика підприємства Тема 2.... Характеристика виробничої структури об'єкта практики та механізм застосування методів управління Тема 3. Організація виконання робіт та надання послуг на підприємствах невиробничої сфери Тема 4.
ДО ЦЬОГО ПРЕДМЕТУ ТАКОЖ Є КОНТРОЛЬНІ (ОКРЕМО) ЗАПИТУЙТЕ. ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 У шкільному ...Question 14 У роботі психолога практика техніки та прийоми рефлексивного спілкування лише засіб для досягнення більш вагомих психологічних цілей a. Вірно b.
Зміст Вступ………………………………………………………………………………….4 Розділ 1. Поняття моральних благ в цивільному законодавстві України та їх ... Практика зарубіжного законодавства компенсації моральної шкоди……………………………………………………………………………..…37 Висновок………………………………………………………………………….…49 Список використаних джерел………………………………………………….….53 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
Развитие науки и практики организации управления предприятиями в Украине Список использованной литературы
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.