Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 50 за запитом практи

Вступ Розділ 1. Загальна характеристика ПАТ КБ «Приватбанк» Розділ 2. Менеджмент у банку Розділ 3.
... ВАРІАНТ 14 Завдання Кримінально правова характеристика втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової ...
практ. конференції (до¬повіді, виступи, рекомендації). К.: Факт, 2004. Тодика Ю.М. Питання розвитку виборчих правовідно¬син, їх конституційно правовий аспект // ... практ. посіб. / Панов М.І., Серьогіна С. І . та ін. X.: Одіссей, 2006. 354 с. Вибори Президента України 2004: проблеми теорії ...
практ. коментар / за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. — [5 е вид., перероб. і доп.]. — К. : Юрисконсульт, КНТ, 2008.... практ. посіб.] / Ю. М. Грошевий, С. М. Стахівський. — К. : КНТ, 2006. — 272 с. Михеенко М. М.
практ. коментар / В. Т. Маляренко, В. Г. Гончаренко. — [6 е вид., перероб. і доповн.]. — К. : Юрисконсульт ; Юстініан, 2010. — 896 с.... практ. посіб.] / Стахівський С. М. — К. : Атіка, 2009. — 64 с. Удалова Л. Д. Практикум з кримінального процесу : [навч. посіб.] / Удалова Л.
практ. конф. – Л. – 1992. – С. 100 101. 3. Василаш В.М. Втрата та зупинення чинності кримінального закону // Вісник Львівського національного університету ... практ. конф. (Харків), 25 26 жовтня 2001 р. / Гол. ред. Сташис В.В. – К. – Харків: Юрінком Інтер, 2002. – С. 46 49.
практ. коментар / В. Т. Маляренко, В. Г. Гончаренко. — [6 е вид., перероб. і доповн.]. — К. : Юрисконсульт ; Юстініан, 2010. — 896 с.... практ. посіб.] / Стахівський С. М. — К. : Атіка, 2009. — 64 с. Удалова Л. Д. Практикум з кримінального процесу : [навч. посіб.] / Удалова Л.
зак ва і юрид практ. України. – 2005. № 11. – С. 60 Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов'язаних з виконанням вироків: ... практ. України. – 2004. № 12. – С. 73 Кримінальний процес України: Підруч. / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В. Хоматов та ін.
практ. конф. «Проблеми і перспективи розвитку і реалізації законодавства України». – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.... практ. конф. – Л.: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2002. – С. 265 268. 12. Сидоров Б.В.
практ. України. – 2004. № 12. – С. 62 Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування.... практ. України. – 2004. № 12. – С. 51 Кримінальний процес України: Підруч. / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В. Хоматов та ін.
практ. конф. «Проблеми і перспективи розвитку і реалізації законодавства України». – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.... практ. конф. – Л.: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2002. – С. 265 268. 25. Сидоров Б.В.
практ. посіб. – К., 2001. Тельнов П. Разграничение деяний исполнителя и пособника//Советская юстиция. 1973. N 4. С. 5 7. Ананьин А.
практ. коментарі. – 2003. № 3. – С. 10 13. 3. Берзін П.С. Визначення складу та розміру доходу в злочинах у сфері господарської ...
практ. посібник. – К.: КНТ, 2006. – 272 с. Зеленецкий В. С. Проблемы формирования совокупности доказательств в уголовном процес се. Х:2004.
практ. конф. (13 14 лют. 2003 р.). – Л.: ЛДУ,2003. – C.148 150 Левицька Г. Основи конституційно правової регламентації правового статусу ...
практ. пособие/ Л.Ю. Михеева; Под ред. Р.П. Мананковой. М.: Палеотип,2002 6. Андросюк І.
практ. конф. «Проблеми і перспективи розвитку і реалізації законодавства України». – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
практ. конф. Х., 2000. – С. 21 22. Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. – М.: Юрид. лит.. 1974.
практ. конф., Київ, 31 жовт. – 1 листоп. 2006 р. – К.: Атіка, 2007. – C.114 123. Марцеляк О.В.
практ. посібник). – Х.: Інститут вивчення проблем злочинності АПН України. – 2002. 4. Возна Т.І. Правові основи боротьби з торгівлею людьми в ...
практ. конф. молодих учених / За ред. проф. М.І. Панова. – Х.: НЮАУ ім. Ярослава Мудрого. – 2000. – С. 138 140. 4.
практ. України. – 2004. № 12. – С. 62 Кримінальний процес України: Підруч. / Ю.М. Грошевий, Т.М. Мірошниченко, Ю.В. Хоматов та ін.
практ. коментар / за заг. ред. В. Т. Маляренка, В. Г. Гончаренка. — [5 е вид., перероб. і доп.]. — К. : Юрисконсульт, КНТ, 2008.
Форма международных договоров: Учеб но практ. пособие. — М.: Спарк, 2001. Лукашук И. И. Стороны международных договоров. М.: Юрид. лит., 1966. Талалаев А. Н.
практ. конф.. – К., 1998. – С. 261 263. 10. Тихий В.П. Стадії злочину як інститут кримінального права // Актуальні проблеми правознавства.
практ. посіб. – К.: Вища шк.., 2001. Тельнов П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. – М.: Юрид. лит., 1974. Хавронюк М.
практ. коментарі. – 2003. № 3. – С. 10 13. 4. Берзін П.С. Визначення складу та розміру доходу в злочинах у сфері господарської ...
практ. коментар. – 2004. – № 2. – С. 38 68. 10. Навроцький В.О. Злочини проти політичних і трудових прав громадян: Лекції для студ.
практ. конф. (м. Харків, 24 25 травня 2005 р.) / Відп. За випуск: Ю. М. Грошевий, М. І. Панов. – Х., 2005. – С.
практ. комент. / Зейкан Я. П. — К. : КНТ, 2007. — 600 с. Михайлів С. В. Адвокат – представник потерпілого у крим. поцесі : автореф. дис.
...уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних: Практ. пособие. Харьков, 1996. Омельченко Г.Е. Применение следователем органом внутренних дел мер пресечения к несовершеннолетним. К., 1988.
практ. пособие/ Л.Ю. Михеева; Под ред. Р.П. Мананковой. М.: Палеотип,2002 6. Андросюк І.
практ. конф.. – К., 1998. – С. 261 263. 13. Тихий В.П. Стадії злочину як інститут кримінального права // Актуальні проблеми правознавства.
практ. пособие. – Х.: Эспада, 2001. – с. 73 152. 8. Тітов М.І. Застосування процедури доарбітражного врегулювання господарських спорів: деякі питання практики // ...
практ. конф.. – К., 1998. – С. 261 263. 15. Тихий В.П. Стадії злочину як інститут кримінального права // Актуальні проблеми правознавства.
практ. конференції, 22 23 лютого 2006 р., м. Харків. Х. К.: ПП "Серга",2006 Борисов В.І., Глинська Н.В.
практ. конф., 14 квіт. 2006 р. – Дніпропетровськ: Акад. мит. служби України, 2006. – С. 146, 147. Трофімов С.А.
практ. конф. — Х., 1995. — С. 16—19. Михеєнко М. Конституційні принципи кримінального процесу / М. Михеєнко // Вісник Академії правових наук України. — Х.
практ. конф. (Київ, 14 трав. 2003 р.). К.,2003. С.123 126. 6. Барабаш А. Особливості правового регулювання лізингових відносин у ...
практ. конф. Х., 2000. – С. 21 22. Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. – М.: Юрид. лит.. 1974.
практ. посібник. – К.: Вища школа, 2001. 24. Пинаев А.А. Соучастие как признак состава преступления // Проблеми законності / Національна юридична академія України ...
практ. посібник. – К.: Вища школа, 2001. 30. Орловський Р.С. До питання вдосконалення законодавчого визначення пособника // Проблеми законності / Національна юридична академія ...
практ. конф., 27 28 листоп. 2009 р. 2009. С. 299 301. Терентьев, В.И. Специальньїй субьект преступления в контексте новой уголовной ...
практ. посіб. / Г.В. Нови¬цький. К.: Вища шк., 2001. 96 с. Ус, О.В. Інститут співучасті в кримінальному законодав¬стві ...
науч практ. конф. Петрозаводск, 2005. Кн.1. 246 с. 36. Губенко А. Застосування програмно цільового методу бюджетного фінансування видатків у сфері цивільного ...

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.