Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Васюк Тетяна Борисівна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 5300 за запитом праці

Вступ Розділ 1 організаційно методичні основи аналізу оплати праці та її стимулюючої ролі на підприємстві 1.1 Економічна сутність, законодавче і нормативне регулювання праці та її оплати 1.2 ...
...предмет і завдання дисципліни “Економіка праці та соціально трудові відносини”.11 1.1. Еволюція поглядів на категорію “праця”. 11 1.2....єкт, предмет вивчення дисципліни “Економіка праці та соціально трудові відносини”.16 Запитання для самоконтролю. 17 Література. 18 Терміни та поняття. 18 Тема 2.
загальним вираженням росту продуктивності праці b. частковим вираженням росту продуктивності праці c. немає правильної відповіді d. загальним вираженням зменшення продуктивності праці Question 2 Закінчіть думку: „...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ ФОРМ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА 1.1. Економічна сутність, законодавче і нормативне регулювання праці та її оплати на підприємстві 1.2.
Охарактеризуйте суб’єкти ринку праці. 2. Що складає інфраструктуру ринку праці? 3. Як формується і задовольняється попит на робочу силу? 4.
...дослідження форм і систем оплати праці на підприємстві в сучасних умовах 1.1. Соціально економічна сутність заробітної плати 1.2. Сучасні форми та системи оплати праці 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження стимулювання праці 1.1. Суть стимулювання трудової діяльності персоналу 1.2. Розробка програм стимулювання праці 1.3. Стимули ефективної праці 1.4.
Вступ Розділ 1 організаційно методичні основи дослідження форм і систем оплати праці на підприємстві 1.1 Економічна сутність, законодавче і нормативне регулювання праці та її оплати праці та її оплати 1.2 ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки праці та її оплати на підприємстві 1.1 Сутність заробітної плати, доплат та преміювання 1.2 Форми та системи оплати праці 1.3 Оцінка праці і ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи дослідження продуктивності праці персоналу підприємства 1.1 Інформаційно правова база та огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.2 Сутність продуктивності праці персоналу та основні показники її ...
Теоретичні основи організації обліку оплати праці 1.1 Економічна сутність заробітної плати 1.2. Системи, форми та види оплати праці 1.3 Нормативно законодавча база оплати ...
Вступ Розділ 1 організаційно методичні основи аналізу оплати праці та її стимулюючої ролі на підприємстві 1.1 Економічна сутність, законодавче і нормативне регулювання праці та її оплати 1.2 ...
...які керують людиною в процесі праці: a. єдність біологічного і соціального b. домінанти c. єдність свідомого і несвідомого в поводженні людини d. соціально психологічні e.... поділ праці e. лінійність органів управління f. зміна праці Question 4 Головними принципами організації праці є: a. пристосування виробництва до людини b.
Вплив на продуктивність праці за допомогою адміністративних методів Question 6 Які типи солідарності описує Е.Дюркгейм у роботі “Про розподіл суспільної праці”: a. Міжіндивідуальну та міжгрупову b.
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні засади оцінки ефективності і продуктивності праці на підприємстві 1.1 Нормативно – правова база та огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.2 Методологія дослідження продуктивності і ефективності праці 1.3 Сутність ефективності і ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи заробітної плати та її роль в мотивації діяльності працівників 1.1 Соціально економічна сутність заробітної плати 1.2 Державне регулювання заробітної плати 1.3 Форми і системи оплати праці та їх використання в конкретних умовах виробництва 1.4 Показники продуктивності праці Розділ 2 аналіз та оцінка заробітної плати та ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки та шляхів підвищення ефективності праці на підприємстві 1.1 Сутність ефективності праці, її види та її значення на підприємстві 1.2 Показники вимірювання ефективності праці ...
...понять по мотивації і стимулюванню праці 1.2. Розробка програм стимулювання праці 1.3. Стимули ефективної праці 1.4. Методи організації праці в аптечних установах України ...
...понять по мотивації і стимулюванню праці 1.2. Розробка програм стимулювання праці 1.3. Стимули ефективної праці 1.4. Методи організації праці в аптечних установах України ...
Організаційно методичні основи оплати праці на підприємстві в сучасних умовах 1.1. Соціально економічна сутність заробітної плати 1.2. Сучасні форми та системи оплати праці 1.3.
2.2 Стимулювання праці 2.3 Ставлення до праці 3. Діаграми: 3. 1. Діаграма опитування студентів у технікумі за спеціальностями .
Як пов ’ язан ринок праці з ринком товарів та фінансовим ринками? 4. Які умови рівноваги на ринку робочої сили? 5. Як може класифікуватись суспільний поділ праці? 6.
Вступ Розділ 1 Теретичні аспекти аналізу оплати праці в сільському господарстві 1.1 Економічна сутність оплати праці на підприємстві 1.2 Організаційно – економічна характеристика ВАТ «Перемога» Розділ 2 ...
Перелічіть основні підрозділи психології праці як науки і навчальної дисципліни. Обґрунтуйте свою точку зору. 2. На якому рівні психологічного трудоведення вивчається суб'єкт праці як складна єдність когнітивних, мотиваційних ...
Вступ 1. Теоретичні основи аналізу праці та розрахунків по заробітній платі 1.1. Економічна суть ресурсів, форми та системи оплати ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження формування витрат суспільної праці 1.1 Сутність суспільної праці та її значення 1.2 Структура та функції суспільної праці 1.3 Оцінка ефективності витрат ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку непрямих витрат на оплату праці 1.1. Сутність непрямих витрат на оплату праці та їх нормативно – правове забезпечення 1.2.
Сутність ринку праці і його значення 2. Класифікація ринку праці 3. Особливості сегментації ринку праці Висновки Список використаної літератури Лише в дуже узагальненому ...
Теоретичні основи аудиту оплати праці 1.1 Нормативні і законодавчі аспекти обліку і аудиту операцій з оплати праці 1.2 Джерела інформації аудиту операцій з ...
Правові та організаційні основи охорони праці Контрольні питання до теми 1 1. Дати визначення змісту "охорона праці". 2. Що регулює закон України "Про охорону праці"? 3.
Що вивчає соціологія праці? 2. Які ще суспільні науки досліджують працю? 3. Що таке праця з точки зору соціології? 4.... Що таке характер праці? Наведіть приклади. 6. Що таке зміст праці? 7. Що таке засоби праці? Наведіть приклади. 8. Що таке предмет праці?
Загальне поняття оплати праці.................................................................................5. 1.1. Поняття заробітної плати..............................................................................5. 1.2. Види і функції заробітної плати...................................................................8. 1.3. Методи правового регулювання оплати праці.........................................12. 2.
...нормативна база розрахунків з оплати праці, з учасниками 1.1. Сутність оплати праці. Заробітна плата як економічна категорія 1.2. Поняття робочий час.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади обліку розрахунків з оплати праці на підприємствах житлово – комунального господарства 1.1 Нормативно – правове регулювання оплати праці 1.2 Методика обліку розрахунків з оплати праці ...
В чому сутність змісту праці? 4. Які функції виконує людина в процесі трудової діяльності? 5. Що таке соціальна характеристика праці? Задание 2 1.
...щодо його оптимізації (посібник «Організація праці» автор Подоровская М.М.: МАУП, 2002) 2. Трудова діяльність людини в системі "людина людина", специфіка. 3....в управлінні, як метод раціоналізації праці. Контрольная 2 1. Основні завдання організації праці. 2. Основні напрями організації праці. 3. Що таке «раціоналізація трудових процесів»? 4.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку витрат на оплату праці і нарахувань на фонд оплати праці 1.1 Витрати ...
Теоретичні аспекти організації обліку праці та її оплати в бюджетній установі –лікарні 1.1Сутність та специфіка бухгалтерського обліку в лікарні 1.2 Організація та ведення ...обліку лікарні 1.3 Оплата праці в бюджетній установі в лікарні 1.4 Нормативно правове забезпечення обліку оплати праці в закладах охорони здоров’я Розділ 2 ...
Вступ Розділ 1 Методичні та теоретичні основи обліку витрат на оплату праці за повними витратами 1.1 Сутність оплати праці, її види і функції 1.2 Значення обліку втрат на оплату праці ...
...та аудиту витрат на оплату праці 1.1 Економічна сутність витрат на оплату праці в обліку, аналізі та аудиті 1.2.
Охарактеризуйте роль праці у розвитку людини і суспільства. 2. Поясніть поняття зміст, характер і види праці. Охарактеризуйте основні види праці. 3.
...АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 1.1. Заробітна плата як економічна категорія 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку розрахунків з оплати праці 1.3.
Організація оплати праці (форми, види, системи оплати праці) 1.2. Облік оплати праці (хто і як здійснює облік використання робочого часу та облік ...
...Використовуючи Закон України «Про охорону праці» надайте тлумачення відповідно до певної ситуації. Відповідь обґрунтуйте. Працівнику пропонується робота, яка за методичним висновком протипоказана йому за станом здоров’... Планування робіт по охороні праці може бути: а) перспективне, поточне (річне) і оперативне (квартальне, щомісячне, декадне); б) попереднє, поточне (річне) і оперативне (квартальне, щомісячне, декадне); ...
Поняття та правове забезпечення охорони праці працівників на виробництві........................................................................................................5. 2. Гарантії прав працівників на охорону здоров'я на виробництві...................8. 3....з шкідливими або небезпечними умовами праці.........................14. 5. Охорона праці неповнолітніх за Кодексом Законів про Працю................22. ВИСНОВОК............................................
Вступ 1.1 Поняття соціального захисту, визначення об’єкту, мети та завдання соціального захисту ветеранів війни і праці.
...аспекти обліку розрахунків з оплати праці та використання трудових ресурсів 1.1. Поняття персоналу підприємства та фонду оплати праці 1.2.
Сутність і значення курсу „Економіка праці” 1.1. Загальна характеристика соціально трудових відносин в сучасних умовах 1.1.1. Управління працею і наука 1.1.2.... Ринок праці та його регулювання 2.1. Сегментація і гнучкість ринку праці 3. Тема 5. Вартость робочої сил, доходи населення 5.1.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНИ 6 1.1. Сутність державної політики в галузі охорони праці 6 1.2.
Система оплати праці в умовах формування конкурентного середовищ……………………………………………………………………………..5 1.1.Мотивація оплати праці у конкурентному середовищі…………………….….5 1.2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.