Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 76 за запитом предметної

НАСТУПНІСТЬ У НАВЧАННІ ПРЕДМЕТНОМУ МАЛЮВАННЮ 1.1. Предметне малювання в дитсадку і початковій школі: аналіз програм 1.2. Знання, вміння та навички, необхідні для ...
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРЕДМЕТНОГО МАЛЮВАННЯ В ДНЗ 1.1. Аналіз дитячого малюнку в працях вчених 1.2. Знання, вміння та навички, необхідні для зображення ...ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ПРЕДМЕТНОМУ МАЛЮВАННЮ 2.1. Методика розвитку предметного малювання в першій молодшій групі 2.2. Методика розвитку предметного малювання в другій молодшій ...
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ 1.1. Характеристика предметної області 1.2. Аналіз існуючих варіантів розв’язання досліджуваної задачі ...
Вступ 4 І. Багатокритеріальний вибір в умовах визначеності 1.1. Класи задач багатоцільових рішень 1.2....проблеми підтримки прийняття рішення в предметній області «Авіакомпанія» 3.1. Формулювання мети 3.2. Аналіз отриманих результатів Висновки Список використаних джерел
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1.1. Штучний інтелект 1.2. Основні поняття штучного інтелекту 1.3.
...свойствам восприятия: а) целостность, константность, предметность, адаптация б) предметность, осмысленность, константность, целостность в) сенсибилизация, целостность, предметность, адаптация г) константность, адаптация, осмысленность, предметность д) апперцепция, сенсибилизация, целостность, ...
...свойствам восприятия: а) целостность, константность, предметность, адаптация; б) предметность, осмысленность, константность, целостность; в) сенсибилизация, целостность, предметность, адаптация; г) константность, адаптация, осмысленность, предметность; д) апперцепция, сенсибилизация, целостность, ...
целостность, константность, предметность, адаптация; b. предметность, осмысленность, константность, целостность; c. сенсибилизация, целостность, предметность, адаптация; d. константность, адаптация, осмысленность, предметность; e.
...зорової наочності діляться на зорово предметні і зорово мовні. Зорово предметна наочність – це предмети і явища оточуючої нас дійсності. Цей вид наочності, пов‘язаний із демонстрацією ...
предметна 10 На великих підприємствах із відносно простими виробничими процесами застосовується: Виберіть одну правильну відповідь a. без цехова виробнича структура b.... предметного b. змішаного c. концентрованого d. вірної відповіді немає 13 За формою спеціалізації підрозділів виробнича структура поділяється на: Виберіть одну або ...
...структурованих теоретичних і емпіричних положень предметної області b. особлива форма інформації, яка представляє собою сукупність структурованих теоретичних і емпіричних положень предметної області c.
...структурованих теоретичних і емпіричних положень предметної області b. форма положень про співставність структурованих теоретичних і емпіричних положень предметної області c. особлива форма інформації, яка представляє собою ...
ХАРАКТЕРИСТИКА Й АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПІДХОДІВ ДО СТВОРЕННЯ ІС 1.1.Характеристика предметної області.................................................................12 1.2.Аналіз існуючих інформаційних систем і технологій ...
Предметне оточення ……………………………………………… 5 1.2. Явища громадського життя ………………………………………. 9 1.3. Природне довкілля ………………………………………………... 15 Розділ II.... Методика ознайомлення дітей з предметним довкіллям ………. 22 2.2. Методика ознайомлення дітей з явищами громадського життя... 29 2.3. Методика ознайомлення дітей з природним довкіллям ………...
...мислення, відношення між мисленням та предметною дійсністю c. природничо матеріальне забезпечення процесів мислення d. умови, причини розвитку і функціонування мислення e....має одне смислове і одне предметне значення 3 Вкажіть вид поняття "правопорушення" за типом елементів обсягу: Виберіть одну правильну відповідь a. загальне b. абстрактне c.
Родова (предметна) підсудність; 2.2. Спеціальна (персональна) підсудність; 2.3. Територіальна (місцева) підсудність; 2.4. Підсудність за зв’язком справ; 2.5....встанівлює такі види підсудності: Родова (предметна) підсудність; Спеціальна (персональна) підсудність; Територіальна (місцева) підсудність; Підсудність за зв’язком справ; Альтернативна підсудність. Підсудність визначається як повноваження ...............
Застосування предметних ігор в дошкільних навчальних закладах 3.1. Навчання дітей раннього віку сучасних ДНЗ України за допомогою ігор 3.2. Застосування предметних ігор для удосконалення змісту раннього ...
Застосування предметних ігор в дошкільних навчальних закладах 3.1. Навчання дітей раннього віку сучасних ДНЗ України за допомогою ігор 3.2. Застосування предметних ігор для удосконалення змісту раннього ...
Дослідження предметної галузі. 1.1. Проблеми інформаційної безпеки підприємств та організацій 1.2. Сучасні технології організації безпечного доступу на об’єкт 1....
АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ІНФОРМАЦІЙНО ПОШУКОВИХ СИСТЕМ 1.1. Актуальність та вимоги до розробки інформаційно пошукових систем у сфері освіти 1.2.
Дослідження предметної області маркетингових досліджень 1.1. Теоретичні основи проведення маркетингових досліджень 1.2. Огляд існуючих рішень 1.3. Постановка задачі 2.
АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Поняття про інформаційні системи 1.2 Фактори, що обумовлюють впровадження інформаційних систем 1....
... ВСТУП 1 АНАЛІЗ ЗАДАЧ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ 1.1 Необхідність та види повірки засобів вимірювальної техніки 1.2 Аналіз видів лічильників газу, що експлуатуються в Україні ...
Предметна дія. 3.2. Дія в часі зв'язано з вступом нормативного акта в силу і моментом утрати їм юридичної чинності.
...політики Висновки Список використаних джерел Предметна область аудиту — це вся інформація, яка досліджується аудитором з метою формування ним думки щодо повноти, достовірності й законності відображення в ...
Навести приклади функціональної, видової і предметної конкуренції по товарах: електропобутові прилади, телевізори, зимові жіночі чоботи, дитячий демісезонний одяг.
Завдання 2 Предметна підсудність адміністративних справ. Завдання 3 Мешканець села Петриківці фермер Іван Колодій звернувся до Петриківської сільської ради із заявою про надання ...
...як пов’язані між собою предметність свідомості, ідеальне та процеси опредметнення і розпредметнення. Практичне завдання Е. Фромм, аналізуючи фрейдівську концепцію самопізнання, пише, що вона заснована па ...
Предметність. 2. Цілісність. 3. Константність. 4. Категоріальність. та їх сутність: а) одні й ті самі об’єкти, представлені у різних варіантах, ...
Предметні ігри ІІІ. Практична частина IV. Висновки V. Список використаної літератури
Декомпозиція предметної діяльності. Джерела інформації про небезпеку 5. Державне та децентралізоване управління ризиком 6. По даним реферату провести декомпозицію надзвичайної ситуації, виявити ...
Практичне завдання Діяльність завжди предметна, в ній є суб'єкт (хто діє) і об'єкт (те, на що впливає суб'єкт).
Методика ознайомлення дітей з предметним довкіллям ………. 23 2.3. Методика ознайомлення дітей з якостями і властивостями предметів …………. 28 2.4.
Функціональний аналіз предметної галузі 2.2. Побудова моделі комплексу та алгоритмів його функціонування 2.3. Проектування інформаційної системи 3.
Діагностика сенсорних здібностей дітей методом предметного малювання на етапі константувального експерименту 2.2. Формування сенсорних здібностей за допомогою малювання предметів 2.3.
Предметний кабінет біології з комплектом інтерактивного лабораторного обладнання Висновки Список літератури Додатки
...держави, державних установ і організацій; предметною галуззю бюджетного планування є бюджетні ресурси, їхній рух при здійсненні відтворювальних процесів в економіці. Сферою застосування бюджетного планування є розподіл ...
Предметні ігри а) ігри на уроках математики; б) використання гри на уроках читання; д) екологічне виховання в процесі гри; г) музично ...
...світу, загальні теорії та відповідні предметні області професійної діяльності в суспільній практиці. Але вже у першій половині ХІХ – ХХ ст. визначилися кардинальні протиріччя розвитку суспільства: як ...
Аналіз предметної сфери соціальної роботи та соціальної педагогіки 2.3. Професійна підготовка соціальних працівників та соціальних педагогів в Україні Висонвок Список використаної ...
...питання плану передбачає визначення прерогативних, предметних та інструментальних функцій Президента України, а також похідних від них повноважень. При цьому варто звернутися не тільки до Конституції України, ...
...питання плану передбачає визначення прерогативних, предметних та інструментальних функцій Президента України, а також похідних від них повноважень. При цьому варто звернутися не тільки до Конституції України, ...
...плану передбачає визначення прерогатив них, предметних та інструментальних функцій Верховної Ради України, а також похідних від них повноважень. При цьому варто звернутися не тільки до Конституції ...
розширенні предметного поля психологічних досліджень b. аналізі структурних рівнів та основних функцій філософсько психологічного знання c. визначенні методологічної ролі філософії у психологічних ...
...плану передбачає визначення прерогатив них, предметних та інструментальних функцій Верховної Ради України, а також похідних від них повноважень. При цьому варто звернутися не тільки до Конституції ...
Значний ріст предметних знань створює хорошу базу для подальшого розвитку умінь і навиків в тих видах діяльності, де ці знання практично необхідні.
...питання плану передбачає визначення прерогативних, предметних та інструментальних функцій Верховної Ради України, а також похідних від них повноважень. При цьому варто звернутися не тільки до Конституції ...
...питання плану передбачає визначення прерогативних, предметних та інструментальних функцій Президента України, а також похідних від них повноважень. При цьому варто звернутися не тільки до Конституції України, ...
Мета, завдання та предметна область аудиторського дослідження готової продукції..............................................................................................89 4.3. Методика і техніка перевірки обліку готової продукції на підприємстві.................................................................................................
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.