Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2848 за запитом прийняття

...ТЕСТ Question 1 Наукова основа прийняття рішень, яка визначає систему знань і ідей про сутність, основні поняття та категорії, концепції, загальні методологічні підходи і принципи, види, ...способи та закони (закономірності) щодо прийняття рішень, конкретні його методи, прийоми, структуру, логічну організацію, процедури та операції, а також джерела даних та інформаційне забезпечення – це: a.
Роль прийняття рішень в управлінні. 2. Зв'язок науки про прийняття рішень з іншими сферами знань. 3.
Основні методи та моделі прийняття управлінських рішень 2.1. Стадії прийняття управлінських рішень 2.2. Методи прийняття управлінських рішень 2.3.
Сутність прийняття управлінських рішень. 2.Основні етапи розробки та прийняття УР. 3. Класифікація управлінських рішень 4. Системний та ситуаційний підходи до УР.
Теоретичні аспекти розробки, прийняття та реалізації управлінських рішень 1.1 Сутність управлінських рішень 1.2 Процес прийняття управлінських рішень 1.3 Методологічні основи оцінки ...
Підходи до прийняття рішень……………………………………………… РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНА ЧАСТИНА. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 2.1. Порядок процедур прийняття управлінських рішень.…………………... 2.2.
Процес прийняття стратегічних рішень Практична частина Задача №1 ПП "Резон" виготовляє двері, за ціною реалізації – (Ц) за одиницю.... Побудувати: – модель прийняття управлінських рішень, використовуючи метод "дерево рішень"; – модель беззбитковості виробництва. 2. Визначити, який обсяг реалізації дозволить: – досягти беззбитковості; – отримати прибуток в ...
Провідна роль пізнавальних процесів в прийнятті рішень. Види пізнавальних процесів 1.1. Сенсорно перцептивні процеси 1.2. Мнемічні процеси 1.3. Аттенційні процеси 1.4. Образні процеси Розділ 2. Процеси прийняття рішень в структурі операторської діяльності ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади інформаційного забезпечення прийняття короткострокових рішень 1.1 Природа інформації, види економічної інформації 1.2 Управлінська інформація і закономірності її руху 1.3 Характеристика ... Вступ Розділ 1 теоретичні засади інформаційного забезпечення прийняття короткострокових рішень 1.1 Природа інформації, види економічної інформації 1.2 Управлінська інформація і закономірності її руху 1.3 Характеристика окремих типів управлінських...
було прийнято рішення у справі за позовом ПП «Монтаж» до ТОВ «Веселка», яким було відмовлено у задоволенні позовних вимог позивача у повному ...Київського апеляційного господарського суду та прийнято нове рішення, яким задоволено позовні вимоги ПП «Монтаж» в повному обсязі. 14.06.2011 р.
Прийняття нормативно правового акту 2.4. Введення нормативно правового акту в дію III. Процедура прийняття законів, указів, постанов, розпоряджень: 3.1.
Прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності 2.2. Прийняття рішень за допомогою евристичних методів 2.3.
ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 2.1. Принципи й етапи процесу прийняття управлінських рішень 2.2. Роль керівника в процесі прийняття управлінських рішень ...
Підходи до прийняття рішень 4. Моделі і методи прийняття рішень 5. Вимоги до методів прийняття рішень Висновки Список літератури
Загальний вигляд багатокритеріальної задачі прийняття рішень 1.2.1. Загальний опис задачі прийняття рішень. 1.2.2. Основні класи задач 1.2.3.
було прийнято рішення у справі за позовом ПАТ «Кентавр» до ТОВ «Меланж», яким було задоволено позовні вимоги позивача у повному обсязі....України було винесено ухвалу про прийняття касаційної скарги ТОВ «Меланж» до провадження. 24 лютого 2011 року до Вищого господарського суду надійшла касаційна скарга ПП «Болтивар» третьої ...
Теоретичні засади технологій і методів прийняття управлінських рішень 1.1. Сутність значення, види об’єкти дослідження 1.2. Методичні підходи до визначення стану 1.3....та аналіз технологій і методів прийняття управлінських рішень у ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)" 2.1. Організаційно економічна характеристика 2.2.
...в спадковому процесі: відкриття і прийняття спадщини. …………………………………………………..22 Розділ ІІ. Особливості правового регулювання окремих видів спадкування. Підстави для прийняття спадщини…..………………….….53 2.1. Спадкування за заповітом.
Задача № 1 Вінник обвинувачувався у вчиненні грабежу і розбійного нападу. При попередньому розгляді справи було прийнято рішення про її розгляд у ...
Методи прийняття управлінських рішень. 2. Поняття інвестиційної діяльністі. 3. Методи прийняття рішень в компаніях з іноземними інвестиціями. Висновок Використана література
Мистецтво прийняття управлінських рішень: нестандартні підходи(15) 2. Процес прийняття стратегічних управлінських рішень на основі стратегічного аналізу.Переваги стратегічного підходу до управління.
Багатоаспектний підхід до прийняття управлінських рішень 3. Методи та способи прийняття управлінських рішень Задача № 3 Підприємства виготовляє холодильники і продає 300 штук на місяць, ...
Класифікація конституцій, порядок їх розробки, прийняття та зміни. 2. Парламенти та парламентаризм в зарубіжних країнах. Порядок формування, структура та характеристика повноважень парламентів зарубіжних країн. 3....конституцій, порядок їх розробки та прийняття, а також внесення до них змін. Проілюструвати прикладами з різних зарубіжних країн. Розкриваючи друге питання, потрібно дати визначення та розмежувати ...
Задача № 1 Денисенко був прийнятий на роботу в конструкторсь¬ке бюро інженером конструктором з випробувальним строком на один місяць. За два дні до закінчення цього ...Власенком було відмовле¬но в прийнятті на роботу на посаду касира громадянці Шовковій, оскільки її сестра на цьому ж підприємстві працює головним бухгалтером.
Задача №498 Громадянину України Сидоренко при прийнятті на роботу в сільськогосподарський кооператив на посаду агронома було повідомлено, що відповідно до статуту кооперативу він може бути прийнятий на роботу тільки після вступу ...
Варіант V 1 На пленарному засіданні Верховної Ради України було прийнято рішення про утворення Погоджувальної ради депутатських фракцій, до складу якої були включені: керівни¬ки депутатських фракцій, народні депутати України, Голова ...єр міністра України про перегляд прийнятого рішення. Прем'єр міністр України зазначив, що рішення при¬йнято колегіально і він не має права його скасовувати.
Основні способи прийняття та внесення змін до конституцій (порівняльний аспект) 3. Порядок прийняття Конституції України та внесення змін до неї Висновки Література
1. Концепція теорії гри 2. Функціонал оцінювання 3. Прийняття рішень в АПК з урахуванням ...
Зміст Вступ…………………………………………………………………………….…4 Розділ 1. Природа управлінських рішень………………………………………..6 1.1.... Технологія процедури прийняття рішень в управлінні…………..30 Висновки…………………………………………………………………………33 Список використаних джерел…………………………………………………..35 Додатки……………………………………………...……………………………37 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
1. Моделі прийняття групових рішень 2. Теорія корисності і страхування Список використаної літератури
Тести 1. Визначте основні параметри якості ГР: a) повнота вирішення поставленого завдання; b) своєчасність рішення; c) ...метод вирішення унікальних завдань, обґрунтування прийняття найскладніших ГР, що є досить універсальною ефективною формою організації, розвитку та дослідження колективної розумової діяльності, методологічного мислення, — це: a) організаційно ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТУРКТУРА ПІДПРИЄМСТВА 1.1.... ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 4.1 Аналіз точки беззбитковості ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Характеристика підприємства та основних показників його діяльності ... ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 4.1 Відмова чи залучення додаткових замовлень ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
ВСТУП……………………………………………………………………………….4 РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТУРКТУРА ПІДПРИЄМСТВА……………......7 1.1.... ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ………………………..67 4.1 Аналіз точки беззбитковості………………………………………………….66 ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….68 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………66 ДОДАТКИ…………………………………………………………………………77
Задача Визначити «поріг» рентабельності («точку беззбитковості») та «запас» фінансової міцності при реалізації продукції А Ціна ...який із проектів може бути прийнятий за умови, якщо вони незалежні? Задача Корпорація N має намір для розширення своїх виробничих потужностей вибрати кращий із двох взаємовиключних ...
Вступ 1. Психологія організаторської діяльності керівника 2. Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому 3. Прийняття рішення про участь упрезентаціях та ...
Зміст Вступ………………………………………………………………………………….4 Розділ 1. Загальна характеристика управлінських рішень………………………..6 1.1....етап управлінського циклу: підготовка та прийняття………….….20 2.2. Другий етап управлінського циклу: організація виконання………………..28 Розділ 3. Інформаційно аналітичне забезпечення управлінського рішення…...
1. Проаналізувати необхідність розробки та прийняття Інноваційного кодексу України. 2. Розкрити основні напрями інноваційної ідеології держави.
Зміст Вступ…………………………………………………………………………….……4 Розділ 1. Складання проекту Державного бюджету України………………….…6 1.1.... Прийняття державного бюджету України……………………………..24 Висновки……………………………………………………………………………32 Список використаних джерел……………………………………………………..35 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
1.Інформаційне забезпечення процесу прийняття управлінських рішень. Бухгалтерський облік як частина інформаційної системи підприємства ...
1.Характеристика основних етапів прийняття управлінського рішення 2.Обгрунтування рішень щодо розподілу накладних витрат ...
Концепція невизначеності та ризику при прийнятті управлінських рішень.
18. Використання графічних методів при прийнятті управлінських рішень 44.
1. Загальні підходи до прийняття управлінського рішення 2. Метод обчислення чистої дисконтованої вартості 3.
1. Класифікація управлінських рішень 2. Модель економічного розміру партії 3....10 Інвестований капітал 30000000 Оцінити прийняте управлінське рішення та внести необхідні корективи за умови, що ціни аналогічних продуктів конкурентів коштує 2100 2200 грн./шт. Література
1. Використання поняття корисності для оцінки ризику 2. Загальна характеристика методів прийняття стратегічних управлінських рішень 3.
1. Зміст і призначення функцій управління 2. Прийняття рішення про власне виробництво або замовлення матеріалів на стороні 3.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.