Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 858 за запитом принципи права

...є “чистою теорією” і кримінально правові принципи не мають ніякого практичного значення. По перше, історія показує, що будь яка правова теорія, яка має прогресивний характер для ...потреба глибокої теоретичної розробки системи принципів кримінального права та її реалізації в процесі реформування діючого кримінального законодавства. Вніс певні корективи в дану ситуацію і прийняв новий ...
Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин // Право України. 2000. №2. 6. Кройтор В.А.... Диспозитивність – принцип судочинства // Право України.–1999. № 6. 15. Шевчук П.І. Історичні аспекти розвитку принципу змагальності в цивільному процесі // Право України. – 2004.
...санкціонування, захист, охорона) Question 15 Принципи права це: a. закономірності розвитку права на певних історичних періодах b. головні ідеї, вихідні засади та основи функціонування права c.... закріпляють вихідні принципи права b. містять повні або неповні визначення певних правових категорій та понять c. містять у собі положення, які закріплюють основні ...
...основні характеристики 1.1 Генезис принципів права 1.2 Поняття та головні ознаки принципів права Розділ 2. Основні підходи до систематизації принципів права 2.1 Класифікація ...2 Загальнолюдські (цивілізаційні) та загальноправові принципи права – основа правової системи 2.3 Міжгалузеві, галузеві принципи права та принципи інститутів права: поняття, зміст Розділ 3.
Поняття принципів права та їх основні характеристики......................................................................................................7 1.1. Визначення принципів права як основи здійснення правосуддя………………………………………………………………................7 1.2.... Принцип верховенства права і законності – основа здійснення правосуддя…...................................................................................28 2.1. Історичні передумови...
ПРИНЦИПИ ПРАВА: ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ /DIV> DIV>1.1.Поняття принципів права та їх основні ознаки 1.2....Загальноправові принципи права 2.2.Міжгалузеві, галузеві принципи права та принципи інститутів права: поняття, зміст, взаємодія Розділ ІІІ.
Теоретичні аспекти дослідження основних (галузевих) принципів трудового права 7 1.1. Конституційні засади розвитку принципів права України 7 1.2. Поняття і головні характеристики принципів права ...
Принципи об’єктивного права, рівність і справедливість у праві 2.1. Поняття принципів об’єктивного права 2.2.... Загальні принципи права РОЗДІЛ 3. Співвідношення між об'єктивними і суб'єктивними принципами права Висновки Список використаної літератури
Юридична природа та сутність загальних принципів права в системі джерел міжнародного права 1.1. Поняття загальних принципів права 1.2. Роль загальних принципів у реалізації права ...права в системі джерел міжнародного права 2.1. Спеціальний закон скасовує загальний закон 2.2. Правовий аналіз загальних принципів справедливості та рівності сторін 2.3.
...яких статтях Конституції України закріплено принципи трудового права? 2. В яких інших нормативно правових актах закріплено принципи трудового права? 3. Дайте відповідь на запитання: чи можна вважати ідентичними принципи права, керівні ідеї та основні суб'...
Поняття міжнародного спортивного права…3 2.Принципи міжнародного спортивного права…6 3.Предмет і метод правового регулювання…9 Використана література…13
...б) формами права; в) системой права; г) принципами права; д) социальными условиями. 41. Что не является принципом права? а) демократизм; б) обратная сила закона; в) национальное ...
...мирного врегулювання спорів в системі принципів сучасного міжнародного права 1.1. Поняття, юридична природа і види принципів міжнародного права...5 1.2.
Охарактеризуйте принципові положенняКонвенції МОП № 87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію» щодо права трудящих на створення профспілок 4....визнані фундаментальними Декларацією про основні принципи та права у сфері праці не належить: Про рівну винагороду чоловіків та жінок за працю рівної цінності Про скасування примусової ...
Поняття та сутність права 3.3. Принципи права: поняття, різновиди та роль у правовому регулюванні 3.4. Цінність права в суспільному житті 3.5.
...права Question 2 Система трудового права — це послідовність розміщення: a. принципів права b. норм права c. джерел права Question 3 Джерелом трудового права є: a.
Поняття та значення принципів у цивільному праві. 3. Правова характеристика окремих принципів цивільного права України. Висновки У вступній частині варто викласти актуальність та ступень ...
Функції цивільного права..............................................................................22. 6. Принципи цивільного права..........................................................................25. ВИСНОВКИ..................................................................................................................31. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....................................................................34. ВСТУП Сучасна правова система У...
...СТАНОВЛЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ 1.1. Сутність і принципи авторського права та суміжних прав 1.2. Формування системи охорони авторського права та суміжних прав ...
Функції трудового права Розділ II. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 2.1. Сутність і значення основних принципів трудового права 2.2.
...ПРИНЦИПІВ, ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ 1.1. Поняття принципів трудового права 1.2. Основні види принципів у трудовому праві РОЗДІЛ 2.
Функції цивільного права…………………………………………...……..25 Розділ 3. Принципи та система цивільного права…………………………….29 3.1. Принципи цивільного права…………………………………………...…..29 3.2. Система цивільного права…………………………………………...…….
Предмет і метод конституційного права 1.3. Принципи конституційного права України РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 2.1. Поняття системи конституційного права та її ...
Місце податкового права в правовій системі України………………...……19 РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ…………..…….24 2.1. Поняття та ознаки принципів податкового права ...
Ознаки інституту податкового права та принципи на яких він ґрунтується………………………………………………………………...………..21 Розділ 3. Норми та інститути податкового права………………………...………24 3.1. Норми податкового права……………………………………….…….
Принцип диспозитивностисоветскогогражданскогопроцессуального права. М., 1987. 2. Бортнік О.Г. Реалізація принципу диспозитивності в цивільному процесі закордонних країн та України (порівняльно правовий ... Диспозитивність – принцип судочинства // Право України. 1999. №6. 5. Шевчук П.І. Розширення дії засад змагальності та диспозитивності при розгляді справ у суді ...
Особливості методу трудового права в умовах формування ринкових відносин 2. Основні принципи трудового права 2.1. Система трудового права і система трудового законодавства 2....
Екологічне право та екологічне законодавство Розділ 2. Принципи екологічного права україни 2.1. Поняття і особливості принципів екологічного права 2.2.
ДЖЕРЕЛА ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ПРАВА…………………………………………………………17 2.1. Принципи податкового права............................................................................17 2.2. Система джерел податкового права..................................................................24 РОЗДІЛ 3.
ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ І СТРУКТУРА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 2.1. Принципи цивільного права як засади цивільного законодавства 2.2. Загально правові і специфічні цивілістичні функції та їх характеристика ...
Принципи та функції фінансового права 2.3. Система і джерела фінансового права 2.4. Місце фінансового права в системі права України ... Поняття, особливості та правові принципи фінансування державних видатків 13.3. Правові основи кошторисно бюджетного фінансування 13.4. Основні напрями кошторисно бюджетного фінансування Фінансування охорони ...
ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ПРИНЦИПИ НОРМ ПРАВА 1.1. Поняття норм права 1.2. Поняття, значення і способи тлумачення правових норм РОЗДІЛ 2.
Поняття та роль принципів адміністративного права Розділ 2. Види принципів адміністративного права та їх характеристика Розділ 3. Європейські принципи адміністративного права, їх джерела Висновки Список використаної ...
Загальна характеристика функцій цивільного права 3. Принципи цивільного права 4. Система цивільного права Висновки Список використаної літератури
Предмет і метод конституційного права 3. Принципи конституційного права України 4. Конституційне право як наука і навчальна дисципліна
РОБОЧИЙ ЧАС Я ІНСТИТУТ ТРУДОВОГО ПРАВА 1.1. Правова характеристика принципів трудового права 1.2. Сутність, види робочого часу та його нормативи 1.3.
Принципи змагальності та диспозитивності в цивільно процесуальному праві ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Методи кримінального права 2. Принципи кримінального права 3. Характеристика працівників кримінального права Висновки Список використаної літератури
Основні принципи виборчого права. Принципи виборчого права – це ті умови його визнання та реалізації, дотримання яких на виборах робить їх справді народним ...
Формування концепції прав людини ІІ.2.Основоположні принципи прав людини ІІ.3.Права людини і суспільство ІІ.4.
...правових актів, які містять норми права соціального забезпечення. 6. Складіть табличку “Класифікація принципів права соціального забезпечення”. Завдання 2 1. Назвіть основні соціальн і та демографічні груп ...
Поняття принципів права. Система принципів кримінального права України. 2. Принципи дії закону про кримінальну відповідальність у часі. 3.... Реализация принципов уголовного права Украины: проблемы и перспективы. – Луганск: РИО ЛАВД, 2003. – 152 с. 5. Карнаух Т. Дія кримінального закону в часі // Юридичний вісник ...
Сутність права……………………………………………………….....10 1.3. Принципи права………………………………………………...………12 Розділ 2. Розвиток та концепції права………………………………..……….….15 2.1.
Юридична і соціальна природа норм права 2.3. Принципи права, рівність і справедливість у праві РОЗДІЛ 3. СУБ'ЄКТИВНЕ ПРАВО 3.1.
...2 Судові акти як джерела права. 5.3 Рольсудового прецеденту у правових системах світу. 6.Нормативний договір. 6.1 Поняття і види. 6.3 Поширення нормативних договорів. 7. Принципи права.
Функції права 1.2.1. Принципи права 1.2.2. Зміст права 1.3.Значення права для суспільства Розділ ІІ.
НОРМИ ПРАВА І МОРАЛІ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ....12 2.1. Принципи права і принципи моралі та їх співвідношення……………...…..12 2.2.
Сутність та природа права РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ПРАВА 2.1. Характеристика системи функцій права 2.2. Поняття й види принципів права РОЗДІЛ 3.
Призначення права держав соціально демократичної орієнтації Розділ 3. Принципи права у сучасних державах соціальної орієнтації Висновок Список використаних джерел
Призначення права держав соціально демократичної орієнтації Розділ 3. Принципи права у сучасних державах соціальної орієнтаціїВисновок Список використаних джерел
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.