Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3330 за запитом проблеми

Зміст Вступ 1. Визначення поняття «геоекологія» 2. Поняття про геоекологічні проблеми 3. Основні характеристики геоекологічних проблем 4.
Проблема внутрішніх і зовнішніх загроз в інформаційному просторі держави. 26 Висновки до першого розділу 36 РОЗДІЛ 2.... Головні аспекти проблеми телерадіоефіру…………………………… 84 2.6. Основні внутрішні та зовнішні загрози інформаційного простору України……………………………………………………………………… 94 Висновки до другого розділу 103 РОЗДІЛ 3.
Сучасні проблеми психологічного консультування Тест №1 Question 1 Балів: 1 Оберіть правильну відповідь: До групи професійних консультантів відносять: Виберіть одну або кілька ...сутності внутрішніх та зовнішніх причин проблеми, пошуку шляхів її розв’язання b. особистісно орієнтоване консультування, спрямоване на аналіз індивідуальних, особистісних причин виникнення проблемних та конфліктних ситуацій ...
Вплив Тайваньської проблеми на міжнародні відносини в Азійсько Тихоокеанському регіоні в період “Холодної війни”. І.1. Історичні умови виникнення Тайваньської проблеми. І.2.
...умови: А) Згадайте, з якими проблемами до вас за консультацією зверталися клієнти протягом двох останніх місяців. Б) Спробуйте пояснити, чому саме ці люди до вас зверталися ...найбільш адекватні для вирішення психологічної проблеми клієнта, специфіки замовлення. Крім того, вибір психотерапевтичних прийомів залежить і від того, якими з них психолог володіє найкраще.
Сучасні проблеми та їх причини в процесі трудової підготовки молоді. 2.1. Невідкладні проблеми подальшого вдосконалення технологічної освіти школярів. 2.2.
4 1.2 Історія досліджень проблеми та законодавча база.............................................5 1.3 Основні заходи зі збереження та відновлення недеревної рослинності..........6 1.4 Міжнародний досвід збереження ...10 РОЗДІЛ 2 ПРОСТОРОВИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ 2.1 Проблема використання та збереження ресурсів недеревної рослинності в межах зони мішаних хвойно широколистих лісів.................................................
Поняття про проблемну ситуацію та проблему наукового дослідження. 4. Проблема особистості у психології. 5. Методологія та метод. Співвідношення методології, методів та методик дослідження. 6.
Проблема природи у філософії просвітництва 1.1. Філософські погляди Шарля Луї де Монтеск'є 1.2. Філософія Дені Дідро 1.3.... Проблема людини Жюль’єна Офре де Ламетрі 1.5. Філософія Клода Адріана Гельвеція Розділ 2. Проблема Бога у філософії просвітництва 2....
Моделі макроекономічної політики та проблеми їх вибору 1.1. Фіскальна політика з точки зору кейнсіанської теорії 1.2. Бюджетно – податкова політика з точки зору класичної ... Проблеми здійснення макроекономічної політики в Україні 2.1. Вирішення проблеми дефіциту бюджету України 2.2. Проблеми формування монетарної політики на державному ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА РІВНІ «ВЧИТЕЛЬ УЧЕНЬ» 1.1 Історіографія проблеми організації спілкування на рівні «вчитель учень» ...
ПРОБЛЕМИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СПАДКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЗА ЗАПОВІТОМ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЇХ ПОДОЛАННЯ 2.1. Легалізація заповітів неповнолітніми особами 2.2. Проблеми, що створюються недодержанням форми заповіту ...
Вступ РОЗДІЛ 1 "Маленька людина" в світовій літературі: ретроспективи питання 1.1 Погляди на "маленьку людину" в Середні віки 1.2 Образ "маленької людини" в епоху Просвітництва РОЗДІЛ 2 Специфіка зображення долі "маленької людини" у Бальзака 2.1 Рафаель де Валантен – " маленька людина" у романі "Шагренева шкіра" 2.2 Проблема формування "маленької людини" у романі Бальзака "Батько Горіо" Висновок "Всі твори Бальзака складають єдину книгу, повну життя, яскраву, глибоку, де ...
Актуальні проблеми сьогодення стосовно питання професійного раку 2.1. Виробничі канцерогени та здоров‘я населення 2.2.... Сучасний стан цієї проблеми на Україні 2.4. Проблема оцінки канцерогенного ризику впливу хімічних забруднень навколишнього середовища Розділ 3.
Теоретичне обґрунтування проблеми розлучення у психологічному консультуванні 1.1. Розлучення як соціально психологічний феномен 1.2. Психологічне консультування при розлученні Розділ 2....порад і рекомендацій, виходячи з проблеми клієнта. Наша методика психологічного консультування осіб з проблеми розлучення складалася з чотирьох етапів, перші три проходили з участю самого консультанта ...
Теоретичний аналіз проблеми 1.1. Аналіз проблеми в історичному аспекті 1.2. Поняття про увагу 1.3. Властивості та види уваги Розділ 2.
Артеріальна гіпертензія – шляхи вирішення проблеми в Україні та світі 1.1. Артеріальна гіпертензія: медично соціальні результати 1.2. Шляхи виконання Національної програми профілактики і лікування ... Артеріальна гіпертензія – світова проблема Іі 2.1. Загальна характеристика діяльності Поліської ЦРЛ 2.2. Організація роботи клініко діагностичної лабораторії 2.3.
Артеріальна гіпертензія – шляхи вирішення проблеми в Україні та світі 1.1. Артеріальна гіпертензія: медично соціальні результати 1.2. Шляхи виконання Національної програми профілактики і лікування ... Артеріальна гіпертензія – світова проблема Іі 2.1. Загальна характеристика діяльності Поліської ЦРЛ 2.2. Організація роботи клініко діагностичної лабораторії 2.3.
Проблема соціалізації особистості 1.3. Історичне коріння розвитку проблем особистості Розділ 2. Проблеми морального та естетичного виховання особистості 2.1.
Проблема зворотньої трансформації титанічної особистості в трагедії «Макбет»……………………………………………………. 8 3.1. Реалізація проблеми трансформації особистості в образі Макбета……………………………………………………………… 9 3.2.
Проблеми і недоліки його укладання…………………………….……17 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………...26 СПИСОК ВИКОРИТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………….29 br />br /> ВСТУП br />br /> Розвиток різних форм спілкування ... Проблеми, що пов’язанні із класифікацією договорів відносяться до числа давніх проблем цивілістики. Класифікація договорів дозволяє вирішити ряд важливих завдань.
Необхідно сформулювати проблеми відображення витрат на проведення поліпшення орендованих основних засобів відповідно до вимог П(С)БО та податкового законодавства та визначити шляхи ... Необхідно сформулювати проблеми визначення первісної вартості запасів та визначити шляхи їх вирішення. 2. Вказати кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.
Проблеми польової криміналістики слід обєднати в групи: проблеми технічного характеру; проблеми організаційного характеру; проблеми методичного характеру.
Основні проблеми сучасної вікової психології 2. Закономірності психічного розвитку як проблема вікової психології 3. Кризи на різних вікових етапах як проблема вікової ...
Значення психосоціальної проблеми 2. Співвідношення біологічного та соціального в психіці людини як один з аспектів психосоціальної проблеми 3.
1. Політичні погляди мислителів стародавньої Греції …………………… 3 2. Профспілки та політичні партії: проблеми взаємодії ………………….. 7 3.
ГОЛОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 1.1. Аналітичний огляд літератури з досліджуваної теми 1.2. Документознавство як інтегральна наукова дисципліна про документ і ... ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ – ПРОВІДНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОГО ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА 3.1. Проблеми та перспективи розвитку термінології документознавства 3.2. Основні поняття електронного документообігу 3.3.
Магістерська Проблеми впровадження суду присяжних як інституту судової влади в Україні ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 Історико теоретичні аспекти становлення судової влади: ... Проблема залежності внутрішнього переконання суддів від впливу суб’єктивного фактору 37 2.2. Суд присяжних, як засіб запобігання впливу “професійної деформації” ...
Проблеми функціонування фінансової системи України в умовах переходу до ринку ........................................................................................ 3 1.1. Проблема бюджетного дефіциту ............................................... 3 1.2.
Проблема людської свідомості в тематичній організації п’єси Б. Шоу «Пігмаліон» Розділ 2. Засоби втілення еволюційного процесу в п’єсі Висновки ...замислитись над соціальними, етичними, філософськими проблемами людини, яка має шанс докорінно змінити своє життя, вийти на новий рівень розуміння дійсності. Автор звертає нашу увагу на лінгвістичні ...
Проблема людської свідомості в тематичній організації п’єси Б. Шоу «Пігмаліон» Розділ 2. Засоби втілення еволюційного процесу в п’єсі Висновки ...замислитись над соціальними, етичними, філософськими проблемами людини, яка має шанс докорінно змінити своє життя, вийти на новий рівень розуміння дійсності. Автор звертає нашу увагу на лінгвістичні ...
Теоретичні основи розвитку у дітей проблеми у визнанні 1.1. Проблеми «визнання» особистості в психології 1.2. Психологічні закономірності процесу розвитку визнання людини на різних вікових ...
...В НАВЧАННІ, ЯК ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 1.1. Неуспішність у навчанні, відставання, основні ознаки та способи виявлення 1.2. Причини неуспішності у навчанні школярів 1.3. Типи неуспішних учнів та проблеми, що виникають у них 1....
...з обмеженими можливостями як соціальна проблема........................................ 1.1.Особливості працевлаштування інвалідів в Україні....................................................................................... 1.2.Сутність професійної адаптації людей з функціональними обмеженнями................................................... РОЗДІЛ 2.Фактори, що зумовлюють проблеми професійної адаптації інвалідів....................................................
Проблема Бога у вченнях представників Реформації Розділ 2. Проблема Бога у філософії Миколи Кузанського 2.1.
Стан наукової розробки проблеми: теоретичні та методологічні засади 1.2. Багатопартійність як один з елементів демократичної держави … 1.3.... Проблеми політичних партій перехідного періоду 3.2. Парламентська діяльність партій: проблеми партійної структуралізації 3.3. Перспективи української багатопартійності у контексті можливих ...
Проблема взаємодії моральної поведінки та політики Розділ 2. Актуальні проблеми моральної поведінки в політиці 2.1.
Проблеми обдарованих дітей……………………………………………...10 4.1. Основні шкільні проблеми обдарованих дітей (за Л. Холлінгуорт). 4.2.
Населення, трудові ресурси і проблеми їх ефективного використання ........ 2 Розділ II. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ СХІДНОГО РАЙОНУ 12 2.1.... ПРОБЛЕМИ СХІДНОГО РАЙОНУ........................................... 20 3.1. Транспорт ..................................................... 20 3.2. Інтелектуальний потенціал ...................... 21 3.3. Інвестиційні процеси ................................... 22 3.4. Курорти.
ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПРОБЛЕМИ РОЗЛУЧЕННЯ НА ПРИКЛАДІ КОНКРЕТНОГО КЛІЄНТА 2.1. Знайомство з клієнтом, визначення проблеми 2.2. Діагностична бесіда з клієнтом, аналіз ситуації, ...
Проблеми державного регулювання промислового виробництва 2.2. Вплив бюджетно податкового регулювання на розвиток промислового виробництва в Україні РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ...
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ ..................... 12 2.1. Особливості світової економіки ...................................................... 12 2.2. Проблема заборгованості країн що звільнилися від колоніального панування .....
...РОЗДІЛ 2 СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНЕ СПІВТОВАРИСТВО 16 2.1. Особливості інтеграційних процесів в Україні 16 2.2. Проблеми інтеграції України в міжнародне співтовариство ...
Проблеми становлення вітчизняної бюджетної системи 14BR> BR>2.1. Періодизація бюджетно економічної історії України 14BR> BR>2.2....кризовому періоді, особливо гостро постає проблема вдосконалення бюджетної системи України. Виконання бюджету стало ледь не основним завданням уряду, адже саме бюджет є основним “кермом” руху всіх ...
ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ ТА РОЛЬ УКРАЇНИ У ЇХ ВИРІШЕННІ…………………………………………………………………..54 3.1. Актуальні проблеми міжнародної військової безпеки та участь України у ...
Загальні проблеми охорони рослинного світу 2. Знищення лісового фонду та проблеми його збереження 3. Створення заповідників як об’єктів охорони рослинного світу ...
Проблеми правового регулювання державного боргу 1. Поняття державного боргу, його структура та механізм формування. 2. Управляння державним боргом.... Державний борг України: проблеми правового регулювання: моногр. – Львів. – видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2006 р. – 309 с. 3. Орлюк О.П.
Проблема виховної функції економічної освіти 2. Можливості економічної освіти й виховання 3. Етичні проблеми Висновки Список літератури
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.