Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 746 за запитом проблем.

Теоретичні засади глобальних проблем 1.1. Сутність глобальних проблем сучасності 1.2. Класифікація глобальних проблем 1.3. Головні причини виникнення глобальних проблем Розділ 2.
ГЕНДЕРНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ 30 У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 30 2.1. Гендерна рівність у політиці 30 2.2.... ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ 55 3.1. Загальна характеристика проблем гендеру у політичній сфері 55 3.2.
1. Глобалізація: сутність та її значення 2. Класифікація глобальних проблем 3. Шляхи розв’язання проблем глобалізації Список використаної літератури
Сутність поняття глобальних проблем 2. Характеристика основних глобальних проблем та їх динаміка 3. Шляхи, методи й засоби вирішення глобальних проблем ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Вступ 1.1 Необхідність вирішення проблем безробіття жінок в Україні 1.2 Об’єкт, мета і завдання курсової роботи Теоретична частина 2.1 Огляд та аналіз ... Вступ 1.1 Необхідність вирішення проблем безробіття жінок в Україні 1.2 Об’єкт, мета і завдання курсової роботи Теоретична частина 2.1 Огляд та аналіз законодавчих і нормативних актів щодо подолання безробіття жінок, напрями державної соціальної політики, направлені на вирішення проблем безробіття жінок в ...
Перспективи подолання соціально економічних проблем в Україні…..18 Висновки………………………………………………………………………………….22 Список використаної літератури……………………………………………………… .24 ВСТУП Актуальність теми. Перехід до ринкових відносин у сфері праці й ...роботи є : дослідження соціально економічних проблем молоді. Для досягнення поставленної мети необхідно сформулювати наступні завдання : 1) розкрити основні проблеми у молодіжному середовищі; 2) дослідити проблеми молоді ...
Вступ 1. Причини виникнення та сутність глобальних проблем 2. Особливості світової фінансової кризи як глобальної поблеми 3.
Шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я 1.1. Демографічна ситуація в Україні 1.1.1 Чисельність і склад населення України 1.1.... Шляхи подолання проблем системи охорони здоров'я 1.4. Особливості страхової медицини в економічно розвинених країнах світу 1.5.
...виділення та основні групи глобальних проблем сучасності 3. Глобальні екологічні проблеми 4. Напрямки вирішення глобальних проблем Висновки Література
Роль фінансів у вирішенні соціальних проблем в Україні ................... 9 2.1. Підходи до розв’язання соціальних проблем .............................. 9 2.2. Державна допомога сім'ям із дітьми ............................................
Варіант – 26 1. Політичні аспекти глобальних проблем. 2. Громадські організації та рухи. 3. Хто є автор терміна «тоталітаризм»?
Вступ Розділ І. Загальна характеристика біосфери 1.1 Біосфера, її вплив на ... Особливості розв’язання екологічних проблем Донбасу 2.1 Екологічні кризи Донбасу як промислового району України 2.1.1 Забруднення атмосферного повітря 2.1.2 Забруднення ...
Анотація Вступ 1. Суть та основні причини трудової міграції 2.... Шляхи вирішення міграційних і демографічних проблем в регіоні Висновки уривок Низький рівень життя населення створює соціальну нестабільність, формує стійку недовіру до влади і обраного нею курсу, ...
Варіант – 51 1. Розвиток політичної думки з проблем міжнародних відносин. 2. Легітимність влади, її складові. 3.
Вступ Розділ 1. Неповна сім‘я як об‘єкт соціально педагогічної роботи 1.1. Поняття і типи неповної сім’ї ... Серед проблем неповної сім'ї, як об‘єкту соціальної роботи, особливо актуальною є проблема її функціонування як інституту виховання і соціалізації дітей.
Варіант № 8 1. Речі як об’єкти цивільного права. 2. Недійсність правочинів та їх види. 1....науковим співробітником та займався дослідженням проблем теплозбереження. В процесі роботи він сконструював лічильник тепла, який принципово відрізнявся від існуючих, а саме: він не містив рухомих частин ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ РУХ І ПРОБЛЕМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ІСТОРИЧНОГО МИНУЛОГО. НАЦІОНАЛІЗМ ПРОТИ ФАШИЗМУ РОЗДІЛ 2.
Вступ Розділ 1. Особливості екологічного контролю автотранспорту при перетині кордону України 1.1.
ЗМІСТ ВСТУП ……………………………………………………………………. 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ…………………………. 8 1.1.
ВСТУП Розділ I. ПРОБЛЕМА САМОТНОСТІ КЛИЄНТА ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПРИЧИН, ЩО ЇЇ ПОРОДЖУЮТЬ 1.1.
1. Загальна характеристика та види соціально педагогічного спілкування, як засобу консультативної допомоги 2. Соціально педагогічні технології сімейного консультування 3.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ 2005 2007рр. 1.1 ПЕРЕДІСТОРІЯ КОНФЛІКТУ 1.2 ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ КОНФЛІКТУ ...
Особливості проблем сучасної преси України 62 2.4.Проблемні питання української присутність в Інтернеті ………………………………………………………………………………… 72 2.5.... РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ В УКРАЇНІ. 104 3.1. Першочергові заходи щодо вирішення головних проблеми інформаційного простору 104 3.2.
Яка категорія проблем знаходиться в основі порушення трудових прав працівників похилого віку у світі? 5. Які міжнародно правові акти універсального характеру безпосередньо спрямовані ...розроблений: Комітетом із соціально економічних проблем Комісією з міжнародного трудового права Департаментом з міжнародного регулювання праці Question 5 Контрольний механізм, що існує в рамках МОП представлений: ...
...розв’язанні тих чи інших проблем. 3. Задача … психолога, також як і …. психолога, полягає у тому, щоб допомогти учням та працюючим людям обрати спеціальність чи роботу, ...дійти згоди при розгляді деяких проблем психотерапії. Ознайомтесь з позицією кожного та допоможіть вирішити суперечку. Відповідь обґрунтуйте. А) Студент 1. У психотерапії, так як і в ...
...последовательных действий, направленных на выявление проблем организации клиента c. руководство персоналом консультируемой организации в качестве менеджера в период внедрения изменений d....руководителя организации разрабатывает технологию устранения проблем Question 5 Консультант должен: a. принимать деликатные решения от имени менеджеров b. сформулировать несколько вариантов советов c.
...вичерпаними Question 4 Ідентифікація психологічних проблем – процес вияснення психологом того, які психологічні проблеми має людина, які дійсні причини та механізми лежать в основі її психологічних труднощів ...розв’язанні тих чи інших проблем Question 5 Задача *** психолога, також як і психолога ***А, полягає у тому, щоб допомогти учням та працюючим людям обрати спеціальність ...
...у вирішенні економічних і соціальних проблем у регіоні…………………………………..…..7 Розділ 2. Особливості розмежування компетенції, функцій і повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування……....у вирішенні економічних і соціальних проблем у регіоні…...…14 2.2. Система розмежування функцій і повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування…………………………….22 Розділ 3.
...це може призвести до зміни проблем, стандартів праці b. ні, це не призведе до появи нових областей знань c. ні, лише зміна методів дослідження не робить ...окрема наука не вирішує загальнонаукових проблем d. ні, загальні революційні зміни, що впливають на науку, відбуваються передусім у сфері філософії ТЕСТ ДО ТЕМИ 2, 3 Question ...
Необхідність розробки зазначених проблем обумовлена як складністю вирішення багатьох питань, відсутністю достатнього досвіду регулювання відносин у даній сфері, так і деякої суперечливістю пропонованих концепцій ...недостатнім теоретичним дослідженням всього комплексу проблем подолання негативних наслідків чорнобильської катастрофи. Слід зазначити, що питання соціального захисту громадян, які зазнали радіаційного впливу, в юридичній науці по ...
...у визначенні та дослідженні управлінських проблем, пошуку їх оптимальних рішень, методологи впровадження рекомендацій. Консалтинг – вид інтелектуальної діяльності, основна задача якої полягає в аналізі, обумовленій перспектив розвитку ...урахуванням сфери діяльності, а також проблем клієнта. Завдання: Як Bи вважаєте чи можна стверджувати, що «управлінське консультування» і «консалтинг» є тотожними поняттями?
велика кількість невирішених проблем і непояснених фактів b. готовність випробовувати щось нове c. збільшення конкуруючих варіантів Question 4 Як, за Т....часу дають певну модель постановки проблем та спосіб їх рішень науковому співтовариству c. передові досягнення, що мають велике майбутнє, але ще не визнані d.
допомога в розв’язанні проблем, що виникають у виробничій діяльності b. допомога в розв’язанні проблем, що виникають в області освіти c.
розв’язання проблем окремих людей у випадку соціальних або емоційних криз. 2. створення програм для залучення уваги людей до різних суспільних заходів. 3. допомога в розв’язанні проблем, що виникають в області освіти.
...стоять перед психологічною наукою щодо проблем консультування у травматичних та посттравматичних ситуаціях. 3. Визначення поняття “травмуюча ситуація”. 4. Поняття про кризи та катастрофи у житті людини.... Конструктивне та деструктивне вирішення проблем кризових станів. 4. Запобігання деструктивному вирішенні проблем травмуючих ситуацій. 5. Поняття про стрес та адаптацію. Синдром посттравматичного стресу. Тема 3.
...бюджету України у розв’язанні проблем економічного зростання………………………….....6 1.2. Законодавчо нормативна база формування Закону «Про Державний Бюджет України» та організаційні складові його забезпечення ……………………………....їх роль у розв’язанні проблем економічного зростання;  проаналізувати особливості формуванні доходної частини Державного бюджету України;  зробити оцінку у формуванні доходної частини Державного бюджету України;  напрацювати ...
Критичний огляд спеціальної літератури з проблем обліку, аналізу та аудиту власного капіталу 13 1.3. Класифікація та групування власного капіталу в обліку і звітності 20 1....капіталу дозволило виявити неузгодженість ряду проблем, а саме: нормативного забезпечення формування статутного капіталу на етапі створення акціонерних товариств, неоднозначність щодо джерел формування резервного капіталу та його ...
Визначення та розв’язання проблем податкового й бухгалтерськогоу обліку операцій з валютними коштами 51 РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТНИМИ КОШТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 57 ...вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем бухгалтерського обліку, контролю і аналізу операцій з валютними коштами; законодавчі й нормативні акти з бухгалтерського обліку та економічної політики; програмні ...
...6 Міжнародна класифікація хвороб і проблем, зв'язаних зі здоров'ям це: 1. Перелік діагнозів у певному порядку 2. Перелік найменувань хвороб смерті, що з'явилися ...формулювання діагнозів хвороб й інших проблем, зв'язаних зі здоров'ям у буквено цифрові коди, які забезпечують зручність зберігання, витягу й аналізу даних 3.
...навести свої міркування стосовно існуючих проблем та прогалин у вітчизняному митному законодавстві та запропонувати можливі шляхи їх вирішення. Н о р м а т и в ... // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. – Вип. 79. – С.
...кредитування необхідно аналізувати причини виникнення проблем з метою накопичення багатоаспектної інформації. Зміни у нормативно законодавчій базі, нестабільність економічних процесів в Україні зумовлюють потребу у постійному вдосконаленні ... Конструктивна роль досліджень проблем міжбанківського кредитування полягає у їх спрямованості на розроблення цілісного комплексного підходу до оптимізації фінансового управління ринком міжбанківського кредитування в умовах ...
...порошкам у вирішенні цих важливих проблем, що виникають під час прання Завдяки сформованій на початку 80 х років на ринку миючих засобів ситуації, будь – яка компанія, ...завод не міг задовольнятись поясненням проблем «Чистюлі діяльністю конкурентів. І подальше вивчення ситуації показало, що ключова проблема полягала аж ніяк не в конкуренції.
Розвиток принципово нового підходу до проблем платіжно розрахункових відносин між суб'єктами ринку зумовлює необхідність досліджувати похідну уповільнення даних відносин – дебіторську заборгованість....перший план висувають вирішення власних проблем, замість виконання фінансових зобов’язань по платежах перед партнерами. Відсутність майнової відповідальності за невиконання власних договірних зобов’язань дає їм ...
...концепцій діяльності гімназій мають дослідження проблем життєтворчості учнів (І.Г. Єрмаков, Л.В. Сохань, та ін.), діалогу культур (Г.О. Балл, І.Г.... Цуканової з проблем діяльності різних типів середніх загальноосвітніх навчально виховних закладів, специфіка діяльності гімназій у системі освіти України ще не стала предметом цілісного ...
Істотний внесок у вирішення проблем державного регулювання пенсійного страхування зробили такі відомі українські та зарубіжні вчені, як: С. Біла, В. Грушко, Е. Лібанова, В....незважаючи на широкий спектр досліджуваних проблем і не применшуючи вагомості і значущості внеску названих учених, варто зазначити, що теоретичні та практичні аспекти діяльності ПФУ як органу ...
Саме необхідність вирішення наведених проблем і зумовило актуальність і спричинило вибір теми магістерського дослідження. Теоретичним підґрунтям дослідження стали наукові розробки таких вчених фінансистів, як Л.... Щодо проблем формування та реалізації ефективної державної бюджетної політики, то вони досліджувались у працях таких вітчизняних та зарубіжних вчених: Т. О.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.