Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2566 за запитом проведення

Вимоги Сорока рекомендацій FATF щодо проведення ідентифікації 1.3. Вимоги НБУ щодо проведення ідентифікації клієнтів банку РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ КЛІЄНТІВ БАНКАМИ УКРАЇНИ 2....
Варіант І Задача №1 У газеті "Голос України" від 14.03.... була розміщена інформація про проведення 28.04.2009 р. загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Базис" (далі – ПАТ "Базис"), підписана правлінням ПАТ.
... ЗАДАЧА №994 У січні 2014 р. до ТОВ «ЕНЕРГОМАШ» прийшли працівники місцевої податкової інспекції для проведення позапланової перевірки, пред’явивши постанову ...
Теоретичні аспекти проведення кредитного процесу в комерційному банку 1.1 Нормативно правова база здійснення кредитного процесу 1.2 Види кредитів та порядок їх ... Практичні аспекти аналізу проведення кредитного процесу в акб приватбанк” 2.1 Організаційно – економічна характеристика АКБ «Приватбанк» 2.2 Аналіз кредитного портфелю банку 2.3 ...
Тема 10. Негласні слідчі (розшукові) дії План 1. Поняття, класифікація та строки проведення негласних слідчих (розшукових) дій. 2.
Конституційні засади організації і проведення референдумів в Україні План 1. Поняття, сутність і види референдумів в Україні. 2. Предмет всеукраїнського референдуму. 3. Порядок організації й проведення всеукраїнського референдуму в Україні. 4.
41. Коваленко звернувся до лікаря Зінченко з скаргами на погане самопочуття. Під час проведення діагностики з’ясувалося, що Кова ...
Тактика проведення освідування 2.1. Початковий та подальші етапи досудового слідства в кримінальних справах про злочини проти здоров 'я особи та освідування 2.2. Тактика проведення огляду живих осібяк різновид освідування ...
Форми проведення досудового розслідування. Порядок проведення досудового розслідування про кримінальні правопорушення. 2. Строки досудового розслідування. 3. Види заходів забезпечення кримінального провадження та ...
...млн громадян Республіки Казахстан був проведений республіканський конституційний референдум, у ході якого 45% відсотків громадян підтримали поправки до чинної Конституції Республіки Казахстан щодо надання Алма¬тинській ...Пекі¬на з проханням дозволити проведення семінару за участю Буд¬дійської громади В’єтнаму в Храмі Гуанцзі. Незважаючи на до¬звіл мера Пекіна, місцевий народний суд ...
...законодавства; 1.2 Законодавче регулювання проведення передвиборних кампаній в Україні: агітація, фінансування, функції публічної влади; 1.3 Відповідальність за порушення виборчого законодавства України під час ведення ... УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ 2.1 Особливості проведення виборчої кампанії 1994 року в Україні за умов мажоритарної виборчої системи; 2.2 Виборча ...
Теоретичні засади організації та проведення безготівкових розрахунків в банківській системі України 1.1. Безготівкові розрахунки, їх суть, значення, класифікація, принципи організації 1.2 Особливості організації ...3 Застосування електронних систем для проведення безготівкових розрахунків Розділ 2. Аналіз проведення безготівкових розрахунків в черкаській філії АКБ “Легбанк” 2.1.
Практичне заняття № 5 ТЕМА: Дидактико методичні особливості підготовки та проведення уроку дослідження Завдання 1. Дайте визначення поняття, розкрийте особливості та педагогічні можливості уроку дослідження. Схарактеризуйте типову структуру уроку дослідження....створення проблемних ситуацій під час проведення уроку дослідження: 1. Постановка проблемного питання. 2. Інтригуючий початок уроку. 3. Полемічний виклад матеріалу. 4.
Загальна характеристика організації та проведення класної самостійної роботи з іноземної мови в середній загальноосвітній школі 1.1. Методологічні засади запровадження класної самостійної роботи учнів 1....інформаційних технологій в організації та проведення класної самостійної роботи учнів з іноземної мови в середній загальноосвітній школі 2.1. Доцільність і особливості використання аудіо і відео ...
Теоретичні основи проведення маркетингових досліджень 1.2. Огляд існуючих рішень 1.3. Постановка задачі 2. Розробка структури інформаційної системи обліку та аналізу інформації для проведення маркетингових досліджень на фармацевтичному ринку ...
Методи проведення грошових реформ.............................................................12 Розділ 2. Аналіз проведення грошової реформи в Україні...................................18 2.1. Особливості та етапи проведення грошової реформи ...
Значення проведення слідчого експерименту Розділ ІІ. Особливості проведення відтворення обстановки і обставин події 2.1. Підготовка до відтворення обстановки і обставин події ...
Порядок проведення санації підприємства Розділ 2 Особливості проведення санаційних заходів на ВАТ «Консервагроінвест» 2.1 Організаційно економічна характеристика ВАТ «Консервагроінвест» 2.2 ...
ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА ТА РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ……………………………………………………..…..72 3.1 Проведення діагностики банкрутства КП „Теплопостачання міста Одеси” ………………………………………………………………………….
Форми проведення дискусії. 2. Правопис слів іншомовного походження (по 2 3 приклади на кожне правило). 3. Службовий лист....дайте визначення дискусії, основні форми проведення дискусії, поняття культури мовлення під час дискусії, основні прийоми активізації уваги слухачів. . Опрацьовуючи друге завдання, запишіть правила правопису слів іншомовного ...
Працівниками управління боротьби з організованою злочинністю УМВСУ в Хмельницькій обл.. при проведені обшуку за місцем проживання гром.
Теоретичні основи проведення маркетингових досліджень на підприємстві 1.1 Сутність маркетингових досліджень 1.2 Інформаційна база маркетингових досліджень 1.3 Методика маркетингових досліджень ...характеристика підприємства 2.2 Стан проведення маркетингових досліджень на п ві 2.3 Особливості збутової політики підприємства Розділ 3. Шляхи удосконалення стратегічного плану маркетингу ЗАТ «Юрія» ...
Завдання до теми 8. Відповідальність за порушення податкового законодавства 1. У філіі виробничого об’єднання “ Оріон “, яка має статус податкового агента , була проведена документальна перевірка .
Поняття, суть та правові форми проведення екологічної експертизи 2. Право водокористування та його види 3. Оформіть рішення відповідного органу про надання частини надр для проведення геологічної розвідки Література
Теоретичні основи проведення уроків з образотворчого мистецтва. 1.1. Значення уроків у 2 класі на тему: „Художні техніки декоративно ужиткового мистецтва”. 1.2.... Методика проведення уроку з образотворчого мистецтва у 2 класі на тему: „Художні техніки декоративно ужиткового мистецтва”. 2.1.
Загальні засади проведення у 1 класі уроків на тему: „Конструювання виробів з об’ємних природних форм” 1.1.... Методика проведення у 1 класі уроків на тему: „Конструювання виробів з об’ємних природних форм” 2.1.
Основні етапи проведення аудиторської перевірки Розділ 2. Організація і методика аудиту на ват «черкаси» 2.1 Вихідні дані для проведення аудиту на підприємстві 2.2 ...
...податкова інспекція провела перевірку порядку проведення розрахунків за товари за допомогою РРО. Під час перевірки касир взяла із сейфу касову книгу, в якій лежали грошові кошти ...не був присутній під час проведення перевірки. Чиї дії у цьому випадку правомірні?
Безумовно, що під час проведення слідчих дій знання психології є тим допоміжним засобом, який використовує слідчий задля отримання необхідного результату....не залучаються до участі у проведенні слідчих дій. Між різними людьми існують достатньо істотні відмінності, що стосуються психоемоційної сфери. Вони зумовлені соціальними умовами, в яких відбувається ...
...2 Специфіка та особливості тактики проведення слідчих дій про хабарництво в Україні............32 2.1 Визначення обставин, які підлягають встановленню у справах про хабарництво.......43 2.4 Тактика проведення обшуку відносно осіб звинувачених у хабарництві...................48 2.5 Завершальний етап розслідування справи про хабарництво.....................................
Форми проведення зборів 2.3.Алгоритм проведення зборів ВИСНОВОК СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
ОСНОВИ МЕТОДИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ У ПОЧАТКОВИЙ КЛАСАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ 13 2.1 Основи методики позакласної роботи з математики в початкових класах 13 2.2. Особливості методики проведення різних видів позакласних занять з ...
ОСНОВНІ ПРИЙОМИ ЗАСОБІВ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ТА СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ З ГІМНАСТИКИ ЗІ ШКОЛЯРАМИ 3.1 Структура занять спортивною гімнастикою 3.2 Методика проведення занять з гімнастики з дітьми ...
аналіз проведення безготівкових розрахунків, організації зберігання грошових засобів, оператив ної роботи та контролю за раціональним їх використанням і на основі цього ви ...значити основні шляхи вдосконалення організації проведення безготівкових розрахунків.Виходячи з зазначеної мети задачами дипломної роботи є розгляд сутності та принципів безготівкових розрахунків, вивчення документообігу при використанні ...
Вступ Розділ 1. Спортивні змагання 1.1. Загальні уявлення про спортивні змагання 1.2.... Гігієнічні вимоги до місць проведення змагань в спортивній боротьбі Висновки Список використаної літератури
План Вступ 1. Класифікація ревізій. 2. Порядок проведення ревізій Державною контрольно ревізійною службою. 3.
Вступ Розділ 1. Теоретичні передумови дослідження стресу 1.1. Аналіз літературних джерел з питань стресу 1.2.... Методика проведення тренінгу утилізації стресу Розділ 2. Основні результати дослідження впливу тренінгу утилізації стресу 2.1. Організація експериментального дослідження 2.2.
Предмет: ОВС, Епізоотологія Вступ 1. Природно економічна характеристика господарства (На базі господарства ТОВ"Агро Союз" ... Планування та організація проведення ветеринарно санітарних заходів в господарстві 4. Аналіз роботи ветеринарно санітарного загону державної районної лікарні ветеринарної медицини Висновки Перелік використаної літератури ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАВОВІ ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ 1.1.... Проведення сертифікації на підприємстві ЗАТ «Черкасицукор М» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
Вступ 1 Поняття досудової та судової санації підприємств, їх характеристика та головні відмінності 2 Особливості проведення досудової санації 2.1 Законодавча ...
ПЛАН Вступ 1. Фенологічне спостереження як метод вивчення сезонних змін у живій природі 2. Методичні рекомендації щодо організації та проведення фенологічних спостережень на уроках біології ...
1. Організація проведення статистичного спостереження … 3 2. Поняття і види групувань …… 9 Задача …… 15 ...
В с т у п I. Теоретичний розділ. Характеристика та особливості банківського маркетингу 1.1....її упровадження на ринок і проведенні організаційно технічних заходів, на стадії зростання попиту на даний вид послуги і інше. 9. Велике значення має розробка програми маркетингу ...
ВСТУП 1. Загальна характеристика судово психологічної експертизи 2. Особливості проведення комплексних судово психологічних експертиз ВИСНОВКИ СПИСОК ...
Варіант № ... Для проведення ремонтних робіт у власній квартирі Неправський зайняв у сусідки Попової мішок цементу і зобов'язався повернути через місяць рівну кількість ...
Вступ ………………………………………………………………………. 3 1. Загальні аспекти екологічної експертизи в Україні ………………….. 5 2. Форми екологічної експертизи ………………………………………… 8 3.... Порядок проведення екологічної експертизи ………………………… 15 6. Фінансування екологічної експертизи ………………………………… 19 Висновки …………………………………………………………………… 20 Література ………………………………………………………………….. 21
ВСТУП 6 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 9 1.1 ... ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 88 3.1 Організаційно інформаційна модель аналізу необоротних матеріальних активів 88 3.2 ...
Вступ 1. Законодавчі основи бюджетної політики 2. Бюджет як основа проведення фіскальної політики 3.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.