Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 451 за запитом прогнозування

...та завдання фінансового планування і прогнозування 1.2. Інформаційна база фінансового прогнозування 1.3. Принципи і методи фінансового планування і прогнозування 1.4.
Визначення об'єкту прогнозування інформаційно аналітичної діяльності Розділ 2. Оціночна діяльність і прогнозування в інформаційно аналітичному процесі 2.1.
Теоретичні аспекти методів прогнозування основних параметрів діяльності організації 1.1. Огляд базових методів прогнозування 1.2. Класифікація методів прогнозування Розділ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ 5 1.1. Сутність бюджетного прогнозування 5 1.2. Порядок складання прогнозу бюджету згідно чинного законодавства 6 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти визначення та прогнозування витрат на підприємстві 1.1 Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат на підприємстві 1.2 Методологія оцінки витрат на ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти визначення та прогнозування витрат на підприємстві 1.1 Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат на підприємстві 1.2 Методологія оцінки витрат на підприємстві 1.3 Основні аспекти та методика прогнозування витрат ...
Теоретичні основи прогнозування діяльності промислового підприємства 1.1. Сутність, принципи і задачі прогнозування 1.2. Види прогнозування та класифікація прогнозів 1.3.
...прийняття рішень Розділ 2 Методи прогнозування ефективності рішень 2.1. Типологія методів прогнозування 2.2. Суб'єктивні (інтуїтивні) методи прогнозування 2.3. Типологія прогнозів 2.4.
...способи, види і цілі кримінологічного прогнозування. Боротьба зі злочинністю не буде ефективною, якщо не звертатися до прогнозів розвитку цього негативного явища у майбутньому....питання вирішуються за допомогою кримінологічного прогнозування. Кримінологічне прогнозування — це наукове передбачення основних змін розвитку злочинності, окремих її форм, груп чи видів злочинів або вірогідності вчинення злочину ...
Теоретичні основи внітрішньофірмового фінансового прогнозування та планування 1.1. Сутність і цілі внутрішньофірмового фінансового прогнозування та планування 1.2. Фінансова стратегія підприємств Розділ 2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи оцінки і прогнозування ефективності використання оборотного капіталу підприємства 1.1 Сутність оборотних коштів та їх значення для виробництва 1.2 Показники ефективності використання ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи оцінки і прогнозування ефективності використання оборотного капіталу підприємства 1.1 Сутність оборотних коштів та їх значення для виробництва 1.2 Показники ефективності використання оборотних коштів 1.3 Методи оцінки ...
Прогнозування фінансового бюджету 4. Прогнозування фінансового балансу підприємства 5. Прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства 6. Прогнозування грошових коштів підприємства 7.
ЗАГАЛЬНА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИ НАДОМНОМУ ЛІКУВАННІ ДІАБЕТУ 1.1 Проблема лікування інсулін незалежного діабету 1.2 Задачі надомного лікування діабету або селф моніторингу ... МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ ХВОРОГО НА ДІАБЕТ НА НА ОСНОВІ ІНДУКТИВНОГО ПІДХОДУ 2.1 Опис методу групового урахування аргументів (МГУА) ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи криміналістичного прогнозування 1.1. Виникнення і розвиток криміналістики 1.2 Сутність криміналістики та її значення на сучасному етапі розвитку України 1.3....2 Сутність та особливості криміналістичного прогнозування 2.1. Криміналістична профілактика злочинів 2.2. Основи теорії криміналістичного прогнозування Висновок Література
...проведено всебічне тестування на предмет прогнозування ймовірності банкрутства. Аналіз основних показників діяльності показав‚ що майно підприємства збільшилося в два рази. Це відбулося за рахунок придбання основних ... Перспективним методом прогнозування банкрутства є факторний статистичний аналіз, що дозволяє на основі статистичних даних поділити підприємства на ряд класів.
Специфіка, підстави й засади політичного прогнозування 2. Принципи та методи політичного прогнозування 3. Етапи вироблення прогнозу і критерії його ефективності Список використаної літератури
План: Вступ………………………………………………………………………… 3 I Прогнозування кризи в тенденціях розвитку економіки………………. 1.1 Причини та основні фактори виникнення економічної кризи в Україні…………………………………………………………………………… 1.2 Економiчнi кризи ... 4 II Прогнозування кризи в системі державного управління……………... 11 Висновок……………………………………………………………………. 15 Список використаних джерел…………………………………………….. 16
Теоретичні аспекти прогнозування активів і пасивів підприємства ........ 5 br />br /> 1.1. Сутність та етапи складання прогнозного балансу активів і пасивів ... .... Проблемні аспекти прогнозування показників балансу .......................... 23 br />br /> 3.2. Розрахунок очікуваної величини статей активу і пасиву балансу.......................................................................................................... 26 br />br /> 3.3.
...основи бухгалтерського балансу, аналізу та прогнозування фінансового стану підприємства 1.1. Техніко економічна характеристика ТОВ «ПАКАРТ» та оцінка його стану 1.2.... Порядок проведення прогнозування фінансового стану Висновок до розділу Розділ 4. Аудит бухгалтерського балансу 4.1. Організація аудиторської перевірки бухгалтерського балансу відповідно до міжнародних ...
...основи бухгалтерського балансу, аналізу та прогнозування фінансового стану підприємства 1.1. Техніко економічна характеристика ТОВ «УКРАЇНА» та оцінка його стану 1.2.... Порядок проведення прогнозування фінансового стану Висновок до розділу Розділ 4. Аудит бухгалтерського балансу 4.1. Організація аудиторської перевірки бухгалтерського балансу відповідно до міжнародних ...
Прогнозування фінансового бюджету ВАТ «Темп» 4. Планування собівартості продукції ВАТ «Темп» 5. Прогнозування фінансових результатів діяльності ВАТ «Темп» 6.
Прогнозування фінансового бюджету ВАТ «Темп» 4. Планування собівартості продукції ВАТ «Темп» 5. Прогнозування фінансових результатів діяльності ВАТ «Темп» 6.
Удосконалення методики оцінки та прогнозування біржової кон’юнктури ринку зернових культур 3. Напрями використання інформації щодо оцінки і прогнозування біржової кон’юнктури для планування фінансово ...
ПРОГНОЗУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦЬКОЇ ГАЛУЗІ ТОВ «ЛЕВАДА 2003»…………………………….. 64 3.1. Застосування неформалізованої імітаційної моделі фінансово виробничої програми підприємтсва при прогнозуванні виробництва продукції рослинництва…………………………………………………………………………….
1. Сутність та значення прогнозування розвитку національної економіки 2. Особливості інтеграції України в ГУУАМ Список використаної літератури
Зміст Вступ…………………………………………………………………........……….3 1. Теоретична частина………………………………………….................………5 1.1.... Прогнозування розвитку стану водних ресурсів методом екстраполяції на основі середнього абсолютного приросту…………..........................................38 Висновки………………………………………………….........……....…...........41 Список використаних джерел………………………………………..................44
Вступ 1. Основні аспекти світового досвіду соціально – економічного прогнозування 2 Застосування світового досвіду в реаліях України Висновки Список використаної літератури ...
Варіант – 69 1. Об’єкти і суб’єкти політичного прогнозування. 2. Особливості марксистського і соціал–демократичного тлумачення соціалізму. 3.
21. Методика складання кошторисів використання коштів соціального спрямування; прогнозування джерел формування коштів соціального спрямування Задача № 21 Скласти баланс фінансування ...
14. Метод та етапи планування прибутку: характеристика, сфера застосування. Прогнозування напрямків та обсягів використання прибутку на підприємстві Задача № 2 ...
План: Вступ………………………………………………………………………. 3 1 Загальні і специфічні, зовнішні і внутрішні чинники розвитку організації……………………………………………………………………….
Завдання 1 Необхідно скласти прогноз цін на продукцію підприємства на наступні два роки і вкажіть точність ...
1. Оцінка якості прогнозу в процесі прийняття рішень 2. Метод екстраполяції на основі аналітичних показників ряду ...
Вступ. Сімнадцять років пройшло відтоді, як економіка України розвивається в нових для нашої держави умовах — ринкових.
24. Прогнозна оцінка фінансового стану підприємства на наступний рік: методи та моделі. Планування виходу з кризи та передбачення банкрутства ...
Задача № 13 Скласти плановий кошторис розподілу прибутку акціонерного товариства, використовуючи наступні дані: – плановий прибуток від звичайної діяльності до оподаткування – ...
податкове планування і прогнозування, податкове регулювання, податковий контроль c. інвентаризація, оцінка, калькуляція баланс, звітність Question 6 Метою податкового менеджменту є : a.... аналіз зовнішнього податкового середовища, прогнозування нормативно правових змін чинного законодавства Question 10 Основною метою державного податкового менеджменту є: a. установлення доцільності й ефективності діяльності платників ...
...0Е – а) це загальна модель прогнозування банкрутства; б) це модель Альтмана прогнозування банкрутства; в) це модель Спрингейта прогнозування банкрутства; г) це універсальна дискримінантна функція прогнозування банкрутства ...
Прогнозування, як інструмент процесу планування Висновки Список літератури Організація не може функціонувати без цільових орієнтирів. Цільовий початок в діяльності організації завдається, ... Прогнозування сьогодні спеціалізавна облясть з підрозділами. Існують організації, які займаються тільки прогнозуванням в конкретних сферах діяльності.
податкове планування і прогнозування, податкове регулювання, податковий контроль c. інвентаризація, оцінка, калькуляція баланс, звітність Question 6 Метою податкового менеджменту є : a.... аналіз зовнішнього податкового середовища, прогнозування нормативно правових змін чинного законодавства Question 10 Основною метою державного податкового менеджменту є: a. установлення доцільності й ефективності діяльності платників ...
...інвестиційної діяльності 1.3 Методологія прогнозування ефективності інвестиційної діяльності підприємства Розділ 2. Практичні аспекти прогнозування ефективності інвестиційної діяльності ТОВ КБ “Гамма Перфора” 2.1 Організаційно – економічна ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 7 1.1. Законодавчо нормативні документи, які стосуються бюджетного прогнозування 7 1.2. Моделі, які використовують при прогнозуванні бюджету 12 ...
Прогнозування ефективності інвестиційної діяльності Висновки Список використаної літератури У звіті були проаналізовані ключові проблеми фінансового забезпечення, прогнозування ефективності інвестиційної діяльності підприємства та ...
...інвестиційної діяльності підприємства 2.5 Прогнозування ефективності інвестиційної діяльності Розділ 3. Шляхи покращення фінансового забезпечення Інвестиційної діяльності кооперативу “надія” 3.1 Вибір моделі прийняття рішень фінансування ...проаналізовані ключові проблеми фінансового забезпечення, прогнозування ефективності інвестиційної діяльності підприємства та методи Ії активізації на прикладі кооперативу “Надія”, яке знаходиться у м. Черкаси, вул. Сумгаїтська...
...фінансового стану; оцінки кредитного забезпечення; прогнозування Cash flow 17. Які з приведених висловлювань, що характеризують потенційну платоспроможність позичальника вірні: головним показником потенційної платоспроможності є показник абсолютної ...однофакторний і багатофакторний; є методом прогнозування фінансових результатів; використовується при розрахунку точки беззбитковості; є складовою АВС аналізу 103. Головним завданнями стратегічного фінансового план...
...фінансового стану, оцінки платоспроможності та прогнозування можливого банкрутства підприємств. Це зумовлено тим, що у даний період досить велика кількість підприємств знаходяться в скрутному фінансовому становищі.... Використання науково обґрунтованих моделей прогнозування фінансової неспроможності та банкрутства необхідне для ведення раціонального антикризового управління підприємством, допомагає розробити заходи, необхідні для підтримання його успішного функціонування.
Сутність і взааємозв’язок фінансового прогнозування і планування. 42. Цілі і задачі фінансового прогнозування. 43. Прогнозування фінансових результатів. 44. Методи фінансового прогнозування. 45.
...язки керування, необхідні як для прогнозування ситуацій, так і для вироблення рішень d. акцентуючи увагу на кінцевій меті реалізації процедури ситуаційного керування, він не відображає ті ... методи математичного прогнозування c. методи парної і множинної кореляції d. метод «експертних оцінок» Question 7 Метод Дельфі використовується в тих випадках, коли: a.
Прогнозування як засіб державного регулювання економіки 1.1 Сутність державного прогнозування у сфері регулювання економіки 1.2 Основні принципи та функції ...
Прогнозування як засіб державного регулювання економіки 1.1 Сутність державного прогнозування у сфері регулювання економіки 1.2 Основні принципи та функції ...
Прогнозування як засіб державного регулювання економіки 2.1 Сутність державного прогнозування у сфері регулювання економіки 2.2 Основні принципи та функції ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.