Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 90 за запитом програмування

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ НЕЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 1.1. Загальна характеристика задач нелінійного програмування та їх геометрична інтерпретація 5 1.2. Задачі опуклого програмування 9 1.3.
...до курсової роботи по предмету «Програмування». Содержание: В останні часи різко зріс інтерес до програмування. Це пов’язано з розвитком інформаційних та комунікаційних технологій.
...визначити оптимальний план задачі лінійного програмування min (max) 2х1 + 3х2 Завдання №3 Розв’язати наведену задачу лінійного програмування симплекс методом: max (х1 – х2 + 3х3) Завдання №4 ...
...визначити оптимальний план задачі лінійного програмування min (max) 2х1 + 3х2 Завдання №3 Розв’язати наведену задачу лінійного програмування симплекс методом: Завдання №4 Для наведеної задачі записати ...
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ І ТЕРМІНІВ……………………………………………………………………………4 ВСТУП……………………………………………………………………………….5 РОЗДІЛ 1.... СТВОРЕННЯ ЕНМК З ВИВЧЕННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ JAVA СИСТЕМОЮ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ MOODLE 2.1. Система управління навчальними ресурсами Moodle…………………47 2.1.1. Ресурси курсу………………………………………………………….
Завдання № 1 Для заданої задачі лінійного програмування побудувати двоїсту та розв’язати їх геометричним методом і симплекс методом. Завдання № 2 Група фінансистів вирішила пустити в продаж „Нове ...оптимальне вкладення капіталу методом динамічного програмування. Завдання № 3 Для заданої транспортної задачі скласти математичну модель і розв’язати її методом потенціалів, використавши для визначення початкового плану ...
Задача № 1 Побудувати в декартовій системі координат область розв’язків задачі лінійного програмування, визначену системою нерівностей обмежень та графічно ...
1. Задача № 1 Побудувати в декартовій системі координат область розв’язків задачі лінійного програмування, визначену системою нерівностей обмежень та ...
Задача № 1 Побудувати в декартовій системі координат область розв’язків задачі лінійного програмування, визначну системою нерівностей обмежень та графічно ...
1. Задача № 1 Побудувати в декартовій системі координат область розв’язків задачі лінійного програмування, визначену системою нерівностей обмежень: 2.
1. Задача № 1 Побудувати в декартовій системі координат область розв’язків задачі лінійного програмування, визначену системою нерівностей обмежень та ...
1. Задача № 1 Побудувати в декартовій системі координат область розв’язків задачі лінійного програмування, визначену системою нерівностей обмежень та ...
1. Задача № 1 Побудувати в декартовій системі координат область розв’язків задачі лінійного програмування, визначену системою нерівностей обмежень та ...
1. Задача № 1 Побудувати в декартовій системі координат область розв’язків задачі лінійного програмування, визначну системою нерівностей обмежень та ...
1.Задача № 1 Побудувати в декартовій системі координат область розв’язків задачі лінійного програмування, визначну системою нерівностей обмежень та ...
1. Задача № 1 Побудувати в декартовій системі координат область розв’язків задачі лінійного програмування, визначену системою нерівностей обмежень та ...
1. Задача № 1 Побудувати в декартовій системі координат область розв’язків задачі лінійного програмування, визначену системою нерівностей обмежень та ...
Задача № 1 Побудувати в декартовій системі координат область розв’язків задачі лінійного програмування, визначену системою нерівностей обмежень та графічно ...
1. Задача № 1 Побудувати в декартовій системі координат область розв’язків задачі лінійного програмування, визначену системою нерівностей обмежень та ...
1. Задача № 1 Побудувати в декартовій системі координат область розв’язків задачі лінійного програмування, визначну системою нерівностей обмежень та ...
1. Задача № 1 Побудувати в декартовій системі координат область розв'язків задачі лінійного програмування, визначену системою нерівностей обмежень, та ...
1. Задача № 1 Побудувати в декартовій системі координат область розв'язків задачі лінійного програмування, визначену системою нерівностей обмежень, та ...
Завдання № 1 Розв’язати задачу лінійного програмування графічним способом та за допомогою симплекс метода: L = 3x1 + 3x2 → max Завдання № ...
Завдання № 1 Графічний метод розв’язування оптимізаційних задач в економіці 1.1 Задача з двома обмеженнями Знайти найбільше та ...5 9 Завдання № 4 Нелінійне програмування (оптимізаційна задача з нелінійною цільовою функцією) Фірма займається реалізацією автомашин двома способами: через магазин і через торгових агентів.
Сайт не поддерживает формулы, поэтому полное условие этого предмета можно ЗАКАЗАТЬ У ИСПОЛНИТЕЛЯ или написать vip.bond (собачка) mail.
1. Задача № 1 Фірмі потрібно вугілля зі змістом фосфору не більш 0,03 % і часткою зольних домішок не більш 3,...
1. Задача № 1 Компанія виробляє полиці для ванних кімнат А и В. У тиждень на ринку може бути реалізовано ...
1. Завдання № 1 Знайти найбільше та найменше значення функції f ( х1, х2 ) при заданій системі обмежень: Z = 6 х1 + ...
Модель лінійного програмування b. Імітаційне моделювання c. Теорія ігор d. Моделі управління запасами Question 29 Балів: 1 Ці моделі використовують для визначення оптимальної ... Модель лінійного програмування c. Моделі управління запасами d. Моделі теорії черг Question 31 Балів: 1 Схематичне зображення проблеми прийняття рішення: Виберіть одну правильну ...
...МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ Завдання №1 Скласти математичну модель задачі та розв’язати її графічним методом . 1. Для пошиття спідниць і суконь швейне ательє ...МЕТОД РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ. ПОБУДОВА ДВОЇСТОЇ ЗАДАЧІ ТА ЗНАХОДЖЕННЯ ЇЇ РОЗВ’ЯЗКІВ Завдання № 2 Для заданої ЗЛП побудувати двоїсту, розв’язати одну з пари ...
...вибір об’єктно орієнтованої технологій програмування. Також була вибрана мова програмування Object Pascal та середовище розробки Borland Delphi 7.0. На етапі аналізу предметної області задачі було ...
МОВА ПРОГРАМУВАННЯ PASCAL 6 Turbo Pascal та Borland Pascal 10 РОЗДІЛ II. ФАЙЛИ В PASCAL 13 РОЗДІЛ III. ТЕКСТОВІ ФАЙЛИ В МОВІ ПРОГРАМУВАННІ PASCAL 19 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ...
Програмування адаптера 5 3.Типи модемів 8 4.Програмування модемів 9 5.Протоколи обміну даними 15 5.1.
...Аналіз і порівняльна характеристика мов програмування для реалізації проекту (Java, C++, Delphi) Робота з змінними Конструктори Деструкції і фіналізація Висновок 3.2 Delphi основні характеристики продукту ...компонент Структурне об'єктно орієнтоване програмування 3.3 Алгоритм реалізації проекта “Клієнт ЕМ. Основні етапи реалізації Структура бази даних програми “Клієнт ЕМ” Компоненти головної форми програми ...
Програмування дії системи управління завчасно, до початку потенційної кризи. 2. Завчасне створення дублюючих органів управління із кращих стресостійких менеджерів, спроможних працювати ... Програмування фінансової діяльності підприємства. 2. Створення резерву спеціалістів. 3. Створення системи комп’ютерного захисту. 4. Встановлення системи фізичного захисту устаткування підприємства, ...
Використання методів програмування при рішенні аналітичних задач 43. Аналіз організаційно технічного рівня виробничого процесу Завдання № 35 – визначити середню заробітну плату робітників кожного цеху ...
Розробляю програми для курсових робіт ТІЛЬКИ в середовищі програмування DELPHI, для лабораторних Delphi і Pascal. По інших питаннях не турбувати Вартість робіт за домовленістю
...теорії ігор до задач лінійного програмування 3. Задача №1 Попит на газети має наступний закон розподілу: Таблиця Обсяг попиту на газети 0 10 20 30 40 Число ...
Планування та програмування (стратегія) 4. Прийняття заходів та здійснення комунікації (реалізація) 5. Оцінка програми Практичне завдання Загальнонаціональна компанія планує введення у виробництво нової ...
Вища освіта (спеціаліст з комп'ютерних технологій в управлінні і навчанні) Викладаю в Луцькому національному технічному університеті Допоможу з курсовими, контрольними, дипломними, а саме: Програмування: Pascal, Delphi C++ VBA ActionScript Web: CMS Joomla, Drupal, Wordpress, ModX MediaWiki HTML, CSS частково PHP, MySQL Інше: Flash Компас, ...
Методи динамічного програмування 3. Задача № 1 Спрогнозувати наступне значення показника (обсягів реалізації продукції) за допомогою методу простого динамічного аналізу та за допомогою методів ...
Значення циклічності та основи її програмування РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА РІВНОВАГА КОНКУРЕНТНИХ РИНКІВ 2.1. Аналіз загальної рівноваги конкурентних ринків 2.2. Модель загальної економічної рівноваги Л.
1 шляхом застосування методу лінійного програмування. Таблиця 1. Вихідні дані Види продукції Норми витрат на одиницю продукції Прибуток з одиниці продукції Робочий час (люд.
...br /> Програма розроблена в середовищі програмування Lazarus. Захищена на А (5).
...2.2 Основні завдання математичного програмування у процесі вирішення загальних проблем операційного менеджменту 2.3 Використання «Дерева рішень» у вирішенні проблем операційного менеджменту Розділ 3.
І тут без планування (програмування) як форми державного регулювання ніяк не обійтися. Багато економістів України, сподіваючись на ринкове саморегулювання (від якого до речі всі країни ...
Зміст Вступ 1 Загальна частина 1.1 Принцип роботи 1.2 Визначення координат 1.3 Основні характеристики дигитайзерів та графічних планшетів 1.3.1 Основні характеристики планшету 1.3.2 Основні характеристики світового пера 2 Конструкторська частина 2.1 Конструкція планшету 2.2Конструкція світового пера 2.3 Конструктивні відмінності планшетів за типом та принципом дії 2.3.1 Класифікація планшетів 2.3.2 Класифікація 3D дигитайзерів 2.4 Опис елементної бази 3 Програмне з...
...b) ділові ігри; c) евристичне програмування. 4. Батьком сучасної «портфельної теорії», яка стосується методів збалансування ризиків та економічної вигоди під час вибору ризикованих інвестицій, є: a) ...
...2.8 Опис вбудованої мови програмування……………………………..…29 Розділ 3. Опис програми. ЇЇ функції та призначення……………………………. 3.1 Основні функціональні можливості……………………………………... 3.2 Опис структури довідників бази ...
Вступ 1 Теоретичні основи резервів зростання продуктивності на підприємстві 1.1 Сутність продуктивності та факторів, що її зумовлюють 1.2 Фактори зростання продуктивності обладнання 1.3 Методика визначення продуктивності праці 2 Аналіз резервів зростання продуктивності на ТОВ «Геоземпроект» 2.1 Загальна характеристика ТОВ «Геоземпроект» 2.2 Аналіз основних показників фінансово господарської діяльності ТОВ «Геоземпроект» 2.3 Аналіз продуктивності праці на ТОВ «Геоземпроект» 3 Ш...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 2
Користувачів: 1

zhyton_1002

Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.