Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 191 за запитом проектних

ВСТУП 1. Поняття інвестицій та проектного фінінсування. 2. Комерційний банк, як інвестор на прикладі УкрСиббанку. 3.
...основи участі банків в процесах проектного фінансування...5 1.1. Сутність і зміст проектного фінансування……………………………5 1.2. Форми участі банків в процесах проектного фінансування………...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНІСТІ В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 1.1. Історія виникнення технології проектної діяльності 1.2.
...договору про виконання пошукових і проектних робіт Розділ 3. Виконання пошукових і проектних робіт 3.1. Значення договорів про виконання пошукових і проектних робіт 3.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ……………………………………………………….4 2. ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ…………….13 3. ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМІВ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ...
Концепція затрат і вигід у проектному аналізі: поняття і визначення затрат у проектних розрахунках 32. Загально застосовні методики оцінки екологічних наслідків інвестиційних проектів Задача № 3 Упорядкуйте ...
Основні поняття проектної технології. Суть проектної технології. Використання методу. Вимоги до вибору теми проектів. Розділ IІ. Орієнтовне календарно тематичне планування роботи гуртка "Художня ...
...привабливості альтернативних варіантів капіталовкладень, якщо проектна дисконтна ставка дорівнює 12%. Таблиця 6 Вихідні дані Період часу, років Проект А Проект Б Проект С 0 250000 250000 250000 ...125000 4 +200000 +50000 +125000 Проектна дисконтна ставка дорівнює 12%.
1. Тлумачний словник термінів з проектного аналізу 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1.
1. Тлумачний словник термінів з проектного аналізу 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1.
1. Тлумачний словник термінів з проектного аналізу 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1.
1. Тлумачний словник термінів з проектного аналізу 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1.
1. Тлумачний словник термінів з проектного аналізу 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1.
1. Тлумачний словник термінів з проектного аналізу 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1.
1. Тлумачний словник термінів з проектного аналізу 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1.
1. Тлумачний словник термінів з проектного аналізу 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1.
1. Тлумачний словник термінів з проектного аналізу 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1.
7. Концепція затрат і вигод у проектному аналізі: цінність проекту, явні і неявні вигоди і затрати, альтернативна вартість ...
11. Аналіз і оптимізація проектного грошового потоку 35. Оцінка впливу зовнішніх факторів на інвестиційний проект Задача № 36 Проект, ...
Тема 17 готовая работа, 23 стр., 100 грн. Принимаются на заказ и другие темы....Проектна технологія (метод проектів)ЕСТЬ ГОТОВАЯ РАБОТА 24 СТР. 100 ГРН. 18.Педагогічнатехнологія „Створення ситуації успіху” (заА.С.Бєлкіним). 19.
1. Вихідні дані та постановка завдання 2. Розрахунок кошторису витрат проекту 3. Розробка графіка фінансування інвестиційного проекту 4.
1. Теоретичне завдання 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1. Розробити графік номінальних грошових потоків проекту.
1. Теоретичне завдання 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1. Розробити графік номінальних грошових потоків проекту.
1. Теоретичне завдання 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1. Розробити графік номінальних грошових потоків проекту.
1. Теоретичне завдання 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1. Розробити графік номінальних грошових потоків проекту.
1. Теоретичне завдання 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1. Розробити графік номінальних грошових потоків проекту.
1. Теоретичне завдання 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1. Розробити графік номінальних грошових потоків проекту.
1. Теоретичне завдання 2. Практичне завдання Для індивідуального варіанту вихідних даних: 1. Розробити графік номінальних грошових потоків проекту.
1. Постановка завдання 2. Визначення собівартості та ціни одиниці продукції по роках за варіантами проекту 3.
23. Аналіз ринкового середовища продукції інвестиційного проекту 46. Визначення економічної вартості інвестиційного проекту Задача № 28 Порівняти два взаємовиключаючих ...
22. Мета, завдання і основні концепції маркетингового аналізу 46. Визначення економічної вартості інвестиційного проекту Задача № 9 Існує проект ...
22. Мета, завдання і основні концепції маркетингового аналізу 44. Мета, завдання і методи економічного аналізу проекту Задача № 32 ...
1. Вихідні дані та постановка завдання 2. Розрахунок кошторису витрат проекту 3. Розробка графіка фінансування інвестиційного проекту 4.
1. Життєвий цикл проекту, його стадії, фази та етапи 2. Попередня оцінка життєздатності проекту 3.
1. Цінність грошей у часі, теперішня і майбутня вартість, грошей 2. Поняття, значення, мета, принципи та вихідні дані ...
Задача № 26 Проекти А і Б мають однакові затрати і тотожні грошові потоки.
Задача № 19 Проаналізувати два альтернативні інвестиційних проекти за показниками ЧТВ і еквівалентного ануїтету.
Задача № 10 Компанія розглядає можливість заміни старого обладнання на нове. Капітальні витрати на придбання нового обладнання – 25 тис.
Задача № 8 Обчисліть показники традиційного грошового потоку, чистого потоку, операційного грошового потоку, фінансового потоку за такими даними: Створюється ...
Задача № 23 Фірма бажає замінити старий комп'ютер на новий. Вартість старого комп'ютера 3,5 тис. грн.
...унікальний, неповторний Question 2 Для проектного менеджменту характерне так зване «потрійне обмеження» за: a. інвестиціями, кадрами і виробничими потужностями b. якістю, часом і вартістю c....PMBOK кількість груп процесів у проектному менеджменті складає: a. 7 b. 5 c. 9 d. 3 Question 4 У відповідності до Посібника PMBOK у проектному менеджменті ...
Договір на виконання пошукових і проектних робіт 3.1. Предмет договору про виконання пошукових і проектних робіт 3.2. Значення договорів про виконання пошукових і проектних ...
Проектні засади вдосконалення процесу розробки нових товарів ПАТ «Дубномолоко» 3.1. Проблеми інноваційної діяльності підприємства 3.2....можна поділити на дві частини: проектний і пробний маркетинг. У разі позитивного результату пробного маркетингу здійснюється комерційне виробництво і виведення нового товару на ринок в обсягах, ...
Вчитель повинен чітко спланувати організацію проектної діяльності і починати потрібно з складання тематичного планування, що забезпечує і вивчення відповідних технологій, і виконання проектних робіт.
Проектна частина 2.1 Впровадження інвестицій як фактор удосконалення комерційної діяльності на ДМА «Бориспіль» 2.2 Розрахунок ефективності використання ПС на проектних повітряних лініях 2.3 Беззбитковість ...
Проведено економічне обґрунтування розробленого проектного рішення. ЗМІСТ АНОТАЦІЯ……………………………………………………………………………...3 ABSTRACT………………………………………………………………………………4 ЗМІСТ…………………………………………………………………………...............5 ВСТУП…………………………………………………………………………..............7 1. АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ............................................................................................8 1.1.... ПРОЕКТНИЙ РОЗДІЛ................................................................................
ВСТУП 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ОРГСТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Організація управління підприємством: характеристика, структура, ефективність 1.2 Методологія проектування структур управління підприємством 1.3 Сутність, зміст та основні напрями структурної реорганізації фірми 2 АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 2.1 Загальна характеристика фірми 2.2 Аналіз показників господарської діяльності підприємства 2.3 Оцінка ефективності функціонування д...
Підряд на проектні та пошукові роботи......................................................30. 2.4. Підряд на виконання науково дослідних або дослідно конструкторських та технологічних робіт.................................................................................................33. ВИСНОВКИ..................................................................................................................36....будівни¬цтво, підряд на виконання проектних та пошукових робіт...
...за якої умови використання у проектному фінансуванні позичкового капіталу є обґрунтованим: a. якщо обсяг інвестування перевищує власні кошти інвестора b. якщо очікувана доходність інвестицій перевищує ціну ...фінансування будов і об’єктів, проектні строки спорудження яких (або їх черг) не перевищують максимально: a. одного року b. трьох років c.
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.