Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3174 за запитом проектів

ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Для проекту не характерна наступна ознака: a. проект є безперервним процесом, який повторюється b. проект обмежений у часі і має певні початок ...
Зміст Вступ.............................................................................................................................4 Розділ 1. Теоретичні засади складання проектів місцевих бюджетів....................6 1.1.
...Задача Корпорація АВС оцінює 3 проекти. Грошові потоки кожного проекту наведені в таблиці. Якщо вартість капіталу корпорації дорівнює 12%, знайдіть найліпший проект за критерієм індексу прибутковості (...
ЗМІСТ ВСТУП..................................................................................................................................4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ..........................................................................................................................6 1.1.
інвестиційним проектом d. інвестиційною діяльністю Question 5 Інвестиції, що спрямовані на створення і відновлення основних фондів і фінансуються за рахунок державного бюджету ...здійснюються на експлуатаційній фазі інвестиційного проекту, і спрямовані на реорганізацію фінансового управління, управління запасами, попереджувальне технічне обслуговування, що не потребують значних капіталовкладень, це: a.
Сучасна вартість витрат по інвестиційному проекту, розподілених в часі називається: інвестиційними доходами; інвестиційними витратами; капітальними вкладеннями; інвестиційними затратами 18. Сучасна вартість доходів від інвестиційного проекту, розподілених в часі називається: інвестиційними ...
...рішення щодо пропозиції інвестора прийняти проект або відмовити за умови вирішення задачі: а) не враховувати дисконтування та інфляцію; б) враховувати вартість капіталу та інфляцію Варіант 1.... (проект рекомендується до прийняття) Варіант 2. Дисконтування та інфляція враховуються: Завдання 2. Ефективність проекту Підприємство розглядає доцільність придбання нової технологічної лінії ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні аспекти розробки бізнес плану інвестиційного проекту 1.1 Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності 1.2 Бізнес план, як інструмент обґрунтування інвестиційного проекту 1.
Основні етапи формування і реалізації проектів 2. Процедури формування проектів Висновки Список використаної літератури Отже, сам процес планування проекту проходить чотири етапи: розробку загальних цілей; визначення ...
...невизначеності Завдання № Існують п’ять проектів фінансування з однаковою прогнозною сумою капітальних вкладень. Величина планованого доходу в кожному випадку не визначена і наведена у вигляді розподілу ...ймовірностей Таблиця 1 Вихідні дані Проект А Проект Б Проект В Проект Г Проект Д Прибуток Імовірність Прибуток Імовірність Прибуток Імовірність Прибуток Імовірність Прибуток Імовірність 1260 0,...
За допомогою інформаційної системи управління проектами MS Project розроблюємо проект створення спільного підприємства з випуску безалкогольних напоїв, виконавши наступні дії: а) визначення мети проекту та формування ...
Теоретичні основи привабливості інвестиційного проекту 2. Методичні підходи до визначення інвестиційної привабливості проекту (NРV IRR) 3. Аналіз інвестицийної привабливості проекту (бизнес план) 4.
...аспекти аналізу фінансового плану інвестиційного проекту 1.1. Фінансове планування, його сутність і значення 1.2. Складові і характеристика фінансового плану інвестиційного проекту 1.3.
...АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 1.1.Фінансове планування, його сутність і значення 1.2.Складові і характеристика фінансового плану інвестиційного проекту 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти аналізу фінансового плану інвестиційного проекту 1.1 Фінансове планування, його сутність і значення 1.2 Складові і характеристика фінансового плану інвестиційного проекту 1.3 Методологія оцінки ефективності ...
Обґрунтування варіанту вибору підприємницького проекту Висновки Список використаної літератури Інвестиції – це складне поняття, що інтегрує в собі різні економічні процеси, які впливають на виробництво, розподіл, ...підприємства: впровадження автоматизованих технологій та проекту відкриття цеху з виробництва кондитерських виробів. Для виготовлення продукції потрібне було таке обладнання: Механізована потокова лінія виробництва сухарного печива; Механізована ...
...МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ Й ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність фінансової стійкості та її роль у дослідженні фінансового механізму 1.2.... Основні засади проекту забезпечення фінансової стійкості підприємства та механізм в його впровадження 1.4. Показники оцінки фінансової стійкості підприємства РОЗДІЛ 2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти проекту підвищення якості та конкурентоспроможності продукції 1.1 Сутність якості продукції та її нормативно – правове регулювання 1.2 Поняття та основні ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти проекту підвищення якості та конкурентоспроможності продукції 1.1 Сутність якості продукції та її нормативно – правове регулювання 1.2 Поняття та основні аспекти оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства 1.3 Методологія обгрунтування ...
Складання проекту Державного бюджету України………………….…6 1.1. Перший етап складання проекту Державного бюджету……………..7 1.2.
Методика складання проектів Державного та місцевого бюджетів.......6 1.1. Складання проекту Державного бюджету.........................................................6 1.2. Складання проекту місцевого бюджету...........................................................
Теоретичне питання: Технічний аналіз інвестиційних проектів. 2. Задача. 3. Література. Задача Компанія отримала для розгляду два інвестиційних проекти, прогнозовані надходження і витрати коштів яких наведено в ...
Організаційна структура проекту 3. Робоча структура проекту 4. Сітьове планування проекту 5. Календарне та бюджетне планування проекту 6. Управління проектними ризиками 7.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 1.1. Суть якості продукції та її нормативно – правове регулювання 1.2.... ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВАТ «ВАТУТІНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» 3.1. Напрямки підвищення якості і конкурентоспроможності продукції на підприємствах м’...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. 5 1.1. Сутність та класифікація інвестиційних проектів. 5 1.2. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. 12 РОЗДІЛ 2.
Економічна сутність та види інвестиційного проекту 2. Характеристика основних показників ефективності інвестиційного проекту та алгоритм їх розрахунку 3. Аналіз доцільності реалізації інвестиційного проекту 4.
Теоретичні засади інвестиційних проектів...............................................6 1.1. Змістовні ознаки інвестиційного проекту..........................................................6 1.2. Джерела фінансування інвестиційних проектів..............................................12 Розділ 2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ Й ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність фінансової стійкості та її роль у дослідженні фінансового механізму 1.2 Інформаційна база ... РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ 1. Фінансова стійкість підприємства – це складова характеристика фінансової стабільності, його надійності, ...
Складання проекту щодо підвищення конкурентоспроможності потенціалу ВАТ,, Русь” Список використаної літератури Перелік графічного матеріалу: Таблиця 1 Аналітична характеристика засобів (майна) ВАТ "Русь" ...Таблиця 15 Плановий графік втілення проекту Таблиця 16 Витрати на виробництво полуниці Таблиця 17 Розподіл продукції у 2009 році Таблиця 18 Розподіл продукції у 2010 році ...
...і класифікація інвестицій та інвестиційних проектів 1.2. Підходи до оцінювання ефективності інвестиційних проектів 1.3. Методологія фінансової та економічної оцінки ефективності інвестиційних проектів Розділ 2.
8 2 Аналіз ефективності інноваційного проекту ДКО «Київводоканал»………….10 2.1 Ефективність впровадження інноваційного проекту…………………...10 3 Економічна оцінка та фінансування інноваційного проекту…………………...
...які застосовуються під час реалізації проектів Задача Розробіть бюджет проекту за такими даними. А) Обсяг виробництва та реалізації (тис. грн.) За 1 й рік За 2 ...
...1.1 Економічна сутність інвестиційних проектів, інвестицій та інвестиційних ризиків та їх класифікація 1.2. Підходи до фінансової та економічної оцінки інвестиційних проектів 1.3.
...база розробки фінансового плану інвестиційного проекту……………………………………………………………………………….. 9 РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП «КАСКАД АГРО» 19 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства………………….....3 Зміст та обґрунтування інвестиційного проекту……………………………. 24 РОЗДІЛ 3 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ 31 3.1 Особливості фінансового забезпечення проекту……………………………. 31 3.2 План доходів та ...
Інвестиційний проект: економічна сутність і функції 2. Види джерел фінансування інвестиційного проекту 3. Порівняльна оцінка джерел фінансування інвестиційного проекту 4.
...2 Методологічні підходи до планування проектів.................................... 13 3 Система контролю дотримання параметрів проекту............................. 16 4 Внесення змін у виконання проекту та комплексний їх аналіз............ Висновок........................................................................................................
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ ІВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ..8 1.1 Економічна суть інвестиційної політики. ………………………………..8 1.2 Фінансовий механізм інвестування……………………………………...15 1.3 Міжнародний досвід фінансового забезпечення інвестиційних проектів…..25 Висновки до розділу 1………………………………………………………..
... V варіант 1. АТ “Місто” та командитне товариство “Чумаченко та компанія” 15.03.2006 р. уклали договір про розробку заходів щодо реалізації проекту створення оздоровчого центру “Бадьорість”.
... V варіант 1. АТ “Місто” та командитне товариство “Чумаченко та компанія” 15.03.2006 р. уклали договір про розробку заходів щодо реалізації проекту створення оздоровчого центру “Бадьорість”.
...РИЗИКАМИ ЗА УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 6 1.1 Ризик, як економічна категорія. Сутність та значення 6 1.2 Характеристика і аналіз існуючих методів аналізу, оцінки ...УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ТОВ «КРИЖОПІЛЬСКИЙ ЕЛЕВАТОР» 28 2.1 Організаційно економічна та управлінська характеристика підприємства ТОВ «Крижопільский елеватор» 28 2.2 Аналіз ...
Задача № 1 На підставі даних про грошовий потік розробіть план погашення боргу, якщо борг і відсотки виплачуються з доходів проекту після їх одержання. Зробіть висновки (ставка кредиту 30%). Рік 0 1 2 3 4 Чистий грошовий потік, тис. дол.....підставі даних про дохідність чотирьох проектів оцінити рівень ризику проекту на основі очікуваної величини NPV. Зробити висновки. Номер варіанта Доход по проекту, тис. грн.
Система управління якістю в проектах 1.3. Методологія оцінки конкурентноспроможності продукції 1.4. Методологія обґрунтування проектів якості та конкурентноспроможносі продукції Розділ 2.
Резерви проекту розширення виробництва…………………20 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ВИРОБНИЧО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПП «РОМІРА»……………………..33 2.1....підвищення ефективності, мета і завдання проектів………………………………………………………………71 3.2. Загальна характеристика проектів…………………………….75 3.3. Обґрунтування економічної ефективності та оцінка наслідків впровадження проекту на підприємстві………………………….
Використання екологічних проектів як шлях формування екологічної свідомості та культури дітей дошкільного віку …………………………….. 19 РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ … 22 2.1.
Таблиця 13 Інвестиційний план проекту Таблиця 14 План прибутків збитків проекту за 2009 рік Таблиця 15 План руху грошових коштів за 2009 рік Таблиця 16 ...
Зацікавлені особи проекту. 2. Процедури забезпечення якості проектів. Список літератури
Сутність управління якістю проекту та способи забезпечення його якості 2. Витрати на забезпечення якості проекту 3. Методи контролю за якістю проекту Література
Обґрунтування лояльності проекту 2. Методика оцінки економічної ефективності проекту 3. Фактори ризику проекту та їх врахування Висновок Список літератури
Мета роботи: відпрацювати вміння та навички здійснення діагностики ефективності фінансових інвестиційних проектів на підставі розрахованих показників. Відпрацювати вміння та навички оцінки бізнесово фінансової діяльності підприємства на підставі розрахованих фінансових показників Завдання: 1....здійснити діагностику ефективності двох альтернативних проектів на підставі розрахованих показників: чистої теперішньої вартості; індексу прибутковості (розрахованого на основ...
Поняття життєвого циклу проекту 2. Стадії життєвого циклу проекту Список використаної літератури
...1.1 Теоретичні засади управління проектами, критичний аналіз і пропозиції 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження якості та конкурентоспроможності продукції 1.3 Методологія оцінки ... Практичні аспекти дослідження проекту підвищення якості та конкурентоспроможності послуг пп «вікінг 2000» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз системи управління якістю ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.