Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 217 за запитом простору

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 8 1.1. Сутність, методологічні підходи до інформаційного простору. 8 1.2.Політико правові питання формування інформаційного простору…………………………………………………………...
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 7 1.1. Загальна характеристика інформаційного простору. 7 1.2. Роль та функції ЗМІ у формуванні інформаційного простору держави……………………………………………………………………..
...ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ПРОСТОРІ……………………………….….7 1.1. Поняття дії кримінального закону в просторі…………………………..…….7 1.2. Історія розвитку кримінального законодавства про чинність кримінального закону ...
...орієнтування дітей дошкільного віку на просторі Розділ 2. Методологічні основи формування вмінь дошкільників орієнтуватися на просторі 2.1. Початок сприйняття простору дітьми раннього віку 2.2.
...і розвитку загальнопланетарного науково інформаційного простору 2. Формування, підтримка і використання інформаційних ресурсів в інформаційному просторі держав 3. Процес формування загальнопланетарного науково науково інформаційного простору 4.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І РОЛЬ ТА МІСЦЕ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ КРАЇНИ Мережа Інтернет як новітній медійний засіб Інформаційно комунікаційні можливості мережі Інтернет Проблеми при використанні інформаційних і комунікаційних можливостей Інтернет ... ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І РОЛЬ ТА МІСЦЕ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ КРАЇНИ Мережа Інтернет як новітній медійний засіб Інформаційно комунікаційні можливості мережі Інтернет Проблеми при використанні інф...
ВАРІАНТ 2 Тема: Принципи дії закону про кримінальну відповідальність у часі, просторі, колу осіб План 1. Поняття принципів права. Система принципів кримінального права України. 2. Принципи дії закону про кримінальну відповідальність у ...закону про кримінальну відповідальність у просторі. 4. Принципи дії закону про кримінальну відповідальність по колу осіб. 5. Інститут екстрадиції у кримінальному праві України. Література 1.
...ОРГАНІЗАЦІЯ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРУ 39 2.1. Лексико семантичні мікрополя як складові лексико семантичного поля простору 40 2.1.1.
ЗАДАЧИ МОЖНО КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО, 150 грн. за 3 задачи в сумме Вступ 1....закону про кримінальну відповідальність у просторі Висновки Завдання Література Завдання 1. Громадянин України В., відпочиваючи у Туреччині, вчинив крадіжку каблучки, за що був засуджений турецьким судом ...
Охарактеризуйте правила чинності кримінального процесуального закону у просторі, часі та за колом осіб за запропонованою схемою: КРИМІНАЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН У просторі У часі За колом осіб Правило Винятки ...
Принципи чинності кримінального закону у просторі і часі 2.1. Чинність кримінальних законів у просторі 2.2. Принцип громадянства та універсальний принцип дії кримінального закону 2....
Варіант – 24 1. Україна в сучасному геополітичному просторі. Зовнішньополітична діяльність української держави: напрямки, пріоритети.
Курсова робота тема № 3 Чинність кримінального закону у просторі
Варіант № 22 1. Поняття та джерела права міжнародної безпеки. Роль міжнародного права в запобіганні війни. 2.... Правовий режим архіпелажних, водних просторів в міжнародному праві.
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………………..4 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ «ЧИННІСТЬ» ТА «ДІЯ» ЗАКОНУ..6 РОЗДІЛ 2.... ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ПРОСТОРІ ТА ЧАСІ…………………………………………………………………………….…...25 3.1. Дія кримінального закону в кримінальному правовідношенні………..……25 3.2. Зворотна дія як вид дії кримінального ...
План Територія вчинення злочину та її значення для вирішення питання про чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі. Зміст територіального принципу.
План Територія вчинення злочину та її значення для вирішення питання про чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі. Зміст територіального принципу.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ НОРМАТИВНО ПРАВОВОГО АКТУ 1.1. Поняття нормативно правового акту 1.2.... ДІЯ НОРМАТИВНО ПРАВОВОГО АКТУ В ПРОСТОРІ І ЗА КОЛОМ ОСІБ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Варіант 22. (Ц) 1. Визначте чинність кримінально виконавчого закону в просторі і в час. 2.
Зміст Вступ.....................................................................................................................................3 1.Загальна характеристика економіки країни…………………………………………...6 2. Виробнича та торговельна товарна структура країни…………………………….....9 3....країни в міжнародному економічному інтеграційному просторі…………….46 Висновок………………………………………………………………………………….54 Список використаної літератури……………………………………………………......57
1. Мета і завдання Європейського дослідного простору (European Research Area) 2. Інтеграція сфери науково дослідних розробок держав членів ...
План: Введение.............................................................................................................4 I. Гармонизация экологического законодательства..........................................5 II. Защита окружающей среды.........................................................................9 1. Природоохранная деятельность прокуратуры.......................................9 2.
Вступ Міжнародне повітряне право (МПП) це сукупність спеціальних принципів і норм, які регулюють відносини між суб'єктами міжнародного права щодо використання повітряного простору цивільною авіацією. У правовому регулюванні міжнародних повітряних перевезень поряд з принципами і нормами міжнародного повітряного права (МПП) використовуються і норми ...правове регулювання польотів у повітряному просторі. Важливість міжнародного повітряного простору, а також національно...
...і класифікація параметрів соціально психологічного простору. 2. Цілісність соціально психологічного простору. 3. Структурність соціально психологічного простору. 4. Автономія підструктур. ТЕМА 5 1.
Стратегія формування світового інформаційного простору 1.1 Інформаційне суспільство новий етап розвитку цивілізації.............................5 1.2 Теоретичні концепції щодо поняття та властивостей інформаційного простору.........................................................................................................................
...НАО), що діють в гільбертовому просторі Н, особливе місце посідають самоспряжені неперервні адитивні оператори, які означаються рівністю (∀ x,y∈H):Re(Ax,y)=Re(x,Ay)....властивостей самоспряжених НАО в гільбертовому просторі та їх використання для інтегрального подання самоспряженого НАО, а саме спектрального розкладу даного оператора. Вона складається із п’ятьох параграфів, ...
...багатоманітність людини в часі та просторі. Question 4 of 31 Хто з наведених вчених був прихильником еволюційної теорії походження людини: 1) Геккель; 2) Енгельс; 3) Ламарк; ...і розмаїтості в часі та просторі .” Question 11 of 31 Антропогенез – це розділ антропології який вивчає: 1) сучасних та викопних приматів; 2) процес виникнення людини; 3) ...
...багатоманітність людини в часі та просторі. Question 4 of 31 Хто з наведених вчених був прихильником еволюційної теорії походження людини: 1) Геккель; 2) Енгельс; 3) Ламарк; ...і розмаїтості в часі та просторі .” Question 11 of 31 Антропогенез – це розділ антропології який вивчає: 1) сучасних та викопних приматів; 2) процес виникнення людини; 3) ...
...традиційної ляльки в сучасному культурному просторі України…………………………………………...….70 4.1 Трансформація української народної ляльки……………………………...70 4.2 Актуалізація реконструйованої традиційної ляльки (лялька мотанка як обличчя сучасного ...залучення в приватні і публічні простори ляльок, що створені сучасними майстрами за мотивами автентичних традиційних ляльок. Між цими двома типами ляльок існують принципові відмінності, які необхідно ...
Міжнародно правове регулювання режиму морських просторів 2. Внутрішньодержавне регулювання в Україні режиму морських просторів 3. Види морських просторів Використана література
...ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ЇХ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ 1.1. Загальна характеристика особливостей розвитку, навчання та виховання дитини дошкільного віку 1.2. Взаємостосунки дітей дошкільного віку як складова індивідуального життєвого простору 1.3.
Поняття простору і часу, їхній зміст, властивості й сенс. Зміст та походження основних просторово часових концепцій 3. Якісне розмаїття форм простору часу в неживій природі.
...багатоманітність людини в часі та просторі Question 2 of 35 Що досліджують за допомогою антропологічних методів? 1) антропологічні ознаки; 2) видові ознаки; 3) кліматичні ознаки....багатоманітність людини в часі та просторі. Question 32 of 35 У чому полягає двояке розуміння антропології? 1) це наука як про прадавніх так і про сучасних ...
Проблеми єдиного інформаційного простору 3.1. Медіа простір України: завдання і можливості 3.2. Нерівномірний розвиток інформаційного простору: реалії і загрози 3.3.
...дослідження особливостей соціалізації дошкільників у просторі дитячої субкультури 2.1. Виявлення рівнів соціалізації дітей 2.2. Формування соціалізації особистості у дошкільному дитинстві у просторі дитячої субкультури 2.3.
Дія нормативно правового акта у просторі Висновок Проведене дослідження дає змогу зробити такі висновки: Нормативно правовий акт – з огляду на їх формальну обов‘язковість, є досить ... Простором, на який розповсюджується дія НПА; 3. За колом осіб, які підпадають під дію НПА, тобто в яких на підставі цього ...
...спрямованих на створення єдиного Європейського простору вищої освіти b. процес розповсюдження європейських цінностей задекларованих в документах Болонського процесу c. процес уніфікації освіти в країнах Європи d....процесу по створенню спільного європейського простору вищої освіти на рівні вищих навчальних закладів країн Центральної і Східної Європи d. погодження між ВНЗ різних країн навчальних планів ...
...спрямованих на створення єдиного Європейського простору вищої освіти b. процес розповсюдження європейських цінностей задекларованих в документах Болонського процесу c. процес уніфікації освіти в країнах Європи d....процесу по створенню спільного європейського простору вищої освіти на рівні вищих навчальних закладів країн Центральної і Східної Європи d. погодження між ВНЗ різних країн навчальних планів ...
...закону про кримінальну відповідальність у просторі та колу осіб. 2. Чи підлягає Осман кримінальній відповідальності за законодавством України за перший злочин? 3....видів чинності кримінального закону у просторі.
Дослідження художнього часу і простору у драматургії І.Франка 3.2. Дослідження художнього часу і простору у «Сон князя Святослава» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ...
...потребує ефективнішого використання спільного наукового простору, поліпшення вертикальної й горизонтальної координації науково технічної політики України та ЄС. Основною метою та завданням у сфері дослідження міжнародного науково ...України до єдиного європейського технологічного простору. Рамкова програма пропонує Україні унікальні можливості, які дозволять їй зміцнити зв’язки з науковцями і новаторами в ЄС та асоційованих ...
...інтенсивне включення замків до музейного простору України і культурного життя регіону. Це буде стимулювати розвиток напрямів, які пов’язані із популяризацією замкових комплексів, формуванням в суспільстві ...інтенсивне включення замків до музейного простору України, що спричиняє до розвитку туристичної галузі і сфери обслуговування, налагодження шляхів сполучення з обласними центрами – це привернення широких кіл ...
...сучасних умовах становлення національного інформаційного простору стрімко зростає відповідальність редакційних колективів за чистоту мови друкованих видань. Процеси бікультурності та білінгвізму нині актуальні не лише для України, ...що, функціонуючи в одному інформаційному просторі, не може не зазнавати інтерферентного впливу. Мета полягає у вивченні мовної якості медійних текстів, у дослідженні граматичних помилок, у формулюванні ...
...закону про кримінальну відповідальність у просторі? Якими принципами вона визначається? Визначте, за законом якої країни можна притягти до кримінальної відповідальності Д. та В.? Які принципи чинності закону в просторі в цьому випадку слід використати?
, Х3 (просторові дані). У таблиці 1 приведені числові значення наступних величин: yt – товарообіг t го філіалу, млн....кожного філіалу значення Хt1 = Таблиця Просторові дані по філіалах підприємства № філіалу (t) Значення Y (уt) Значення Х (Xt2) Значення Х (Xt3) 1 1,6 2,5 ...
...заданими властивостями, що здійснюється у просторі і часі. Все різноманіття виробничих процесів можна поділити на добувні; хімічні; процеси, спрямовані на зміну макро і мікроструктури предметів праці; ...власне праці у часі і просторі для виробництва продукції необхідної якості в потрібній кількості і при ефективному використанні виробничого потенціалу. Розрізняють суспільні і внутрішньовиробничі форми організації ...
...сучасні процеси формування єдиного світового простору. В чому полягає на вашу думку сутність глобалізації? Який вплив глобалізації на процеси формування єдиного світового простору? Чи можливе глобальне управління? 2.
...a 3 ) ⃗утворюють базис у просторі V 3 та розкласти вектор d ⃗ за цим базисом, якщо (a 1 ) ⃗=(3; 1; 5); (a 2 ) ⃗=(... Визначити чи перетинаються прямі в просторі та знайти кут між ними: 3. Довести перпендикулярність прямих: Тема 13 1. Записати рівняння площини, що проходить через точку M(...
...інформацію для її поширення у просторі і часі. У 1980 на початку 1990 років використовується і саме широке тлумачення, згідно з яким документом можна вважати будь ...документа для передачі інформації у просторі і часі. Таким чином, за довгий історичний період значення поняття “документ” постійно змінювалося. Й до теперішнього часу вживаються визначення, які ...
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.