Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 687 за запитом професійної

...заняття – набуття навичок тестування своїх професійних потреб. Методичне забезпечення – тести. Позааудиторна самостійна робота. Завдання №1 Інcтрукція до вибору професії Наведене нижче заняття було розроблено для того, ...роботою Question 4 Головними завданнями професійної орієнтації є: a. оцінювання здібностей b. класифікація галузей виробництва c. зміст медичного висновку d. характеристика робочого місця e.
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ У МЕНЕДЖМЕНТІ 1.1. Сутність, основні елементи та показники професійної культури управлінського персоналу 1.2.
Поняття професійної злочинності 1.2. Історія професійної злочинності в Україні 1.3. Кримінологічна характеристика професійної злочинності Розділ 2.
Поняття професійної злочинності 1.2. Історія професійної злочинності в Україні Розділ 2. Кримінологічна характеристика професійної злочинності 2.1.
Поняття професійної злочинності 1.2. Історія професійної злочинності в Україні Розділ 2. Кримінологічна характеристика професійної злочинності 2.1.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 1.1. Поняття «професійно значущі якості» майбутнього психолога 1.2. Сучасні підходи до формування професійно важливих ...
Культура професійного мовлення у майбутніх вчителів початкових класів як науково методична проблема 1.1. Психолого педагогічні основи формування культури мовлення майбутніх вчителів ... Комунікативні професійні якості в усному і писемному мовленні студентів педагогічних факультетів 1.3. Вимоги до професійного мовлення вчителів початкових класів Розділ 2.
ПОНЯТТЯ ТА ОСНОВНІ ОЗНАКИ „СИНДРОМУ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ” 1.1. Погляди дослідників на проблему вигорання на робочому місці. 1.2.Ключові ознаки та симптоматика синдрому професійного вигорання. 1.3.
4 1 Суть професійного розвитку персоналу та завдання управління ним….... 6 1.1 Основнi поняття та задачi професійного розвитку персоналу…………..
Психологічні особливості професійного становлення молодих учителів 1.2. Проблема розв'язання педагогічних задач у професійній діяльності молодих учителів 1.3.
Психологічні особливості професійного становлення молодих учителів 1.2. Проблема розв'язання педагогічних задач у професійній діяльності молодих учителів 1.3.
ступ Розділ 1. Поняття та види загальнообов’язкового державного соціального страхування Розділ 2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від ...нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності та фонд соціального страхування від нещасних випадків 2.1. Поняття загальнообов’язкового державного соціального страхування ...
Професійна адаптація осіб з обмеженими можливостями як соціальна проблема........................................ 1.1.Особливості працевлаштування інвалідів в Україні....................................................................................... 1.2.Сутність професійної адаптації людей з функціональними обмеженнями...................................................
Теоретичні психолого педагогічні основи розвитку професійної компетентності у практичного психолога в закладах освіти 1.1.Поняття «професійна компетентність» у науковій літературі 1.2.
...державні цільові фонди на Красноармійському професійному ліцеї 3. Організація обліку чисельності робітників і відпрацьованого часу на Красноармійському професійному ліцеї 3.1 Облік нарахування заробітної плати працівників ...
Професійне навчання та розвиток персоналу 1.1. Суть професійного розвитку персоналу та завдання управління ним 1.2.
Теоретичні аспекти професійно педагогічного спілкування 1.1. Історія розвитку педагогічного спілкування 1.2. Педагогічне спілкування як соціально педагогічна проблема 1.3.... Практичні прийоми й засоби професійно педагогічного спілкування 2.1. Техніка й технологія спілкування 2.2. Мовна техніка 2.3. Комунікативні вміння педагога 2.4.
Професійні вимоги до вчителя музики 1.1. Сучасні підходи до ідеальної моделі вчителя музики середньої загальноосвітньої школи 1.2.... Дослідження професійних вимог до вчителя музики в загальноосвітній школі 2.1. Професійна підготовка вчителя музики в загальноосвітній школі 2.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА», «ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА» та «ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БІБЛІОТЕКАРЯ»…………………………………………………...…………7 РОЗДІЛ 2. КОДЕКСИ ЕТИКИ БІБЛІОТЕКАРІВ РІЗНИХ КРАЇН……...14 РОЗДІЛ 3.
Українські аматорські та професійні театри з’явилися на початку XIX століття поруч із казенними („імператорськими”) російськими театрами, і пройшли спершу крізь важкі часи царських ...у Києві (всі згадані театри професійні). Все ж більшість професійних театрів (у 2005 році їх було 133) – це українські та російські.
Суть та особливості професійних захворювань 2. Основні положення державного соціального страхування щодо професійного захворювання на виробництві 3. Розслідування та облік професійних захворювань Висновок Список ...
Теоретичні аспекти становлення та розвитку професійної навчальної діяльності у студентському віці 1.1. Психологічні особливості студентського віку 1.2. Психологічні особливості навчання як одного з видів ... Розвиток професійно навчальної спрямованості в студентському віці 1.4. Індивідуально психологічні передумови ефективності діяльності студента Розділ 2.
ПОНЯТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК………6 РОЗДІЛ 2. ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК…………………………………………………………………………..…14 2.1. Система підстав виникнення права власності профспілок України……..
Поняття права власності професійних спілок………………………..6 1.1. Загальне поняття права власності……………………………….…..6 1.2. Об’єктивне право власності профспілок України…………..…….11 1.3.... Підстави виникнення права власності професійних спілок………..15 2.1. Система підстав виникнення права власності профспілок України……………………………………………………………………….…..15 2.2. Членство в профспілці як підстава виникнення ...
Основні підходи щодо сутності професійної орієнтації 3. Професійна орієнтація та орієнтування в професії ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Професійні якості і риси керівника 9 1.3. Класифікація особистісно ділових якостей керівника 13 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКА В УПРАВЛІННІ СУЧАСНОЮ ...
Сутність професійного самовизначення 2. Мета інтелектуальної сутності вибору професії 3. Об'єктивні орієнтири професійної ідентифікації Висновки Список літератури
Сутність та основні характеристики психології професійного ризику 2. Психологія професійного ризику в системі психологічних наук ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Теоретичні основи становлення професійної та особистісної рефлексії майбутніх практичних психологів 1.1. Історія вчення про рефлексію у науковій літературі 1.2. Особливості розвитку професійної рефлексії майбутніх практичних психологів 1....
Нещасні випадки, виробничі травми та професійні захворювання 2. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків і профзахворювань на виробництві 3. Державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання Висновок Список використаної літератури
У роботі розглядається проблема професійного саморозвитку студентів першого курсу спеціальності практична психологія. Аналізуються результати проведеного дослідження, спрямованого на вивчення ставлення досліджуваних до процесу саморозвитку....та аналізі практичного дослідження процесу професійного саморозвитку студентів першого курсу спеціальності «Практична психологія».
Вступ 1. Психологічна проблема професійного самовизначення учнів старших класів 2. Мотиви вибору професії старшокласниками 3.
ВСТУП 1. Професійна мораль медичного працівника 2. Деонтологічні якості медичних працівників 3.
Вступ…………………………………………………………………………….…..3 1. Загальна характеристика сучасної дипломатичної служби. ………………….4 2. Професійні якості та уміння дипломата ……………………………………….6 3.
План Вступ………………………………………………………………………………3 1 Консультування як професія……………………………………………...4 2 Основні задачі і професійні обов’язки соціального працівника………..
... Поняття і види професійної етики. Питання адміністративної етики у законі України “Про державну службу”( ст. 3,5,10,14,16,17, 33, 36, 37), “...
Вступ 1. Унікальна професія дипломата 2. Специфіка дипломатичної освіти 3. Моральні та професійні риси дипломата Висновки Список літератури
ВСТУП 2 ГЛАВА 1. ПРИРОДА КОНФЛІКТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 5 1.1. Поняття та структура конфлікту 5 1.2....МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ В ПРОФЕСІЙНОМУ КОЛЕКТИВІ 19 2.1. Традиційні методи управління конфліктом в організації 19 2.2. Роль керівника особистості у профілактиці конфліктів 21 ...
ВСТУП І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1.1. Анатомічна будова органів дихальної системи людини 1.2. Характеристика основних професійних хвороб ІІ.
Вступ І. Огляд літератури 1.1. Анатомічна будова органів дихальної системи людини 1.2. Характеристика основних професійних хвороб Іі.
Варіант № 7 1. Охарактеризуйте типові порушення мовних норм у професійному спілкуванні (усному і писемному).
Задача В результаті трудового каліцтва Васильев втратив 50% професійної працездатності і був визнаний МСЭК інвалідом ...
В А РИ А Н Т №1. 1.Логіка як наука, її предмет і значення в професійній діяльності юриста. 2.
Завдання № 1 Логіка як наука, її предмет і значення в професійній діяльності юриста Завдання № 2 Дайте повну логічну ...
Варіант № 4 1. Захист цивільних прав та інтересів. Категорія ризику у цивільному праві....власного будинку на тренування Вовченко, професійний футболіст, послизнувся на східцях та зламав ногу. Внаслідок цього він тривалий час перебував на лікуванні, пропустив футбольний сезон і за ...
Варіант № 3 1. Поняття, види та елементи цивільних правовідносин. 2. Види юридичних осіб....власного будинку на тренування Вовченко, професійний футболіст, послизнувся на східцях та зламав ногу. Внаслідок цього він тривалий час перебував на лікуванні, пропустив футбольний сезон і за ...
Варіант №22 1. Етика в соціальній структурі суспільства (класова етика, національна, релігійна, професійна та інші).
... Варіант №16 1. Як співвідносяться честь і гідність людини? Цивільна честь, честь родини, честь прізвища, професійна честь.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.