Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 10
Дубініна Яна Юріївна

Рейтинг: 115
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 131 за запитом професії

...питання формування уявлень дошкільників про професії дорослих 1.1. Психологічне обґрунтування проблеми ранньої профорієнтації дітей 1.2. Педагогічне обґрунтування питання формування уявлень дітей дошкільного віку про професії дорослих як одного із аспектів ...
Загальна характеристика педагогічної професії 2. Історія виникнення та розвитку професії вчителя 3. Вчитель сучасної школи та його професійна діяльність 4.
Загальна характеристика педагогічної професії 2. Історія виникнення та розвитку професії вчителя 3. Вчитель сучасної школи та його професійна діяльність 4.
1. Професійна культура 2. Політична культура юриста 3. Правова культура юриста 4. Етична і естетична культури 5. Висновок (правова культура основа формування професії юриста)
Вступ 1. Сутність професійного самовизначення 2. Мета інтелектуальної сутності вибору професії 3. Об'єктивні орієнтири професійної ідентифікації Висновки Список літератури
Завдання: 1. Адміністрація підприємства, узгодивши питання з профспілковим комітетом, розробила самостійно перелік підприємств, професій і посад, праця на яких дає ...
ВСТУП 3 Роздій 1. Професійний портрет консультанта з економічних питань 4 Розділ 2.
Діаграма: хто за професією ваші батьки? 3.6. Діаграма віддаленості місця проживання від коледжу. 3.7. Діаграма: яка з професій, на вашу думку, є найпрестижнішою?
...шляху зростання в межах певних професій. У ФТРМ існують такі підвиди професійно кваліфікаційне просування робітників: • внутріпрофесійне: підвищення професійної майстерності в межах своєї професії і розряду за рахунок освоєння ...
...шляху зростання в межах певних професій. У ФТРМ існують такі підвиди професійно кваліфікаційне просування робітників: • внутріпрофесійне: підвищення професійної майстерності в межах своєї професії і розряду за рахунок освоєння ...
Загальне уявлення про професію. Професія як діяльність і галузь прояву особистості. Зміст поняття “професія”. 3. Психологія життєва та професійна. 4.
Завдання №1 Інcтрукція до вибору професії Наведене нижче заняття було розроблено для того, щоб допомогти Вам порівняти ці типи характеристик робіт з Вашими інтересами і навичками....надання допомоги їй у виборі професії забезпечує: a. соціально економічний аспект управління профорієнтацією b. медико біологічннй аспект управління; профорієнтацією c. психолого педагогічний аспект управління профорієнтацією Question ...
...як особистість, здатну оволодіти бажаною професією, приносити користь суспільству і собі та одержувати задоволення від роботи, що виконується. Повною мірою все сказане відноситься до професії секретаря.
...шляху зростання в межах певних професій. У ЧТКЕ існують такі підвиди професійно кваліфікаційне просування робітників: • внутріпрофесійне: підвищення професійної майстерності в межах своєї професії і розряду за рахунок освоєння ...
Визначення основних мотивів вибору професії Вибираючи свою майбутню професію, ви, очевидно, керувалися рядом мотивів, частина з яких мали вирішальне, а частина другорядне значення.
Професія як система соціальних відношень між людьми у трудовій діяльності 1. Порівняйте особливості сутності праці К.Маркса, Е.Фромма, В. Шадрикова. 2. Наведіть типологію професій за Є.О.Климовим. 3.
Професійна етика аудиторів Під професією розуміють оволодіння певною групою людей знань та навиків. За останні 10 років в Україні поряд з іншими професіями виникла професія аудитора.
Суспільна значущість професії вчителя, його функції. 1.2. Поняття педагогічної діяльності і її структура. 1.3. Професіограма вчителя. Розділ ІІ.... Добре, коли професія і визнання поєдну¬ються в одній людині — скромному і чесному трудареві, покликаному навчати й виховувати дітей у школі.
...нарахування додаткової оплати за суміщення професій, яке виразилось у тому, що вона додатково, крім своєї основної праці, виконувала обов’язки прибиральниці....є в даному випадку суміщення професій? Як оплачується суміщення професій? Задача 2. Ярошенко працював водієм у роботодавця фізичної особи Малюченка протягом 3 років.
Клімовим, професія практичного психолога належить до такого типу професій: Виберіть одну правильну відповідь a. “людина — техніка” b. “людина — людина” c.
Вебера «Наука як покликання і професія»). Методики активізації процесу навчання В цілях інтнесіфікації процесу навчання пропонуються роботи над текстами першоджерел. Для самостійного опрацювання дається певн е ...Вебера «Наука як покликання і професія»). 1. Культурно – історична ситуація проголошення промови М.Вебера «Наука як призначення та професія». 2. М.Вебер про специфіку наукової діяльності.
...3 5 найбільш притаманних для професії психолога практика радощів (заради чого представники професії взагалі живуть, що для них є найголовнішим у житті, роботі тощо). Задача № 3.
...нарахування додаткової оплати за суміщення професій, яке виразилося в тому, що вона додатково крім своєї основної праці виконувала обов’язки прибиральниці....є в даному разі суміщення професій? Як оплачується суміщення професій? 7. Степанов працював слюсарем на заводі. 21 січня за дрібне хуліганство він був оштрафований судом на ...
...фахом – вчитися за спеціальністю; опанувати професію – опанувати професією – освоїти професію; опанувати новий маршрут – освоїти новий маршрут; підвищує фаховий рівень – постійно підвищує свій професійний рівень – підвищує свій ...
...фахом – вчитися за спеціальністю; опанувати професію – опанувати професією – освоїти професію; опанувати новий маршрут – освоїти новий маршрут; підвищує фаховий рівень – постійно підвищує свій професійний рівень – підвищує свій ...
Соціальна робота як професія це… 5. Які спеціалізації включені на сьогодні у професію “соціальний працівник”. Контрольні питання до заняття 2 1.
...з іменником на означення певних професій в українській мові. 3. Зразок оформлення протоколу, його реквізити. Методичні рекомендації У першому питанні дати визначення тексту, основні вимоги при ...з іменником на означення певних професій в українській мові: а) Виправте помилки в словосполученнях, поясніть характер помилок. Гостра біль, наукова ступінь, сезонна продаж, математична дріб, розчинний ...
Психологічні особливості професій оператора 13 Розділ ІІ. Особливості використання ергономічної контрольної карти для дослідження ергонометричних показників робочого місця оператора 18 2.1.... Дати загальну характеристику психологічних особливостей професії оператора комп’ютерного набору. 5. Провести емпіричне дослідження можливостей використання ергономічної контрольної карти для дослідження зовнішнього середовища оператора. 6.
...консультування підлітків при виборі майбутньої професії. ………………….. 21 3.2. Етапи формування професійних намірів дітей підліткового віку. …… 22 3.3. Складності самосприйняття і вибір професії. …………………………. 24 3.4.
а) Ступінь ризику професії; б) вік застрахованих; в) вік та ступінь ризику професії застрахованого. 5. Що впливає на розмір тарифної ставки?
а) Ступінь ризику професії; б) вік застрахованих; в) вік та ступінь ризику професії застрахованого. 5. Що впливає на розмір тарифної ставки?
Що таке спеціалізація юридичних професій? 7. Які види діяльності нотаріуса та адвоката? 8. Різниця між видами діяльності слідчого та прокурора? Практичне заняття № 4 1....значення економічної культури у становленні професії правника. 3.Історичні передумови виникнення професійного етикету. Практичне заняття № 6 1. Які сторони професійного обов’язку? 2.
Суміщення професій і посад. 9. Приймання тимчасових працівників. 10. Приймання на роботу іноземців. Практичне завдання 1. Самостійно оберіть один із видів прийому ... Спрогнозуйте які професії зникнуть, а які з'являться. Обгрунтуйте свою думку. Контрольно модульна робота з ДЗУП Завдання 1. 1.
...для кожної з них — за професіями, спеціальностями, розрядами. Щодо працівників розумової праці, то в цьому разі можна використати систему інвентаризації трудових навичок або спеціальностей....місця, кожної посади персоналом відповідних професій та спеціальностей і належної кваліфікації.
а) Ступінь ризику професії; б) вік застрахованих; в) вік та ступінь ризику професії застрахованого. 5. Що впливає на розмір тарифної ставки?
...у святкові дні, за суміщення професій тощо. В результаті аналізу фонду оплати праці було виявлено, що на протязі 2005 року відбулась перевитрата фонду (збільшення фонду заробітної ...3 Фонд оплати праці за професіями та категоріями робітників Таблиця 3.4 Доплати за невідпрацьований час Таблиця 3.5 Середньомісячна заробітна плата по категоріям працюючих Таблиця ...
...у святкові дні, за суміщення професій тощо. В результаті аналізу фонду оплати праці було виявлено, що на протязі 2005 року відбулась перевитрата фонду (збільшення фонду заробітної ...3 Фонд оплати праці за професіями та категоріями робітників Таблиця 3.4 Доплати за невідпрацьований час Таблиця 3.5 Середньомісячна заробітна плата по категоріям працюючих Таблиця ...
а) ступінь ризику професії; б) вік застрахованих; в) вік та ступінь ризику професії застрахованого. 14. Що впливає на розмір тарифної ставки?
а) ступінь ризику професії; б) вік застрахованих; в) вік та ступінь ризику професії застрахованого. 14. Що впливає на розмір тарифної ставки?
...підлітків з метою правильного вибору професії; визначення шляхів саморозвитку та самовиховання; 4. здійснюють професійний відбір, контролюють процес професійної адаптації, беруть участь в аналізі криміногенного стану, проводять ... профорієнтація і рекомендації щодо вибору професії. Question 4 Виберіть напрямок, який характеризує діяльність психолога в системі охорони здоров'я : 1. встановлення головних мотивів поведінки людини і ...
...підлітків з метою правильного вибору професії; визначення шляхів саморозвитку та самовиховання; 4. здійснюють професійний відбір, контролюють процес професійної адаптації, беруть участь в аналізі криміногенного стану, проводять ... профорієнтація і рекомендації щодо вибору професії. Question 4 of 5 Виберіть напрямок, який характеризує діяльність психолога в системі охорони здоров'я : 1.
...8 Динаміка чисельності робітників за професіями Таблиця 2.9 Структура робітників за професіями Таблиця 2.10 Рух кадрів на підприємстві в 2006 році Таблиця 2.11 ...
...різних стилів) успішної роботи по професії психолог, притаманні людям, які різняться за своїми особистісними якостями, віком, статтю. Геннадій К., 28 років, закінчив Київський Національний Університет ім.... За фахом представник рідкої професії – архіваріус. Задача №32. Двоє чоловіків щойно переглянули кінострічку про жінку, яка страждала дивною недугою. З одного боку, вона володіла добрим ...
Суспільна значущість професії вчителя, його функції 2. Поняття педагогічної діяльності, її структура Література
Нормативно правові документи щодо професії і правила професійної етики. 2. Професійно необхідні якості. 3. Загальна (особиста) культура та її окремі аспекти. Список літератури.
Сутність правових аспектів незалежності аудиторської професії 2. Класифікація аудиту: міжнародна та вітчизняна практика Задача №10 Здійснити перевірку обліку виробничих запасів на підприємстві та надати аудиторський висновок ...
Мова та професія. Терміни та фахова лексика. 3. Перекласти українською мовою: Депутаты подняли вопрос Подавляющее большинство Мне пришло в голову Сочли целесообразным Выпал ...
План Вступ………………………………………………………………………………3 1 Консультування як професія……………………………………………...4 2 Основні задачі і професійні обов’язки соціального працівника………..9 3 Етичні принципи спілкування соціального працівника………………..
Сутність саморегулювання аудиторської професії Практичне завдання Дані підприємства «Альфа» Таблиця 3.2.1 – Залишки по рахунках на 01.01 звітного року Шифр рахунку Назва ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.