Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3164 за запитом процесом

МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ 6 1.1. Методологічні основи обліку кругообігу господарських активів 6 1.2. Облік процесу постачання 9 1.3.
...та види доказів у цивільному процесі 1.1. Поняття доказів в цивільному процесі 1.2. Класифікація цивільно процесуальних доказів Розділ 2.
ПЛАН Вступ 1. Болонський процес та кредитно модульна система організації навчального процесу 2. Педагогічний експеримент щодо запровадження кредитно модульної системи ...
Система принципів кримінального процесу що реалізуються в досудових стадіях кримінального процесу………………………………….6 2. Реалізація галузевих принципів кримінального процесу на досудових стадіях…………………………………………………………………………32 2.1 ...
Планування як процес менеджменту, його мета, завдання і процедури 3. Суть і значення процесу організації та її процедури 4.
Поняття юридичного процесу 1.2. Ознаки юридичного процесу 1.3. Принципи юридичного процесу Розділ іі. Види юридичного процесу 2.1.
Сторони в цивільному процесі 1.1. Поняття сторін у цивільному процесі, їх процесуальні права і обов’язки 1.2. Процесуальна співучасть 1.3.
Конституційно правові основи законодавчого процесу в Україні. 1.1. Поняття законодавчого процессу 1.2. Принципи законодавчого процессу 1.3. Аналіз законодавчого процесу України у співвідношенні з законодавчим ...
...Розділ 4 Обгрунтування основ нотаріального процесу в спадкових справах 4.1 Принципи нотаріального процесу 4.2 Класифікація нотаріальних проваджень 4.3 Стадії нотаріальних проваджень та теоретична ...
Місце раціоналізації трудових процесів в основних напрямах організації праці. 2. Які вчені працювали в галузі організації праці та раціоналізації трудових процесів? 3.
Теоретичні основи управління навчально виховним процесом у загальноосвітніх навчальних закладах. 1.1 Загальна характеристика навчальних закладів нового типу……………….…9 1.2 Історичний аналіз досвіду управління навчально – ... Дослідження процесу управління навчально – виховною діяльністю загальноосвітнього навчального закладу ( на прикладі Великодолинського НВК – гімназії). .2.1 Загальна характеристика Великодолинського НВК гімназії………………………………..................................
...б) загально соціальні принципи адміністративного процесу; в) загальні (конституційні) принципи адміністративного процесу; г) спеціальні принципи адміністративного процесу. Тема 2 а) Поняття принципів адміністративного процесу; б) Спеціальні ...
Поняття та вплив міграційних процесів на демографічну ситуацію і структуру економічно активного населення. 2.Чинники посилення міграційних процесів у ринкових умовах 3.
Провідна роль пізнавальних процесів в прийнятті рішень. Види пізнавальних процесів 1.1. Сенсорно перцептивні процеси 1.2. Мнемічні процеси 1.3.
...шляхи її досягнення в кримінальному процесі 1.1 Істина в кримінальному процесі 1.2 Принципи кримінального процесу Розділ 2. Процесуальна форма і процесуальні гарантії в забезпеченні ...
...використання міжпредметних зв’язків у процесі формування зв’язного мовлення учнів початкових класів..................................7 1.1. Характеристика основних функцій інтеграції і міжпредметних зв’язків у процесі формування зв’язного мовлення учнів ...
Основні компоненти педагогічного процесу та їх характеристика 1.4. Закономірності та принципи педагогічного процесу Розділ 2. Характеристика основних елементів педагогічного процесу 2.1.
ДОКАЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Тема: Предмет та процес доказування: зміст і елементи ПЛАН 1. Поняття предмету доказування у кримінальній справі. 2. Структура предмету доказування.
КОНСТИТУЦІЙНО ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ…………………………………………………………...7 1.1. Зародження українського законодавчого процесу………………..………..7 1.2.Поняття законодавчого процесу…………………………………………...11 1.3.
...та система принципів в кримінальному процесі України…………………………………………………………………………….5 Розділ 2. Поняття, місце та значення принципу недоторканості житла в системі принципів кримінального процесу України………………………….11 Розділ 3.
Основні технологічні та управлінські процеси торгівлі медичними препаратами в аптеках 1.1. Основні правила організації торгівлі медичними препаратами 1.2.... Розробка рекомендацій стосовно вдосконалення технологічного процесу медичними препаратами в аптеці ТОВ “Гомеопат” 3.1. Методи вдосконалення технологічного процесу торгівлі медичними препаратами в аптеці «Гомеопат» 3.2.
...принципи, цілі та функції бізнес процесів 6 1.2. Фактори, що впливають на ефективність управління бізнес процесами 19 1.3 Особливості бізнес процесів торговельного підприємства 25 ...
Хто є іншими учасниками цивільного процесу. Дайте коротку характеристику. Контрольні питання до теми 2 1. Розкрийте зміст імперативної (умовної) юрисдикції 2.... На якій стадії процесу вирішується питання про наявність чи відсутність у позивача права на звернення до суду за захистом своїх суб’єктивних прав? 4.
Загальна характеристика процесу виховання в початкових класах 1.1. Процес виховання, його специфіка, компоненти і рушійні сили 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 1.1. Сутність комунікації 1.2. Класифікація комунікацій: основні підходи 1.3. Види, джерела та комунікаційні ланцюги в процесі комунікації 1.4.
Загальна характеристика кримінального процесу деяких розвинутих зарубіжних країн 2. Кримінальний процес Англії 3. Кримінальний процес США 4. Кримінальний процес Франції 5.
Сутність виборів і виборчого процесу 1.1. Вибори: поняття, соціальне призначення та політична роль. Конституційно правове регулювання 1.2. Становлення інституту виборів Розділ 2. Виборчий процес і його стадії 2.1.
Поняття та сутність бюджетного процесу……………………………………6 1.1. Учасники бюджетного процесу……………………………………………12 2. Стадіїї бюджетного процесу в Україні та їх характеристика………………18 2.1.
...2 Проблеми удосконалення навчально виховного процесу в навчальному закладі РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 2.1. Проблеми мотивації навчання у школі 2.2 ...
СУТНІСТЬ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОСНОВИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ………………………………………. 6 1.1. Поняття, стадії та принципи бюджетного процесу на місцевому рівні……………………………………………………………………………….
Поняття доказів у кримінальному процесі, їх класифікація ПЛАН 1. Поняття доказів у кримінальному процесі. 2. Властивості доказів: допустимість і належність. 3.
Теоретико методологічні основи бюджетного процесу в Україні 1.1. Місце і значення бюджетного процесу в системі фінансових відносин 1.2.
...ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКАЗІВ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ 1.1. Поняття господарського процесу та його стадії 1.2. Поняття, види та функції судових доказів у господарському процесі 1....
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 1. 1.Комунікативний процес, як основа спілкування 1.2. Структура комунікативного процесу 1.3. Становлення комунікативного процесу студентської молоді РОЗДІЛ ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ….6 1.1. Поняття бюджетного процесу………………………………..……….6 1.2. Ознаки бюджетного процесу……………………………………...…10 РОЗДІЛ 2.
Основні технологічні та управлінські процеси торгівлі медичними препаратами в аптеках 1.1. Основні правила організації торгівлі медичними препаратами 1.2.... Розробка рекомендацій стосовно вдосконалення технологічного процесу медичними препаратами в аптеці ТОВ “Гомеопат” 3.1. Методи вдосконалення технологічного процесу торгівлі медичними препаратами в аптеці «Гомеопат» 3.2.
...та її роль в кримінальному процесі 1.1 . Поняття інформації та її особливості в кримінально процесуальному аспекті 1.2. Поняття вербальної та невербальної інформації, їх співвідношення ...отримання вербальної інформації в кримінальному процесі України 2.1. Особливості психологічної та комунікативної діяльності слідчого в процесі вербальних слідчих дій 2.2.
Мета магістерської роботи – на основі вивчення наукових праць, аналізу чинного законодавства України, проектів Кримінально процесуального кодексу України, а також правозастосовчої практики провести науково теоретичний аналіз повноважень суду першої інстанції у кримінальному процесі України, з’ясувати недоліки їх правової регламентації та запропонувати можливі шляхи вирішення виявлених проблем. Для досягнення визначеної мети ставляться наступні ...суспільних відносин, що складаються у <...
СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 1.1. Поняття і значення принципів кримінального процесу 1.2. Система принципів кримінального процесу РОЗДІЛ ІІ.
Державне регулювання міжнародних міграційних процесів:теоретичні основи 1.1 Суть та види міжнародної міграції. 1.2 Рівні і методи регулювання міжнародних міграційних процесів 1.3 Формування політико правових ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1. Сутність та значення комунікацій в управлінні……………………………6 1.2. Види і форми комунікацій………………………………………………….10 1.3. Процес комунікацій…………………………………………………………13 РОЗДІЛ 2.
Начально виховний процес у дошкільних закладах 1.1. Сутність навчально виховного процесу у дошкільних закладах 1.2. Учбова діяльність у дошкільних закладах 1....
Теоретичні основи здійснення бюджетного процесу на місцевому рівні...............................................................................................................................6 1.1. Сутність та значення місцевих бюджетів у бюджетній системі України.......6 1.2.... Характеристика бюджетного процесу на місцевому рівні....................14 2.1. Стан прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні.............................14 2.2.
Прабатьки як учасники процесу соціалізації дитини у сім’ї та виховного потенціалу 1.1. Вплив різних типів прабатьків на процес виховання та соціалізації дитини у ...
ПРОКУРОР В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, ЯК ПРЕДСТАВНИК ДЕРЖАВИ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ І ГРОМАДЯН 5 1.1. Історичні відомості про прокуратуру та розвиток прокуратури в наш час ... Поняття представництва прокурора в цивільному процесі 7 1.3. Завдання представництва прокурором інтересів громадянина або держави в цивільному процесі 10 1.4.
Історико теоретичний аналіз керування документаційними процесами 1.1 Сутність документаційного процесу 1.2 Основні етапи розвитку документаційного процесу Розділ ІІ сучасний стан документаційного процесу в україні ...
Загальна характеристика представництва у цивільному процесі. 1.1. Формування та розвиток інституту представництва у цивільному процесі……………………………………………………………………………....7 1.2. Сучасне розуміння представництва………………………………………24 Висновки до розділу ...
...характеристика цивільного позову в кримінальному процесі……………………………………………………………………………..…7 1.1. Поняття і значення цивільного позову в кримінальному процесі……….…..7 1.2. Суб’єкти цивільного позову в кримінальному ...
Зміст і планування навчального процесу. 1.1. Аналіз навчальної програми. 1.2. Планування навчального процесу. Розділ 2. Проектування виробу. 2.1 Організаційно підготовчий етап проектування ...
...сторін, що беруть участь в процесі : 1.Загальна характеристика осіб, що беруть участь в цивільному процесі 2.Сторони в цивільному процесі 3.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.