Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Який курс найскладніший?


Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 540 за запитом процесуального

Поняття та класифікація процесуальних документів. 2. Визначте види цивільно процесуальних документів. 3. Які правові вимоги пред’являються щодо форми, мови, найменування, структури, змісту, обґрунтування ...
ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У НАУЦІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 7 РОЗДІЛ 2. ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 13 2.1.
Поняття та система джерел кримінально процесуального права 1.1. Поняття джерел кримінально процесуального права 1.2. Система джерел кримінально процесуального права Розділ 2.
Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин ... 13 2.1. Норма цивільного процесуального права як передумова виникнення цивільних процесуальних правовідносин… 15 2.2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЖЕРЕЛ ЦИВІЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 7 1.1. Поняття джерел цивільно процесуального права 7 1.2. Поняття та система джерел цивільно процесуального права 11 ...
Принципи цивільного процесуального права (Б, О, У, Ш, Я) 1. Поняття принципів цивільного процесуального права та їх значення. 2.
Цивільна процесуальна правосуб'єктність як наукова проблема…….9 1.1. Поняття цивільної процесуальної правосуб'єктності………………….……9 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 7 1.1. Поняття цивільного процесуального права і його значення 7 1.2. Місце цивільного процесуального права в правовій ...
Джерела кримінально процесуального права України ПЛАН 1. Поняття, види та система джерел кримінально процесуального права України. 2. Конституція України, міжнародні договори України та ...
Поняття та види реалізації кримінально процесуальної діяльності 1.2. Основні завдання кримінально процесуальної діяльності Розділ 2. Загальна характеристика кримінально процесуальних правовідносин 2.1.
Сутність та мета кримінально процесуального доказування……….….6 1.1. Поняття кримінально процесуального доказування……………………….…6 1.2. Мета кримінально процесуального доказування……………………………11 Розділ 2.
Тема 3 КРИМІНАЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА План 1.Поняття та сутність функцій прокурора у досудових стадіях кримінального судочинства. 2. Функція підтримання державного обвинувачення. 3.... Співвідношення процесуальних функцій прокурора з функціями інших учасників процесу. 3адача До адвоката С. звернувся громадянин П., який розповів про те, що за ...
Тема 3 КРИМІНАЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА План 1.Поняття та сутність функцій прокурора у досудових стадіях кримінального судочинства. 2. Функція підтримання державного обвинувачення. 3.... Співвідношення процесуальних функцій прокурора з функціями інших учасників процесу. 3адача До адвоката С. звернувся громадянин П., який розповів про те, що за ...
Поняття та система джерел кримінально процесуального права 1.1. Поняття джерел кримінально процесуального права 1.2. Система джерел кримінально процесуального права Розділ 2.
Поняття та система джерел кримінально процесуального права 1.1. Поняття джерел кримінально процесуального права 1.2. Система джерел кримінально процесуального права Розділ 2.
Методами господарсько процесуального права є: а) владних приписів; б) автономних рішень; в) субординаційний; г) авторитарний; д) координаційний; е) інформаційний. 2. До організаційних принципів господарського процесуального права належать: а) принцип одноособового ...
Сутність, завдання та процесуальний порядок стадії виконання вироку ПЛАН 1. Сутність, завдання та місце стадії виконання вироку в кримінальному процесі. 2...., 2006 Кримінально процесуальний кодекс України. Науково практичний коментар. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – К.
Загальна характеристика земельно процесуальних відносин в Україні 1.1. Поняття і загальні засади земельних правовідносин………….…..7 1.2. Повноваження органів виконавчої влади та місцевого ... Процесуальний порядок відведення земель 2.1. Поняття відведення земель у власність або користування……........34 2.2.
Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу……...10 3. Види заходів процесуального примусу …………………………………….13 4. Проблеми процесуального примусу ………………………………………...20 5.Відшкодування майнових збитків………………............................................23 Висновки……………………………………………………………...
Поняття кримінально процесуального закону, його сутність і значення в кримінальному судочинстві 2. Дія кримінально процесуального закону в часі, у просторі і щодо осіб ...
Поняття, суть і завдання кримінально процесуального закону 2. Дія кримінально процесуального закону в просторі, часі та щодо осіб 3. Кримінально процесуальна норма Література
Розвиток цивільно процесуального права за часів Риму 1.1. Поняття та особливості римського цивільного процесу 1.2. Види цивільного процесу в Римі Розділ ІІ. Розвиток цивільно процесуального права в Україні 2.1.
СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА, ЯКІ ЗДІСНЮЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО 1.1. Суддя адміністративного суду, який розглядає адміністративний спір 1.2.... СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ 2.1. Позивач і відповідач 2.2. Треті особи 2.3.
Поняття і соціальна цінність кримінально процесуальної форми……………………………………………...5 2. Кримінально процесуальна форма як гарантія забезпечення достовірностей про факти ………………………13 3. Проблеми вдосконалення кримінально процесуальної форми на ...
...представника як суб'єкта кримінально процесуальної діяльності 2. Проблеми процесуального статусу законного представника на різних стадіях кримінального процесу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ПОНЯТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВОНАСТУПНИЦТВА. 21 2.1. Поняття, види та підстави процесуального правонаступництва. 21 2.2. Введення правонаступника в процес, об’єм його ...
Процесуальний порядок притягнення як обвинуваченого ПЛАН 1. Поняття і підстави притягення особи як обвинуваченого. 2. Пред'явлення обвинувачення. Допит обвинуваченого. 3...., 2006 Кримінально процесуальний кодекс України. Науково практичний коментар. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – К.
Принципи цивільно процесуального права 2. Принципи змагальності та диспозитивності в цивільно процесуальному праві ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...визначення кожного виду норм цивільного процесуального права і конкретні приклади за вказівкою статті ЦПК ………………….. 3 2. Структура норми цивільного процессуального права…………………. 8 3. Дія процесуальних норм у часі й просторі…………………………….
...ТА ЗНАЧЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ ПРИНЦИПІВ ЦИВІЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 7 1.1. Поняття галузевих принципів 7 1.2. Роль та місце принципів у цивільно процесуальному праві 9 РОЗДІЛ 2.
Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. (А, Й, П, Р, М) 1. Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. 2. Цивільна юрисдикція судів. 3.
...Задача №224 Проаналізуйте наведений нижче процесуальний документ. Вкажіть, чи він відповідає усім вимогам закону, що до нього ставляться. До Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду ...Суд істотно порушив вимоги кримінально процесуального закону. Як вбачається з матеріалів справи, на досудовому слідстві Григоренко клопотав про те, щоб при розгляді справи в суді йому ...
Охарактеризуйте правила чинності кримінального процесуального закону у просторі, часі та за колом осіб за запропонованою схемою: КРИМІНАЛЬНО ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАКОН У просторі У часі За колом ...
Відповідач по справі через свого процесуального представника подав до суду заяву із клопотанням зупинити провадження у справі та надав у розпорядження суду документ, який підтверджував факт ...були допущені судом порушення цивільного процесуального законодавства у цій справі? Чи може бути оскаржена в апеляційному порядку ухвала про зу¬пинення провадження у справі?
Варіант 9 (Х, Ц, Ч): 1. Процесуальна форма та зміст протоколу усної ...
Вступ Розділ 1. Поняття та призначення Кримінально процесуального права 1.1. Значення та завдання кримінального процесу 1.2.
Варіант № 2 1. Предмет та метод господарського процесуального права. 2. Особи, які сприяють здійсненню правосуддя: їх правовий статус в ...
Варіант 4 (И, І, Ї): 1. Повідомлення про підозру, як процесуальна дія. 2. Види слідчих (розшукових) дій в кримінальному ...
ЗАВДАННЯ 1. Які з перерахованих дій є кримінально процесуальними: опитування очевидців злочину дільничим інспектором; дача ...
1. Підстави відмови у вчиненні нотаріального провадження та процесуальний порядок оформлення такої відмови …… 3 2.
Вступ Розділ 1. Сутність та особливості досудового розслідування 1.1. Поняття стадії досудового розслідування 1.2.... Складання процесуальних документів при провадженні досудового розслідування Додаток № 1 Висновки Використані джерела
Варіант 4. (Г) 1. Обґрунтуйте зв'язок кримінально виокнавчого права з криміналь¬но процесуальним правом. 2.
... Задача Адвокат П. виконував обов'язки відповідно до кримінально процесуального законодавства в процесі досудового слідства ...
Задача №319 З посиланням на норми законодавства, зазначте, чи можуть бути суб’єктами адміністративно процесуальних правовідносин: а) Вища кваліфікаційна комісія ...
Вступ 1. Поняття обвинуваченого в кримінальному процесі 2. Процесуальні права та обов’язки обвинуваченого 3.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.