Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 173 за запитом психолога

...АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 1.1. Поняття «професійно значущі якості» майбутнього психолога 1.2. Сучасні підходи до формування професійно важливих рис особистості студента психолога ...
Морально етичні принципи роботи психолога . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 1.3. Планування і нормування роботи психолога . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 1.4. Основні якості професійної діяльності кваліфікованого психолога. . . . . . . . . 19 1.5.
...психодіагностичного напрямку роботи в діяльності психолога 1.1. Психодіагностична робота практичного психолога 1.2. Особливості діагностичної роботи шкільного психолога 1.3.
Психологічні вимоги до комунікативної компетентності психолога Висновки до розділу I Розділ II. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ 2.1 Процедура, організація та методика дослідження ...
Критерії професійної придатності практичного психолога 2. Модель особистості практичного психолога. 3. Вміння спілкуватися з клієнтом стрижнева спеціальна здібність практикуючого психолога. 4. Етичний кодекс практичного психолога.
Критерії професійної придатності практичного психолога 2. Модель особистості практичного психолога. 3. Вміння спілкуватися з клієнтом стрижнева спеціальна здібність практикуючого психолога. 4. Етичний кодекс практичного психолога.
Критерії професійної придатності практичного психолога. Формування особистості практикуючого психолога у ВНЗ. Науково теоретичні основи професійної підготовки психологів у системі вищої освіти.
...та особистісної рефлексії майбутніх практичних психологів 1.1. Історія вчення про рефлексію у науковій літературі 1.2. Особливості розвитку професійної рефлексії майбутніх практичних психологів 1.3.
...розвитку професійної компетентності у практичного психолога в закладах освіти 1.1.Поняття «професійна компетентність» у науковій літературі 1.2.Психологічні складові професійної компетентності практичних психологів 1.3.
Функціональні обов’язки психолога 2. Ознайомлення з кабінетом психолога 3. Ознайомлення з документацією психолога 4. Підготовка рекламного оголошення про відкриття психологічної служби студента практиканта ...
Функціональні обов’язки психолога гімназії 2. Знайомство з кабінетом психолога 3. Знайомство з методичним забезпеченням та документацією психолога 4.
Посадові обов’язки психолога 2. Кабінет психолога в організації 3. Документація та методичні матеріали і психолога 4. Підготовка рекламного оголошення про відкриття психологічної служби ...
...особливості розвитку "Я концепції" майбутнього психолога 1.1. "Я концепція" особистості як психологічна проблема у вітчизняній та зарубіжній літературі 1.2.... Емпіричне дослідження "Я концепції" майбутнього психолога 2.1. Опис діагностичних методик та хід проведення дослідження 2.2. Кількісний та якісний аналіз результатів дослідження Висновки Список використаних ...
ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГА З РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ 3.1. Експериментальні ігрові вправи з корекції особистості учнів початкових класів 3.2.... Основні напрямки роботи практичного психолога з формування особистості молодшого школяра ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
Вступ Розділ 1. Сутність соціально психологічного клімату колективу 1.1.... Роль психолога в управлінні соціально психологічним кліматом колективу Розділ 2. Дослідження соціально психологічного клімату колективу 2.1. Опис методики дослідження 2.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ... НАПРЯМКИ РОБОТИ ПСИХОЛОГА З РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 3.1. Програма розвитку пізнавального інтересу дітей молодшого шкільного віку 3.2.
Зміст Вступ..............................................................................................................3 Розділ I. Теоретико методологічні основи вивчення проблеми девіантної поведінки особистості.......................................................................... Технології та методи роботи психолога з психокорекції девіантної поведінки..........................................................................................68 3.1 Психокорекційна програма з...
Вступ 1. Внесок Г.С.Костюка у розвиток дитячої психології 2. Вклад Л.С.... Внесок інших українських психологів в розвиток дитячої психології Висновок Список використаної літератури
Вступ 1. Психологічна просвіта: загальні положення 2. Консультаційно просвітницька робота психолога у школі 3.
Вступ 1. Основні теорії виникнення депресивних станів 2. Симптоми депресивних станів 3. Психолого педагогічний супровід депресивних підлітків Висновки Список літератури
Вступ 1. Звіт про практику 2. Щоденник практики 2.1. Індивідуальний план роботи студента 2.2.
1. Виникнення комплексних експертиз 2. Особливості комплексної експертизи 3. Комплексна медико психологічна експертиза 4. Комплексна психолого психіатрична експертиза 5.
ВСТУП 1. Загальні відомості про синдром емоційного вигорання 2. Моделі емоційного вигорання 3. Стадії емоційного вигорання ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП 1. Специфіка, мета і завдання психологічного консультування 2. Принципи й умови психологічного консультування 3. Види психологічного консультування 4.
дискусії під керівництвом психолога c. виявлення соціального маскування, яке застосовують деякі учасники групи d. контакти з членами групи на вербальному рівні Question 3 У груповому консультуванні задача психолога полягає у тому, щоб віднайти ...
...керуються в професійній діяльності практичні психологи: Виберіть одну правильну відповідь a. принцип конфіденційності b. принцип детермінізму c. принцип коректного використання інформації психологічного характеру d.... Клімовим, професія практичного психолога належить до такого типу професій: Виберіть одну правильну відповідь a. “людина — техніка” b. “людина — людина” c. “людина— художній образ” d.
Психолог: «Так, ослаблене здоров’я найчастіше визначає невдачі у навчанні. Вам потрібно розпочати загартовувати сина, більше бувати з ним на свіжому ... Психолог: «Ви не повинні так хворобливо реагувати на те, що відбувається з сином. Все, що з ним відбувається, не виходить за ...
психологів d. вчителів Question 2 Хто із наступних спеціалістів має кваліфікацію лікаря: a. клінічний психолог b. народний цілитель c.
психологів d. психотерапевтів Question 2 Балів: 1 Хто із наступних спеціалістів має кваліфікацію лікаря: Виберіть одну правильну відповідь a. народний цілитель b. клінічний психолог c. соціальний працівник d.
Основні ознаки психолога професіонала (у порівнянні з психологом аматором). Предмет і об’єкт психології як науки. 5. Виникнення професії психологія як особливої сфери ...
...5 найбільш притаманних для професії психолога практика радощів (заради чого представники професії взагалі живуть, що для них є найголовнішим у житті, роботі тощо). Задача № 3.... Психолог: «Так, ослаблене здоров’я найчастіше визначає невдачі у навчанні. Вам потрібно розпочати загартовувати сина, більше бувати з ним на свіжому ...
...корекція як сфера діяльності практичного психолога 1. Психолог працює у психіатричній лікарні. В його обов’язки входить психодіагностика розладів психічних процесів у хворих.
Тест 1 Наведіть одну з типових тем наукових пошуків практичних психологів: Виберіть одну правильну відповідь a. допомога в розв’язанні проблем, що виникають у виробничій діяльності b....на рівні організації підготовки практичних психологів до професійної діяльності: 1. мотиваційний, науковий, технологічний; 2. світоглядний, професійний, особистісний; 3. науково методичний, когнітивний, практичний; 4.
Тести до теми 1 Question 1 of 3 Наведіть одну з типових тем наукових пошуків практичних психологів: 1. розв’язання проблем окремих людей у випадку соціальних або емоційних криз. 2. створення програм для залучення уваги людей до ...на рівні організації підготовки практичних психологів до професійної діяльності: 1. мотиваційний, науковий, технологічний; 2. світоглядний, професійний, особистісний; 3. науково методичний, когнітивний, практичний; 4.
поради психолога батькам, щодо виховання дітей b. вплив на розвиток певних психічних функцій: пам’яті, уваги, мислення c. виправлення вад характеру d.... Психолог має свідомо погодитись з поглядами батьків b. Відповідальні особи, дитина та психолог мають узгодити між собою мету, завдання та особливості ...
всі перераховані Тест 2 Психолог експерт має усі права, крім: 1. знайомити з матеріалами справи 2. збирати матеріали справи 3.... ретроспективний психологічний аналіз Тест 6 Психолог експерт не може: 1. відповідати на всі питання 2. відповідати на неясні питання 3. поєднувати близькі за змістом питання 4.
...ДО ТЕМИ 8 Question 1 Психолог консультант іноді займається лікуванням тих, кого він консультує. a. Так b. Ні Question 2 Основним засобом впливу у процесі психологічного ...особлива форма взаємовідносин у системі «психолог клієнт». a. Так b. Ні Question 3 Індивідуальний підхід у сімейного консультування виявляється в індивідуальній консультації одного чи двох членів ...
Професійна компетентність спеціального психолога як вимога сьогодення Завдання 1. Опрацювати додаткові джерела та визначити завдання вищої школи у підготовці до майбутньої професії корекційного педагога і спеціального психолога. Завдання 2.
Студентки психологи під час психологічної практики в дитячому садку повинні були вивчити інтереси дітей старшого дошкільного віку, використовуючи метод інтерв’ю.... Вкажіть особливості роботи психолога по відношенню до представників цих типів. А) Помітною особливістю А. є постійне (або часте) перебування у піднесеному настрої, навіть за ...
...пізнавального інтересу в роботах відомих психологів РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 2.1. Вікові та психологічні особливості мотивації розвитку пізнавального інтересу ... РОБОТА ПСИХОЛОГА З РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ 3.1. Проблеми діагностики пізнавального інтересу в роботі практичного психолога (запит, бесіда, спостереження, анкетування, тестування) ...
Функціональні обов’язки психолога дошкільної установи 3. Знайомство з кабінетом психолога 4. Знайомство з методичним забезпеченням та документацією психолога 5.
Залучення професійного психолога компенсує недостатню глибину знань і компетентності слідчого, який відповідальний за прийняття рішення, створює можливість комплексного підходу до рішень, що приймаються, ... Питання участі професійних психологів у кримінальному процесі розглядаються в роботах науковців. Проте, аналіз слідчої практики свідчить, що професійні психологи майже не залучаються до участі ...
...між теорією і практикою в психологи? 2. Які можливості встановлення істини за допомогою експериментальних досліджень? 3. Які принципи наукового пізнання повинен сповідати психолог? 4.
...новою, але мало привертає увагу психологів. Проблема творчості у вітчизняній психології є набагато більше дослідженою, про що свідчить наявність різноманітних авторських концепцій творчості, представлених в результаті досліджень відомих психологів (Л.С. Виготський, Я.О.
...при спільній роботі психіатрів і психологів. br />br /> Психолог може залучатись для проведення експертизи з метою встановлення особливостей особистості, сприймання і мислення.
Какой вопрос психолога будет уместен в процессе рефлексивного слушания клиента «Вы переживали чувство вины (или вам было стыдно) перед супругой по поводу небрежного ...когнитивной эмпатии со стороны практического психолога в ходе консультативного процесса. 6. Сегодня многие работодатели отказывают людям в возрасте после сорока в возможности занять руководящую должность, предполагающую ...
Предмет роботи психолога консультанта 2. Клієнт психолога консультанта 3. Особистість консультанта як інструмент впливу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Етичний кодекс психологів як інтегратор цінностей роботи психологів експертів Висновок Список використаної літератури
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 7
Гостей: 7
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.