Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 219 за запитом психолого-педагогічній

Проблема особистості і колективу у психолого педагогічній те орії і шкільній практиці. 1.1. Дитячий виховний колектив, як основна змістовна форма цілісного навчально виховного процесу, ядро ...предметом значної уваги психологічної та педагогічної науки, внаслідок чого з'явило¬ся чимало теоретичних моделей та практичних спроб їх реалізації. У західній психології вивчення міжособистісних стосунків ...
Теоретичний аналіз психолого педагогічної літератури з проблеми розвитку довільної поведінки дітей старшого дошкільного віку 1.1. Загальне поняття про довільну поведінку 1.2.... Психолого педагогічні умови розвитку довільної поведінки дошкільника Висновки до першого розділу Розділ 2. Експериментальне дослідження психолого педагогічних умов розвитку довільної поведінки у ...
ВСТУП Розділ I. ПОНЯТТЯ ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОНФЛИКТУ 1.1. Конфлікти як засіб регулювання міжособистісних стосунків 1.2.
Теоретичні основи психолого педагогічної характеристики сучасного студента 1.1. Психологічні особливості студентської молоді 1.2. Педагогічна характеристика студента Розділ 2.
ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 1.1. Стан проблеми у працях вчених 1.2.... ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 3.1. Мета, методи та організація дослідження 3.2. Констатуючий експеримент 3.3.
Звіт про проведене психолого педагогічне дослідження учня 5.1. Психолого педагогічна характеристика учня 5.2. Дослідження властивостей темпераменту 5.3.
Теоретичні психолого педагогічні основи розвитку професійної компетентності у практичного психолога в закладах освіти 1.1.Поняття «професійна компетентність» у науковій літературі 1....
Педагогічні умови ефективного розвитку дітей раннього віку Розділ 2. Психолого педагогічна діагностика розвитку дітей раннього віку 2.1.
Педагогічні умови ефективного розвитку дітей раннього віку Розділ II. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 2.1. Навчання дітей першого ...життя 2.2. Навчання дітей другого року життя 2.3. Навчання дітей третього року життя Розділ III. ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ...
Вступ Розділ I Формування особистості школяра як психолоого педагогічна проблема 1.1.
Вступ Актуальність теми. Викладачі часто сприймають студента як «машину», що обробляє інформацію, слухає лекції, ...
Проаналізувати психолого педагогічну ситуацію, обґрунтуйте свою відповідь: «Маленькі діти часто охоче розглядають малюнки, перевернувши їх. Вони не звертають уваги на те, що ...
Психолого педагогічне обґрунтування доцільності використання рольових ігор на уроках іноземної мови на початковому ступені навчання. 2.
Психолого педагогічні підходи до проблеми навчальної неуспішності 1.2. Психологічні причини навчальної неуспішності молодших школярів 1.3.
Особливості психолого педагогічної взаємодії батьків та педагогів дошкільного навчального закладу Висновок Список використаної літератури
Психолого педагогічні аспекти успішності та неуспішності навчання Розділ 3. Вплив батьків на успішність навчання 3.1.
Численні психолого педагогічні дослідження доводять, що найсприятливіший період розвитку інтелектуальних здібностей людини – це дитинство. Проблема інтелектуального розвитку досліджується як психологами, так і ...
Вступ ………………………………………………………………………… 3 Розділ I. Сюжетно рольова гра та її роль в формуванні ...
Педагогічне спілкування як соціально педагогічна проблема 1.3. Стилі психолого педагогічного спілкування Розділ 2. Практичні прийоми й засоби професійно педагогічного спілкування 2.1.
...особистісного розвитку учнів виступає стиль педагогічного спілкування вчителя. Проаналізувавши відповідну психолого педагогічну літературу з теми дослідження можна вичленувати наступні аспекти: хоча існує декілька видів стилів педагогічного ...
Теоретичний аналіз психолого педагогічної та науково методичної літератури з предмету дослідження 1.1. Організація роботи з підвищення ефективності роботи педагогічних кадрів 1.2.
ГОЛОВНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ 1.1. Педагогічне спілкування як соціально психологічна взаємодія 1.2. Стилі педагогічного спілкування 1.3.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ УВАГИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Загальне поняття про ...типи уваги 1.2. Особливості уваги у дітей дошкільного віку 1.3. Психолого педагогічні умови розвитку уваги дошкільника Висновки ...
Психолого педагогічна характеристика колективу групи 10. Психолого педагогічна характеристика учня 11. Висновки і пропозиції по практиці 12.
Психолого педагогічна характеристика колективу групи 10. Психолого педагогічна характеристика студента 11. Висновки та пропозиції по практиці Щоденник
Психолого педагогічна характеристика колективу групи. 11. Психолого педагогічна характеристика студента. 12. Висновки і пропозиції по практиці. 13. Характеристика на магістра практиканта.
Психолого педагогічні особливості розвитку особистості в умовах сучасної сім’ї 1.1. Співдружність школи і сім'ї настійна вимога сьогодення …6 ...
Психолого педагогічна характеристика дітей інвалідів 1.2. Проблеми життєдіяльності сім’ї, яка виховує дитину з особливими потребами Розділ 2.
Психолого педагогічна характеристика дітей інвалідів 1.2. Проблеми життєдіяльності сім’ї, яка виховує дитину з особливими потребами Розділ 2.
Психолого педагогічну характеристику учнівського колективу 10 – А класу.
Психолого педагогічну характеристику учнівського колективу 8 Б класу.
...після обстеження їх в медико – педагогічних комісіях 16. Проаналізувати схему підготовки психологопедагогічного експертного заключення при здійсненні ППЕ готовності до навчання у школі 17.
Проблема формування культури спілкування у психолого педагогічній науці 1.1.1. Поняття "Культура спілкування" та його структурні компоненти 1.1.2....спілкування відображена у численних філософських, психолого педагогічних дослідженнях, в яких наголошується на винятковій її важливості у процесі виховання. Увагу зазначеній проблемі приділяли вітчизняні педагогічні діячі Б.
...до такої групи принципів соціально педагогічної діяльності як : А) психолого педагогічні; Б) організаційні; В) змістові; Г) головні. 17. Школа – це: А) нейтрально діюча соціальна система; Б) ...
99) Психологія виховання як розділ педагогічної психології. Психолого педагогічні засади гуманізації освіти. 100) Теорія виховання. 101) Психологічні механізми виховання властивостей особистості. 102) Проблема управління вихованням.
...впровадження в навчальний процес нових педагогічних технологій та науково методичних досягнень; модернізація існуючих та створення загальноосвітніх закладів різних типів; наукове обґрунтування нової системи управління освітою....роботи сучасних гімназій. Стан вивчення проблеми Як свідчить аналіз психолого педагогічної літератури, загально теоретичні та методологічні ...
...ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ, ЯК ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА…………………………………………………………………………..…7 1.1 Аналіз психологічних та педагогічних джерел з означеної проблеми……….7 1.2....дослідження – виявити і теоретично обґрунтувати педагогічні умови виховання культурно гігієнічних навичок у дітей старшого дошкільного віку. Визначена тема курсового дослідження зумовила необхідність вирішення таких завдань: здійснити ...
Методи науково педагогічного дослідження у діяльності вчителя початкових класів, їх характеристика. 4.Розвиток особистості учнів початкових класів, ...рушійні сили. Чинники формування особистості. 5. Вікова періодизація в педагогіці. Основні етапи розвитку особистості. Психолого педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку.
...до навчання української мови у педагогічних ВНЗ......................................................................................24 1.3. Формування мовнокомунікативної професійної компетенції майбутніх вчителів як стратегічна мета інтегрованого викладання української мови на нефілологічних ...в якісно різноманітних об’єктах” [1, 7]. У сучасній психолого педагогічній науці активно здійснюються дослід ження ...
Технологія психолого педагогічного дослідження здорового діалогу дитини з природою в дошкільній установі 2.3. Наступність у екологічному вихованні дітей старшого дошкільного та ...сказаного, особливо актуальною є тема: "Психолого педагогічні основи екологічного виховання у дітей дошкільного віку". Об’єктом дослідження курсової роботи є екологічне виховання у дошкільних навчальних закладах.
...в теоретичному і практичному обґрунтуванні педагогічних умов виховання позитивних форм спілкування між дітьми другого третього року життя. Завдання дослідження: здійснити аналіз психолого педагогічної літератури з досліджуваної проблеми; охарактеризувати ...
установкам до педагогічної майстерності b. цільовим установкам і завданням процесу навчання c. бажанням суб’єктів учіння d. змісту підручників, посібників e....одну правильну відповідь a. відсутня творчість b. імпровізація c. психолого педагогічна спрямованість d. артистичність e.
...дітей до шкільного навчання як психолого педагогічна проблема. 1.1. Сутність готовності дитини до шкільного навчаня………………..5 1.2. Психологічні особливості дітей 6 7 річного віку………………….... Методики дослідження психолого педагогічної готовності дитини до навчання у школі. 2.1. Методики дослідження як технологія отримання знань про дитину…………………………………………………………………..26 2.3.
Психолого педагогічні засади щодо виховання культури поведінки у дітей п’яти років………………………………………………………………5 1.2. Характеристика компонентів поняття «культура поведінки»…………..... Предмет дослідження – педагогічні умови, що сприяють вихованню культури поведінки у дітей 5 років. Нами використовувалися такі методи дослідження: Теоретичний аналіз психолого педагогічної та ...
Педагогічні основи діяльності класного керівника. Функції, основні напрями його діяльності. Виховна справа як ...організації контрольної діяльності школяра. 15. Сутність процесу навчання: структура, функції, закономірності, принципи. Психолого педагогічні основи навчально – пізнавальної діяльності учнів.
Кендзьора обґрунтовано організаційно педагогічні умови комплексної реалізації інноваційних форм громадянського виховання учнів у навчально виховному процесі та позакласній виховній роботі. У цьому контексті Л. Рехтетою визначено психолого педагогічні умови ефективного здійснення громадянського виховання ...
Проблема сенсорного виховання у психолого педагогічних джерелах…… 6 1.2. Зміст і завдання сенсорного виховання дітей раннього віку...……………..10 1.3....засвоєння відбувається стихійно, без грамотного педагогічного керівництва з боку дорослих, воно нерідко виявляється поверхневим, неповноцінним. Адже відчуття і сприйняття піддаються розвитку, вдосконалення, особливо в період раннього ...
Психолого педагогічна характеристика дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення. 8. Попередження вад мовлення у дітей дошкільного та шкільного віку. 9.... Методика корекційно педагогічної роботи при загальному недорозвиненні мовлення 46. Загальні напрями психолого педагогічної реабілітації заїкуватих. 47. Комплексне обстеження дітей із загальним недорозвиненням мовлення.
Показники та рівні педагогічної занедбаності учнів 2.3. Методи вивчення психолого педагогічних особливостей соціально занедбаних вихованців Розділ 3. МЕТОДИ ВПЛИВУ НА ПЕДАГОГІЧНО ЗАНЕДБАНИХ ДІТЕЙ ...
...подані у вигляді епіграфа, притчі, педагогічної метафори. План лекції. Короткий зміст основних положень (обсяг до 5 сторінок) Література, що пропонується студентам. Література, що використовувалася викладачем....9. Формулювання проблеми у вигляді проблемного питання, проблемного завдання, психолого педагогічного протиріччя, педагогічної колізії. 10.
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.