Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Який курс найскладніший?


Корольов Вадим Владленович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 816 за запитом психологічне

...визначення кількісних (і якісних) індивідуально психологічних відмінностей b. галузь психологічної науки, предметом вивчення якої є індивідуальність, неповторність людини та конкретних обставин її життя c.
...ще немає власного досвіду проведення психологічного консультування, то виконайте, будь ласка, наступні умови: А) визначте, яким із видів психологічного консультування вам найбільше хотілося б займатися.
Надається психологічна підтримка учням c. Вірними є всі варіанти відповіді d. Прагнуть вводити ефективні методи навчання Question 2 Групове консультування передбачає: a....є вичерпаними Question 4 Ідентифікація психологічних проблем – процес вияснення психологом того, які психологічні проблеми має людина, які дійсні причини та механізми лежать в основі її психологічних ...
Теоретичні засади дослідження компетенції судово психологічної експертизи 1.1. Засади використання спеціальних знань для збирання інформації на досудовому слідстві 1.2.... Аналіз особливостей судово психологічної експертизи 2.1. Поняття і компетенція судово психологічної експертизи 2.2. Методи судово психологічної експертизи 2.3.
Сучасні проблеми психологічного консультування Тест №1 Question 1 Балів: 1 Оберіть правильну відповідь: До групи професійних консультантів відносять: Виберіть одну або кілька відповідей ... Існують три основні підходи до психологічного консультування: Виберіть одну правильну відповідь a. проблемно орієнтоване консультування, яке фокусується на аналізі сутності внутрішніх та зовнішніх причин проблеми, пошуку ...
(психологічної, педагогічної, медичної тощо) Хто надає мені таку допомогу? Чи завжди я звертаюсь до особистість чи застосовую допомогу інших людей?...якомога більше синонімів до терміну «психологічна допомога» та запишіть їх. Після того поміркуйте та зазначте ті моменти, які на вашу думку, суперечать принципам надання психологічної допомоги.
Теоретичні підходи до визначення соціально психологічних аспектів ефективного менеджменту 1.1. Соціально психологічний клімат як предмет дослідження 1.2. Соціально психологічні критерії оцінки ефективності управління 1....
Значення, методи і засоби забезпечення психологічної підготовки в футболі 1.1. Значення психологічної підготовки в футболі 1.2. Методи і засоби забезпечення психологічної підготовки 1.3.
...Існують три основні підходи до психологічного консультування: a. проблемно орієнтоване консультування, яке фокусується на аналізі сутності внутрішніх та зовнішніх причин проблеми, пошуку шляхів її розв’язання ...2 Question 1 Перераховано види психологічного консультування за характером допомоги: a. разова консультація, середньострокове консультування, короткострокове консультування, тривале консультування b. разова консультація, діагностичне консультування, тривале к...
Індивідуальний план роботи студента практиканта Щоденник психологічної практики Характеристика відгук студента практиканта Звіт про проходження практики 1. Організаційні основи діяльності психологічної служби. Функціональні обов’язки психолога 2.
Теоретичні аспекти дослідження соціально психологічного клімату в колективі 1.1. Поняття соціально психологічний клімат у колективі 1.2. Соціально психологічний клімат у студентській академічній групі ...
ЗМІСТ Індивідуальний план роботи студента практиканта Щоденник психологічної практики Характеристика відгук студента практиканта Звіт про проходження практики 1. Загальна характеристика організації. Посадові обов’язки психолога 2.... Підготовка рекламного оголошення про відкриття психологічної служби студента практиканта 5. Проведення експериментально психологічних досліджень 5.1. Експериментально психологічне дослідження сприйняття 5.2.
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ……………………….........6 1.1. Поняття соціально психологічного клімату колективу у сучасній психологічній науці……………………………………………………….…..6 1.2.
Теоретичне обґрунтування проблеми розлучення у психологічному консультуванні 1.1. Розлучення як соціально психологічний феномен 1.2. Психологічне консультування при розлученні Розділ 2.
ІНФОРМАЦІЙНО ПСИХОЛОГІЧНА ВІЙНА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ 1.1. Поняття інформаційно психологічної війни та її головні ознаки 1.2.
...ОСОБЛИВОСТІ СПОРТИВНОГО ЗМАГАННЯ І СУТНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ 1.1. Психологічні особливості спортивного змагання 1.2. Якості психіки й напрямки психологічної підготовки спортсменів до змаган 1....
Теоретичний аналіз основних понять соціально психологічного клімату малої соціальної групи………………………………………….6 1.1. Поняття малої соціальної групи та рівні її функціонування....................……6 1.2. Поняття, види та фактори формування соціально психологічного клімату…………………...…………………………………………………….12 1.3.
Загальна характеристика психологічного поняття конформності.................................................................................................. 1.1. Феномен конформізму у сучасній соціальній психології...................................................................................... 1.2. Методологічні основи дослідження конформності.............. РОЗДІЛ 2....дослідження взаємозв’язку соціальних та психологічних чинників конформності особистості……………….. РО...
Теоретичні аспекти психологічної готовності молоді до сімейного життя 1.1. Поняття психологічної готовності молоді до сімейного життя 1.2.
Теоретичні аспекти психологічної готовності молоді до сімейного життя 1.1. Поняття психологічної готовності молоді до сімейного життя 1.2.
Вступ Розділ I АГРЕСИВНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 1.1. Сутність агресії, її вивчення в психологічній літературі 1.2.
Сутність соціально психологічного клімату колективу 1.1. Соціально психологічний клімат учнівського колективу: поняття та характеристика. 1.2. Структура соціально психологічного клімату колективу 1....
Аналіз проблеми психологічної готовності дітей до навчання у школі у працях вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів 1.2. Основні компоненти психологічної готовності дітей до навчання у ...
Типові проблеми психологічної адаптації студентів до умов навчання у вищому закладі освіти ……………………………………....................................7 1.2. Психологічна підготовка школярів до навчання у вищому закладі ...
...Об’єктом дослідження – є інформаційно психологічні операції та війни. Предметом дослідження є основні засоби та чинники ведення інформаційно психологічної війни їх сутність та направлення .
Базові складники психологічної реабілітації дітей з особливими потребами Висновок до розділу І Розділ іі. Емпіричне дослідження психічного розвитку дітей з особливими потребами 2.... Програма психологічної реабілітації дітей з особливими потребами 2.4. Аналіз результатів дослідження впливу елементів програми на дітей з діагнозом дитячий церебральний параліч ...
Структура підрозділів психологічного забезпечення. 2. Етичний кодекс психолога служби психологічного забезпечення 3. оперативно службової діяльності органів внутрішніх справ України 4.
Question 1 Балів: 1 Психологічна корекція це a. поради психолога батькам, щодо виховання дітей b. вплив на розвиток певних психічних функцій: пам’яті, уваги, мислення ... метод комплексного психологічного впливу на мету, мотиви та структуру поведінки суб'єкта Question 2 Балів: 1 Головним завданням психокорекційних програм є a.
Психологічний розвиток особистості 1.1. Поняття особистості та її психологічний розвиток 1.2. Базові виміри в основі психологічної структури особистості Розділ ...
Теоретичні аспекти психологічної готовності молоді до сімейного життя 1.1. Загальні психологічні особливості юнацького віку 1.2. Поняття "готовність" у сучасній психолого педагогічній ...
Психологічна характеристика інтересу користувачів до соціальних мереж 1.1. Поняття соціальної мережі 1.2. Психологічні типи користувачів соціальних мереж 1.3.
Психологічна просвіта та психологічна профілактика 2. Психологічне консультування 3. Психологічна діагностика 4. Корекційно відновлювальна та розвивальна робота 5. Психотерапія ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Практичне завдання Знайдіть в літературі опис психологічної роботи з людиною, потерпілою від гендерно зумовленого насильства (опис випадку). Наведіть текст опису, дайте посилання на джерело та автора, а ... У коментарі вкажіть соціальні та психологічні причини насильства у даному кейсі, назвіть форму психологічної роботи, застосовану щодо клієнтки (клієнта), та метод психологічної інтервенції.
Вимоги до висновку судово психологічної експертизи. 3. Вимоги до психологічного інструментарію в психологічній експертизі. Список використаної літератури
Судово психологічна експертиза в кримінальному процесі 3.Судово психологічна експертиза в цивільному та адміністративному праві Література
Судово психологічна експертиза в кримінальному процесі 3. Судово психологічна експертиза в цивільному та адміністративному праві Література
Судово психологічна експертиза в кримінальному процесі 3. Судово психологічна експертиза в цивільному та адміністративному праві Література
Теоретичне вивчення особливостей соціально психологічної адаптації дитини до шкільного навчання 1.1. Загальне уявлення про адаптацію як складову соціалізації 1.2.... Соціально психологічна адаптація дитини до школи Розділ 2. Експериментальна робота по вивченню соціально психологічної адаптації дитини до шкільного навчання 2.1.
Психологічний аналіз категорії спілкування 1.2. Соціально психологічні особливості студентів та студентського віку 1.3. Спілкування студентів у груповій навчальній діяльності ...
Проаналізуйте поняття психологічних механізмів ціляспрямованої поведінки. Завдання 2. Охарактеризуйте сутність психомоторики. Завдання 3. Дайте визначення психічної норми, нормативним відхилинням та аномаліям. Завдання 4. Психологічна задача.
ЗМІСТ Індивідуальний план роботи студента практиканта Щоденник психологічної практики Характеристика відгук студента практиканта Звіт про проходження практики 1. Структура управління гімназією. Функціональні обов’язки психолога гімназії 2.... Підготовка рекламного оголошення про відкриття психологічної служби студента практиканта 5. Проведення експериментально психологічних досліджень 5.1. Діагностика сприйняття 5.2. Діагностика уваги 5.3.
...до визначення історичних етапів розвитку психологічної науки. Завдання 2. Надайте класифікацію емоцій та почуттів. Завдання 3. Охарактеризуйте сутність психосемантики. Завдання 4. Психологічна задача: Досліджуваному пропанували задачу: «Що ...
Проблема конфлікту як соціально психологічного феномену 1.3. Конфліктна поведінка особистості: причини виникнення та умови корекції Висновки до розділу 1 Розділ 2.... Аналіз психологічних особливостей конфліктної поведінки військовослужбовців Висновки до розділу 2 Розділ 3. Корегування конфліктної поведінки військовослужбовців курсантів 3.1.
...1 Пам'ять як предмет психологічного вивчення 4 1.2. Психологічна характеристика властивостей пам'яті. 12 1.3. Психологічні особливості логічної та механічної пам’яті у ...
СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКЛАМИ 1.1. Поняття реклами, її цілі та функції 1.2. Соціально психологічні особливості реклами 1.3.
Поняття і компетенція судово психологічної експертизи 2. Методи судово психологічної експертизи 3. Призначення судово психологічної експертизи та організація її провадження ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Соціокультурний аспект формування психологічних якостей управлінця Стародавнього Єгипту 1.1. Ст. Єгипет як унікальна культура давнини 1.2. Держава і право Ст. Єгипту Розділ 2. Психологічні характеристики особистості управлінця у Ст.
Форми прояву соціально психологічного клімату в колективі 2. Види соціально психологічного клімату та фактори які впливають на його формування 3.
Психологічні закономірності виховання 1.1. Виховний потенціал сімї 1.2. Психологічні особливості виховання підлітків у різних за структурою родинах 1.3.
Теоретичні аспекти психологічного аналізу соціальної компетентності 1.1. Поняття соціальної компетентності в психологічній літературі 1.2. Психологічний аналіз соціальної компетентності особистості Розділ 2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.