Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 395 за запитом психології

ТЕСТ 1 Question 1 Зазначте, яке з наведених визначень найточніше розкриває предмет юридичної психології: a. наука, яка розробляє рекомендації щодо практичної діяльно¬сті юристів; b. наука, яка допомагає розв'язувати юридичні конфлікти. c....цієї системи; Question 2 Кримінальна психологія це: a. психологія діяльності кримінальної міліції; b. психологія злочинної поведінки, особистості злочинця та злочинних груп. c.
Загальна характеристика історії психології: видозміна предмету й методу психології в історії. Визначення понять “душа”, “психіка”, “свідомість”. Контрольні питання до заняття 3 1.
Понятие про психологію масової поведінки Завдання до теми 1 1. Функції психології масової поведінки 2. Принципи психології масової поведінки. 3.
...і розвиток експериментального методу в психології 1. Якою є роль експериментального дослідження психіки в здобутті наукових психологічних знань? 2. Укажіть передумови становлення експериментального методу в психології. 3.
Перелічіть основні підрозділи психології праці як науки і навчальної дисципліни. Обґрунтуйте свою точку зору. 2. На якому рівні психологічного трудоведення вивчається суб'єкт праці ...перші наукові дослідження в галузі психології праці? 4. Назвіть принципи керівництва працею робітника, які сприяють підвищенню її продуктивності в теорії Ф.Тейлора. 5.
Психологічні основи становлення психології як науки Тема 1. Витоки психології як науки 1. Визначення поняття “психологія”. 2. Загальне уявлення про професію.
Історія викладання психології у вищій школі 1.1. Викладання психології в XVIII–XIX століттях 1.2. Викладання психології в першій половині XX століття ...
Історія викладання психології у вищій школі 1.1. Викладання психології в XVIII–XIX століттях 1.2. Викладання психології в першій половині XX століття ...
Чим відрізняється психологія як навчальна дисципліна від психології як науки? 2. Обгрунтуйте необхідність ознайомлення магістрів психології з такою навчальною дисципліною як “Методика викладання ...
...і розвиток експериментального методу в психології 1. Якою є роль експериментального дослідження психіки в здобутті наукових психологічних знань? 2. Укажіть передумови становлення експериментального методу в психології 3.
Зв’язок економіки та психології у працях вчених. 2. Етапи розвитку економічної психології. 1.2. ПРЕДМЕТ І СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 1. Проблеми економічної психології. 2.
Тест до заняття 5 Question 1 Об’єктом вивчення філософії психології вважається: a. співвідношення “людина світ” b. індивідуальна свідомість c. суспільна свідомість d. людина як онтологічна реальність e. психіка людини f. соціальна психологія Question 2 Предмет вивчення філософії ...
Категорії значення і значення в психології. 9. Які відмінності між поняттям методу і методології науки? 10. Ваше уявлення про загальнонаукову методологію?... Проблема особистості у психології. 5. Методологія та метод. Співвідношення методології, методів та методик дослідження. 6. Методологічні засади гуманістичної психології. 7. Методологічні засади аналітичної психології.
Розуміння соціальної психології. 2. Виникнення та становлення соціальної психології як науки. 3. Експериментально прикладний етап розвитку соціальної психології. 4.
...підходи до визначення предмета соціальної психології. 3. Передумови виникнення соціальної психології як самостійної галузі знання. 4. Основні етапи становлення соціальної психології. 5.
Загальноосвітні програми і викладання психології 1.2. Освітньо професійні програми і викладання психології 1.3. Навчальний план і програми викладання психології 1.4.
...визначення меж та етапів розвитку психології…... 4 2. Перший етап формування предмету психології: психологія як наука про душу ….. 6 3. Другий етап формування предмету психології: психологія ...
Предмет історії психології. 2. Завдання історії психології. 3. Міждисциплінарні зв‘язки. 4. Принципи історико0психологіного аналізу. 5. Методи історико психологічного дослідження. 6.
...5 Балів: 1 Концепція в психології — це: Виберіть одну правильну відповідь a. ідея або група ідей, які можна використовувати як основу для психологічної теорії b....знань про нові досягнення у психології d. усунення причин, що заважають формуванню соціальної дезадаптації особистості Question 10 Балів: 1 Елементом психокорекційної роботи є: Виберіть одну правильну ...
Вступ 1. Основні положення психології античного світу 2. Психологічні знання античності Висновки Список використаної літератури Метафізична психологія вчить, що наука існує як нематеріальний субстрат, або ...
Зв’зок соціальної психології з психологією та психологією особистості 2. Зв’язок соціальної психології з акмеологією 3. Взаємодія соціальної психології з етнопсихологією та соціологією ...
Зв’язок соціальної психології з психологією та психологією особистості 2. Зв’язок соціальної психології з акмеологією 3. Взаємодія соціальної психології з етнопсихологією та соціологією ...
ЗМІСТ Тема 1 Предмет, завдання, принципи та методи психології Контрольні питання до теми 1 1.1. Визначте предмет, завдання психології як науки. 1.2.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ……………5 3. РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИРОДНИЧІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ…………………………………….11 4. ВИСНОВКИ………………………………………………………………...14 5. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………...
Міжпредметний зв'язок педагогіки та психології, який розвивався на історичному підґрунті 1. Педагогіка…………………………………………………………..3 – 4 стор. 2. Психологія………………………………………………………….5 – 6 стор. 3.
...психічних станів у особливу категорію психології та визначення її зв'язків з іншими психологічними категоріями. 2. Розгляд механізмів виникнення й розвитку психічних станів та визначення їх ... Предмет, завдання та методи диференційної психології. 5. Системний аналіз ієрархії індивідуальних відмінностей. 6. Диференційно психологічна характеристика психічних процесів особистості. 7. Диференційний аналіз емоційно вольової сфери особистості.
...і трудова діяльність як предмет психології. 2. Центрально нервова регуляція трудової діяльності. 3. Фізіологія рухового апарату людини і раціоналізація трудових процесів. 4. Вступ в психологію праці. 5.
Накопичення знань з психології управління в теорії управління 2. Накопичення знань з психології управління у сфері психології Висновок Література Отже, окреслені завдання психології управління ...
Етапи розвитку вітчизняної соціальної психології…………………………2 2. Зародження і розвиток соціальної психології як науки в Російській імперії……………………………………………………………………….…3 3. Розвиток експериментальної соціальної психології на початку ...
Сутність, предмет та обєкт психології спорту 2. Різновиди психології спорту та їх внесок у спорт 3. Методи спортивної психології Висновки Список використаної літератури Завдання психологічного ...
Психологія материнства 2.1 Стан вагітності 2.2. Психологія першого триместру вагітності 2.3. Психологія другого триместру 2.4.
...єкт, предмет вивчення і завдання психології праці 2. Категорії «діяльність» і «праця» в психології 3. Взаємозв'язки психології праці з іншими дисциплінами 4.
Структура та основні категорії психології управління 3. Функції психології управління 4. Основні категорії психології управління ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Структура та основні категорії психології управління 3. Функції психології управління 4. Основні категорії психології управління ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Психологія праці 2. Інженерна психологія 3. Ергономіка 4. Організаційна психологія 5. Професійна орієнтація та підготовка 6.
Психологія праці 2. Інженерна психологія 3. Ергономіка 4. Організаційна психологія 5. Професійна орієнтація та підготовка 6.
Психологія як наука Розділ 2. Практична психологія Розділ 3. Відмінності між практичною та теоретичною психологією Висновок Список використаної літератури
Поняття економічної психології 2. Методи економічної психології 3. Предмет та об’єкт дослідження економічної психології ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основні проблеми сучасної вікової психології 2. Закономірності психічного розвитку як проблема вікової психології 3. Кризи на різних вікових етапах як проблема вікової психології Висновки Список ...
Предмет і завдання юридичної психології 2.Історія розвитку юридичної психології 3.Система юридичної психології Література
Предмет і завдання юридичної психології 2. Історія розвитку юридичної психології 3. Система юридичної психології Література
Поняття і основні положення гуманістичної психології. 2. Спрямованість гуманістичної психології. 3. Основні принципи гуманістичної психології. 4. Психотерапевтичні прийоми К. Роджерса. Список використаної літератури
Предмет психології релігії. 3. Структура психології релігії та її завдання. Список використаної літератури
Основні етапи історії психології. 3. Школи, напрямки , концепції у психології.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ 3. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Костюка у розвиток дитячої психології 2. Вклад Л.С.Виготського у дитячу психологію та її розвиток 3. Внесок інших українських психологів в розвиток дитячої психології ...
Спільне та відмінне у порівняльній психології та зоопсихології. 2. Визначити місце порівняльної психології в системі наук. 3. Предмет та завдання порівняльної психології. 4.
Зв'язок порівняльної психології з іншими галузями психології 3. Методи вивчення психіки людини та тварин ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...в курсі методики викладання спеціальної психології Завдання 1. Розробіть сценарій лекції зі спеціальної психології у відповідності з принципами продуктивної сумісної дії викладача і студентів і проведіть ...
Який метод психології можна використати у цьому випадку? Виберіть одну правильну відповідь a. порівняння b. експерименту c. спостереження Question22 Балів: 1 Увага, яка ...Балів: 1 Який принцип пізнання психології як об’єкта дослідження розкриває причини виникнення психіки у філогенезі та онтогенезі, закономірну зумовленість психічних явищ, психічної діяльності та психічних ...
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.