Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Вавілова Оксана Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 231 за запитом публічних

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ кафедра цивільного права РЕФЕРАТ на тему: «Публічний договір у цивільному праві України» студента 2 курсу магістратури Київ 2014 План Вступ………………………………………………………………………………….3 Основна частина І. Правова природа публічного договору…………………………………………5 ІІ.
Наведіть складові змісту публічного адміністрування. 2. Дайте визначення змісту адміністрування як адміністративних методів управління. 3. Вкажіть основні завдання публічної адміністрації. 4.
ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Тема: Принцип публічності (офіційності) у кримінальному процесі та його реалізація ПЛАН 1. Поняття та значення принципу публічності. 2.
Підсистеми правової системи публічне і приватне Право 4.1. Предмет регулювання приватного права 4.2. Ознаки приватного права 4.3. Критерії віднесення норм до приватного чи публічного права Висновки Список використаної літератури ...
АДМІНІСТРАТИВНО – ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ ………….…..5 1.1. Детермінація поняття публічної служби……………………….…..5 1.2. Правове регулювання публічної служби……………………….….8 1.3.
Публічна фінансова діяльність – базова категорія фінансового права 1. Поняття на напрямки публічної фінансової діяльності. 2. Принципи публічної фінансової діяльності. 3.
Ознаки, умови та форми публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу………………………………………………………….…….7 1.1. Ознаки та умови публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу…………………………………………………………………….………..7 1.2.
Сутність принципу публічності у кримінальному процесі........5 1.1. Поняття і визначення принципу публічності...........5 1.2. Структура принципу публічності………..16 РОЗДІЛ 2.
Теоретичні засади публічних фінансів......................................................6 1.1. Сутність та особливості фінансової системи України......................................6 1.2. Правовий зміст публічних фінансів як складової фінансової системи ...
Характеристика публічної обіцянки винагороди…………………….…6 1.1. Поняття публічної обіцянки винагороди……………………………………...6 1.2. Природа відносин, породжуваних публічною обіцянкою………..…………10 Розділ 2.
Публічні фінанси: сутність та характерні риси 1. Економічні передумови виникнення та розвитку фінансів 2. Поняття публічних фінансів та їх місце в ...
Загальна характеристика послуг в системі публічного управління…………………………………………………………………….….5 1.1. Значення теорії послуг…………………………………………….…5 1.2. Види та ознаки публічних послуг………………………………….9 1.3.
Порядок створення публічного акціонерного товариства 3. Вимоги до установчих документів публічного акціонерного товариства 4. Порядок набуття та припинення статусу акціонера публічного акціонерного товариства ...
Загальна характеристика сутності публічних доходів......................................6 1.2. Правове регулювання та класифікація неподаткових надходжень до бюджетів.....................................................................................................................12 Розділ 2. Специфіка неподаткових доходів в системі публічних доходів...........17 2.1.
Поняття та риси публічних акціонерних товариств Розділ ІІ. Правовий режим майна публічних акціонерних товариств 2.1. Майно та майнові права в акціонерному товаристві 2....
Поняття, види, значення методів публічного управління. 1.1. Визначення поняття методів публічного управління, їх призначення в адміністративному праві України. 1.2.
Переконання в діяльності публічної адміністрації 2. Заохочення в діяльності публічної адміністрації 3. Примус в діяльності публічної адміністрації 4. Співвідношення переконання заохочення та примусу в ...
Переконання в діяльності публічної адміністрації 3. Заохочення в діяльності публічної адміністрації 4. Примус в діяльності публічної адміністрації Висновки Список використаних джерел
ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ..4 1.1. Поняття публічної служби та її класифікація…………………….4 1.2. Державна служба……………………………………………………6 1.3.
Публічна власність як форма власності 1.1. Види права власності 1.2. Суб’єкти і об’єкти публічної власності Розділ ІІ.
Поняття та сутність принципу публічності в кримінальному процесі України……………………………………………………………5 2. Поняття та сутність принципу диспозитивності в кримінальному процесі України……………………………………….10 3. Співвідношення та взаємозв’язок принципів публічності та диспозитивності в кримінальному процесі ...
Вступ………………………………………………………………………...…….2 1. Історичний аспект митної справи в Україні……………………….4 1.1.... Особливості публічного адміністрування в сфері митної політики………………………………………………………………………….28 3.1. Організаційно правові механізми державного управління та нормативно – правове регулювання митної політики………………………..
ВСТУП…………………………………………………………………………….2 РОЗДІЛ 1 Загальні аспекти діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим ………………………………………………………………..4 1.1....Ради Автономної Республіки Крим як публічної влади………………………………………..15 2.1. Правовий статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим……………………………………………………………………………....15 2.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД 1.1.... Фінансове право як публічна галузь права 1.3. Предмет і метод фінансового права України РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ.
Вступ 1. Загальний огляд джерел за темою роботи 2. Поняття та види звернень 3.... Судове оскарження дій та рішень публічної адміністрації Висновки Список використаних джерел Додатки
Задача Було вирішено створити публічне акціонерне товариство «Смарт колд». При його створенні було профінансовано накладні витрати ...
Вступ……………………………………………………………………...3 1. Поняття та сутність принципу диспозитивності кримінального процесу……………………………………………………………………5 2. Поняття та сутність принципу диспозитивності кримінального ... Взаємозв’язок та співвідношення принципів публічності та диспозитивності кримінального процесу…………………………..29 Висновки………………………………………………………………...35 Список використаної літератури………………………………………38
Тема 5. Державна територія в міжнародному публічному праві П л а н 1. Види міжнародно правових режимів територій. 2.
1. Поняття і методи діяльності держави і органів місцевого самоврядування в галузі публічних фінансів 2.
Варіант І Задача №1 У газеті "Голос України" від 14.03.2009 р. була розміщена інформація про проведення 28.... загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Базис" (далі – ПАТ "Базис"), підписана правлінням ПАТ. В опублікований порядок денний не було включено питання щодо збільшення статутного ...
Завдання Розкрити три питання: надати визначення понять (держава, політика, влада) та обґрунтувати чому саме ви взяли це визначення; порівняти ...
СОЦІАЛЬНО ПУБЛІЧНІ УТВОРЕННЯ.....110 1. Історична необхідність цивільної правосуб'єктності держави.....ПО 2. Загальна характеристика держави та її формувань як суб'єктів ... Право публічної власності.....365 1.1. Право власності Українського народу.....365 1.2. Право державної власності.....366 1.3. Право комунальної власності.....
ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ.....650 1. Формування засад інституту публічної обіцянки винагороди.....651 2. Поняття публічної обіцянки винагороди.....654 3.
Глобалізація та публічна політика Зміст 2.1. Атрибутивні та функціональні особливості публічної сфери в Україні. 2.2. Публічна політика: функції та основіні складові.
ТЕМА № 20: Кримінальна правова характеристика зловживання владою або службовим становищем, зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги. Орієнтовний план: 1. Поняття, види та загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. 2.
...діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. 2. Характеристика об’єктивних ознак злочинів, передбачених ст.ст. 368, 368 2, 368 3, 368 4, 369 2 КК....діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, з’ясувати її суспільну небезпечність. Далі, слід розглянути об’єктивні та суб’єктивні ознаки цих злочинів.
Право на публічне виконання і публічне сповіщення творів; публічну демонстрацію і публічний показ………………………………………………19 2.1.4. Право на розповсюдження творів шляхом першого ...
...суд послатися на застереження про публічний порядок і визнати спадкоємцем виключно громадянку України стосовно майна в Україні? Суди повинні застосовувати застереження про публічний порядок у виключних випадках, чи ...
) дозволяв просити милостиню у публічних місцях? А) дітям сиротам, Б) людям похилого віку, В) прокаженим і ув’язненим, Г) вдовам. 22. Яку кару для міщан, що подають милостиню у публічних місцях, передбачав закон, прийнятий французьким ...
А Проблеми управління публічними видатками: розмежування видаткових повноважень // Зб. наук. пр. Української Академії державного управління при Президентові України. – К.: Вид во УАДУ, 2000. – Вип....питання фінансового права: правові основи публічних накопичувальних фондів: Моногр. – Чернівці: Рута, 2004. – 376 с. 78. Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків: ...
Основні аспекти публічного адміністрування сфери освіти і науки………………………………………………………………………………4 1.1. Підходи до визначення поняття «освіта»……………………………………4 1.2.... Загальна характеристика публічного адміністрування у сфері освіти……………………………………………………………………………..14 2.1. Система, повноваження та компетенція органів управління освітою….14 2.2. Управління освітніми закладами…………………………………………..
Загальні риси публічного права 1.3. Загальна характеристика приватного права Розділ 2. Особливості окремих галузей публічного і приватного права 2.1.
Зобов'язання, що виникають із публічної обіцянки винагороди 2.1. Зобов’язання з публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу 2.2.
Децентралізація і деконцентрація публічної влади в зарубіжних країнах. Конституційно правовий статус місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. 3. Політичні партії та партійні системи в зарубіжних ... Поняття територіальної організації публічної влади та її елементи. Територія держави являє собою простір, на яке поширюється його влада. Це, отже, не тільки власне територія, ...
...ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ…...19 2.1. Порядок розгляду звернень громадян ……………………………19 2.2. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення та звернення, ...ЯК СПОСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ…………………………………………………………………...28 3.1. Адміністративні процедури у системі інституту звернень громадян……………………………………………………………………….…28 3.2. Звернення громадян як вплив громадськості на ...
Поняття територіальної організації публічної влади та її елементи. 3. Порівняти форму державного устрою ПАР та Індії. 4. Задача. Опишить види монархії, яки існують в ...треба розкрити поняття територіальної організації публічної влади; дати поняття публічної влади, яким його бачить наука державного права зарубіжних країн. Розглянути їі елементи.
Децентралізація і деконцентрація публічної влади в зарубіжних країнах. Конституційно правовий статус місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. 3. Політичні партії та партійні системи в зарубіжних ...друге питання, треба розкрити поняття “публічної влади”. Звернути увагу на проблему децентралізації та деконцентрації публічної влади. Розглянути конституційно правовий статус місцевого самоврядування, спираючись на конкретні сучасні ...
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.