Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Срібна Любов Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 98 за запитом підлеглого

Задача № 230 Обласне управління сільського господарства направило підлеглим районним установам лист наступного змісту: «...
ВСТУП 1. ОСОБИСТІСТЬ КЕРІВНИКА В СТРУКТУРІ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН У КОЛЕКТИВІ 2. КЕРІВНИК І ПІДЛЕГЛИЙ МЕХАНІЗМ ЖИВОГО ЗВ’ЯЗКУ 3.
ВСТУП 1. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ АДАПТАЦІЇ, ЯК СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛО ГІЧНОГО ЯВИЩА 2.
рівня розумової зрілості підлеглих b. рівня психологічної зрілості підлеглих c. рівня керованості ситуації d. ступеня орієнтації керівника на людські відносини або процес виконання завдання ...
...вбачала: створення відповідних очікувань у підлеглих a. моральне стимулювання підлеглих шляхом похвали b. створення відповідних очікувань у підлеглих c. пропозицію надання відповідних грошових винагород в обмін ...
...зможе задовольнити соціальні потреби своїх підлеглих і їх бажання бути зрозумілими. Завдання менеджменту на цьому етапі розвитку управлінської думки полягало також і в розвиткові плодотворних неформальних ...більшого піклування керівництва до своїх підлеглих, рівень задоволення працівників повинен зростати, а це, в свою чергу, приведе до зростання продуктивності праці.
Доручення підлеглим індивідуальних конкретних завдань b. Підвищення ефективності організації в цілому c. Надання відповідних повноважень і ресурсів підлеглим d.
Типи підлеглих. 2. Чинники, що зумовлюють виникнення конфліктів у виробничих підрозділах. 3. Порядок створення сприятливого психологічного клімату в колективі. 4....формування ефективної взаємодії керівника і підлеглих. 5. Правила субординації при спілкуванні з керівником. 6. Правила субординації при спілкуванні з підлеглими. 7.
...які безпосередньо керують роботою своїх підлеглих. Ту т функції планування й організації реалізуються в діях керівника, який стимулює і спрямовує діяльність своїх підлеглих.
...лише приблизно позначає схему дій підлеглих і дає їм широкий простір для вибору засобів і методів їх втілення: Виберіть одну правильну відповідь a. Організаційне b....яке гранично жорстко регламентує діяльність підлеглих і практично виключає їх ініціативу: Виберіть одну правильну відповідь a. Контурне b. Організаційне c. Алгоритмічне d.
...економічність  наявності цілей дії, задач підлеглим і порядку їх виконання, а також організації, мотивації, контролю, можливості визначати необхідні організаційні зміни в системі наявність механізму реалізації  розробки ...наукова обгрунтованість  наявності необхідної для підлеглих інформації наявності необхідної для підлеглих інформації  прийняття рішень вчасно у момент виникнення проблеми, порушень, відхилень у перебігу господарських процесів, з ...
Підлеглі привітали Вас подарунками. Чи виникає у Вас у такому випадку запитання: взяти чи не взяти подарунки? ………... 12 15.... б) система службової підлеглості молодих старшими, що заснована на правилах службової дисципліни; в) накопичення для початкових вкладень у виробництво ………… 13 35.
взаємовідносини між керівником та підлеглими b. усе зазначене c. естетика середовища d. виробничі умови охорони праці ТЕСТ ДО ТЕМИ 7 Question 1 Головним обов’язком ... постійного професійного росту кваліфікації підлеглих b. чіткого розподілу праці підлеглих c. активізації процесів самоуправління d. формалізації прийняття управлінських рішень e.
...та будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами, а також ті хто позбавлений права займати посади в органах державної влади та їх ...та будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками c. відповідно до закону позбавлені права займати посади в органах державної влади ...
Риси атрибуції керівників та підлеглих. Харизматичні, трансакційні та трансформаційні керівники 2.Принципи і правила конструктивної критики 3.Класифікація ролей керівника по Г.Мінцбергу 4....поведінки керівника у сприянні розвитку підлеглого (наставництво, консультування, менторство, фасилітарство) та використання основних мотиваційних інструментів під час цієї роботи 9. Авторитет керівника та його роль в ...
підпорядкованість підлеглих всім функціональним службам одночасно b. оперативність вироблення управлінських рішень c. найпростіша однорівнева структура управління d....підрозділів, які мають право керування підлеглими і прийняття управлінських рішень, називається ... a. матричною b. функціональною c. дивізіональною d. лінійно фнукціональною Question 8 Виробниче управління підприємством охоплює ...
...рівнів Держваної податкової адміністрації за підлеглістю. Мал. 2Схема створення особистого плану контрольно кординаційної діяльності Мал. 3 Структурна схема Смілянської ОДПІ. Мал. 4 Состав структурних підрозділів підлеглих першому заступнику.
...Право на помилки керівника і підлеглого. Основні умови досягнення добровільного виконання розпоряджень керівника Аналіз найбільш поширених причин конфліктів між керівником і підлеглими.
...усіх форм буття культури; В) підлеглість матеріального духовному; Г) підлеглість духовного виробництва матеріальному. 9. Народна архітектура – це житло, двір, поселення. Визначити час найдавніших типів будівель: А) ...
В задачах підлеглих окремих відділів багато спільного, введення нових задач для підлеглих майже відсутнє. Ці ознаки свідчать про широкий діапазон контролю в організації ...
підлегла організація c. бухгалтер Question 6 Регулюванням методологією обліку на підприємствах займається: a. Податкова інспекція України b. Міністерство фінансів України c.... мінімальним запровадженням вказівок до підлеглих Question 3 Принцип інтеграції організації обліку означає: a. повинен бути забезпечений адекватний дозвіл на виконання операцій b.
...керівник повинен знати здібності своїх підлеглих, щоб правильно розподіляти види праці, що найбільшою мірою відповідає професійним здібностям працівника. Відсутність працівника належного рівня або команди працівників може ...змінюється відношення між керівником та підлеглими. Вирішення поточних питань повинно бути не тільки справою керівника, він повинен виходити не тільки із власного досвіду при вирішенні проблеми, ...
...удосконалювання відносини між керівниками і підлеглими — усе це сприяє росту продуктивності праці. Роботодавці з метою підвищення ефективності виробництва інтенсивно ведуть пошук різних форм активізації трудової активності ...колективах компаній; • взаємини керівників з підлеглими; • формування команд; • розробки стандартів виконання рішень; • керування конфліктами. Програми покликані орієнтувати на безкризове керування, підвищення конкурентноздатності за рахунок мак...
...Одяг і зовнішній вигляд Прийом підлеглих Бесіда з відвідувачами Список використаної літератури
Конфлікт між керівниками й підлеглими 4. Конфлікт між працівниками різної кваліфікації й віку 5. Міжгрупові конфлікти 6. Конфлікти між виробничими групами й адміністрацією Список використаної ...
конфлікти: начальник — підлеглий, вищестояща організація — нижчестояща організація; Б. конфлікти між керівниками одного рангу, між колегами. В. побутові; сімейні; трудові; військові; учбово педагогічні і ...
Кожен з підлеглих зайнятий виконанням своєї роботи. Необхідно виконати у строк й роботу відсутнього. ваші дії як керівника в цій ситуації?
...не відповідають вимогам мінімальної чисельності підлеглих, які підпорядковані одному керівнику 3. Розрахувати склад посадових категорій у рамках кожного підрозділу, а також для апарату управління підприємством у ...
...не відповідають вимогам мінімальної чисельності підлеглих, які підпорядковані одному керівнику 3. Розрахувати склад посадових категорій у рамках кожного підрозділу, а також для апарату управління підприємством у ...
...за свої інтереси або інтереси підлеглих Висновки Список використаних джерел
...здоров’я і життя своїх підлеглих під час надзвичайних ситуацій (смерчі, спека). Висновок Використана література
, який наказав будувати своїм підлеглим приватний багатоповерховий будинок на території національного заповідника, що призвело до знищення пам'ятника архітектури. Під час досудового слідства було встановлено, ...
Стосунки менеджера з підлеглими. Розпорядча діяльність Література
Стосунки менеджера з підлеглими. Розпорядча діяльність Література
Стосунки менеджера з підлеглими. Розпорядча діяльність Література
...бути працівник у взаємовідносинах з підлеглими? ТЕМА 3 1. Що таке комунікація і які форми притаманні їй? 2. Розкрийте вплив типу особистості на якість вербальних комунікацій?
Практичне завдання Вашому підлеглому 57 років. Після призначення пенсії він працювати не прагне. Як стимулювати його, щоб віддача на роботі була найефективнішою. Література
Інструктаж підлеглих. Урахування суб’єктивних факторів у розпорядчій діяльності. Зворотне делегування Тема 10. Конкурентна політика організації 48. Фактори успіху у конкурентній боротьбі.
Інструктаж підлеглих. Урахування суб’єктивних факторів у розпорядчій діяльності. Зворотне делегування Тема 10. Конкурентна політика організації 48. Фактори успіху у конкурентній боротьбі.
...й етики відносин керівника з підлеглими. Попри значні наукові заслуги теорія людських відносин, концепція наукового управління залишили поза увагою багато чинників, які впливають на підвищення продуктивності ...
...ролі ведучого; б) мотивація діяльності підлеглих: – надихати на цілеспрямовану поведінку, – задоволення індивідуальних і групових потреб, – вселяння впевненості, – захоплення людей своїм прикладом, – створення групової синергії (наочний показ ...
Охарактеризуйте норми етичної поведінки підлеглих. ТЕМА 3 1. Предметом праці в управлінні організацією завжди виступає управлінська інформація. Чому це так? 2. Комунікації – це обмін інформацією.
...організацію відносин між керівниками і підлеглими. Формування та вдосконалення соціально психологічного клімату це постійна практична задача керівників будь якого рангу. Створення сприятливого клімату є справою не ...
...крім самої фашистської партії і підлеглих їй Список використаної літератури
...цілей, спонукати себе та своїх підлеглих на дії, спрямовані на досягнення особистих цілей або цілей організації, використовуючи при цьому інтелект та методи матеріального та морального стимулювання ...
...розмаху набуло антифеодальне повстання на підлеглих українських землях соціально економічного та релігійного характеру під проводом Богдана Хмельницького у 1648 1657 рр.
...а думка, відображена в листах підлеглих, дуже часто буває суб'єктивною. Тому при роботі з масовими джерелами необхідне їх зіставлення з іншими документами.
...про її грубе ставлення до підлеглих. Щоб помститися Бурик, Муратова видала наказ про звільнення її з роботи нібито за допущений нею виробничий брак. 24.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.