Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 847 за запитом підприємством-базою

Вступ 1 Теоретичні основи оновлення технологічної бази підприємства як основи підвищення прибутковості 1.1 Поняття та характеристика техніко технологічної бази підприємств та її постійне удосконалення 1.2 ... Вступ 1 Теоретичні основи оновлення технологічної бази підприємства як основи підвищення прибутковості 1.1 Поняття та характеристика техніко технологічної бази підприємств та її постійне удосконалення 1.2 Характеристика, ф...
Загальне ознайомлення з підприємством базою практики. Вивчення системи охорони праці та проходження інструктажу 2. Управлінсько організаційна характеристика підприємства 3.
Техніко технологічна база виробництва підприємства 1.1 Поняття та характеристика техніко технологічної бази підприємств та її постійне удосконалення 1.2 Характеристика, форми технічного ...
...застаріле обладнання, внаслідок роботи якого підприємство не працює на повну потужність, задіяно набагато більше робітників та йдуть втрати від браку продукції. Для оновлення технологічної бази підприємству запропоновано придбати нові печі шляхом ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи ефективності використання основних фондів підприємства 1.1 Нормативно правова база дослідження основних фондів підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.3 Завдання та методика аналізу руху та ...собівартість, що зменшує розмір оподатковуваної бази підприємства, тобто розмір вартості позикового капіталу зменшується на ставку податку на прибуток; Вартість залучення позикового капіталу має висок...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування конкурен тоспроможності підприємства та стратегія її підтримки 1.1 Нормативна та інформаційна база обгрунтування конкурен тоспроможності підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблем дослідження конкурен тоспроможності підприємства і стратегії її підтримки 1....организаційно технологічна і соціально економічна база підприємства, вміння аналізувати та своєчасно здійснювати заходи щодо укріплен...
Обгрунтування вибору варіанту залучення коштів підприємством для формування оборотного капіталу 3.4. Удосконалення економічного механізму кредитування сільськогосподарських товаровиробників Висновки Список використаних літературних джерел: Поряд із нарощуванням ...капіталовкладень у розширення матеріально технічної бази підприємств, за умови оптимізації лізингової діяльності з нашого погляду, вигідніша, ніж така форма фінансування як банківський кредит.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки ефективності формуван ня і використання трудового потенціалу підприємства 1.1 Сутність трудового потенціалу і його складових, їх значення і характеристика 1.2 Інформаційна база оцінки ефективності формування і використання трудового потенціалу підприємства 1.3 Методологія здійснення оцінки ефективності формування і використання трудового потенціалу підприємства ...і впровадити проект відкриття на базі підпр...
...розвитку та короткий історичний розвиток підприємства обраної бази практики 1.2. Характеристика нормативних та законодавчих актів, які впливають на діяльність даного об’єкта РОЗДІЛ 2. Практичні засади діяльності підприємствабази практики 2.1 Грошові розрахунки ...
...розвитку та короткий історичний розвиток підприємства обраної бази практики 1.2. Характеристика нормативних та законодавчих актів, які впливають на діяльність даного об’єкта РОЗДІЛ 2. Практичні засади діяльності підприємствабази практики 2.1 Грошові розрахунки ...
На базі дієчого заводу продтоварів доцільно створити чотири малих підприємства. Ці підприємства будуть підпадати під визначення суб’єкта малого підприємництва, і відповідно ...розвиток і модернізацію матеріально технічної бази підприємства. Перелік графічного матеріалу Таблиця 2.1.1. Динаміка випуску продукції Полтавським заводом продтоварів “Світанок” за 1998 1999 роки Таблиця ...
...Практичні аспекти кадрової роботи на базі підприємства ЗАТ „Черкаси Лада ” 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства ЗАТ „Черкаси Лада” 2.2....3 Удосконалення кадрової роботи на підприємстві ЗАТ „Черкаси Лада” 3.1. Удосконалення організації роботи відділу кадрів 3.2. Підвищення кваліфікації управлінських кадрів 3.3.
...Практичні аспекти кадрової роботи на базі підприємства ЗАТ „Черкаси Лада ” 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства ЗАТ „Черкаси Лада” 2.2....3 Удосконалення кадрової роботи на підприємстві ЗАТ „Черкаси Лада” 3.1. Удосконалення організації роботи відділу кадрів 3.2. Підвищення кваліфікації управлінських кадрів 3.3.
...та розширене відтворення основних фондів підприємства. Із сукупності форм технічного розвитку доцільно виокремлювати такі, що характеризують, з одного боку, підтримування техніко технологічної бази підприємства, а з іншого — її безпосередній ...
...найбільш по можливості надійній інформаційній базі. Всі ці фактори у взаємозв’язку забезпечать досконалу конкурентну реакцію для підприємства. Зараз ТОВ «Підприємство «Авіс» конкурує приблизно з 20 ... А технічні можливості та сировинна база існуючих підприємств не дають можливості також широко розгорнутися на зовншніх ринках. Наявний ринок столярних виробів поділений між двома групами операторів: ...
...вибуття товарів і тари на підприємствах гуртової торгівлі 1.1. Порядок приймання товарів, придбаних у постачальників 1.2. Облік операцій, пов’язаних з ...товарів у постачальників 1.3. Методи оцінки вибуття товарів 1.4. Облік реалізації товарів зі складів і баз підприємств оптової торгівлі 1.5.
...основи обліку та аналізу на підприємствах малого бізнесу 1.1. Інформаційна база обліку підприємств малого бізнесу 1.2. Теоретичні основи обліку на підприємствах малого бізнесу 1....
Вступ Розділ 1 методичні аспекти менеджменту на основі управління вартістю підприємства 1.1 Вартість підприємства: сутність і ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості підприємства 1.2 Сутність прибутку і доходу, їх види і функції 1.3 Методика ...
Процедура визнання підприємства банкрутом 1.3. Огляд нормативно законодавчої бази та літературних джерел за темою роботи РОЗДІЛ 2.... Мета, завдання та інформаційна база аналізу підприємства банкрута 3.2. Аналіз фінансового стану підприємства 3.3. Аналіз та оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності підприємства РОЗДІЛ ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та використання прибутку підприємства 1.1 Сутність, функції та роль прибутку в умовах ринкової економіки 1.2 Нормативно правова база діяльності підприємства 1.3 Методика формування прибутку ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження прибутковості підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база прибутковості підприємства 1.2 Сутність прибутку і доходу, їх види і функції 1.3 Методика ...
...показники оцінки ефективності управління капіталом підприємства. Актуальність досліджуваної теми є безспірною у зв’язку з тим, що вдале управління ресурсною базою приватного підприємства дає змогу визначити доцільність залучення ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування та використання прибутку підприємства 1.1 Сутність, функції та роль прибутку в умовах ринкової економіки 1.2 Нормативно правова база діяльності підприємства 1.3 Методика формування прибутку ...
...проблемних аспектів функціонування ресурсного потенціалу підприємства. Інформаційною базою для написання курсової роботи стала законодавча та нормативна база, періодичні видання, навчальна та наукова література за темою роботи.
Вступ Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення прибутковості підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база підвищення прибутковості підприємств 1.2 Огляд літературних джерел щодо вивчення основних напрямків підвищення прибутковості підприємств ...
...забезпечення безкризового функціонування і розвитку підприємства на базі достатнього нагромадження фінансового капіталу в нинішніх умовах є дуже складним завданням. Відсутність чи нестача власних засобів підприємств і ...
...загальнотеоретичному осмисленні механізму управління активами підприємства. Інформаційною базою дослідження є: законодавчі та нормативні акти, які регулюють управління активами; роботи провідних вітчизняних і зарубіжних вчених з даної ...
Вступ 1 Теоретичні основи інвестиційної діяльності підприємства 1.1 Сутність інвестиційної діяльності підприємства 1.2 Особливості оцінки капітальних вкладень підприємства 1.3 Методика визначення економічної ефективності інвестиційної діяльності підприємства 2 Аналіз інвестиційної діяльності ТОВ ТД «Логос» 2.1 Організаційно економічна характеристика ТОВ ТД «Логос» 2.2 Аналіз інвестиційної діяльності ТОВ ТД «Логос» 2.3 Шляхи підвищення ефективності кап...
...інформаційного забезпечення управління конкурентними перевагами підприємства шляхом створення баз даних по конкурентах, споживачах продукції та постачальниках. Стрижневим елементом технології управління конкурентними перевагами є розробка стратегії формування ...інші складові системи конкурентних стратегій підприємства. Опрацювання зазначеної стратегії здійснюється з використанням комплексу методичного інструментарію (сегментування ринку, опрацювання профілів сегментів ...
...2 Методика антикризового управління на підприємстві 1.3 Нормативна база визнання підприємства банкрутом Розділ 2 Оцінка і прогнозування можливого банкрутства ВАТ «Темп» 2.1 Загальна характеристика ...
...2 Методика антикризового управління на підприємстві 1.3 Нормативна база визнання підприємства банкрутом Розділ 2 Оцінка і прогнозування можливого банкрутства ВАТ «Темп» 2.1 Загальна характеристика ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії формування прибутку підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база формування прибутку підприємства 1.2 Економічна сутність прибутку, його види і функції 1.3 Методика ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи методології визначення банкрутства підприємства 1.1 Сутність та класифікація причин виникнення банкрутства 1.2 Нормативна база визначення підприємства банкрутом 1.3 Методологія визначення банкрутства ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління формуванням прибутку підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база формування прибутку підприємства 1.2 Сутність прибутку, його види і функції 1.3 Управління формуванням ...
Теоретичні засади і нормативна база обліку доходів підприємства 1.1 Методологічні засади, основні принципи та нормативна база обліку доходів підприємства 1.2 Характеристика, оцінка, класифікація ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки стану та ефективності використання оборотних засобів 1.1 Економічна сутність та класифікація оборотних засобів 1.2 Інформаційна та нормативно правова база дослідження оборотних засобів підприємства 1.3 Методологія оцінки стану, руху та ефективності використання оборотних засобів Розділ 2 практичні засади оцінки ... 1.3 Класифікація оборотних засобів підприємства Таблиця 1.1 Номативно – правова база дослідження форм...
...на зміни ринкового середовища стають базою прийняття маркетингової стратегії підприємства ряду заходів, що дозволять з максимальною ефективність досягти поставленої підприємством цілі (наприклад, завоювання якоїсь частки ринку, ...шоколадних подушок, які випускались на підприємстві. Побудована на базі цієї інформації маркетингова стратегія спирається на: можливість нижчого цінового позиціонування; територіальний розвиток системи збуту; необхі...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти управління економічною ефективністю діяльності підприємства 1.1 Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик оцінки ефективності діяльності підприємства 1.3 ...роботі зроблений всебічний аналіз інформаційної бази оцінки діяльності підприємства, проаналізовані різноманітні методики і підходи аналізу фінансового стану підприємства. В дру...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти управління економічною ефективністю діяльності підприємства 1.1 Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик оцінки ефективності діяльності підприємства 1.3 ...роботі зроблений всебічний аналіз інформаційної бази оцінки діяльності підприємства, проаналізовані різноманітні методики і підходи аналізу фінансового стану підприємства. В дру...
Стратегічний аналіз успіхів підприємства означає перетворення бази да¬них, отриманих в результаті аналізу зовнішнього і внут¬рішнього середовища, а також місії і цілей на ...
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні засади управління оборотним капіталом підприємства 1.1 Економічна сутність та класифікація оборотного капіталу 1.2 Інформаційна та нормативно правова база дослідження оборотного капіталу підприємства 1.3 Управління оборотним капіталом ...
Об’єкт дослідження – виробничі (вугледобувні) підприємства України. Методологічною базою дослідження є системний, структурно функціональний та порівняльний аналіз. Матеріалами для дослідження були підручники, посібники з економіки підприємства, ...
Вступ Розділ 1 методологічні аспекти виявлення банкрутства підприємства 1.1 Економічна сутність банкрутства підприємства 1.2 Нормативна база та методики оцінки загрози банкрутства 1.3 Зміст процесу управління запобіганню банкрутства Розділ 2 аналіз фінансового ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства в умовах ринку 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність, значення та основні етапи проведення 1.2 Інформаційна база оцінки фінансового стану підприємства 1.3 Методика оцінки фінансового ...
...роль у фінансово господарській діяльності підприємств 1.2 Нормативно законодавча база формування прибутку підприємств 1. 3. Особливості формування і використання прибутку підприємства 1.4 Закордонний досвід ...
...роль у фінансово господарській діяльності підприємств 1.2 Нормативно законодавча база формування прибутку підприємств 1. 3. Особливості формування і використання прибутку підприємства Розділ 2 Аналіз управління ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження механізму відтворення основного капіталу підприємства 1.1 Сутність і нормативно правова база дослідження основного капіталу підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1....
Вступ Розділ 1 теоретично методологічні аспекти розробки й впровадження проекту забезпечення фінансової стійкості підприємства 1.1 Сутність фінансової стійкості та її роль у дослідженні фінансового механізму 1.2 Інформаційна база та методологічні підходи до ...розробки стратегії стабілізації фінансової стійкості підприємства такі:  створення інформаційної бази для ретроспективної оцінки дій, ужитих у цьому напрямі;  визначення нагальних фінансових проблем...
...роль у фінансово господарській діяльності підприємств 1.2 Нормативно законодавча база формування прибутку підприємств 1. 3. Особливості формування і використання прибутку підприємства Розділ 2 Аналіз управління ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.