Меню сайту

Нові користувачі
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Куся
Автори робіт
24.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2244 за запитом підприємстві

...вується для оцінки фінансового стану підприємства. Методи проведе ння аналізу фінансового стану підприємства. 2.2 Загальна оцінка динаміки та структури статей бухгалтерського балансу.
АНОТАЦІЯ Дипломної роботи „Стратегія управління підприємством на прикладі комунального підприємства „Промводопостачання”. В дипломній роботі висвітлені питання теоретичних аспектів стратегії управління підприємством, практики реалізації стратегії управління конкретним ...
Завдання: 1. Адміністрація підприємства, узгодивши питання з профспілковим комітетом, розробила самостійно перелік підприємств, професій і посад, праця на яких ...
... Завдання: 1. Одне з підприємств м. Харкова виплачувало пенсію з інвалідності у зв’язку з втратою працездатності з вини ...
Вступ Розділ 1. Методи управління і їхня характеристика 1.1. Загальні поняття про методи управління 1.2. Соціальні методи управління підприємством Розділ 2.
ВСТУП………………………………………………………………………. РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКО ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЗОВ «КОВАЛЬСЬКО ПРЕСОВЕ ПІДПРИЄМСТВО».………… РОЗДІЛ 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТЗОВ «КОВАЛЬСЬКО ПРЕСОВЕ ПІДПРИЄМСТВО» ...
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ Визначити, проаналізувати, обґрунтувати, дати оцінку, розкрити зміст, охарактеризувати відповідне питання 7.... Підприємство – первина ланка ринкової економіки. Основні функції та види підприємств … 9 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ Обґрунтуйте відповідь на кожне з відповідних питань 7.
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика та склад оборотних активів підприємства 1.1. Сутність і основи організації оборотних коштів 1.2.
ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………………………….5 1. Теоретичні аспекти рентабельності діяльності підприємства 1.1 Економічна сутність поняття рентабельності підприємства……...………………..7 1.2.
... Задача № 30 Визначити вільну відпускну ціну продукції підприємства (з ПДВ), а також суму ПДВ, що має сплатити ...
I. Вступ. II. Структура основних фондів підприємства. 1. Визначення поняття “основні фонди” 2. Структура основний фондів. 3.
Використовуючи Закон України «Про охорону праці» надайте тлумачення відповідно до певних ситуацій. Відповідь обґрунтуйте. Ситуація 1. На підприємстві (організації) треба означити права спеціаліста ...
Методологія розробки фінансового плану підприємства ………….. 3 2. Особливості фінансової діяльності підприємств різних форм господарювання та галузей народного господарства …………………. 7 Список використаної літератури ……………………………………….. 16
...напрями управління комерційно посередницькою діяльністю підприємств України 10 1.1. Сутність та суб’єкти комерційно посередницької діяльності 10 1.2. Особливості різних форм організації бізнесу 16 ...ефективності управління комерційно посередницькою діяльністю підприємства. 76 3.1. Опрацювання заходів щодо підвищення ефективності управління комерційно посередницькою діяльністю туристичної фірми. 76 3.2.
Вступ Розділ 1. Оцнка ліквдності та платоспроможності 1.1. Характеристика ліквідності та платоспроможності 1.2.... Сплата підприємствами непрямих податків 2.1. Склад та характеристика непрямих податків 2.2. Особливості обчислення та сплати в бюджет окремих непрямих податків ...
Вступ Розділ 1 Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 ...
...основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 ...
Теоретичні аспекти реструктуризації та санації підприємств 1.1. Економічна сутність реструктуризації та санації підприємств 1.2. Огляд літературних джерел та нормативно – правової бази з питань реструктуризації ...
Вступ Розділ 1 Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 ...
Вступ Розділ 1 особливості сучасної концепції стратегічного розвитку підприємства 1.1 Дослідження методологічних основ і принципів стратегічного управління підприємством 1.2 Підходи до стратегічного розвитку підприємства 1.3 Розробка ...
Вступ Розділ 1 реструктуризація та санація, як об'єктивні передумови економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 ... Вступ Розділ 1 реструктуризація та санація, як об'єктивні передумови економічно ефективних та соціально справедливих трансформацій суспільної економіки 1.1 Інформаційна та нормативно правова база з питань реструктуризації та санації підприємств 1.2 Сутність та механізм фінансової санації 1.3 Сутність контролінгу та й...
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА БІЛЕТ 1 1. Які види господарської діяльності у сфері торгівлі підлягають ліцензуванню? 1) торгівля хлібом та хлібобулочними виробами; 2)....у продуктивності праці на торговельному підприємстві свідчить випередження темпів росту витрат праці над темпами росту товарообороту та інших результатів праці? 1) свідчить про зростання продуктивності праці; ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та наукові розробки щодо основних напрямків підвищення прибутковості підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база підвищення прибутковості підприємств 1.2 Огляд літературних джерел щодо вивчення основних напрямків підвищення прибутковості підприємств ...
Особливості сучасної концепції стратегічного управління підприємством 1.1 Дослідження методологічних основ і принципів стратегічного управління підприємством 1.2 Підходи до стратегічного управління підприємства 1.3 Розробка ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи формування та ефективного використання потенціалу підприємства 1.1 Інформаційно нормативна база формування і використання потенціалу підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з дослідження формування та ефективного ...
Вступ Розділ i Методологічні основи оцінки фінансового стану підприємства 1.1. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2. Інформаційна база 1.3.
...управління рекламною діяльністю в стратегії підприємств україни 1.1. Місце рекламного менеджменту в стратегічному плануванні діяльності підприємств 1.2. Планування рекламної діяльності на підприємстві 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки стану та ефективності використання оборотних засобів 1.1 Економічна сутність та класифікація оборотних засобів 1.2 Інформаційна та нормативно правова база дослідження оборотних засобів підприємства 1.3 Методологія оцінки стану, руху та ефективності використання оборотних засобів Розділ 2 практичні засади оцінки ефективності використання оборотних засобів підприємства 2.1 Організаційно – економічна характеристика ...
Розділ 1: Теоретичні аспекти 1.1 Поняття банкрутства, його зміст та суб’єкти 1.2 Регулювання та підстави для застосування банкрутства 1.2.1 Провадження у справах про банкрутство 1.3 Механізм визначення банкрутства 1.3.1 Аналіз фінансового стану підприємства 1.3.2. Розрахунок індексу Альтмана 1.3.3. Масштаби кризового стану підприємства 1.3.4.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА СТРАТЕГІЇ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1.1 Сутність і види прибутку підприємства 1.2 Методологія оцінки прибутковості і рентабельності підприємства 1....
...управління рекламною діяльністю в стратегії підприємств україни 1.1. Місце рекламного менеджменту в стратегічному плануванні діяльності підприємств 1.2. Планування рекламної діяльності на підприємстві 1.3.
Вступ 1 Теоретичні основи та аспекти формування стратегії фінансово економічного стану 1.1 Сутність, задачі та цілі аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Проблеми стабілізації фінансово–економічного стану підприємства 1.3 Теоретичні основи стратегії підприємства 1.4 Основні цілі та задачі ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти аналізу фінансового стану підприємства 1.1 Сутність, мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи організаційно економічного механізму реструктуризації підприємства 1.1 Передумови реструктуризації підприємства 1.2 Сутність та зміст реструктуризації підприємства 1.3 Основні принципи формування організаційно економічного механізму ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА З КРИЗОВОГО СТАНУ 1.1. Сутність кризового стану підприємства та його основні ознаки 1.2.
...МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВА З КРИЗОВОГО СТАНУ 1.1 Сутність, класифікація та ознаки кризового стану на підприємстві 1.2 Методологія діагностики кризового стану підприємства ...
...основи обліку та аналізу на підприємствах малого бізнесу 1.1. Інформаційна база обліку підприємств малого бізнесу 1.2. Теоретичні основи обліку на підприємствах малого бізнесу 1....
Вступ Розділ 1 економіко правові аспекти банкрутства підприємства 1.1 Банкрутство підприємств як економічне явище 1.2 Методи прогнозування банкрутства: зарубіжний та вітчизняний досвід 1.3Основні напрями запобігання ...
Вступ Розділ 1 теоретико методологічні засади управління оборотним капіталом підприємства 1.1 Економічна сутність та класифікація оборотного капіталу 1.2 Інформаційна та нормативно правова база дослідження оборотного капіталу підприємства 1.3 Управління оборотним капіталом ...
...в певний час в зазначене підприємство Question 4 Альтернативний попит на товари формується : a. Остаточно на складі оптової бази і в роздрібному торговельному підприємстві b.
...засади створення і оцінки іміджу підприємства 1.1. Поняття та головні елементи іміджу організації 1.2. Тактика та методи формування іміджу 1.3.... Практичні засади дослідження іміджу підприємства 2.1. Характеристика господарської та маркетингової діяльності підприємства ТОВ “Добробут” 2.2. Аналіз використання заходів по формуванню іміджу підприємства ТОВ “...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади концепцій стратегічного розвитку підприємства 1.1 Сутність та основні принципи стратегічного розвитку підприємства 1.2 Підходи до стратегічного розвитку підприємства 1.3 Розробка концептуальних ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження управління фінансовою санацією на підприємстві 1.1 Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст та фактори, що її зумовлюють 1.2 Методологічні підходи до прогнозування банкрутства ...
...аналізу та прогнозування фінансового стану підприємства 1.1. Техніко економічна характеристика ТОВ «ПАКАРТ» та оцінка його стану 1.2. Сутність та нормативно правова база складання та ...систем щодо складання бухгалтерського балансу підприємства 2.3. Міжнародний досвід складання балансу Висновок до розділу Розділ 3. Аналіз фінансового стану ТОВ «ПАКАРТ» 3.1.
...аналізу та прогнозування фінансового стану підприємства 1.1. Техніко економічна характеристика ТОВ «УКРАЇНА» та оцінка його стану 1.2. Сутність та нормативно правова база складання та ...систем щодо складання бухгалтерського балансу підприємства 2.3. Міжнародний досвід складання балансу Висновок до розділу Розділ 3. Аналіз фінансового стану ТОВ «УКРАЇНА» 3.1.
Діюча практика організації обліку на підприємстві 2.1. Характеристика підприємства та його облікова політика 2.2. Організація фінансового обліку власного капіталу 2.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління конкуренто спроможністю підприємства 1.1 Сутність та значення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці 1.2 Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства 1.3 Сучасні підходи ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки кадрового потенціалу підприємства 1.1. Сутність кадрового потенціалу підприємства та основні підходи до його визначення 1.2. Фактори формування та розвитку кадрового потенціалу ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії формування прибутку підприємства 1.1 Інформаційно – нормативна база формування прибутку підприємства 1.2 Економічна сутність прибутку, його види і функції 1.3 Методика ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.