Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 985 за запитом підходи

ПРИНЦИПИ ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 5 1.1. Розвиток підходів в управлінні 5 1.2. Співвідношення підходів в управлінні сучасною організацією ...
...ДЕРЖАВ 2.1 Характеристика формаційного підходу…………………………...............11 2.2 Типи держав відповідно до формаційного підходу…………………...…..13 2.3 Переваги та недоліки формаційного підходу ………………………….…22 РОЗДІЛ 3.
Концептуальні підходи до організації діагностичних служб і вдосконалення організаційно методичної основи лікувально діагностичного процесу Розділ іі. Аналіз роботи лікувально діагностичного центру „квантова ... Розробка нових підходів і методів у наданні лікувально діагностичної допомоги на прикладі лікувально діагностичного центру „квантова медицина” ІІІ.1.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ 1.1. Індивідуальні риси особистості як важливий аспект навчання й виховання 1.2 Проблеми удосконалення навчально виховного процесу ...до організації і проведення індивідуального підходу в процесі навчання 3.2. Керування процесом засвоєння знань 3.3. Психологічні основи моделювання процесу навчання ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...
У роботі досліджено та проаналізовано теоретико прикладні підходи вітчизняних та зарубіжних науковців до ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 1.1 Сучасні підходи до дослідження мотивації 1.2 ...
ВСТУП 1. Сучасні підходи до сімейного консультування 2. Способи організації процесу сімейного консультування 3.
ВСТУП 1. Сучасні підходи до сімейного консультування 2. Способи організації процесу сімейного консультування 3.
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………….……...3 РОЗДІЛ 1. Основні підходи до вивчення поняття “особистість”……………………………………………5 РОЗДІЛ 2.
Вступ 1. Теоретичні основи та світовий досвід формування стратегії і тактики ... Методологія стратегії менеджменту та основні підходи до її планування 1.3. Світовий досвід формування стратегії і тактики практичного менеджменту 2. Аналіз застосування стратегії і тактики менеджменту ...
Варіант – 40 1. Ресурси влади. Підходи до їх класифікації у політиці. 2.
Варіант № 8 (У, Ф) Завдання 1.Визначте основні підходи до визначення історичних етапів розвитку ...
Зміст Вступ 1. Екологічні права та обов'язки громадян. 2. Доктринальні підходи визначення екологічної безпеки 3.
Вступ 1. Аналіз централізованого і децентралізованого підходу 2. Ключові принципи децентралізації державної служби 3.
Вступ………………………………………………………………………….3 1.Сутність мотивації та основні підходи до мотивації персоналу банку……………………………………………………………………………….4 2.
ВСТУП……………………………………………………………………..................3 РОЗДІЛ 1. Поняттєво категоріальний апарат та бібліографія дослідження дослідження дослідження...................................................……………………….6 1.1. Праворозуміння як категорія теорії права…………………………………….... Інтегративний (синтетичний) та аксіологічний підходи до праворозуміння……………………..……...............................………….………….66 Висновки до розділу третього………………………………………….…………..86 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...
Варіант – 13 1. Основні національні школи й проблемні підходи сучасної західної політології. 2.
Варіант – 55 1. Соціальна справедливість. Відмінність між старими і новими підходами щодо соціальної справедливості в Україні.
1. Еволюція та проблема визначення поняття „культура”. Провідні сучасні підходи до розуміння феномену культури 2.
Вступ Еволюція та проблема визначення поняття „культура”. Провідні сучасні підходи до розуміння феномену культури Висновки Література
Вступ Розділ 1. Продуктивність операційної системи 1.1 Сутність продуктивності операційної системи 1.2 ...
Вступ 1. Американський підхід до державного управління 2. Європейський підхід до державного управління 3.
Вступ 1. Історичний ідеалізм 2. Історичний матеріалізм 3. Історичний реалізм 4. Хвильова концепція Тофлера Висновок
Вступ Розділ 1. Теоретичні дослідження застосування систем мотивації у процесі управління персоналом 1.1 Історія розвитку ...
центральним моментом ситуаційного підходу є поняття „ситуація” c. перевагою ситуаційного підходу є те, що він концентрується на ситуаційних відмінностях між організаціями та всередині самих ...
...Question 1 У межах індивідуального підходу використовуються діагностичні засоби, спрямовані на дослідження таких сфер сімейного життя, як подружні стосунки, стосунки батьків і дітей, стилі виховання і ...Question 2 У межах системного підходу використовуються діагностичні засоби, орієнтовані на вивчення групових процесів у сім’ї. a. Так b. Ні Question 3 На практиці індивідуальний ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТНИМИ КОШТАМИ 6 1.1. Економічна сутність валютних коштів як об’єктів ...при інфляції люди по іншому підходять до розподілу своїх доходів між заощадженням і споживанням, ніж у періоди стабілізації цін. Особливого значення вивчення валютних коштів набуває для ...
Теоретичні основи японського підходу щодо підвищення ефективності операційної системи 1.1 Сучасні підходи до побудови операційних систем 1.2 Ефективність операційної системи 1.3 ...
Методичні підходи до аналізу фінансового стану підприємств та ознак банкрутства 1.4. Висновки 2. Аналіз ознак банкрутства та оцінка їх впливу на ... Вдосконалення методичних підходів до вибору стратегії запобігання банкрутству підприємницьких структур Загальні висновки і пропозиції Список використаної літератури Додатки В період переходу від адміністративно ...
...діяльності підприємств 1.3 Методичні підходи щодо оцінювання ефективності інвестицій підприємства РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ВИМПЕЛ» 2.1 Характеристика виробничо господарської та ...аналізу свідчить про наявність численних підходів до оцінки інвестиційних проектів. Безліч підходів до певної міри не дозволяє судити про точності оцінки за допомогою будь якого методу ...
Які існують підходи у сфері порівняльних досліджень трудового права? 6. В чому полягає європейська модель реалізації трудових норм? 7....англо американського типу Question 3 Підходом до регулювання соціально трудових відносин, що заснований на договорі є: позитивістський підхід виробничо плюралістичний підхід ліберальний підхід Question 4 Імперативний ...
Методологічні підходи до організації та управляння системою маркетингової діяльності на підприємстві 1.1. Концепції управління маркетингом 1.2....інтенсифікації комерційних зусиль; • концепція маркетингового підходу; • концепція соціально етичного маркетингу. Приведені концепції управління маркетингом – це своєрідні історичні етапи, через які проходив еволюційний розвиток маркетингу в ринкових ...
...Охарактеризуйте історичні передумови виникнення ситуаційного підходу. Порівняйте хронологію його виникнення з іншими підходами в менеджменті (див. doc 5 ). Завдання № 2 Назвіть недоліки ситуаційного підходу.
Вступ Розділ 1 особливості сучасної концепції стратегічного розвитку підприємства 1.1 Дослідження методологічних основ і принципів стратегічного управління підприємством 1.2 Підходи до стратегічного розвитку підприємства 1.3 Розробка концептуальних основ стратегічного розвитку підприємства 1.4 Оцінка стратегії розвитку підприємства Розділ 2 ...менеджменту, принципів об’єктно цільового підходу та врахування синергійного ефекту. Використання об’єктно цільового підхо...
Зміст Вступ I Теоретичні основи сутності залучених ресурсів банку та управління ними 1.1 Суть та місце залучених ресурсів у банківських зобов’язаннях 1.2 Класифікаційний поділ залучених коштів комерційного банку за різними ознаками 1.3 Сутність менеджменту залученнями банку, його цілі та завдання II Організаційно методичні підходи до управління залученими банківськими ресурсами 2.1 Управління процесом залучення коштів на рахунки банківських установ 2.2 Організація формува...
За такого підходу методика аналізу кредитоспроможності банків контрагентів повинна забезпечити процес відслідковування всіх змін, що відбуваються в навколишньому середовищі....спрямованості на розроблення цілісного комплексного підходу до оптимізації фінансового управління ринком міжбанківського кредитування в умовах нестабільності і ризику, пошуку можливих шляхів досягнення динамічного стану фінансової стійкості ...
Наукові погляди та підходи Г.Л.Вигодської. 47. Вимоги до складання характеристики на дитину. 48. Характеристика роботи. Лебедєва Л.С. «батькам глухої дитини» 1969. 49. Теоретичні підходи Б.Д. Корсунської. 50.
...3) поєднання першого та другого підходів. 3. Виділяють наступні види відхилень: 1) абсолютні; 2) виробничі; 3) загальногосподарські; 4) відносні; 5) кумулятивні. 4. Які ви знаєте підходи до оцінки відхилень ? 5.
Жоден варіант не підходить Question 10 Що з нижче перерахованого не відноситься до умов праці: a. Використання можливої техніки b. Користування служебник телефоном c....Question 10 До якого з підходів ефективного лідерства належить поділ стилів керівництва на автократичний, демократичний, ліберальний: a. Ситуаційний b. З позицій особистих якостей c.
формою вираження підходів до систем якості d. формою вираження підходів до управління якістю Question 3 Система юридичної відповідальності за якість продукції тісно пов'...
Загальна характеристика індивідуального підходу у навчанні дітей дошкільного віку 1.1. Проблема індивідуального підходу у навчанні в психолого педагогічній літературі 1.2.
...стратегічного управління підприємством 1.2 Підходи до стратегічного управління підприємства 1.3 Розробка концептуальних основ стратегічного управління підприємства Розділ 2. Дослідження стратегічного потенціалу тов «підприємства «авіс»» ...менеджменту, принципів об’єктно цільового підходу та врахування синергійного ефекту. Використання об’єктно цільового підходжу потребує переосмислення тлумачення складових елементів моделі стратегічного управління та обов’язков...
Підходи до вивчення лідерства • Глава 2. Традиційні концепції лідерства o 2.1. Теорія лідерських якостей o 2.2....але й існують ще інші підходи до вивчення лідерства, які розглядаються в першій главі. Цими підходами являються: підхід з позицій особистісних якостей, поведінковий підхід та ситуаційний ...
...поглинання банків 1.3 Стратегічні підходи до механізму злиття та поглинання банків РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОГЛИНАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ НА ПРИКЛАДІ НА ПРИКЛАДІ ПАТ КБ ПРИВАТБАНК ... Підходи до управління банківських злиттів та поглинань 3.3. Удосконалення механізмів реалізації та принципів злиття та поглинання банків ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.