Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 314 за запитом підхід

...Висновки Список використаної літератури Діяльнісний підхід в психології – система методологічних і теоретичних принципів вивчення психічних феноменів, відповідно до яких основним предметом дослідження є діяльність, яка опосередковує всі психічні процеси. Даний підхід почав формуватися у вітчизняній психології ...
Індивідуальний підхід у навчанні дошкільників за рівнем розумового розвитку 2.3. Індивідуальний підхід у навчанні дітей дошкільного віку з різними типами вищої ...
Вступ Розділ 1. Загальні аспекти особистісного підходу у педагогіці 1.1. Особистісний підхід в ідеях вітчизняних педагогів та ...
Вступ ............................................................................................................ 1. Командоутворення як технологія формування управлінського потенціалу організації............................................................................ 2. Команда як організаційна форма колективного керування.................. Системний підхід до розвитку командних ефектів............................ 8. Методика Р.О. Немова .......................................
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ..............................................................2 ВСТУП…………………….….…………………….…………………………….4 РОЗДІЛ 1. МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ЯК АКТИВНИЙ МЕТОД ТРАНСФОРМАЦІЇ БІБЛІОТЕК……………………………………………..
(теорія 23; 5; ситуаційне завдання 3; тести 15, 35, 5) 23. Бізнес план ………………………………………………………………. 3 5. Теорія бюрократії та кількісний підхід в менеджменті ………………... 7 3.
Вступ 1. Гуманістична теорія особистості А. Маслоу 2. Цінності й поведінка пов'язані із самоактуалізацією по А.
Вступ 1. Гуманістична теорія особистості А. Маслоу 2. Цінності й поведінка пов'язані із самоактуалізацією по А.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи японського підходу щодо підвищення ефективності операційної системи 1.1 ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи проблемного підходу до вивчення математики 1.1.
ЗМІСТ ВСТУП 3 1 Теоретичні основи ситуаційних підходів в управлінні 4 1.1 Сутність, ...
ВСТУП……………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 1.1.
Вступ Розділ 1. Поняття та місце правоохороних органів у філософсько правовій думці 1.1.
1. Поняття та сутність управління на підприємстві 2. Функції та методи управління на підприємстві Список використаної ...
100 тестов ТЕСТ ДО ТЕМИ 1 Question 1 Ситуаційний підхід в менеджменті: a. спрямований на оцінку діяльності організації через використання методу SWOT аналізу b. стверджує, що концепції традиційної теорії керування, ... ситуаційний підхід пов'язує конкретні прийоми і концепції з певними конкретними ситуаціями, щоб більш ефективно досягнути мети організації b.
персонал Question 2 Який підхід властивий управлінню персоналом? a. системний, а не комплексний b. комплексний, а не системний c. і системний, і комплексний d....Question 6 Конкретно науковий методологічний підхід у психології, який вважає діяльність основою, засобом та умовою розвитку особистості, це: a. особистісний підхід b. діяльнісний підхід c.
Комплексний підхід до пошуку проблем раціоналізації. 7. Вимоги до особистих якостей винахідника Контрольні питання до теми 4 1. Поняття права інтелектуальної власності.... Директивний підхід до раціоналізації управлінської діяльності. 4. Поведінковий підхід до раціоналізації управлінської діяльності. 5. Зміст регламентів управлінської праці. 6.
Цими підходами являються: підхід з позицій особистісних якостей, поведінковий підхід та ситуаційний підхід. Підхід з позиції лідерських якостей передбачає наявність у людини тих якостей, ...
Цими підходами являються: підхід з позицій особистісних якостей, поведінковий підхід та ситуаційний підхід. Підхід з позиції лідерських якостей передбачає наявність у людини тих якостей, ...
Науково методичний підхід щодо формування концепції фінансової безпеки ФКУ……… 5.2. Фінансова діагностика в комплексі фінансової безпеки ФКУ…………………………………………………………………….... Такий підхід дає змогу виокремити складові економічної безпеки на загальнодержавному рівні. На думку багатьох найбільш вагомою складовою економічної безпеки є фінансова безпека ...
Системодіяльнісний підхід до аналізу трудової діяльності 2. Оцінка ефективності трудової діяльності в управлінні 3. Раціоналістичний підхід до аналізу трудової діяльності 4.
...історії організації припускає: 1) внутрішній підхід до формування організаційної культури 2) когнітивний підхід до формування організаційної культури 3) символічний підхід до формування організаційної культури 4) підхід, ...
...величини оподаткованого прибутку, характеризує бухгалтерський підхід до їх формування. Цей підхід ґрунтується на захисті інтересів бюджету, розміри надходження в який не мають зменшуватись через безгосподарність, нераціональне ...
Цими підходами являються: підхід з позицій особистісних якостей, поведінковий підхід та ситуаційний підхід. Підхід з позиції лідерських Список використаних джерел
...умовах ринкових відносин необхідний системний підхід до визнання категорії "активи" в економічному та обліковому аспектах. Такий підхід повинен включати в себе вирішення низки методичних питань, пов'...
Японські бізнесмени використовують такій підхід до організації зовнішньоекономічної діяльності: здійснювати організаційно управлінські зміни після того, як виникне зовнішній вплив; здійснювати організаційно управлінські зміни під час ... Західні керівники використовують такий підхід до організації зовнішньоекономічної діяльності: здійснювати організаційно управлінські зміни після того, як виникне зовнішній вплив; здійснювати організаційно управлінські зміни під час ...
...заснований на договорі є: позитивістський підхід виробничо плюралістичний підхід ліберальний підхід Question 4 Імперативний метод регулювання трудових правовідносин знаходить вияв: в можливості сторін трудових правовідносин самостійно ...
Змістовний підхід до трактування масової свідомості. 8. Структурний підхід до вивчення масової свідомості. 9. Масова поведінка як діяльнісний прояв масової свідомості. 10.
Теорії лідерства: підхід з позиції особистих властивостей, підхід з точки зору поведінки, ситуаційний підхід 2. Ситуаційний та адаптивний підходи щодо керівництва Література
...вона підняла питання про системний підхід до менеджменту. Нещодавно вона читала статтю на цю тему і відчувала, що це можна використати в її магазинах....більше Запитання: Що означає системний підхід до управління? Чи зрозуміла Кротюк Л.В. системну концепцію? Що потрібно знати людині, щоб зрозуміти системний підхід до менеджменту? 3.
Процесний підхід до прийняття рішень. 2. Ситуаційний підхід до прийняття рішень. 3. Сценарний підхід до прийняття рішень. 4. Технології прийняття рішень. 5.
Продуктовий підхід, який полягає у визначенні конкуренто спроможності економічного потенціалу на основі оцінки конкурентоспроможності продукту або товарних груп підприємства; 2. Статусний підхід, який полягає у визначенні показників ...
...відносин Question 6 Балів: 1 Підхід, який розглядає менеджмент як процес безперервних взаємопов’язаних дій або функцій: Виберіть одну правильну відповідь a. системний b. процесний c....людей Question 8 Балів: 1 Підхід, який вивчає розв’язання окремих управлінських ситуацій, тобто конкретного набору обставин, які впливають на організацію протягом певного часу з метою ...
Соціально історичний підхід до визначення поняття “етнос” (Ю. В. Бромлей). 66. Природничо біологічний підхід до визначення поняття “етнос” (Л. М. Гумільов). 67.
...його батьків Question 6 Функціональний підхід до подружньої сумісності орієнтований на вивчення: a. Персональної сумісності b. Духовної сумісності c. Фізіологічної сумісності d. Сімейно побутової сумісності Question 7 Структурний підхід до подружньої сумісності орієнтований на ...
...зв’язку з цим запропоновано підхід до синтетичного обліку безоплатно одержуваних основних засобів, який найбільше відображає економічну сутність операції. 6. Проведені дослідження обліку витрат на капітальні ... Такий підхід повинний лягати в основу формування облікової політики стосовно основних засобів. 8. Необхідно внести доповнення в Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “...
Вступ 1. СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ЛІДЕРСТВА 1.1. Поведінковий підхід до лідерства 1.2. Двовимірне трактування стилів лідерства 1.3.
Порівняльний підхід до оцінки потенціалу підприємства 2. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства Задача № 1 За наведеними даними визначити конкурентну позицію швейної фірми «... Доходний підхід до оцінки підприємства представлений методами: а) дисконтованих грошових потоків і альтернативної вартості; б) поточної вартості майна і капіталізації прибутку; в) ...
Функціональний підхід до визначення підприємницького потенціалу підприємства і його конкурентноспроможності 17. Вартісний підхід та експертні методи оцінки складових виробничого потенціалу, які не ...
Гарантую: індивідуальний підхід, чесність, пунктуальність. У разі повернення роботи гарантую 100%, швидке усунення помилок! Про вартість завжди зможемо домовитися, не нахабно, не зазнаюся ...COM Гарантую: індивідуальний підхід, чесність, пунктуальність. У разі повернення роботи гарантую 100%, швидке усунення помилок!
Американський підхід до державного управління 2. Європейський підхід до державного управління 3. Державне управління в європейській перспективі Висновки Список літератури
Індивідуальний підхід до кожного. Ціна залежить від виду роботи і терміну виконання. Гарантую: індивідуальний підхід, чесність, пунктуальність.
...капіталу підприємства 1.2 Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства 1.3 Майновий (витратний) підхід 1.4 Оцінка вартості підприємства на основі ринкового підходу Розділ 2.
ФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВ 2.1 Характеристика формаційного підходу…………………………...............11 2.2 Типи держав відповідно до формаційного підходу…………………...…..... ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ТИПОЛОГІЇ ДЕРЖАВ 2.1 Сутність цивілізаційного підходу………………………….........................25 2.2 Типи держав відповідно до цивілізаційного підходу…………...………...
Формаційний підхід до типології держави……………………………..……11 2.2. Цивілізаційний підхід до типології держави…………………………..…….14 ІІІ. Типи держав відповідно формаційної теорії…………………………...…….
Формаційний підхід до типології держав 2.3. Цивілізаційний підхід до типології держав Розділ III. Порівняльна характеристика форми держави й історичного типу держави ...
Формаційний підхід до типології держав 2.3. Цивілізаційний підхід до типології держав Розділ III. Порівняльна характеристика форми держави й історичного типу держави ...
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.