Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 167 за запитом реакція

«Філософія реакція розуму на Універсум». Х. Ортега і Гассет. 5. «Філософія інтелектуальний героїзм». Х. Ортега і Гассет. 6.... Філософія реакція розуму на Універсум Універсум це величезне і монолітне слово , яке, подібно невизначеному , широкому жесту , швидше затемнює , ніж розкриває це суворе ...
1. Українські землі за князювання Вітовта (1392 1430 рр.)…………….. 3 2. Політична реакція в Україні на фоні «розрядки» ...
...пам'яті і збільшенні часу реакції b. зниженням концентрації уваги c. різноплановістю мислення Question 2 Що з перерахованого не відноситься до показників рівня життя a.... певні зміни захисних і регуляторних реакцій організму на збурюючі фактори b. здатність пристосовних механізмів змінювати функції систем організму під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовища c.
Question 1 of 15 Найпомітніші зміни в роботі мозку під час старіння полягають в: 1) погіршенні короткострокової пам'яті і збільшенні часу реакції; 2) зниженням концентрації уваги; 3) різноплановістю мислення. Question 2 of 15 Що з перерахованого не відноситься до показників рівня життя: ...певні зміни захисних і регуляторних реакцій організму на збурюючі фактори; 4) пристосовні перебудови організму, які супроводжуються зміною регуляції функцій в умовах нового існув...
Рефлекс – реакція у відповідь на подразнення, яка здійснюється за допомогою рефлекторної дуги, простої (зв’язок одним синапсом) або складної....а рефлекторна дуга – це відповідна реакція c. Рефлекс – це двосторонній круговий зв’язок між нервовими центрами і периферійними органами, а рефлекторна дуга – це процес проходження збудження ...
Рефлекс – реакція у відповідь на подразнення, яка здійснюється за допомогою рефлекторної дуги, простої (зв’язок одним синапсом) або складної....а рефлекторна дуга – це відповідна реакція Question 6 Балів: 1 Класифікація рефлексів. Виберіть одну правильну відповідь a. Розрізняють безумовні й умовні рефлекси, екстеро , інтеро , пропріо рефлекси, ...
...не досить ефективною є конкурентної реакції у виробництві, яка має забезпечувати компроміс між витратами і реакцією на коливання попиту, своєчасною реакцією, поточними можливостями тощо.
Реакція керівництва на виконану роботу була загалом позитивною, при цьому начальство особливо відзначило Мудрого Пола. Робота над частиною проекту, за яку ...діях координатора можуть викликати негативну реакцію у «аудиторії» і звести нанівець усі зусилля. Ця негативна реакція може бути обумовлена різними факторами: особисті інтереси, різні цінності і ...
...1) спрямований асоціативний – обмежено кількість реакцій на слово стимул, а також визначено клас реакцій (наприклад, на стимул – іменник повинна бути і реакція, що виражена іменником); 2) ...
...15 Стресом називається: 1) така реакція організму, яка супроводжується розвитком нетиповим для фізіологічних систем напруженням; 2) вкрай напружений стан організму, який зв'язаний із значними нервовими напруженнями; 3) специфічна реакція, яка спрямована на подалання труднощів, ...
...жестів, набудую, жовнішнього супроводження поведінкових реакцій, які відбивають суб'єктивне ставлення людини до того, що відбувається. Question 4 of 15 Характерними рисами інтелекту літніх людей стає: ... Адекватність реакції на фактори середовища; 4. Здатність до самоконтролю. Question 6 of 15 В психомоториці при настанні старості відбуваються такі процеси, як: ...
Поясніть таку реакцію колективу. Запропонуйте ваші дії в такій ситуації. Задача 23 Працівники організації пройшли курс навчання, але віднеслися до нього не дуже ... Поясніть таку реакцію працівника. Запропонуйте ваші дії в такій ситуації. Задача 25 Одні співробітники стверджують, що курси нічого їм не дали.
реакцію на маніпуляцію b. всі відповіді вірні c. універсальні d. ті, які використовуються на етапах обговорення і уточнення 9 Суть якого ... реакція на обман b. заперечення партнеру c. прийом подвійного тлумачення d. реакція на сумнівнв наміри 24 На етапах обговорення, уточнення і ...
...коефіцієнта сортності Таблиця 3.6 Реакція у виробництві та конкуренції ТОВ „ЛЗ „Аврора”. Таблиця 3.7 Інноваційна та підприємницька реакція Лакофарбового заводу „Аврора” Таблиця 3.8 ...
Поняття про “циркулярну реакцію” як механізм стихійної поведінки. Етапи циркулярної реакції. Поняття “емоційного кружляння”. 2. Поняття про натовп. Типологія натовпу. Психологічні фактори існування натовпу.
...дорослого, усміхатися, виявляти радість голосовими реакціями і рухами рук і ніг. 37. Конвергенція – це: 1. Здатність зводити на предметі зорові осі обох очей. 2.... Для розвитку зорових і слухових реакцій у дитини перших трьох місяців життя рекомендовано: 1. Ласкаво розмовляти, добиваючись зосередження уваги на обличчі дорослого і показувати яскраву іграшку, ...
...поняття «абіотичні фактори»: а) гомотипові реакції, б) гетеротипові реакції … 5 4. Головні абіотичні фактори (вологість, світло, температура); їх вплив на довкілля .....
...клітин лейкоцитів свині за допомогою реакції гемадсорбції (РГАд) та реакції імунофлуоресценції (РІФ). У разі первинного виникнення АЧС на благополучній території потрібно обов’язково ставити біопробу на ...
...власний рівень витривалості, гнучкості, швидкість реакції, координацію та силові показники до і після аеробних занять з елементами танцю), бесіда та вимірювання ЧСС. 5....піддослідних підвищилась витривалість, гнучкості, швидкість реакції, координація та силові показники. 6. Процес оптимізації при підготовці занять з аеробіки можна розбити на кілька етапів: 1) визначення кількості ...
...А) тропізмами; Б) релізерами; В) реакцією: Г) фотопатією; Д) фенотипом. 11. Ігровий період у вищих тварин, який закінчується з початком статевого дозрівання, називається: А) шимпанзеподібним віком; ... Складну реакцію тварин та людини на новизну стимулу, яку І.П.Павлов назвав рефлексом «що таке?», називають: А) орієнтувальним рефлексом; Б) мотивацією; ...
...до структур, які забезпечують швидку реакцію на зміни, які відбуваються на виробництві. Розробляючи організаційну структуру, підприємець має на меті: по перше, переконати потенційних інвесторів і кредиторів ...даної структури управління; високу виробничу реакцію підприємства, тому що вона побудована на вузькій спеціалізації виробництва і вузькій кваліфікації фахівців; зменшення дублювання зусиль у функціональних областях; поліпшення ...
...слід приділяти більше уваги конкурентній реакції. Для того, щоб конкурентна реакція була досить ефективною, необхідно удосконалювати взаємозв’язок виробництва, маркетингу, наукових досліджень і розробок та управління ...
...втрати платоспроможності) Існує два види реакції підприємств на фінансову кризу: захисна реакція, яка передбачає різке скорочення витрат, закриття та розпродаж окремих підрозділів підприємства, скорочення та розпродаж ...
його реакція тільки на фізичні властивості c. його психологічна реакція на фізичні та хімічні характеристики продукції d.
Реакція організації, класифікація реакцій і вибір кращої 57. Індивідуальні особливості людини і фактори формування особистості Ситуаційне завдання № 6 Корпорація «Дженерал Електрик ...
...мислителів «школи людських взаємостосунків» Як реакція на недоліки попередніх теоретичних поглядів виникла течія за гуманізацію відносин виробництва та управління. Акцент з управління виконання людиною механічних завдань ... Оскільки він виник як реакція на недоліки класичного підходу, школу людських стосунків ще називають неокласичною школою[9, с. 52]. Головна ідея теорії людських відносин полягає ...
Вступ 1 Аналітичний огляд літератури 1.1 Використання рослин індикаторів для моніторингу довкілля 1.2 Критерії вибору рослинного матеріалу для біомоніторингу забруднення повітря 1.3 Оцінка реакцій рослин на забруднення 2 Використання лишайників в екологічному моніторингу довкілля 2.1 Роль лишайників в природі 2.2 Лишайники індикатори ... Вступ 1 Аналітичний огляд літератури 1.1 Використання рослин індикаторів для моніторингу довкілля 1.2 Критерії вибору рослинного м...
...настрій може бути нормальною психологічною реакцією; по друге, настрій слід оцінювати не стільки по заявах пацієнта, скільки по його поведінці, зовнішньому вигляду; по третє, за пониженим ...невротичного круга (за винятком депресивних реакцій на важкий стрес) настрій, як правило, знижується помірно, наявні песимістичні установки, які, втім, далекі від суїцидальної готовності, частіше хворі гірше ...
Якісні реакції на катіон свинцю (ІІ) 69. Оксид заліза (ІІІ), його властивості. Гідроксид заліза (ІІІ), його властивості. Солі заліза (ІІІ). Окисні властивості солей заліза (ІІІ). Якісні реакції на катіон заліза Література
Особистісні реакції протесту d. Прояви аутизму e. Прагнення до самостійності Question 5 Методи дослідження пам’яті: a. Таблиці Равена b....7 Характерною ознакою мутизму при реакціях протесту у дітей є: a. Мутизм не проходить після психотерапії b. Виникає у хворих з розумовою відсталістю c.
Особистісні реакції протесту d. Прояви аутизму e. Прагнення до самостійності Question 5 Методи дослідження пам’яті: a. Таблиці Равена b....7 Характерною ознакою мутизму при реакціях протесту у дітей є: a. Мутизм не проходить після психотерапії b. Виникає у хворих з розумовою відсталістю c.
...людини або тварини відповідає закономірною реакцією. На першій її стадії мобілізуються захисні сили організму, які протидіють, нібито врівноважуються, організм поступово адаптується до шкідливих умов.... Запитання: Що це за реакція? Чому в неї такий перебіг?
...і загроз та ймовірної активної реакції на них; визначено межі втручання держави в життя людини; закріплено вихідні начала для поточного законодавства щодо забезпечення національної безпеки....викликів і загроз, ймовірної активної реакції на них; визначені межі втручання держави в життя людини; закріплені вихідні засади для поточного законодавства шодо забезпечення національної безпеки.
Покажіть графічно реакцію споживача на зміну ціни товару X згідно даних вибраного варіанту. Побудуйте нову бюджетну лінію (В3) та криву ізокорисності до неї (...економічний зміст кривих Енгеля та реакцій споживача на зміни в доході та цінах товару X. Завдання № 2 2.1. Оптимізація обсягів виробництва фірми в умовах досконалої ...
...безпосередньої і завжди экспресивно зафарбованої реакції того хто говорить на вже сказане (здивування, радість, задоволення, різні відтінки негативної реакції). Пароніми, як мовознавча категорія, також відіграють важливу ...
...в період пост революційної політичної реакції й здійснення Столипінської аграрної реформи та в роки Першої світової війни. Українська громадсько політична думка була представлена трьома моделями розв’... Політична реакція, Столипінська аграрна реформа та Перша світова війна стали тими чинниками, що визнача¬ли зміст і форми діяльності українських політичних партій ...
...А) тропізмами; Б) релізерами; В) реакцією: Г) фотопатією; Д) фенотипом 11. Ігровий період у вищих тварин, який закінчується з початком статевого дозрівання, називається: А) шимпанзеподібним віком; ... Складну реакцію тварин та людини на новизну стимулу, яку І.П.Павлов назвав рефлексом «що таке?», називають: А) орієнтувальним рефлексом; Б) мотивацією; ...
...А) тропізмами; Б) релізерами; В) реакцією: Г) фотопатією; Д) фенотипом. 11. Ігровий період у вищих тварин, який закінчується з початком статевого дозрівання, називається: А) шимпанзеподібним віком; ... Складну реакцію тварин та людини на новизну стимулу, яку І.П.Павлов назвав рефлексом «що таке?», називають: А) орієнтувальним рефлексом; Б) мотивацією; ...
...вимоги до кандидатури менеджера: швидкість реакції, сильна воля, організаторські здібності, ділові якості, стиль управління, мотивація праці та орієнтовні цінності тощо Значення самооцінки лідера для вибору його ... Види реакцій різних психотипів особистості на стресові ситуації та наслідки стресу для психічного і фізичного стану людини, її подальшої працездатності та комунікабельності.
...г) нездатність держави повністю контролювати реакцію контрагентів на події"; д) недосконалість політичного процесу" Тест № 10. Яке із тверджень є помилковим: "Виключно законом України встановлюються а) баланси ... а) Екологічне регулювання — це реакція держави на негативні екстерналії від діяльності людей та господарюючих суб'єктів; б) Активне екологічне регулювання виходить з позиції стримування зростання ...
...екологічної рівноваги визначається не індивідуальною реакцією окремих особин, як в експерименті, а розгорнутою в часі та просторі реакцією всієї спільноти екосистеми.
...відомо, що спроба самогубства була реакцією на відмову коханої дівчини підтримувати стосунки далі. Зараз життя сприймається як безглузде й безцільне. У чому причина стану хлопця?... Рівень домагань дещо занижений, але реакція на успіх і невдачу адекватна. 4. Розробіть план корекції для даного випадку. Оля П., 8 років.
реакцією e. фотопатією Question 19 Ігровий період у вищих тварин, який закінчується з початком статевого дозрівання, називається: a. шимпанзеподібним віком b.... імітаційною поведінкою Question 40 Складну реакцію тварин та людини на новизну стимулу, яку І.П.Павлов назвав рефлексом «що таке?», називають: a. подразливістю b. релізером c.
...неплатоспроможності підприємства така: негативна ділова реакція партнерів (покупців, постачальників, кредиторів); юридична реакція з боку держави, що полягає у введені примусових заходів щодо підприємства.
...тип особистості, та прогнозувати її реакції в різних ситуаціях повсякденного життя Для виконання завдання необхідно провести тестування та коротко проаналізувати отримані результати, за “Колірним колом Люшера” ... Уповільнена реакція 3. І (інтелектуальний ритм) тривалість періоду 33 дні, перепад кожні 16,5 днів. Сфера впливу: розумові, інтелектуальні здібності, пристосовуваність, логіка, ...
Стресові реакції людей в умовах надзвичайної ситуації. Ознаки психічних станів, за яких необхідна спеціалізована підтримка (інтенсивність, тривалість та обмеження повсякденного функціонування людини)....згвалтування: психологічні наслідки, типи психологічних реакцій на насильство та стадії їх розвитку. 19. Соціально психологічні «міфи» щодо сексуального насильства та згвалтування, їх спростування. 20.
...збуту, вивчення кон’юнктури ринку, реакції підприємства на створення нових потреб споживачів тощо. Також управління повинно базуватись на найбільш по можливості надійній інформаційній базі....взаємозв’язку забезпечать досконалу конкурентну реакцію для підприємства. Ринок орієнтований на застосування нових видів продукції. Ріст попиту на двері та вікна з дерева пов’язані з ...
В роботі оцінено конкурентну реакцію ТОВ “Тимпан” за окремими сферами безпосередньої діяльності підприємства, а саме виробництво, маркетинг, управління, наукові розробки....Тимпан” Таблиця 2.17 Конкурентна реакція ТОВ “Тимпан” станом на 01.01.2006р. Таблиця 2.18 Аналіз рентабельності підприємства Таблиця 3.1 Залежність структури попиту від ...
...тим, щоб вербальні та невербальні реакції психолога не викликали почуття дисонансу, не виявлялися нав’язливими чи стереотипними, а сам він був щирим та відвертим у своєму ...думку, можуть запускати механізм агресивних реакцій людини? Д) Яким чином психолог може послабити агресивність клієнта? Задача №16. У родині маленького Віктора часто бувають конфлікти.
...збуту, вивчення кон’юнктури ринку, реакції підприємства на створення нових потреб споживачів тощо. Також управління повинно базуватись на найбільш по можливості надійній інформаційній базі....взаємозв’язку забезпечать досконалу конкурентну реакцію для підприємства. Зараз ТОВ «Підприємство «Авіс» конкурує приблизно з 20 фірмами (у тому числі з приватними підприємцями), котрі пропонують вироби ...
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.