Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 107 за запитом революції

Причини лютневої революції 1917 року Розділ 2. Перехід до революції Розділ 3. Зміни в суспільному і державному ладі після Лютневої революції 1917 року ...
«славна революція», «білль про права», «акт про наступництво» Розділ 3. Становлення англійської конституційної монархії в англії в першій половині xviii століття і законодавче закріплення «славної революції» Висновки Англійська історіографія всіляко вихваляє ...
ВАРІАНТ № 9 Питання 1. Форми укладення шлюбів...., після революції 1917 року було націоналізовано і згодом, відповідно до рішення радянського уряду, більша його частина була продана за валюту за кордон.
ВСТУП І. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА КІНЦЯ XVIII СТ. І.1. Архітектура І.2.Живопис І.3. Музика ІІ. ТЕНДЕНЦІЇ МОДИ В ДОБУ ВЕЛИКОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ІІ.1.
1. Сутність змішаної економіки та її національні особливості 2. Наймана праця і революція в трудових відносинах сучасного капіталізму ...
Вступ 1. Творча частина 1.1. Характеристика сучасного і перспективного напрямків моди в зачісках 1.2....виконання зачіски епохи Великої французької революції та Директорії 2.3. Обґрунтування вибору і характеристика парфюмерно косметичних засобів, інструментів та обладнання, необхідних для виконання зачіски Висновок Додатки ...
1. Створення Української Центральної Ради та її боротьба за утвердження української державності 2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ СХІДНОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 1.1СТАНОВЛЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ СХІДНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 1.2Концепція політики сусідства.
Вступ …………………………………………………………………………... 3 1. Центральна Рада: становлення національної державності ……………… 3 2. Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського ………………….. 14 3.
В чому полягає суть неолітичної революції? 4. Що на Вашу думку було найяскравішою археологічною культурою доби енеоліту? 5. Хто був родоначальником міст держав у Північному Причорномор’... Назвіть етапи української національної революції. 3. Що Вам відомо про Богдана Хмельницького? 4. Про що йшлося в «Березневих статтях»? 5.
...нових методів дослідження означати наукову революцію? a. так, бо це може призвести до зміни проблем, стандартів праці b. ні, це не призведе до появи нових областей ...методів дослідження не робить наукової революції d. ні, бо наукова революція передбачає більш широке коло змін Question 8 Конкретнонаукова методологія це: a.
Початок та хід революції в Німеччині 1.1. Причини революції 1.2. Визволення селян від феодальної повинності 1.3.
Буржуазна революція в Англії та її головні етапи. 2. Зміст і сутність протекторату Кромвеля: а) причини встановлення протекторату; б) система органів влади ...в історії англій¬ської буржуазної революції. Розгляд теми доцільно почати із з' ясування причин і особливостей англійської буржуазної революції, а також хро нологічних рамок і сутності ...
...сторіччя Question 2 Скільки інформаційних революцій спостерігалось на протязі існування людства? a. Одна b. Чотири c. Дві d. П'ять e. Три Question 3 Як відомо, перша інформаційна революція пов'язана з винаходом письменності.
Марксу Question 3 Симптомами наукової революції, за Т. Куном, є: a. велика кількість невирішених проблем і непояснених фактів b. готовність випробовувати щось нове c....є автором книги «Структура наукових революцій»? a. К. Поппер b. І. Лакатос c. О. Конт d. Т. Кун Question 7 Що, з точки зору О.
...економічні передумови і наслідки Нідерландської революції (1566 1609 рр.) 2. Англійська революція 1640 1660 рр.: економічні причини і наслідки 3. Формування класичної школи політекономії 4.
Стисло виклавши фактичні події початку революції (утворення Національних, а невдовзі Установчих зборів, штурм Бастилії), треба перейти до юридичного закріплення бу¬ржуазних принципів і свобод, показати, як ...прийнято пер¬ший програмний документ революції Декларацію прав люди¬ни і громадянина. Після цього доцільно розглянути зміст Декларації прав людини і громадянина.
У період, що передував революції 1848, Гюґо майже повністю закинув художню творчість і активізувався як політичний діяч. Він став переконаним республіканцем і після 1848 брав ...декілька місяців, що збіглася з революцією, що вибухнула в Парижі. Письменник змальовує картину життя Франції кінця XV століття. Але історичні події стають для нього лише приводом ...
Що таке науково технічна революція та яка її сутність? 6. Як науково технічна революція вплинула на міжнародну спеціалізацію виробництва? 7.
Зауважимо, що глобалізація і технологічна революція породжують механізми як ліквідації, так і створення робочих місць. Оцінюючи вплив чинників сучасної доби на зайнятість, маємо розрізняти відмінність між ...чимало випадків, коли завдяки технологічним революціям створювалося більше робочих місць, ніж ліквідовувалось. Прикладом може бути поява електроприводу в XIX столітті та автомобіля на початку минулого століття, ...
...теорією довгих хвиль науково технічна революція розвивається хвилеподібно. Якою за переліком є технологічна хвиля, що заснована на нових технологіях у текстильній промисловості і на використанні енергії ...теорією довгих хвиль науково технічна революція розвивається хвилеподібно. Яка за переліком є технологічна хвиля, що базується на впровадженні у промислове виробництво електричної енергії, на розвитку важкого ...
...теорією довгих хвиль науково технічна революція розвивається хвилеподібно. Якою за переліком є технологічна хвиля, що заснована на нових технологіях у текстильній промисловості і на використанні енергії ...теорією довгих хвиль науково технічна революція розвивається хвилеподібно. Яка за переліком є технологічна хвиля, що базується на впровадженні у промислове виробництво електричної енергії, на розвитку важкого ...
...теорією довгих хвиль науково технічна революція розвивається хвилеподібно. Якою за переліком є технологічна хвиля, що заснована на нових технологіях у текстильній промисловості і на використанні енергії ...теорією довгих хвиль науково технічна революція розвивається хвилеподібно. Яка за переліком є технологічна хвиля, що базується на впровадженні у промислове виробництво електричної енергії, на розвитку важкого ...
1. Маржинальна революція та її зв'язок зі змінами у світовому господарстві. Етапи розвитку маржинальної революції та основні школи. 2.
Куба напередодні революції. Перші спроби боротьби проти дикта торського режиму………………………………………………………………… 1.1. Кубинська Революція. Причини та передумови………………………....... 1.2.
...та особливості світової науково технічної революції 2. Передумови технічної революції. Наука України у першій половині ХХ столітті 3. Розвиток науково технічного потенціалу України у контексті світового ...
Наукова революція ХVІІІ ст. РОЗДІЛ 3. Значення та філософське обґрунтування відкриттів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ Актуальність досліджуваної теми обумовлюється тим, ...нового часу та сутності наукових революцій дозволяє зрозуміти важливість тих змін, які вплинули на формування нової наукової картини світу. Крім того, актуальність теми визначається тим, що ...
...П л а н Буржуазна революція у Північній Америці. Зміст Декларації незалежності США. Зміст Статей конфедерації. Історичне значення Декларації незалежності й Статей конфедерації....також зазначити її особливості (буржуазна революція за своєю сутністю і війна за незалежність за формою). Далі треба розглянути зміст Декларації незалежності США 1776 р.
Театр в роки національно визвольної революції 1.3. Театр в міжвоєнний період та в роки Великої Вітчизняної війни 1.4. Театр в роки кризи авторитарного режиму ...мистецтва в роки національно визвольної революції 2.3. Роль мистецтва в міжвоєнний період та в роки Великої Вітчизняної війни 2.4.
...догляду за покинутими дітьми до революції 1917 ро ку…………....7 1.2. Система догляду за покинутими дітьми після революції 1917 ро ку…...…..12 Розділ 2.
...харак теристики етапів Великої буржуазної революції 1789 1794 рр. у Франції. Далі з' ясувати причини, які змусили Установчі збори вже на початку революції зайнятися аграрним питанням, розк¬рити ...
...капіталізм і здійснити світову пролетарську революцію. Керівним органом для них був Комінтерн, створений ще в 1917 році з ініціативи Леніна. Його мета: здійснювати контроль над всіма компартіями світу і організовувати революцію. В 30 40 рр.
...партій в умовах Першої російської революції; 3) 1907 1917 рр. визначалися пошуком нових шляхів і засобів вирішення аграрного питання в період пост революційної політичної реакції й ... Революція 1905 1907 рр. та зміни, що відбувалися у цей час (демократизація суспільно політичного життя, акти¬візація та поширення селянського руху, ...
Значення буржуазних революцій XVI XVIIIст. для становлення індустріального суспільства. 5. Наслідки аграрного перевороту в Англії. 6. Характеристика процесу первісного нагромадження ка¬піталу, його ...народу в ході Національно визвольної революції середи¬ни XVIIст. 8. Земельні відно¬сини в Українській гетьманській державі та Слобідській Україні протягом другої половини XVII XVIII ст.
2 "Неолітична революція" та її культурні наслідки 3.Світогляд як основа культури. Типи світогляду 4.Первісні релігійні вірування 5.
«Помаранчева революція» 2. Україна на сучасному етапі Література
Україна в роки російської революції 1905 1907 рр. Царський маніфест 17 жовтня 1905 р. 2. Столипінська аграрна реформа 1906 1910 рр.
Науково технічна революція,як сучасний етап пізнання і освоєння природи людиною Основні поняття про науку,як сферу людської діяльності націленої на пізнання природи ...
Науково технічна революція, як сучасний етап пізнання і освоєння природи людиною Основні поняття про науку, як сферу людської діяльності, націленої на пізнання природи ...
...праці в умовах науково технічної революції 43. Поняття ефективності та продуктивності праці Завдання № 3 При обробці деталей крупного габариту з технологічним циклом, який перевищує тривалість зміни, ...
...футуризму за часів національно демократичної революції 1917 – 1921 рр. 2. Сутність футуризму в українській літературі 20 х років Література
Україна напередодні та в роки революції 1905—1907 pp. у Російській імперії 2. Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр. Література
Причини і характер української національної революції ……………… 3 2. Розгортання національно визвольної війни ……………………………. 6 3. Утворення української козацької гетьманської держави ……………… 12 4.
Війни, революції, боротьба за владу, боротьба за власність, міжособові і міжгрупові конфлікти в організаціях, вбивства, побутові і сімейні конфлікти, самогубства як способи ...
Формування передумов «Помаранчевої революції» Література
В освіті інформаційна революція 4. Internet як засіб дистанційної самоосвіти студентів Література
...технічний прогрес і науково технічна революція 10 4. Сучасний тип економічного росту 14 5. Рушійні сили економічного прогресу 17 Список використаних джерел 19
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.