Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 414 за запитом регулюють

1. Які види суспільних відносин регулює адміністративне право? 2. Діяльність яких державних органів регулює адміністративне право? 3.
Які нормативно правові акти регулюють відносини щодо використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності? 2.Охарактеризуйте інститут засобів індивідуалізації учасників господарських відносин та їх товарів ... Які види суспільних відносин регулює адміністративне право? 5. Діяльність яких державних органів регулює адміністративне право? Список використаної літератури
...в системі майнових відносин, що регулюються цивільним правом…………………………………………………………………..13 2.1. Поняття права власності………………………………………………………13 2.2. Зміст права власності…………………………………………………….……18 Розділ 3....в системі майнових відносин, що регулюються цивільним правом…………………………………………….…….23 3.1. Поняття та підстави виникнення зобов’язальних правовідносин………….23 3.2.
...ВІДНОСИН В СФЕРІ СТРАХУВАННЯ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ФІНАНСОВИМ ПРАВОМ………………………………..….11 2.1. Поняття фінансових правовідносин у галузі страхування……………….....11 2.2. Фінансово правове регулювання відносин в сфері ...ВІДНОСИН В СФЕРІ СТРАХУВАННЯ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ФІНАНСОВИМ ПРАВОМ……..…..25 3.1. Принципи фінансово правового регулювання страхування в Україні….....25 3.2.
План: Вступ………………………………………………………………………... 3 1 Законодавство України, яке регулює соціальну роботу в Україні…… 4 2 Регламентація відносин ...
Варіант № 19 1. Охарактеризуйте інститут об’єктивної відповідальності держав. 2. Міжнародно правові акти, що регулюють право притулку та їх характеристика.
Знайдіть в Конституції України статті, що регулюють питання трудового права. Прокоментуйте їх.
1. Поняття торгового права, торговельної діяльності та їх ознаки. 2. Торгівля, промисел і торговельна діяльність. 3.
...збудження і забезпечують процеси гальмування, регулюють функціональну рухливість нервових процесів b. Функціональна рухливість, парабіоз і зміна здатності проведення імпульсів, причому, в залежності від сили подразника нервовий ... Регулює м’язовий тонус, забезпечує орієнтовний рефлекс і бере участь в обміні речовин і енергії b.
...збудження і забезпечують процеси гальмування, регулюють функціональну рухливість нервових процесів Question 8 Балів: 1 Хто і коли відкрив явище центрального гальмування? Виберіть одну правильну відповідь a.... Регулює м’язовий тонус, забезпечує орієнтовний рефлекс і бере участь в обміні речовин і енергії Question 12 Балів: 1 Які функції ...
сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і ... сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і ...
Назвіть нормативний акт, яким регулюється діяльність Державного казначейства України. 4. Назвіть нормативний акт, яким регулюється діяльність контрольно ревізійної служби України. 5.
...вони власними доходними джерелами чи регулюючими 2. По видатках: визначити основні напрями видатків, як кожен із них структурується Доходи бюджету міста № з/п Джерела доходів Сума ...необхідно скласти план відрахувань від регулюючих доходів по бюджету району. Ставка податку на прибуток, за якою здійснюється зарахування до бюджету району, 19% 2.
...це: 1) галузь права, що регулює цивільні відносини у сфері грошового обігу; 2) галузь права, що регулює суспільні відносини у сфері мобілізації, розподілу і використання фінансових ...
Як регулюється право власності у міжнародному праві? 4. Як регулюється право власності в Україні? 5. Назвіть та охарактеризуйте положення, яке стосується права ...
Як регулюється питання цивільної дієздатності в міжнародному приватному праві ? 2. Що Ви можете сказати про правове положення українських громадян за кордоном ? 3....між Україною і Грузією, що регулює питання такого роду? 2. В органи якої держави варто звертатися? 3. Яке законодавство повинне застосовуватися у випадках подібного роду?
регулююча c. стимулююча d. нагромадження Question 2 Письмове боргове зобов’язання за встановленою законом формою, яка видається позичальником кредитору із зазначенням ... регулюючу d. стимулюючу Question 7 До спеціалізованих бірж не відноситься: Виберіть одну правильну відповідь a. біржа праці b. фрахтова c.
...норм (приписів) інститутів права, що регулюють певну область суспільних відносин в межах конкретного предмета і метода правового регулювання з урахуванням принципів, задач і цілей такого регулювання – ... регулює суспільні відносини, поділ норм права по галузях, підгалузях та інститутах права b. справедливість, норм права, містить у собі сутність права ...
Розвиток законодавства, що регулює систему оподаткування фізичних осіб в Україні……………….........9 1.2. Правова характеристика спрощеної системи оподаткування фізичних осіб……………………………………………….....українське законодавство не зовсім всестороннє регулює систему оподаткування, але воно не стоїть на місці постійно розвивається і вдосконалюється. Приймаються нові нормативні акти, що повинні ще більш ...
Якими міжнародними актами НБСЄ/ОБСЄ регулюється поширення інформації ? 8. Які міжнародні неміжурядові організації в інформаційній сфері ви знаєте ? ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ 4 1. Якими міжнародними документами регулюється питання обмеження щодо розповсюдження інформації, ...
Яким джерелом регулюються колективно договірні відносини у Франції? 6. Які моделі процедури укладення колективних договорів виділяють в науці порівняльного трудового права? 7....договору в державах континентальної Європи регулюється: звичаєм колективним договором законом Question 9 Декрети закони є джерелом трудового права: у США в Італії у Франції Question 10 ...
Вказати положення чинного законодавства, які регулюють порядок та зміст цього процесуального документу. Ситуаційне завдання № 8. ТОВ «Зірка» звернулось до господарського суду з позовом до ТОВ «Ренесанс» ... Якими нормативно правовими актами вони регулюються? 3. Визначте підвідомчість спору. 4. «Приватний підприємець», «громадянин як суб’єкт господарювання» «фізична особа підприємець» ці терміни є синоніми, чи ...
сукупність правових норм, які регулюють правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням певного інтелектуального продукту b. право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб ... сукупність правових норм, які регулюють правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням певного інтелектуального продукту Question 7 Ринок новацій це: a.
сукупність правових норм, які регулюють правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням певного інтелектуального продукту b. право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб ... сукупність правових норм, які регулюють правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням певного інтелектуального продукту Question 7 Ринок новацій це: a.
регулюючи та нерегулюючі e. доброякісні та недоброякісні Question 6 Визначити спосіб перевірки, у ході якої провадиться зіставлення документів по одній операції ...і зборів на закріплені та регулюючі, за твердження нормативів відрахувань від загальнодержавниж Question 3 Державна податкова адміністрація a. приймає рішення щодо встановлення суб`єктам підприємницької діяльності ...
сукупність правових норм, які регулюють правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням певного інтелектуального продукту d. право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб ... сукупність правових норм, які регулюють правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням певного інтелектуального продукту b. оригінально оформлене графічне зображення, оригінальна назва, особливе поєднання цифр, ...
система законодавчих норм, регулюючих процеси нарахування та сплати обов’язкових платежів на користь держави з метою виконання нею властивих їй функцій d.... уряд свідомо регулює витрати бюджету з метою впливу на реальний валовий внутрішній продукт (ВВП), зайнятість, інфляцію Question 15 Податковий механізм – це: a.
...інших нормативно правових актів, що регулюють суспільні відносини у сфері управління національною безпекою. Основу системи забезпечення національної безпеки України складають органи, сили та засоби забезпечення національної ...цих цілей і організації, конкретно регулювати поведінку і діяльність кожного з учасників певного керованого процесу. Тому можна стверджувати, що специфіка управлінського впливу полягає в його ціле ...
...адміністративно правові норми, що їх регулюють; б) суворістю санкцій, що застосовуються до їх порушників; в) особливим статусом їх суб’єкта — держави в особі уповноважених нею органів; ...ліцензійної) системи, в широкому розумінні регулюють суспільні відносини, які виникають у сфері: 1) обігу спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, а також відкриття та функціонування окремих ...
...суспільне відношення, оскільки страхове право регулює страхові відносини шляхом впливу на усвідомлення та волю суб’єктів цих відносин, спрямовуючи їх поведінку відповідно до інтересів сторін договору ...національне та міжнародне законодавство, що регулює взаємовідносини між національним і міжнародним страховими ринками; в) національне та міжнародне законодавство, що регулює взаємовідносини між національними та закордонними суб’...
Задача 1 Сторони договору постачання, укладеного між двома українськими організаціями, погодили, що права та обов'язки сторін договору регулюються бельгійським законодавством. При цьому договір підлягав виконанню в Україні, а ці українські фірми постійно здійснювали бізнес в Україні....зобов'язання сторін за контрактом регулюються Віденською конвенцією 1980 р. Задача 2 Українська організація (продавець) звернулася до українського суду з позовом до китайської фірми (покупця) ...
система юридичних норм, які регулюють становище і діяльність суб’єктів міжнародного права у здійсненні їхніх зовнішніх зносин відповідно до основних принципів міжнародного права b. система принципів і норм, що регулюють відносини між суб’єктами міжнародного ...
Зовнішньоекономічна діяльність в країні регулюється законами і нормативними актами, прийнятими Верховною Радою України, Указами Президента і Кабінетом Міністрів України. Основним законом, що регулює імпорт продукці є Закон «Про ...
Законодавство незалежної України регулює по іншому питання власності ніж закони Радянської України. Захист і охорона власності є однією з найголовніших функцій держави.... Право власності регулюється та гарантується різними галузями права, зокрема конституційним, кримінальним, сімейним, господарським тощо. Першопочатково право власності право власності закріплюється в Конституції України, ...
...проаналізовано нормативно законодавчі акти, що регулюють розвиток фармацевтичної галузі; • визначено законодавчі засади аптечної діяльності в Україні; • проаналізовано основні напрямки діяльності установи; • проаналізовано принципи та особливості документаційного ... Цей Закон регулює правовідносини, пов'язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських засобів, визначає права та обов'язки підприємств, установ, ...
Директивний і регулюючий типи фінансового механізму, їх суть. Фінансові інструменти забезпечення дієвості фінансового механізму, їх характеристика. 8. Органи управління державними фінансами: Функції органів ... Фінансове право, що регулює фінансові відносини, його характеристика. 9. Економічний зміст бюджетних відносин. Історія формування терміну бюджету як економічної категорії.
...собою сукупність правових норм, що регулюють відповідну сферу суспільних відносин. Проте конституційне право відрізняється від інших галузей права особливостями тієї сфери суспільних відносин, на регулювання якої ... Конституційно правові норми регулюють основні принципи соціально економічного, політичного й територіального устрою держави, порядок її відносин з інститутами громадянського суспільства, здійснення основних прав і ...
...Україні приймаються законодавчі акти, що регулюють авторське право та суміжні права і видавничу справу. Такими нормативними актами у внутрішньому законодавстві є Закони України «Про авторське право ...норми названих нормативних актів, які регулюють відносини, що виникають з видавничого договору, мають надто загальний характер. При цьому унеможливлюється реалізація їх положень як норм прямої дії.
...законодавчими і нормативними актами, що регулюють складання фінансової звітності. 3. Проаналізували організаційні і методичні аспекти складання фінансової звітності і виявили, що правильна і достовірна звітність забезпечується ...суб’єкта малого підприємництва, які регулюються П(С)БО 25 ’’Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва’’затв. Наказом Міністерства фінансів України 25.02.2000р.
...ризику кредитна функція банка ретельно регулюється. Для ефективного управління кредитним портфелем кожний банк повинен розробити кредитну політику, яка містила б основні принципи кредитної діяльності банку, а ...кредитами в будь якому банку регулюється "Положенням про кредитування цього банку". Для того, щоб ефективно проводити управління кредитним портфелем банки постійно здійснюють оцінку якості кредитного портфеля.
№ 1) записи, які регулюють витрати та доходи компанії „Speed” (регулятиви), тобто скласти бухгалтерські проводки по наступним операціям: а)віднести на витрати суму реклами за ...Перенести регулюючі записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф. № 1) (див. попередню операцію) на відповідні рахунки Головної книги (ф. № 2).
...теоретичного завдання Кожна галузь права регулює певні суспільні відносини. Коло визначених відносин і становить предмет регулювання тієї чи ін¬шої галузі права. Цивільне право регулює три групи суспільних відносин: 1) ...
а) стабілізуюча; б) регулююча; в) фіскальна; г) розподільна; д) немає правильної відповіді. 2. Які головні риси податку? а) безстроковість; б) зворотність; в) цільовий характер; ...б) сукупність правових норм, якими регулюються відносини в галузі фінансового права; в) правові норми, якими закріплюються принципи побудови податкової системи; г) структуровані норми фінансового, податкового та ...
№ 1) записи, які регулюють витрати та доходи компанії „Pride (регулятиви), тобто скласти бухгалтерські проводки по наступним операціям: а)віднести на витрати суму сплачену за ...Перенести регулюючі записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф. № 1) (див. попередню операцію) на відповідні рахунки Головної книги (ф. № 2).
Яким законом регулюється політика у сфері оплати праці? Які є його основні положення? 5. Проаналізуйте структуру джерел доходів населення і згрупуйте їх. 6....а) відтворювальну; б) стимулюючу; в) регулюючу; г) усі зазначені; д) жодної правильної відповіді з наведених. Питання 11 1. Для чого необхідно проводити аналіз трудових показників? 2.
Основні закони, що регулюють трудовий договір у Швеції. 2. Укладення трудового договору у Швеції. 3. Види трудових договорів у Швеції....у цілу систему відносин, які регулюються трудовим правом. Інакше кажучи, немає трудового договору не буде і трудового права. У науці трудового права трудовий договір розглядається як ...
Вступ Міжнародне повітряне право (МПП) це сукупність спеціальних принципів і норм, які регулюють відносини між суб'єктами міжнародного права щодо використання повітряного простору цивільною авіацією. У правовому регулюванні міжнародних повітряних перевезень поряд з ... Вони регулюють відносини між фізичними і юридичними особами, що виникають у процесі здійснення міжнародних польотів та авіаперевезень пасажирів, пошти і вантажів.
РЕФЕРАТ на тему: «Правовий режим земель водоохоронних зон» Київ 2011 В загальнотеоретичному розумінні правовий режим означає ― сукупність правил, які закріплюються в юридичних нормах і регулюють відповідну сферу з метою досягнення певного правового результату. Під правовим режимом земель у найбільш загальному вигляді варто розуміти встановлений законом ... Правовий режим водоохоронних зон регулюється чинним законодавством України, зокрема: А) Земельним кодексом Укр...
Нормативні та законодавчі акти, які регулюють діяльність АПП“Аваль” 2. Аналіз роботи Тальнівського відділення ЧОД АППБ “Аваль” 2.1. Характеристика Тальнівського відділення ЧОД АППБ “Аваль” 2....фактори ми ще можемо якось регулювати чи керувати ними, то зовнішні фактори дуже мало піддаються впливу зі сторони окремих банків. Але банки працюють у сфері керованого ...
1 2 3 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.